การระบุผู้จัดหา

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

การระบุผู้จัดหา


โทรศัพท์: +49 451-882 0
แฟกซ์:+49 451-882 2080
อีเมล: info@draeger.com


คณะกรรมการบริหาร

Stefan Dräger (ประธานกรรมการ),

Gert-Hartwig Lescow,

Anton Schrofner,

Rainer Klug,

Dr. Reiner Piske


บริษัทจดทะเบียน ณ ศาลท้องถิ่นเมืองลือเบกค์

เลขทะเบียนบริษัท: HRB 7903 HL


หมายเลขภาษีการค้าตาม § 27a

กฎหมายภาษีการค้า: DE 135082211


หุ้นส่วนทั่วไป:

Drägerwerk Verwaltungs AG

บริษัทจดทะเบียน ณ ศาลท้องถิ่นเมืองลือเบกค์

เลขทะเบียนบริษัท: HRB 7395 HL