Dräger PAS® ASV

วาล์วแบบสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (PAS® ASV) ของ Dräger ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศกับระบบจ่ายอากาศจากภายนอก เช่น ระบบอากาศของโรงงาน และมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยว่าถ้าหากแหล่งจ่ายจากภายนอกใช้งานไม่ได้ ก็จะมีการเปลี่ยนไปใช้แหล่งจ่ายอากาศเสริมของผู้สวมใส่ได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องโดยไม่มีการติดขัด

อุปกรณ์เตือนภัย

อุปกรณ์เตือนภัยจะแจ้งเตือนว่าขณะนี้ผู้สวมใส่กำลังหายใจโดยใช้อากาศอัดจากท่ออัดอากาศ

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา

การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ PAS ASV ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่จำกัด

การจ่ายอากาศอย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัด

หากแหล่งจ่ายอากาศจากภายนอกใช้งานไม่ได้ ก็จะมีการเปลี่ยนไปใช้เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อให้จ่ายอากาศได้ ในระหว่างการสับเปลี่ยนดังกล่าว ASV จะคงแรงดันบวกไว้ภายในหน้ากากตลอดเวลา

ติดต่อ Dräger

Man with blue shirt

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2109