Dräger Polytron 7000

​Dräger Polytron 7000 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายเพื่อการวัดสารพิษและก๊าซออกซิเจนทั้งหมดได้ในเครื่องเดียว มีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการโซลูชันตามความต้องการเฉพาะที่เจาะจงอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซพิษและออกซิเจน

  • ​เซนเซอร์: เซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี
  • การติดตั้ง: ความปลอดภัยอย่างแท้จริง
  • อินเทอร์เฟซ: 4-20 mA, Bus, HART ®
  • ระดับ IP: 66/67 และ SIL2
  • พิเศษ: หน้าจอแสดงผล

ใช้งานง่าย

​Dräger ได้พัฒนาเมนูซอฟต์แวร์ของ Polytron 7000 ที่ใช้งานง่ายและเป็นระเบียบร่วมกับลูกค้า หน้าจอแสดงผลกราฟิกขนาดใหญ่แสดงข้อมูลสถานะโดยใช้ไอคอนและข้อความธรรมดา ช่วยนำทางผู้ใช้ในการปรับเทียบและการกำหนดค่า

อินเทอร์เฟซการสื่อสาร

​เอาต์พุตที่หลากหลายทั้ง 4 ถึง 20 mA, HART®LON, PROFIBUS® หรือ FOUNDATION Fieldbus ทำให้ใช้งาน Polytron 7000 ได้กับระบบควบคุมจากอุปกรณ์ตระกูล Dräger Regard หรือระบบควบคุมของบุคคลที่สาม การออกแบบที่แยกส่วนได้ทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์รุ่นต่อมากับอินเทอร์เฟซที่ได้ระบุข้างต้น

เซนเซอร์ระยะไกล

​อะแดปเตอร์และสายต่อสำหรับเซนเซอร์ระยะไกล Polytron 7000 ทำให้สามารถติดตั้งเซนเซอร์ห่างจากเครื่องส่งสัญญาณ Polytron 7000 ได้ไกลถึง 30 เมตร ทำให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าและใช้งานเครื่องส่งสัญญาณได้จากพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือตรวจจับก๊าซพิษและระดับออกซิเจนในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถดูข้อมูลและกำหนดค่า Polytron 7000 ได้จากบริเวณที่ใช้งานสะดวก ชุดติดตั้งในท่อทำให้สามารถติดตั้งเซนเซอร์ระยะไกลได้โดยตรงในท่อยกระดับ

โมดูลรีเลย์

​Dräger Polytron 7000 สามารถติดตั้งกับโมดูลรีเลย์ เครื่องส่งสัญญาณพร้อมรีเลย์แจ้งเตือนก๊าซสองเครื่องและรีเลย์สัญญาณเตือนเท็จหนึ่งเครื่อง สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แจ้งเตือนยังสามารถเปิดใช้งานได้ภายในพื้นที่จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเคเบิลทั้งไปและกลับจากอุปกรณ์ควบคุม สัญญาณแอนะล็อกยังสามารถส่งกลับไปยังอุปกรณ์ควบคุมได้หากต้องการ (ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่อันตราย)

เซนเซอร์อัจฉริยะ

Dräger Polytron 7000 สามารถตรวจจับก๊าซได้กว่า 100 ชนิด DrägerSensors ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความต้องการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี DrägerSensors มีขนาดใหญ่ และอายุการใช้งานยาวนานอันเป็นที่ยอมรับ หน่วยความจำเก็บข้อมูลในตัวของเซนเซอร์มีข้อมูลก๊าซและการปรับเทียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งอุณหภูมิในพื้นที่ และการชดเชยแรงดัน ทำให้ DrägerSensors มีประสิทธิภาพการวัดผลที่เหนือระดับ นอกจากนี้ยังทำให้ Polytron 7000 สามารถรองรับเซนเซอร์ที่ได้รับการปรับเทียบล่วงหน้า โดยที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีบทบาทน้อยที่สุด Dräger Polytron 7000 จึงเป็นเครื่องส่งสัญญาณที่แทบไม่ต้องได้รับการบำรุงรักษา

ตัวเลือกซอฟต์แวร์

ดองเกิลซอฟต์แวร์ที่ต่างกันสามชนิดทำให้สามารถรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้ในเครื่องส่งสัญญาณพร้อมกับปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานหรือความต้องการด้านการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจง Dräger Polytron 7000 พร้อมดองเกิลทดสอบเซนเซอร์ สามารถดำเนินการทดสอบต่าง ๆ สำหรับเซนเซอร์ที่จดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทำงานของเซนเซอร์และระบบการตรวจจับก๊าซ ฟังก์ชันการตรวจสอบเซนเซอร์แบบใหม่ (รวมทั้งการทดสอบเซนเซอร์) ทำให้สามารถประเมินความต้องการด้านการใช้งานและอายุการใช้งานที่ยังคงเหลืออยู่ของเซนเซอร์ เพื่อที่จะสามารถกำหนดตารางเวลาการบำรุงรักษาและการแลกเปลี่ยน ตัวเลือกการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์รวมอยู่แล้วในดองเกิลข้อมูล ช่วยให้สามารถบันทึกค่าที่วัดแล้วและเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สัญญาณเตือน และข้อมูลเตือนได้ ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ PDA m515-Ex ผ่านทางอินเทอร์เฟซ IR และประเมินผลบนเครื่อง PC โดยใช้ซอฟต์แวร์ Dräger GasVision เพียงแค่กดปุ่ม ข้อมูลความเข้มข้นเป็นเวลา 15 นาทีในช่วงที่ผ่านมาก็จะแสดงผลบนหน้าจอของเครื่องส่งสัญญาณ

ระบบบันทึกข้อมูล

​Polytron 8700 มีระบบบันทึกข้อมูลที่บันทึกการวัดและข้อมูลเหตุการณ์จากปีที่ผ่านมา

โมดูลปั๊ม

โมดูลปั๊มที่รวมอยู่ในอุปกรณ์ทำให้ Polytron 7000 สามารถดึงตัวอย่างก๊าซจากพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ต่อจากนั้นตัวอย่างก๊าซจะถูกส่งผ่าน DrägerSensors สำหรับการตรวจจับ เช่นเดียวกับอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดทุกชนิดในชุดอุปกรณ์รุ่น Polytron 7000 ปั๊มเป็นอุปกรณ์แบบแยกส่วนได้ จึงสามารถนำไปติดตั้งกับเครื่องส่งสัญญาณที่มีอยู่ (ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่อันตราย)

ดาวน์โหลด

Polytron 7000 Product Information, en
Polytron 7000 Product Information, en

The Dräger Polytron® 7000 is a gas detector that can satisfy all toxic and oxygen gas measurement applications on a single platform. It is meeting the requirements of the compliance market as well as the high specification requirements of customized solutions.

ดาวน์โหลด

Explosion Protection Brochure, en-master
Explosion Protection Brochure, en-master

Detecting flammable gases and vapours before they become a hazard takes priority over mechanical and electrical explosion-protection measures.

ดาวน์โหลด

Digital Communication
Digital Communication

Dräger has counted on digital communication for over 30 years. This includes the globally recognised HART®, FoundationFieldbus H1®, Profibus PA® and LON technologies.

ดาวน์โหลด

Gas List Brochure, en
Brochure: Functional Safety and gas detection systems (PDF)
More than the sum Brochure, en
PolySoft 1.11.0 Setup
Polytron 7000 FOUNDATION fieldbus® Device Description
Polytron 7000 HART® AMS 10 Device Decription for configuration
Polytron 7000 HART® AMS 6 to 9 Device Decription
Polytron 7000 HART® Device Type Manager Setup 1.0.0.206
Polytron 7000 LON Plug-In Software
Polytron 7000 PROFIBUS® Device Description
Polytron 7000 Profibus® Device Type Manager
Small Case / Best Practice: Gas Detection in Steel Production ArcelorMittal Eisenhüttenstadt

เซนเซอร์และสาร

Dräger-Sensors สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งกับที่สามารถใช้ในการวัดสารอันตรายหลายชนิด ตรวจสอบเซนเซอร์ต่างๆ โดยการค้นหาสาร ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 83 Substances

31 matching SensorFGDS

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลหลัก

ชนิด
เครื่องส่งสัญญาณ
ทางเข้าสายเคเบิล
M20
หน้าจอแสดงผล
ความปลอดภัยอย่างแท้จริง
ป้องกันเปลวไฟ
ความปลอดภัยสูงขึ้น
SIL
✓ SIL 2 (IEC 61508-2)
4-20 mA
Bus
HART®
แบบไร้สาย

ข้อมูลด้านเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ
16.5 ถึง 30 VDC, 2 สาย
อุณหภูมิ (การทำงาน)
-40°C - 65°C
ความชื้น
0 ถึง 100% RH ไม่เกิดหยดน้ำ
แรงดัน (hPa)
700 - 1300
ขนาด (สูง x กว้าง x หนา)
0.17x0.14x0.13 m
น้ำหนัก
0.9 Kg
วัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่อง
โพลีเอสเตอร์เสริมไฟเบอร์กลาส (GFRP)
ระดับการป้องกัน (คลาส IP)
IP66/67

มาตรฐานรับรอง

ATEX
IECEx
UL
CSA
เครื่องหมาย CE
GOST (EAC)
มาตรฐานรับรองประสิทธิภาพการทำงาน
มาตรฐานรับรองการขนส่ง (MED)

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องShare

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109