โซลูชันความปลอดภัยในอุตสาหกรรม - ความปลอดภัยในที่ทำงาน - การค้นหาการรั่วด้วย X-am 3000

โซลูชันความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ

โซลูชันเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามก็ยังคงสามารถพัฒนาความปลอดภัยในที่ทำงานให้ดีขึ้นได้อีกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ที่มอบโอกาสใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือการจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรมของเรา โซลูชันด้านการตรวจวัดและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพของเรา รวมทั้งคุณภาพในแบบ Dräger ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของเรา  

สนับสนุนคุณด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรมตามแนวทาง Vision Zero

ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นในที่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหน้างานของคุณ เราสนับสนุนคุณให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทาง Vision Zero และเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานของคุณ กระบวนการทำงานของคุณ และทั่วโรงงานของคุณ เราดำเนินการดังกล่าวด้วยความรู้กว้างขวางและประสบการณ์ยาวนานในด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรม รวมทั้งโซลูชันด้านความปลอดภัย การให้คำปรึกษา นวัตกรรมการตรวจจับ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันต่างๆ ตลอดจนบริการที่ครบวงจรและมีให้เลือกหลากหลายระดับ

โซลูชันการตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่

โซลูชันการตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่

การตรวจจับก๊าซแบบพกพา

โซลูชันการตรวจจับก๊าซแบบพกพา

Dräger CPS 7800 พร้อม Panorama Nova และ ABIL-L

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย Vision Zero ด้วยโซลูชันความปลอดภัย

โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความท้าทายด้านความปลอดภัยในเส้นทางของคุณสู่เป้าหมาย Vision Zero เราช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกับพัฒนาการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ และเท่าเทียมกันยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานทุกระดับ เนื่องจากสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและไม่เป็นภัยต่อสุขภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข้อกำหนดทางกฎหมายและจริยธรรม แต่ยังส่งผลดีทางเศรษฐกิจอีกด้วย ดูวิธีการที่ทีมงาน Dräger Shutdown Safety Services สามารถรองรับลูกค้าในอุตสาหกรรมในระหว่างหยุดการทำงานได้ในวิดีโออ้างอิงนี้ 

สร้างวัฒนธรรมการป้องกันที่แข็งแกร่ง

Vision Zero เป็นกลยุทธ์ในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ความรุนแรง และโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vision Zero จุดเริ่มต้น และแนวทางที่เราสามารถสนับสนุนคุณในเส้นทางของคุณสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

การระบุความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานเริ่มต้นที่นี่

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น

แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินอันตราย กลไกการควบคุม และปัจจัยอื่นๆ ที่ไซต์งานของคุณเพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในปัจจุบัน

PDF 70KB

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เข้าใจอินโฟกราฟิกแผนภูมิรูปภาพ CLP
เข้าใจแผนภูมิรูปภาพ CLP

เวลาที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย ไอคอนที่มีประโยชน์จะช่วยระบุลักษณะและระดับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี อีกทั้งยังช่วยระบุพฤติกรรมที่ควรเฝ้าระวังเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนที่มีประโยชน์เหล่านี้

PDF 233KB

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิก

เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมโดยการระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการระเบิด สารพิษ และออกซิเจน

บุคลากรในอุตสาหกรรมไม่ควรสัมผัสกับสารอันตรายโดยไม่มีการป้องกันเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งต้องอาศัยการเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะเก็บก๊าซที่ติดไฟได้เป็นจำนวนมาก หรือคุณจะต้องการสารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อน้ำ หรือใช้แอมโมเนียเพื่อการทำความเย็นในระหว่างกระบวนการผลิตของคุณ เมื่อคุณทำงานในพื้นที่อันตรายเหล่านี้ จะต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมตลอดเวลาโดยใช้ระบบและอุปกรณ์การตรวจจับก๊าซที่เข้ากับงานของคุณได้จริง ดูวิธีที่เราสามารถสนับสนุนคุณในงานด้านสุขอนามัยในอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ 

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม - การตรวจจับก๊าซแบบพกพาด้วย X-am 8000

การตรวจจับการรั่ว

การรั่วในสถานที่ทำงานอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายเชิงกลของระบบท่อ ปั๊ม หรือวาล์ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรและตัวสถานที่เอง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสามารถระบุความเสียหายเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด โซลูชันการตรวจจับก๊าซแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ของเราวัดก๊าซต่างชนิด ชนิดเดียว หรือหลายชนิด รวมทั้งแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่อาจเกิดการรั่ว

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Draeger X-am 3500

Dräger X-am 3500

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิดตรวจจับก๊าซและไอระเหยติดไฟได้ รวมทั้ง O2, CO, H2S, NO2 และ SO2 อย่างวางใจได้ นวัตกรรมการออกแบบการส่งสัญญาณและกลุ่มอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดและการใช้งานที่ง่ายดาย

Draeger Polytron 7000

Dräger Polytron 7000

Dräger Polytron® 7000 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซที่ตอบสนองต่อการใช้งานเพื่อการวัดสารพิษและก๊าซออกซิเจนทั้งหมดได้ในเครื่องเดียว

ความปลอดภัยในที่ทำงาน - การตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยแอป X-am 8000 และ CSE Connect

การตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่

การตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่อย่างถูกต้องและดำเนินการอย่างรอบคอบก่อนเข้าสู่พื้นที่อับอากาศและคอนเทนเนอร์เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่ีสุด อีกทั้งยังจำเป็นสำหรับการประเมินความเสี่ยงที่ดำเนินการเมื่อมีการเข้าสู่พื้นที่เหล่านี้ ในยุคการส่งข้อมูลแบบดิจิทัล งานด้านการตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่กำลังเปลี่ยนไป: ห่างไกลจากการบันทึกเอกสารด้วยมือที่ซับซ้อน แต่ยังคงอีกไกลกว่าจะถึงการดำเนินงานที่ราบรื่นในทุกขั้นตอน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

X-am 8000

Dräger X-am® 8000

การตรวจวัดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ที่ทำให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกได้: อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ 1 ถึง 7 ชนิดตรวจวัดก๊าซพิษ ก๊าซติดไฟ รวมถึงไอระเหยของก๊าซติดไฟและออกซิเจน ได้ทั้งหมดในคราวเดียว – ไม่ว่าจะใช้โหมดปั๊มหรือโหมดการแพร่

การตรวจจับก๊าซแบบพกพา

การวัดระดับก๊าซส่วนบุคคล

ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ บุคลากรต้องรับรู้ถึงการสัมผัสก๊าซ ไอระเหย หรือการขาดออกซิเจนได้เป็นอย่างดี สำหรับบุคลากรนั้น อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซส่วนบุคคลแบบพกพา รวมทั้งอุปกรณ์วิเคราะห์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก อุปกรณ์จะต้องสามารถตรวจจับ วัด ตรวจสอบ และโต้ต้อบต่อก๊าซใดๆ ก็ตามในพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ตรวจสอบก๊าซแบบพกพาสำหรับก๊าซชนิดเดียวและหลายชนิดสามารถตรวจจับก๊าซได้หลากหลายรูปแบบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารคู่มือสำหรับ DrägerSensor และอุปกรณ์แบบพกพา
เอกสารคู่มือสำหรับ DrägerSensor และอุปกรณ์แบบพกพา

เพื่อนคู่ใจที่จำเป็นที่ให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพในแต่ละวันทำงานของคุณ

PDF 12.5MB

ดาวน์โหลด

คู่มือ Dräger-Tubes และ CMS
คู่มือ Dräger-Tubes และ CMS

แหล่งอ้างอิงที่ครอบคลุมของเราเพื่อการค้นหา Dräger-Tubes ที่เหมาะสมสำหรับสารอันตรายของคุณ

PDF 12.2MB

ดาวน์โหลด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Pac 8000

Dräger Pac® 8000

อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซชนิดเดียวส่วนบุคคลชนิดไม่จำกัดอายุการใช้งาน เครื่องมือที่เชื่อถือได้และแม่นยำ ซึ่งตรวจจับความเข้มข้นที่เป็นอันตรายของก๊าซที่แตกต่างกันถึง 29 ชนิด รวมถึงก๊าซพิเศษต่าง ๆ เช่น NO2, O3 หรือ COCl2

X-am 5000

Dräger X-am 5000

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ 1 ถึง 5 ชนิดนี้พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบส่วนบุคคล ตรวจวัดก๊าซติดไฟได้ รวมทั้งไอระเหย ตลอดจนออกซิเจน และระดับความเข้มข้นที่เป็นอันตรายของก๊าซพิษ ไอระเหยอินทรีย์ สารที่ทำให้เกิดกลิ่น และเอมีน

ความปลอดภัยในโรงงาน - การวางแผนด้านการออกแบบโซลูชันการตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่

โซลูชันการตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 70 ปี เราบอกได้อย่างมั่นใจว่า: ระบบการตรวจจับก๊าซแบบติดตั้งอยู่กับที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้นก็ต้องอาศัยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพดังกล่าว เราจึงดำเนินงานร่วมกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำแนะนำผ่านกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาจนถึงการออกแบบ การนำการออกแบบมาดำเนินการ และการนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้คุณได้ระบบการแจ้งเตือนก๊าซที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาอุปกรณ์การตรวจจับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ

ในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมทั่วไป ในการดำเนินงานหลายขั้นตอนนั้นบุคลากรอาจต้องสัมผัสกับฝุ่น ละออง หรือไอระเหยที่เป็นพิษ เช่น ในงานโม่ ทาสี หรือซีลส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมอย่างชุดป้องกัน หรืออุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภททำให้อากาศสะอาดชนิดใช้แบตเตอรี่ (PAPR) จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพและส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

10 เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับชุดป้องกันสารเคมี

10 เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับชุดป้องกันสารเคมี (PDF)

ดาวน์โหลด

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ X-plore 8700 ของ Dräger

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

บุคลากรสวมชุดป้องกัน Dräger CPS 7900 ขณะรับมือกับสารอันตราย

ชุดป้องกันสารอันตราย

บุคลากรสวมใส่แว่นตานิรภัย Dräger X-pect 8300 ในห้องแล็บ

การป้องกันดวงตา

นักผจญเพลิงใช้อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ Dräger HPS 3500

การป้องกันศีรษะ

ความรู้และการให้คำปรึกษาเพื่อความปลอดภัยในที่ทำงานของคุณ

การรับมือกับสารอันตรายอย่างปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานในชุดป้องกันสารเคมี

พบกับชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม

เครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้คุณพบชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ

ช่างเทคนิคที่ให้บริการบำรุงรักษาของ Draeger ดำเนินการบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

งานบริการของเรา

เราสนับสนุนคุณด้วยการมอบบริการที่เหมาะสมที่สุด เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอด้วยผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยและบริการเช่า รวมทั้งการให้การฝึกอบรม และการจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร ตลอดจนบริการด้านบุคลากรและการรับมือกับการหยุดทำงานของเราเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายของคุณได้

บริการของ Dräger

contact-us-hospital-us-2-16-9.jpg

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

909 Ample Tower, 5th Floor, Debaratana Road, Bangna Nuea, Bangna,
Bangkok 10260, Thailand

+66 2 744 0110