Dräger RVP 7000

​Dräger RVP 7000 เป็นจอภาพสำหรับการจัดการข้อมูลและการแสดงภาพกราฟิกของระบบควบคุม Dräger REGARD® 7000 ของคุณ ตาราง ข้อความแจ้งเตือน และสัญลักษณ์ให้ภาพรวมเกี่ยวกับค่าที่วัดได้และสถานะของระบบการแจ้งเตือนก๊าซ จอภาพใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันการสัมผัสและคำสั่งแบบใช้ท่าทาง

การแสดงภาพเกี่ยวกับระบบควบคุม Dräger REGARD® 7000

​RVP 7000 เป็นจอภาพสำหรับการแสดงกราฟิกของค่าที่วัดได้ และเป็นจอภาพแสดงทิศทางได้ถึง 320 ช่อง สัญญาณเข้าจาก ระบบควบคุม Dräger REGARD® 7000 RVP 7000 เก็บค่าที่อ่านได้และเหตุการณ์เป็นเวลาถึง 1 ปี (ระบบเข้าก่อน-ออกก่อน) เป็นช่วงๆ ช่วงละสองวินาที เว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริมยังให้คุณได้เห็นข้อมูลและใช้งาน Dräger RVP 7000 ได้กับพีซีถึงสามเครื่องทางไกล

กราฟิกวิเคราะห์ทิศทาง

​การวิเคราะห์ทิศทางแสดงให้คุณเห็นถึงความคืบหน้าของค่าที่วัดได้สำหรับช่องสัญญาณ REGARD 7000 ที่เลือกภายในแผนภาพเดียว โดยแสดงให้คุณเห็นถึงความเข้มข้นของก๊าซสำหรับจุดตรวจวัดหนึ่งตลอด 365 วันที่ผ่านมา คุณยังสามารถเลือกได้ระหว่างการดูช่วงเวลากว้างๆ เช่น ทั้งเดือน หรือเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงตามที่ระบุ

ระบบบันทึกเหตุการณ์และรายการเหตุการณ์

​Dräger RVP 7000 บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลสถานะ และค่าที่วัดได้ทั้งหมดจากช่องสัญญาณเข้าเป็นเวลานานถึง 365 วัน หากจำเป็น คุณยังสามารถเรียกคืนรายการเหตุการณ์ที่มีการบันทึกวันที่ เวลา และสถานะของช่องสัญญาณ รายการดังกล่าวสามารถบันทึกและพิมพ์ออกมาเพื่อการจัดเก็บเอกสาร

เว็บเซิร์ฟเวอร์

​ฟังก์ชันเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริมของ RVP 7000 ช่วยให้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การแสดงภาพได้บนเครื่องพีซีเพิ่มเติมอีกด้วย เพียงเข้าใช้งานแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์และใช้ซอฟต์แวร์ตามปกติ สามารถใช้งานการแสดงภาพด้วยเครื่องลูกข่ายถึงสามเครื่องในเวลาเดียวกัน

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

​​909 Ample Tower, 5th Floor,
Debaratana Road, Bangna Nuea, 
Bangna,
Bangkok 10260, Thailand

+66 2 744 0110