เซนเซอร์ PID

ปลอดภัยเสมอ: สารอันตรายที่ระเบิดได้จำนวนมากเป็นพิษต่อมนุษย์ และมีระดับต่ำกว่า LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่งไม่สามารถตรวจจับที่ระดับนี้ได้โดยใช้เพียงเซนเซอร์คะตาไลติก เซนเซอร์ photoionization detectors (PIDs) สามารถทำการตรวจวัดสารดังกล่าวอย่างเชื่อถือได้ในช่วง ppm

การตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในช่วง ppm และ ppb

เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดชนิดโฟโตไอออไนเซชัน (PID) เติมเต็มตระกูลเซนเซอร์ของ Dräger ให้สมบูรณ์แบบในด้านการตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ในช่วง ppm หรือ ppb ดังนั้น เซนเซอร์นี้จึงเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิด มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบสถานที่ทำงานและสำหรับใช้ในงานต่าง ๆ

การใช้งานที่หลากหลาย

เทคโนโลยีเซนเซอร์ PID มีศักยภาพหลากหลายและสามารถใช้ อาทิ ในการตรวจวัดสารตกค้างระหว่าง shutdowns ในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหลุม บ่อ และพื้นที่ปิด การตรวจหาการรั่วไหล และการใช้งานอื่น ๆ มากมาย

การตรวจวัดสารเบนซินอย่างเฉพาะเจาะจง

การตรวจวัดสารเบนซินอย่างเฉพาะเจาะจงสามารถทำได้โดยใช้ Dräger X-am 8000 ร่วมกับหลอด Pre-tube สำหรับวัดเบนซิน หลอด Pre-tube จะช่วยกรองสารไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ยกเว้นเบนซิน

การออกแบบที่ทนทาน

เครื่องตรวจวัด Dräger PID จะมีแผ่นแมมเบรนที่ไม่ให้น้ำผ่านเพื่อป้องกันเซนเซอร์ PID ในการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เซนเซอร์ยังมีระยะเวลาในการตอบสนองที่สั้นมากและให้การแจ้งเตือนที่รวดเร็วอีกด้วย

แฟกเตอร์การปรับเปลี่ยนและการตอบสนอง

เซนเซอร์ PID สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ไอโซบิวทิลีน ไอโซบิวทิลีนเป็นก๊าซที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งอยู่ในถังก๊าซทดสอบชนิดใช้แล้วทิ้ง และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ความไวต่อสารที่ตรวจสอบสามารถตั้งค่าอย่างเฉพาะโดยใช้แฟกเตอร์การตอบสนอง ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับเทียบที่หน้างานได้ตลอดเวลา

ปรับให้สอดคล้องตามภารกิจการปฏิบัติงาน

​สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซของ Dräger ดังนั้น เซนเซอร์ PID จึงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด

Product Information: DrägerSensors® PID
Product Information: DrägerSensors® PID

ดาวน์โหลด

Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)
Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)

Matter with a temperature above its boiling point is said to be a gas. With respect to a human environment (normal conditions), any substance with a boiling point below 20°C at normal pressure is a gas.

ดาวน์โหลด

Sensors and substances

Dräger-Sensors for portable gas detectors can be used to measure a large number of hazardous substances. Check the different sensors by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 74 Substances

3 matching Sensor

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109