ถุงคลุมศรีษะ Dräger PSS® Rescue Hood อุปกรณ์กู้ภัย

ถุงคลุมศรีษะ Dräger PSS® Rescue Hood

ติดต่อเรา

ถุงคลุมศรีษะ Dräger PSS® Rescue Hood

นัำกผจญเพลิงเผชิญกับภาวะเสี่ยงรุนแรงในบางลักษณะ และคาดหวังว่าตนเองจะช่วยชีิวิตผู้ัอื่นจากสถานการณ์ล่อแหลมเช่นนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ ถุงคลุม Dräger PSS® Rescue จึงออกแบบมาเพื่องานช่วยชีวิตอย่างมืออาีชีพ

ติดต่อ Dräger

Man with blue shirt

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2109