Dräger X-am 3500

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับการตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิดที่เชื่อถือได้สำาหรับตรวจวัดก๊าซและไอระเหย ของก๊าซติดไฟ รวมทั้ง O2, CO, H2S, NO2  และ SO2  นวัตกรรมการออกแบบ การส่งสัญญาณและกลุ่มอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่

ออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับใช้กับปั๊ม เหมาะกับการตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่

Dräger X-am 3500 มีการติดตั้งปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อกับสายได้ยาวถึง 45 เมตร ปั๊มอะแดปเตอร์ ช่วยให้สามารถสลับระหว่างโหมดการแพร่และปั้มได้ง่ายทุกเมื่อ ซึ่งหมายความว่าปั๊มจะทำางานในเวลาที่คุณต้องการจริง ๆ เท่านั้น ประหยัดพลังงาน ลดความเสียหาย และยืดอายุการใช้งานของปั๊ม Dräger X-am 3500 ทนทาน ใช้งานง่าย เพียง มือเดียวผ่านปุ่มควบคุมเพียง 3 ปุ่ม หน้าจอสีที่อ่านได้ง่ายมีการจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดอย่างชัดเจน เนื่องจากมีโครงสร้าง กะทัดรัดและทนทาน จึงใช้งานได้แม้ในสภาวะที่รุนแรงที่สุด

การออกแบบการส่งสัญญาณที่ชัดเจน

​ระบบสัญญาณของ Dräger X-am 3500 ใช้รหัสสีที่ชัดเจนตามข้อกำาหนด EN 60079-29-1, EN 45544-1 และ EN 50104:

ไฟสีแดง = สัญญาณเตือนก๊าซ
ไฟสีเหลือง = สัญญาณเตือนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่ต่ำา
ไฟสีเขียว = อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

แสงสีเขียวของไฟ D-light ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้จากระยะไกลว่าอุปกรณ์ได้รับการทดสอบอย่างเหมาะสมและพร้อมใช้ งานหรือยัง

ในกรณีที่มีการเตือน X-am 3500 จะแจ้งเตือนคุณด้วยไฟ LED เสียงเตือน (100 dB(A) ที่ระยะ 30 ซม.) และการสั่นที่สัมผัส ได้ชัดเจน หรือสามารถเลือกใช้สัญลักษณ์อันตรายสี่ชนิดที่กำาหนดไว้สำาหรับแสดง ซึ่งจะบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงอันตรายจากก๊าซ ที่ระเบิดได้หรือก๊าซพิษ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำาแนกประเภทของความเป็นอันตรายได้ง่ายตามสัญลักษณ์ที่แสดง ขึ้น

การจัดการกลุ่มอุปกรณ์อย่างประหยัด

การทดสอบการทำางานและการสอบเทียบทำาได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เครื่อง Dräger X-dock station การใช้ก๊าซทดสอบที่ น้อยทำาให้ต้นทุนการดำาเนินงานต่ำา ฟังก์ชันการรายงานผลและคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ มากมายทำาให้ซอฟต์แวร์ X-dock Manager สำาหรับ PC เป็นเครื่องมือเสริมอันชาญฉลาดสำาหรับการดำาเนินการจัดการกลุ่มอุปกรณ์ เพื่อการระบุตัว เครื่องในกลุ่มอุปกรณ์ คุณสามารถใช้บาร์โค้ดที่ผ่านการทดสอบและทดลองแล้ว หรือเครื่องส่งผ่านสัญญาณ RFID ในตัว

การชาร์จแบบเหนี่ยวนำาไฟฟ้าป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์

X-am 3500 มีการชาร์จแบบเหนี่ยวนำาไฟฟ้า ทำาให้ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นและเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ปัญหาต่าง ๆ เช่น การกัดกร่อนและการสัมผัสแท่นชาร์จจะหมดไป คุณสามารถชาร์จ (นอกเขตอันตรายจากการระเบิด) และวัดได้พร้อม ๆ กัน เช่น เมื่อใช้ภายในรถหรือบนเครื่องจักร แท่นชาร์จสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด และเข้ากันได้กับแท่น Dräger X-am series ที่มีอยู่

ดาวน์โหลด

X-am 3500 Product Information, th
X-am 3500 Product Information, th

ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำ�หรับการตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิดที่เชื่อถือได้สำ�หรับตรวจวัดก๊าซและไอระเหย ของก๊าซติดไฟ รวมทั้ง O2, CO, H2S, NO2 และ SO2..

ดาวน์โหลด

Brochure: Dräger sampling hoses for portable gas detectors
Brochure: Dräger sampling hoses for portable gas detectors

ดาวน์โหลด

CC-Vision Basic 8.0.4
CC-Vision Basic 8.0.4

Release Date: 11th January, 2023

ดาวน์โหลด

CC-Vision Software History, en
Driver for DIRA and MILO Interface
Gas-Vision Version 8.0.0
GasVision Software History, en
IFU X-am 3500 / 8000 - Notes on approval / Sensor data - 9033655 en

Sensors and substances

Dräger-Sensors for portable gas detectors can be used to measure a large number of hazardous substances. Check the different sensors by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 42 Substances

11 matching Sensor

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลหลัก

ก๊าซที่วัดได้
Ex, O2, H2S, CO หรือ NO2 หรือ SO2
พอร์ตเซนเซอร์
4
จำนวนก๊าซ
1 - 4
รูปแบบการใช้งาน
การวัดระดับก๊าซส่วนบุคคล + การเข้าสู่พื้นที่อับอากาศ
เทคโนโลยีเซนเซอร์
CAT + EC

ข้อมูลด้านเทคนิค

เวลาในการทำงาน
>24 ชั่วโมง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
0.08x0.18x0.04 m
น้ำหนัก
0.5 Kg
ชนิดของแบตเตอรี่
Li-Ion
ระดับการป้องกัน (คลาส IP)
IP 67

คุณสมบัติ

เซนเซอร์คู่
CatEx เต็มช่วง
D-Light
ปั๊มภายใน
X-am Pump
การตรวจสอบพื้นที่ X-zone 5500
สถานีทดสอบ Bump Test
สถานี X-dock

มาตรฐานรับรอง

ATEX
I M1, II 1G, Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
IECEx
I M1, II 1G, Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
c CSA us
คลาส I, โซน 0, AEx da ia IIC T4 Ga คลาส II, กลุ่มย่อย 1, กลุ่ม E, F, G; C22.2 No. 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000
CE
GOST (EAC)
PO Ex da ia I Ma X, 0Ex da ia IIC T4 Ga X
มาตรฐานรับรองประสิทธิภาพการทำงาน
มาตรฐานรับรองการขนส่ง (MED/DNV GL)

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109