Dräger X-zone® 5500

อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นที่ทันสมัย Dräger X-zone® 5500 ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Dräger X-am® 5000 หรือ 5600 สามารถใช้ในการวัดก๊าซมากถึง 6 ชนิด พร้อมยกระดับเทคโนโลยีการตรวจจับก๊าซให้เป็นระบบที่ครอบคลุมพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย

อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นที่

  • ​เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Dräger X-am® 5000 หรือ 5600 เหมาะสำหรับการวัดก๊าซ 1 ถึง 6 ชนิด
  • การตรวจสอบพื้นที่แบบไม่จำกัด เนื่องจากมีแนวการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 25 เครื่อง

นวัตกรรมระบบตรวจสอบพื้นที่

Dräger X-zone 5500 เปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซส่วนบุคคล Dräger X-am 5000 และ 5600 ให้กลายเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์การตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้งานได้หลากหลาย ระบบที่จดสิทธิบัตรแล้วนี้เป็นการผสมผสานเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากอุปกรณ์ตรวจสอบอากาศส่วนบุคคลที่พกพาติดตัวแล้ว อุปกรณ์ตรวจสอบพื้นที่เหล่านี้ยังสามารถวางไว้ในตำแหน่งที่คาดว่าอาจจะเกิดอันตรายจากก๊าซ

การแจ้งเตือนที่ชัดเจน

แม้จากระยะไกล วงแหวน LED สีเขียวเรืองแสงจะระบุสถานะว่าอากาศปราศจากก๊าซพิษและก๊าซที่ติดไฟง่าย เมื่อตรวจพบอันตรายจากก๊าซพิษ ไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง เพื่อให้เห็นไฟสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่ามีก๊าซพิษเหล่านั้นอยู่ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสียงเตือนแจ้งการอพยพที่ดังและชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง ตำแหน่งทางเข้าก๊าซ Dräger X-zone 5500 ช่วยให้ก๊าซเข้ามาใน Dräger X-am 5000 หรือ 5600 ได้จากทุกด้าน

แนวการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

สามารถเชื่อมต่อ Dräger X-zone 5500 ได้ถึง 25 เครื่องเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแนวการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้อย่างอัตโนมัติ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจสอบและการเฝ้าระวังพื้นที่เข้าด้วยกันด้วยระบบเครือข่ายช่วยสร้างความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ Dräger X-zone 5500 เมื่อตรวจพบสัญญาณเตือนก๊าซจะส่งสัญญาณเตือนไปยังอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน สัญญาณเตือนหลักที่มีไฟกระพริบสีแดงในอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซตัดกับสัญญาณเตือนที่มีไฟกระพริบสีแดง/เขียวของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ทำให้สามารถรับทราบสถานะการแจ้งเตือนและตำแหน่งที่แท้จริงของพื้นที่อันตรายได้อย่างง่ายดาย

ด้วยการตั้งค่าอุปกรณ์ให้สอดคล้องกัน ความเข้มข้นสูงสุดของก๊าซในพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบจะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อใช้ร่วมกับหน้าจอแสดง X-zone ID ก็สามารถควบคุมพื้นที่อันตรายได้อย่างชัดเจน

ทำงานต่อเนื่องนานถึง 120 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ 24 Ah ของ Dräger X-zone 5500 ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานต่อเนื่องได้ถึง 120 ชั่วโมง – ได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์ทำงานเต็ม

MODBUS สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

  • การใช้งานในระบบห้องควบคุม
  • การเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก

ประโยชน์อื่นๆ

  • ทางเข้าก๊าซ 360°
  • มาตรฐานรับรอง Ex-Zone 0
  • ไม่ต้องทำการทดสอบการทำงานรายวันและการปรับเทียบหลังการทดสอบในไซต์งานหนึ่งครั้ง
  • กำหนดค่าได้แยกกันด้วยซอฟต์แวร์ Dräger CC-Vision PC (เช่น ความถี่ของสัญญาณเตือน)
  • สถานีชาร์จแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า ชาร์จไฟสะดวกง่ายดาย ปราศจากการสัมผัส

การตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม X-zone Com

เวลา สถานที่ และความเข้มข้นของก๊าซคือข้อมูลสำคัญที่สุดในกรณีที่ก๊าซรั่ว ในกรณีฉุกเฉิน ทุกวินาทีมีค่า ดังนั้น เราจึงพัฒนาวิธีการตรวจสอบพื้นที่ซึ่งมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับโซลูชันแบบเดิม: เมื่อใช้ Dräger X-zone 5500 ร่วมกับ X-zone Com คุณจะสามารถรับและดูข้อมูลที่วัดได้รวมทั้งสัญญาณเตือนนอกพื้นที่อันตราย

โมดูล X-zone Com ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล Dräger X-zone 5500 อย่างไร้สายผ่านเครือข่าย GSM ไม่ว่าจะเป็นการขอดูสถานะหรือการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS โดยใช้การส่งข้อมูลเป็นช่วงๆ ผ่านทางอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือบริการคลาวด์ โมดูล X-zone Com GSM จะส่งข้อมูลทั้งหมดตรงไปยังอุปกรณ์ที่คุณต้องการ

อุปกรณ์ Dräger X-zone สามารถเชื่อมต่อตัวเองได้โดยอัตโนมัติกับโครงข่ายส่งสัญญาณเตือนภัยไร้สายได้สูงสุดถึง 25 ตัวเพื่อตรวจสอบพื้นที่กว้างขวางอย่างแม่นยำและครอบคลุม โดยใช้ X-zone Com เพียงเครื่องเดียวในการส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งโครงข่าย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไปถึงผู้ที่รับผิดชอบในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ข้อมูลจากกลุ่ม Dräger X-zone 5500 ยังสามารถแสดงบนแล็ปท็อปผ่านทาง Bluetooth® ด้วยโมดูล GPS ในตัว ระบบจะส่งข้อมูลตำแหน่ง X-zone Com รวมทั้งตำแหน่งพื้นที่อันตราย ระบบบันทึกข้อมูลจะเก็บค่าที่วัดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย สามารถทำการวิเคราะห์แนวโน้มจากข้อมูลผ่านคลาวด์ได้

ดังนั้น มาตรการเรื่องสำคัญทั้งหมด ทั้งการอพยพและการป้องกัน ตลอดจนการขจัดปัญหาและการเริ่มทำงานใหม่ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและที่สำคัญ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์: Dräger X-zone 5500 (PDF)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์: Dräger X-zone 5500 (PDF)

ดาวน์โหลด

Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)
Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)

Matter with a temperature above its boiling point is said to be a gas. With respect to a human environment (normal conditions), any substance with a boiling point below 20°C at normal pressure is a gas.

ดาวน์โหลด

Brochure: Dräger sampling hoses for portable gas detectors
Brochure: Dräger sampling hoses for portable gas detectors

ดาวน์โหลด

CC-Vision Software History, en
Dräger X-zone Com Firmware
Driver for DIRA and MILO Interface
Gas-Vision Version 8.0.0
GasVision Software History, en
Small Case / Best Practice: Gas Detection in Steel Production ArcelorMittal Eisenhüttenstadt
X-zone Com Manager Software

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109