หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger หลอดทดสอบของ Dräger

หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger

ติดต่อเรา

หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger

หลอดเก็บตัวอย่างซึ่งอาศัยหลักการแพร่ของ Dräger ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจวัดส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109