หลอดทดสอบ Dräger เพื่อการตรวจวัดระยะสั้น หลอดทดสอบของ Dräger

หลอดทดสอบ Dräger เพื่อการตรวจวัดระยะสั้น

ติดต่อเรา

หลอดทดสอบ Dräger เพื่อการตรวจวัดระยะสั้น

ผ่านการทดลองและทดสอบนับล้านครั้ง: หลอดทดสอบเพื่อตรวจวัดระยะสั้นของ Dräger ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือที่ให้ความคุ้มค่าสูงและให้ผลลัพธ์การตรวจวัดก๊าซที่เชื่อถือได้

การตรวจวัดค่าอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

หลอดทดสอบ Dräger ต่าง ๆ กว่า 200 หลอด มีให้เลือกใช้งานเพื่อการตรวจวัดเฉพาะจุดอย่างถูกต้องสำหรับก๊าซและไอระเหยมากกว่า 500 ชนิด

การใช้งาน

ก๊าซและไอระเหยนานาชนิดสามารถตรวจวัดค่าได้โดยใช้หลอดทดสอบเพื่อตรวจวัดระยะสั้นของ Dräger หลอดทดสอบเหล่านี้อาจใช้เพื่อการหาค่าความเข้มข้นสูงสุด หาค่าความเข้มข้นที่สัมผัสได้ในบริเวณทำงาน เพื่อหาการรั่วไหลที่อาจเกิดได้ รวมทั้งการวิเคราะห์อากาศในท่อน้ำเสีย ปล่อง ถังเก็บ หรือพื้นที่จำกัดอื่น พื้นที่อับอากาศอื่น ๆ

การใช้งานง่าย

หลอดทดสอบเพื่อตรวจวัดระยะสั้นของ Dräger สามารถใช้ร่วมกับปั๊มสำหรับตรวจวัดก๊าซแบบมือบีบ รุ่น accuro หรือแบบอัตโนมัติ รุ่น accuro 2000 หรือ Quantimeter 1000

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG III) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG III) Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes App - Android
Dräger-Tubes App - iOS
X-act 5000 Tube Data Base

Tubes and hazardous substances

Dräger-Tubes can be used to measure a large number of different substances. Check the different tubes and measuring ranges by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 355 Substances

171 matching Tube

ติดต่อ Dräger

Man with blue shirt

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2109