Flame and Gas Mapping ของ Dräger

เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ การวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ บริการการทำแผนที่เปลวไฟและก๊าซ (Flame and Gas Mapping) ของ Dräger สามารถคาดการณ์ความเสี่ยง วิเคราะห์ ทำให้ตรวจจับอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flame and Gas Mapping ของ Dräger สามารถใช้สำหรับการติดตั้งใหม่หรือที่มีอยู่แล้วเพื่อปกป้องพื้นที่เฝ้าระวังจากความเสี่ยงของสารที่ติดไฟได้ หรือ การรั่วไหลของก๊าซพิษ เครื่องมือที่พัฒนาแล้วของ Dräger ให้กราฟิกที่ครอบคลุมแม่นยำเพื่อประเมินความเสี่ยงและช่วยจัดหาหนทางแก้ไข

คุณสมบัติที่สำคัญ:

● เพิ่มความครอบคลุมการตรวจจับสูงสุด

● เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

● เพิ่มความสามารถในการผลิต

● ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

การทำแผนที่ก๊าซและพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)

Gas-Mapping-Gallery-1-3-2.jpg
Gas-Mapping-Gallery-2-3-2.jpg
Gas-Mapping-Gallery-3-3-2.jpg
Gas-Mapping-Gallery-4-3-2.jpg

การทำแผนที่ก๊าซตามความเสี่ยง

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการออกแบบแผนการป้องกันการตรวจจับก๊าซคือ การระบายอากาศและการกระจายตัวของก๊าซ การทำแผนที่ก๊าซตามความเสี่ยงได้ปรับใช้มาจากการศึกษา CFD เพื่อตรวจสอบการไหลของของเหลวในแง่ของคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น อัตราการรั่วไหล ความเร็วลม ทิศทางลม และความถี่ จากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะกำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสในเกิดก๊าซมากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับก๊าซ

คุณสมบัติที่สำคัญ:

● การระบุพื้นที่อันตรายหลักและรอง

● การสร้างภาพ 3 มิติ

● ผลลัพธ์ครอบคลุมโดยทันที

● ความละเอียดสูงสำหรับการติดตั้งที่ซับซ้อน

Draeger PIR 7000

Dräger PIR 7000

Draeger-GasSecureGS01-01-D-42773-2015_1000.jpg

ดูเครื่องตรวจจับก๊าซทั้งหมดของเรา

ความเชี่ยวชาญของ Dräger ในการทำแผนที่เปลวไฟ

ความเชี่ยวชาญของเราทำให้มั่นใจได้ว่า มีการวางเครื่องตรวจจับในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการตรวจจับได้ดีที่สุด การทำแผนที่เปลวไฟยังกำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้และความเสี่ยงสูงสุดเพื่อแนะนำรูปแบบเครื่องตรวจจับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติที่สำคัญ:

● การคำนวณพื้นที่อัคคีภัยและการสร้างภาพจำลอง

● การสร้างภาพ 3 มิติ

● ผลลัพธ์ครอบคลุมโดยทันที

● ความละเอียดสูงสำหรับการติดตั้งที่ซับซ้อน

Flame-Mapping-3-2.jpg
Draeger Flame 2500
สิ้นสุดการขาย

Dräger Flame 2500 (IR3)

Draeger Flame 5000

Dräger Flame 5000

Flame-2000-D-5904-2016.jpg

ดูเครื่องตรวจจับเปลวไฟของเรา

เรามีข้อมูลและทรัพยากรเพื่อปรับให้เหมาะสมกับระบบของคุณ

Gas-Mapping-2-3-2.jpg

130 ปีแห่งประสบการณ์

Dräger มีประสบการณ์ 130 ปีในด้านการตรวจจับและการป้องกัน ความเชี่ยวชาญนี้สนับสนุนทักษะของที่ปรึกษาของเราในการช่วยออกแบบแผนการตรวจจับเปลวไฟและก๊าซที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คุณ แผนนี้ส่งเสริมการศึกษาความปลอดภัยอื่น ๆ ให้สะดวกขึ้นเช่น การศึกษาอันตรายและความสามารถในการปฏิบัติงาน (HAZOP) เพื่อระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

การปกป้องพนักงานและธุรกิจของคุณคือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

โปรดติดต่อตัวแทนขายในภูมิภาคของคุณเพื่อนัดหมายและสาธิต

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor,
Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong,
Bangkok, 10260, Thailand

+66 2095 2105-8

Fax: +66 2095 2109