rental-robot-16-6.jpg

ตู้เบิกจ่ายอุปกรณ์อัตโนมัติ - Rental Robot

ผู้ช่วยสำหรับการเบิกอุปกรณ์ PPE ใน Plant ของคุณ ลดการสัมผัส ในช่วง Covid

เป็นคลังสินค้าวัสดุแบบอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เหมาะสม และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องการอย่างวางใจได้โดยไม่ต้องมีบุคลากรประจำอยู่ ตลอด 24 ชั่วโมง

การทำงานของ Rental Robot

โซลูชันที่มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการเฉพาะ และครอบคลุม

  • บุคลากรที่มีคุณสมบัติสำหรับรับมือกับงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย พร้อมให้บริการเมื่อคุณต้องการ
  • บริการที่ยืดหยุ่นด้านการจัดสรรอุปกรณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบแล้ว
  • การรายงานที่โปร่งใส
  • รับประกันการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงตามช่วงเวลาโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม

ภาพรวมโดยสรุป: คุณจะได้ประโยชน์จากพันธมิตรมืออาชีพที่วางใจได้และมีประสบการณ์มายาวนานหลายปี

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์การทางานของ Rental Robot