หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger หลอดทดสอบของ Dräger

หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger

ติดต่อเรา

หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger

หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจวัดส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

ติดต่อ Dräger

Man with blue shirt

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111​ ​True​ ​Digital​ ​Park​ ​West,​ ​Unicorn​ ​Building,​ ​9th​ ​Floor,
Sukhumvit​ ​Road,​ ​Bangchak,​ ​Phra​ ​Khanong,
Bangkok,​ ​10260,​ ​Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax:​ ​+66​ ​2095​ ​2109