การทดสอบความกระชับสำหรับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ - การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ X-plore 1950 N95

การทดสอบความกระชับสำหรับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ติดต่อเรา

ทำงานได้อย่างปลอดภัย - ด้วยอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่กระชับพอดี

หนึ่งในเหตุผลที่อุปกรณ์ช่วยหายใจมักจะไม่ให้การปกป้องตามที่คาดหวังไว้คือความไม่กระชับในการสวมใส่ Dräger มีตัวเลือกการทดสอบความกระชับที่ครอบคลุมที่ให้คุณวางใจได้ว่าบุคลากรทุกคนของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมด้วยหน้ากากที่กระชับพอดีสำหรับแต่ละคน

ตัวเลือกการทดสอบความกระชับของเราสำหรับคุณ

แม้ในภาวะที่ยากลำบากที่สุด การป้องกันระบบทางเดินหายใจก็ต้องสามารถวางใจได้เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย การทดสอบความกระชับของ Dräger ช่วยให้คุณวางใจได้ว่าคุณจะดำเนินงานได้ตามข้อกำหนดที่จำเป็น

การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ X-plore 1950 V

การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ

การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพเป็นการตรวจสอบการปกปิดแนบสนิทของอุปกรณ์ช่วยหายใจโดยใช้สารที่ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถลิ้มรสหรือได้กลิ่น

อันดับแรกจะมีการทดสอบความอ่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้ารับการทดสอบรับรู้ถึงสารทดสอบ จะมีการสวมหน้ากากครึ่งหน้าแบบมีตัวกรองอนุภาค ต่อจากนั้นจะมีการวางหมวกคลุมพิเศษบนศีรษะของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อสร้างสภาวะอากาศปิด ต่อจากนั้น สารที่ใช้ทดสอบจะถูกฉีดพ่นเข้าไปในหมวกคลุม และผู้เข้ารับการทดสอบจะระบุว่ารับรู้ถึงสารดังกล่าวหรือไม่ หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถระบุได้ว่ารับรู้ถึงสาร ก็หมายความว่าประเภทและขนาดหน้ากากที่ใช้นี้ให้การปกป้องเฉพาะบุคคลที่เหมาะสม

การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ X-plore 3000

การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ

การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณให้ผลลัพธ์แบบปรวิสัย

ทดสอบโดยการใช้เครื่องนับอนุภาค โดยตรวจสอบสัดส่วนของอนุภาคในอากาศแวดล้อมต่ออนุภาคภายในหน้ากาก หรือโดยตรวจวัดการรั่วโดยใช้แรงดันลบควบคุม ผลการทดสอบด้วยวิธีที่เลือกจะเรียกว่าปัจจัยความกระชับ หากไม่ได้ผลลัพธ์ตามปัจจัยความกระชับที่กำหนด ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเลือกหน้ากากขนาดอื่น หรือแม้กระทั่งหน้ากากรุ่นอื่นที่เหมาะสมกว่า

การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ FPS 7000 R57827

การอบรมด้านการทดสอบความกระชับ

สำหรับผู้ที่ต้องการทำการทดสอบความกระชับด้วยตนเอง Dräger มีการจัดสัมมนาเฉพาะตามความต้องการ โดยรวมหัวข้อวิธีการทดสอบ การเตรียมการทดสอบและการดำเนินการทดสอบ และการวิเคราะห์ความล้มเหลว

เนื้อหาหลักสูตร

 • วิธีการทดสอบ
 • อะไรคือปัจจัยความกระชับ
 • การเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ
 • การใช้งานเครื่อง PortaCount®*
 • การดำเนินการทดสอบความกระชับ
 • การแก้ปัญหา
 • การสาธิตเชิงปฏิบัติ
 • การประเมินผลเชิงปฏิบัติ

*เครื่องทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ช่วยหายใจ PortaCount 8040 ยี่ห้อ TSI

ประโยชน์ที่เรามอบให้ในภาพรวม

ผู้ให้การป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ผู้ให้การป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

การอบรมเฉพาะบุคคล

การอบรมเฉพาะบุคคล

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

คุณภาพที่วางใจได้

คุณภาพที่วางใจได้

การทดสอบความกระชับด้วย Dräger X-plore

เรามอบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้กับคุณ

เรายินดีให้คำแนะนำคุณอย่างเป็นส่วนตัว ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา ไม่ว่าจะทางอีเมล โทรศัพท์ วิดีโอแชท หรือการนัดพบกันแบบตัวต่อตัว เราจะมอบข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการทดสอบความกระชับ และตอบคำถามใดๆ ก็ตามที่คุณมี เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลแก่คุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ควรทำการทดสอบความกระชับเมื่อใด

ตามข้อกำหนดที่ระบุในแนวทางของ Health & Safety Executives (HSE) ในส่วน HSE INDG 479 และ HSG53 จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจใส่กระชับพอดีอย่างเหมาะสม เมื่อทำการทดสอบความกระชับ คุณจะแน่ใจได้ว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

ความกระชับปกปิดแนบสนิทจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้กับหน้ากากหรือผู้สวมใส่:

 • การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก
 • การรักษาฟันครั้งใหญ่
 • การเจาะบนใบหน้า
 • อุปกรณ์ PPE ชิ้นใหม่ที่อาจกระทบต่อความกระชับปกปิดแนบสนิท
 • การเปลี่ยนประเภท รุ่น หรือวัสดุของหน้ากาก

ปัจจัยความกระชับจะให้การยืนยันเมื่อหน้ากากที่ได้รับการทดสอบตรงตามข้อกำหนดสำหรับความปกปิดแนบสนิทที่ต้องการเมื่อทำการทดสอบ 

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบหลวม เช่น หมวกคลุมสำหรับอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดกรองอากาศหรืออุปกรณ์หนีภัยซึ่งใช้หลอดเป่าไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบความกระชับ

สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เพิ่มเติมได้อย่างไร

นอกจากการทดสอบความกระชับแล้ว การให้การอบรมที่เหมาะสมแก่ผู้สวมใส่ก็สำคัญเช่นกัน

ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

 • การตรวจสอบหน้ากากด้วยสายตา
 • การสวมใส่อย่างถูกต้อง
 • การทำการตรวจสอบความกระชับก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง

มีปัจจัยใดอีกที่ส่งผลต่อความกระชับของหน้ากาก

 • การสวมหน้ากากไม่ถูกต้อง
 • การไว้เครา
 • การพูด การจาม การหัวเราะ และการเคลื่อนไหวของใบหน้าในลักษณะอื่นๆ
 • รูปทรงหรือขนาดของหน้ากากที่ไม่เหมาะกับผู้เข้ารับการทดสอบ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการทดสอบความกระชับกับการตรวจสอบความกระชับ

การทดสอบความกระชับใช้สารทดสอบและ/หรืออุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความปกปิดแนบสนิทของหน้ากากเมื่อทำแบบฝึกหัดบางอย่าง ขณะที่การตรวจสอบความกระชับดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากกระชับอย่างเหมาะสมก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง การตรวจสอบความกระชับไม่สามารถแทนที่การทดสอบความกระชับ

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การสอบผ่านหรือไม่ผ่านในการทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับว่าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถลิ้มรสหรือได้กลิ่นสารทดสอบหรือไม่ ผลการทดสอบจึงเป็นแบบอัตวิสัย การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพให้ผลลัพธ์แบบปรวิสัยโดยใช้เครื่องนับอนุภาคหรือแรงดันลบควบคุมเพื่อวัดความกระชับพอดีของหน้ากาก ทั้งสองวิธีเป็นที่ยอมรับ คุณจึงสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่กำลังใช้อยู่และสำหรับผู้สวมใส่

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมไหม

ดาวน์โหลดภาพสำหรับโบรชัวร์การทดสอบความกระชับของ Dräger

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเราเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เช่น ทำไมจึงต้องมีการทดสอบความกระชับ Dräger มีวิธีการทดสอบใดบ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ Dräger X-plore 1700 และแว่นตานิรภัย Dräger X-pect 8300

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

Fax: +66 2095 2109