ชุดทดสอบพร้อมกันของ Dräger

ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้: ชุดทดสอบพร้อมกันช่วยให้สามารถตรวจวัดก๊าซแตกต่างกัน 5 ชนิดได้พร้อมกัน

การตรวจวัดค่าพร้อมกัน

ในชุดทดสอบพร้อมกัน หลอดทดสอบ Dräger 5 หลอดจะจัดเรียงติดกันในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากยาง การตรวจสอบอากาศพร้อมกันทำได้โดยใช้ปั๊มสำหรับตรวจวัดก๊าซของ Dräger ดูดอากาศผ่านหลอดทดสอบ และได้ผลการวัดที่รวดเร็วและบอกค่าอยู่ในระดับอันตราย TLV

การทำงานเป็นระบบ

เนื่องจากชุดทดสอบพร้อมกันเป็นการทำงานของระบบหนึ่งระบบ ซึ่งพัฒนาหลอดทดสอบของ Dräger มาเป็นพิเศษ จึงไม่สามารถใช้หลอดทดสอบอื่นของ Dräger ทดแทนได้

ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

อุปกรณ์ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับก๊าซผสมประเภทอินทรีย์และอนินทรีย์ที่แตกต่างกัน

ดาวน์โหลด

Civil Defense Set Product Information, en
Civil Defense Set Product Information, en

ดาวน์โหลด

Dräger Tubes, various - Dangerous Goods_PGII_ Product Safety Information, en
Dräger Tubes, various - Dangerous Goods_PGII_ Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG II) Product Safety Information, en

ดาวน์โหลด

Dräger-Tubes (classified as dangerous goods, PG III) Product Safety Information, en
Dräger-Tubes (various, non dangerous goods), Product Safety Information Sheet, en
Dräger-Tubes and MicroTubes (w/o hazardous material classification) Product Safety Information, en

Tubes and hazardous substances

Dräger-Tubes can be used to measure a large number of different substances. Check the different tubes and measuring ranges by searching for a substance.

Search for substance

Please enter a substance

Product configurations

Utilize for 19 Substances

6 matching Tube

ติดต่อ Dräger

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

​Fax: +66 2095 2109