Dräger X-am 3500

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับการตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิดที่เชื่อถือได้สำาหรับตรวจวัดก๊าซและไอระเหย ของก๊าซติดไฟ รวมทั้ง O2, CO, H2S, NO2  และ SO2  นวัตกรรมการออกแบบ การส่งสัญญาณและกลุ่มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่

ออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับใช้กับปั๊ม เหมาะกับการตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่

Dräger X-am 3500 มีการติดตั้งปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อกับสายได้ยาวถึง 45 เมตร ปั๊มอะแดปเตอร์ ช่วยให้สามารถสลับระหว่างโหมดการแพร่และปั้มได้ง่ายทุกเมื่อ ซึ่งหมายความว่าปั๊มจะทำางานในเวลาที่คุณต้องการจริง ๆ เท่านั้น ประหยัดพลังงาน ลดความเสียหาย และยืดอายุการใช้งานของปั๊ม Dräger X-am 3500 ทนทาน ใช้งานง่าย เพียง มือเดียวผ่านปุ่มควบคุมเพียง 3 ปุ่ม หน้าจอสีที่อ่านได้ง่ายมีการจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน เนื่องจากมีโครงสร้าง กะทัดรัดและทนทาน จึงใช้งานได้แม้ในสภาวะที่รุนแรงที่สุด

การออกแบบการส่งสัญญาณที่ชัดเจน

​ระบบสัญญาณของ Dräger X-am 3500 ใช้รหัสสีที่ชัดเจนตามข้อกำาหนด EN 60079-29-1, EN 45544-1 และ EN 50104:

ไฟสีแดง = สัญญาณเตือนก๊าซ
ไฟสีเหลือง = สัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่ต่ำา
ไฟสีเขียว = อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

แสงสีเขียวของไฟ D-light ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้จากระยะไกลว่าอุปกรณ์ได้รับการทดสอบอย่างเหมาะสมและพร้อมใช้ งานหรือยัง

ในกรณีที่มีการเตือน X-am 3500 จะแจ้งเตือนคุณด้วยไฟ LED เสียงเตือน (100 dB(A) ที่ระยะ 30 ซม.) และการสั่นที่สัมผัส ได้ชัดเจน หรือสามารถเลือกใช้สัญลักษณ์อันตรายสี่ชนิดที่กำาหนดไว้สำาหรับแสดง ซึ่งจะบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงอันตรายจากก๊าซ ที่ระเบิดได้หรือก๊าซพิษ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำาแนกประเภทของความเป็นอันตรายได้ง่ายตามสัญลักษณ์ที่แสดง ขึ้น

การจัดการกลุ่มอุปกรณ์อย่างประหยัด

การทดสอบการทำางานและการสอบเทียบทำาได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เครื่อง Dräger X-dock station การใช้ก๊าซทดสอบที่ น้อยทำาให้ต้นทุนการดำาเนินงานต่ำา ฟังก์ชันการรายงานผลและคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ มากมายทำาให้ซอฟต์แวร์ X-dock Manager สำาหรับ PC เป็นเครื่องมือเสริมอันชาญฉลาดสำาหรับการดำาเนินการจัดการกลุ่มอุปกรณ์ เพื่อการระบุตัว เครื่องในกลุ่มอุปกรณ์ คุณสามารถใช้บาร์โค้ดที่ผ่านการทดสอบและทดลองแล้ว หรือเครื่องส่งผ่านสัญญาณ RFID ในตัว

การชาร์จแบบเหนี่ยวนำาไฟฟ้าป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์

X-am 3500 มีการชาร์จแบบเหนี่ยวนำาไฟฟ้า ทำาให้ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นและเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ปัญหาต่าง ๆ เช่น การกัดกร่อนและการสัมผัสแท่นชาร์จจะหมดไป คุณสามารถชาร์จ (นอกเขตอันตรายจากการระเบิด) และวัดได้พร้อม ๆ กัน เช่น เมื่อใช้ภายในรถหรือบนเครื่องจักร แท่นชาร์จสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด และเข้ากันได้กับแท่น Dräger X-am series ที่มีอยู่

ดาวน์โหลด

X-am 3500 Product Information, th
X-am 3500 Product Information, th

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำ�หรับการตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิดที่เชื่อถือได้สำ�หรับตรวจวัดก๊าซและไอระเหย ของก๊าซติดไฟ รวมทั้ง O2, CO, H2S, NO2 และ SO2..

ดาวน์โหลด

Brochure: Dräger sampling hoses for portable gas detectors
Brochure: Dräger sampling hoses for portable gas detectors

ดาวน์โหลด

CC-Vision Basic 8.0.0
CC-Vision Basic 8.0.0

​Release Date: 22nd July, 2022

ดาวน์โหลด

CC-Vision Software History, en
Driver for DIRA and MILO Interface
Gas-Vision Version 8.0.0
GasVision Software History, en
IFU X-am 3500 / 8000 - Notes on approval / Sensor data - 9033655 en

Sensors and substances

Dräger-Sensors for portable gas detectors can be used to measure a large number of hazardous substances. Check the different sensors by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 42 Substances

11 matching Sensor

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลหลัก

ก๊าซที่วัดได้
Ex, O2, H2S, CO หรือ NO2 หรือ SO2
พอร์ตเซนเซอร์
4
จำนวนก๊าซ
1 - 4
รูปแบบการใช้งาน
การวัดระดับก๊าซส่วนบุคคล + การเข้าสู่พื้นที่อับอากาศ
เทคโนโลยีเซนเซอร์
CAT + EC

ข้อมูลด้านเทคนิค

เวลาในการทำงาน
>24 ชั่วโมง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
0.08x0.18x0.04 m
น้ำหนัก
0.5 Kg
ชนิดของแบตเตอรี่
Li-Ion
ระดับการป้องกัน (คลาส IP)
IP 67

คุณสมบัติ

เซนเซอร์คู่
CatEx เต็มช่วง
D-Light
ปั๊มภายใน
X-am Pump
การตรวจสอบพื้นที่ X-zone 5500
สถานีทดสอบ Bump Test
สถานี X-dock

มาตรฐานรับรอง

ATEX
I M1, II 1G, Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
IECEx
I M1, II 1G, Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
c CSA us
คลาส I, โซน 0, AEx da ia IIC T4 Ga คลาส II, กลุ่มย่อย 1, กลุ่ม E, F, G; C22.2 No. 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000
CE
GOST (EAC)
PO Ex da ia I Ma X, 0Ex da ia IIC T4 Ga X
มาตรฐานรับรองประสิทธิภาพการทำงาน
มาตรฐานรับรองการขนส่ง (MED/DNV GL)

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องShare

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

​​909 Ample Tower, 5th Floor,
Debaratana Road, Bangna Nuea, 
Bangna,
Bangkok 10260, Thailand

+66 2 744 0110