İş ve Davranış İlkelerimiz - Tokalaşma

İş ve Davranış İlkelerimiz

İş ve Davranış İlkelerimizde (davranış kuralları), değerlerimizi ve sorumluluklarımızı açıklamaktayız.

  • toplumun üyeleri olarak
  • iş ortakları olarak ve
  • iş yerinde

Bu değerleri çalışanlarımız ve yöneticilerimiz için kılavuzlarımızda davranış kuralları biçiminde tanımladık.

Dräger’deki herkes – çalışandan yöneticiye ve Yönetim Kurulu Üyesine kadar – İş ve Davranış İlkelerimizi bilmeli ve eylemlerine karar verirken ve kararlar alırken bu ilkelerden yararlanmalıdır.

İş ve Davranış İlkelerimiz - Stefan Dräger

“130 yılı aşkın süredir, Dräger “Yaşam için Teknoloji” ilkesini savunmuştur. Hayatları korumak, desteklemek ve kurtarmak DNA’mızın önemli bir parçasıdır. Müşterilerimiz her gün, diğer insanların hayatlarını kurtarmak ve kendilerininkini korumak için mücadele veriyor. Bunu bilmek yalnızca çalışmalarımızın için motivasyon kaynağı değil, ayrıca kendimiz için belirlediğimiz standarttır.

130 yılı aşkın süredir, Dräger “Yaşam için Teknoloji” ilkesini savunmuştur. Hayatları korumak, desteklemek ve kurtarmak DNA’mızın önemli bir parçasıdır. Müşterilerimiz her gün, diğer insanların hayatlarını kurtarmak ve kendilerininkini korumak için mücadele veriyor. Bunu bilmek yalnızca çalışmalarımızın için motivasyon kaynağı değil, ayrıca kendimiz için belirlediğimiz standarttır.

Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızdan mutlak bir dürüstlükle hareket etmelerini, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin vatandaşlarına ve yasalarına saygı göstermelerini bekliyoruz.

Hiçbir davranış kuralı her sorunu ele alamaz ve her soruya yanıt veremez. Bir davranış kuralı, bizi sorular sormaya, sorunları dile getirmeye ve temel değerlerimize uygun davranmaya teşvik etmelidir. Bir şey değerlerimize uymadığı takdirde, soru sormak ve çözüm bulunmasına yardımcı olmak her birimizin sorumluluğudur.

Kendimizi herkesin yaşamını biraz daha iyi bir hale getirmekten sorumlu saymalıyız. Söze değil eyleme bakılır. İş ve Davranış İlkeleri, benim için ve Yönetim Kurulundaki meslektaşlarım için günlük faaliyetlerimizin temeli ve değerler sistemimizin parçasıdır.

İş ve Davranış İlkelerimiz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmekle ilgilendiğiniz için memnuniyet duyuyorum.”

Stefan Dräger

Dräger’de sosyal taahhütler

Toplumun üyeleri olarak sorumluluğumuz

Bir aile şirketi olarak, hem burada ve şimdi hem gelecek için sorumluluk almanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Varlığımızı ancak sağlıklı ve üretken bir ortamda sürdürebiliriz.

İnsanlara adil davranarak ve tedarik zincirinin her noktasında insan haklarına saygı gösterildiğinden emin olarak bu ortama katkıda bulunmamız önemlidir. Çevreyi korumak, kural ve düzenlemelere uymak ve verilen kaynakları her zaman dikkatle kullanmak, daima iş faaliyetlerimizin temel unsurları arasında olmuştur. Dünya toplumunun sağlık ve güvenliğine hem güvenli ve güvenilir ürünlerimiz hem sosyal taahhüdümüz ile katkıda bulunuyoruz.

Herkese saygılı davranırız – insan hakları

İnsan haklarına saygı göstermek kurumsal sosyal sorumluluğumuzun temel bir parçasıdır. Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmaya, bunların yanında herhangi bir türde modern köleliğe veya insan ticaretine dayanan iş gücüne asla müsamaha göstermemekteyiz. Bu, kendi şirketlerimiz için olduğu kadar sözleşmeli iş ortaklarımız ve tedarik zincirlerimiz için de geçerlidir. İş yerinde çalışanlara yönelik tehditkâr davranışlara veya şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermemekteyiz. Tüm çalışanlarımızdan meslektaşlarına ve iş ortaklarına nazik, adil ve saygılı davranmalarını bekliyoruz.

Hoşgörüsüzlüğe kesinlikle müsamaha göstermemekteyiz – çeşitlilik ve eşit fırsatlar

Çeşitliliği bir fırsat ve çok değerli bir varlık olarak görüyoruz. Çeşitlilik içeren bir iş gücü daha iyi sonuçlar üretmemize yardımcı olur. Konulara farklı açılardan bakmamıza ve bu yeni bakış açılarını eylemlerimize dâhil etmemize yardımcı olur. İşte bu nedenle iş faaliyetlerimizin her noktasında çeşitliliğe ve eşit fırsatlara ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Ayrımcılıkla savaşmayı ve onun önüne geçmeyi görevimiz olarak görüyoruz. Etnik geçmiş, uyruk, cinsiyet, din, ideoloji, yaş, engellilik veya cinsel kimliğe dayandırılan ayrımcılığa karşı sıfır müsamaha göstermekteyiz.

Yaşamaya değer bir çevreyi koruyoruz – çevrenin korunması

Yaşam için Teknolojimiz insanları ve çevreyi korur. Dolayısıyla, çevreyi korumak sadece görevimiz değil, çevreyle dost ürünler sayesinde ve kaynakları koruyarak bir rekabet avantajı kazanmamız için de bir fırsattır. Bu nedenle, şirketimizin tüm alanlarındaki günlük faaliyetlerimizin çevreye zarar vermektense onu korumasını güvence altına alıyoruz. Birleşmiş Milletler’in iklim eylemi hedeflerine bağlıyız. Kaynakları sorumluluk bilinciyle kullanıyor ve karbon ayak izimizi azaltmak için sistematik olarak çalışıyoruz. Bunlardan başka, Dräger ürün ve hizmetleri dünyanın her yanındaki müşterilerimizin insanlar ve çevreye yönelik kendi sorumluluklarına uygun yaşayabilmesine yardımcı olmaktadır.

Ürünlerimizden ödün vermiyoruz – kalite

İnsanlar ürünlerimize sahip oldukları en değerli şeyi emanet ediyor: Hayatlarını. Sonuç olarak, ürünlerimize ve onların kalitesine her an güvenebilmeliler. Tüm hukuki ve düzenleyici gerekliliklere uymak işimizin olağan bir parçasıdır. Ürün yaşam döngüsünün başından sonuna dek en yüksek kalite standartlarını karşılıyoruz. Çalışanlarımız, geliştirmeden üretim ve tedarike, satıştan hizmete kadar tüm dikkatlerini müşteri memnuniyetini sağlamaya yönlendiriyor. Ürünlerimizin kolay kullanılır olmasını ve müşterilerimizin işini daha güvenli ve daha verimli hale getirmelerini sağlamaya özel bir önem veriyoruz. Müşterilerimiz, aşırı ortam koşullarında yıllarca yoğun kullanım sonrasında bile ürünlerimizin güvenliğine ve güvenilirliğine güvenebilir.

Başkaları için yardıma hazırız – sosyal taahhüt

Misyonumuz, teknolojimizin kapsamının da ötesinde, yaşamı her gün biraz daha iyi hale getirmektir. Malzeme ve finansman bağışlarıyla katkıda bulunarak başta sosyal projelere ve eğitim teşebbüslerine dâhil olmamızın nedeni budur. Özellikle tıp ve güvenlik ürünlerimiz sayesinde ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma, sıkıntıları azaltma ve kurtarma çalışanlarının işlerini kolaylaştırma fırsatına sahibiz. Bunlardan başka, çalışanlarımız da kendi sosyal taahhütleriyle bizim çabalarımızı desteklemektedir. Bağışlar, yalnızca şeffaf bir onay sürecinden geçtikten sonra yapılır ve Dräger’in satın alma kararlarından ve satış faaliyetlerinden bağımsız olarak tamamlanır. Bu sayede yolsuzluk ve çıkar çatışması şüphelerinin önüne geçebilmekteyiz.

Açık ve dürüst biçimde iletişim kurarız – sorumlu iletişim

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın ve daha geniş ölçüde halkın güvenini hissetmemiz bizim için önemlidir. Bu nedenle iletişimlerimiz her zaman dürüst ve açıktır. Beyanlarımız daima gerçeğe uygun, doğru ve tarafsızca sunulabilir olmalı, bunun yanında hukuki ve etik standartlarla her an uyumlu olmalıdır. Kural gereği, iletişim materyallerinde hedef pazarın kültürü ve bağlamı her zaman dikkate alınmalıdır. Ayrıca, diğer insanların ya da rakiplerimizin haklarını çiğnemeyiz ve özellikle de hiçbir ticari markayı ya da telif hakkını ihlal etmeyiz.

Politik diyalog ararız – menfaatlerin politik temsili

Politika yapıcılar ve ekonomi, bilim ve araştırma ve sivil toplum temsilcileri ile aktif diyaloğa girmenin önemli olduğu kanaatindeyiz. Dikkatlice seçilmiş çalışma gruplarında, bakanlık komitelerinde, diplomatik temsillerde, devlet kurumları ve finansal kuruluşlarda, derneklerde ve STK’larda menfaatlerimizi temsil etmekte ve uzmanlığımızla katkıda bulunmaktayız ve tüm bu süre zarfında şeffaf ve tarafsız tutumumuzu daima sürdürmekteyiz. Siyasi organizasyonları veya seçim kampanyalarını finanse etmek yerine diyaloğa giriyoruz.

Dräger’de iş ortakları

İş ortakları olarak sorumluluğumuz

İş ortaklarımız için Dräger’i seçmek, güvenebilecekleri bir şirket seçmek anlamına gelmektedir. Yaşam için Teknoloji, bize yol gösteren bir felsefe olmaktan çok daha fazlasıdır. Her gün üstlendiğimiz daha büyük bir sorumluluğun sembolüdür. Sadece ürünlerimize değil işimizi yapma şeklimize de duyulan bu güven hafife alınamaz. Dürüstlük, adalet, şeffaflık ve sürdürülebilirlikle hareket ederek bu güveni kazanmaya ve korumaya devam etmeliyiz.

Eylemlerimiz geçerli yasa ve düzenlemeleri temel almakla kalmaz, kendimiz için koyduğumuz standartları yansıtan iç gerekliliklerimizle ve kurumsal değerlerimizle de aynı doğrultudadır.

Şimdi bir iş ortağı olarak sorumluluğumuzun sonucu olan aşağıdaki ilkelere bakalım:

Adil olmayan avantajlar kazanmayız – hediyeler, davetler ve diğer menfaatlerle ilgili doğru davranışlar

Hediyeler, uygun ağırlamalar ve uygun etkinliklere davetler işin normal bir parçasıdır ve her zaman yolsuzluğa yol açacak diye bir şey yoktur. Bununla birlikte, kılavuzlarımızda, herhangi bir usulsüz etkinin uygulandığı izleniminin dahi önüne geçmek için açıkça tanımlanmış kurallara yer verilmektedir. Bu, kendimiz için de belirlediğimiz standarttır. Uygunluk, sıklık ve zamanlama gibi unsurların yanında şeffaflık mutlak surette gereklidir. Bu kurallar, birlikte iş yaptığımız insanları utandırmamamızı ya da onları veya kendimizi hoş olmayan konumlara getirmememizi sağlar. Özellikle de kamu sektörünün değerli bütünlüğünü korumaktan sorumlu olan ve daha da katı gerekliliklere tabi olan devlet görevlilerine özel bir dikkat göstermeliyiz. Aynı zamanda, ayrıcalıklı muamele için ödeme isteklerine kayıtsız kalır ve bize şantaj yapılmasına olanak vermeyiz.

Kişisel ve profesyonel menfaatleri birbirinden ayrı tutarız – çıkar çalışmalarını ele alma

Kişisel menfaatlerimiz bize her daim eşlik eder. Her çıkar çatışmasından kaçınamayız ancak onları düzgün biçimde ele alabiliriz.

Çalışanlarımızın özel hayatına saygı gösteririz. Bununla birlikte, kişisel menfaatlerin şirketin menfaatlerine ağır bastığı durumlar hem Dräger’e hem çalışanlarımıza zarar verebilir. Bu nedenle çalışanlarımızın her birinden çıkar çatışmalarına karşı önceden tedbirli ve şeffaf bir tavır almalarını bekliyoruz. Bu tür durumları ancak bu şekilde Dräger’in lehine çözüme kavuşturabiliriz.

İş faaliyetlerimizi onurlu bir şekilde yürütürüz – yolsuzluğu önleme

Hem Dräger’de hem üçüncü taraflarda yolsuzluğa asla müsamaha göstermeyiz. Şeffaf bir şekilde hareket eder ve ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz daha başında yolsuzluğun önüne geçeriz.

Yaşam için Teknolojimiz ile, insanları ve toplumu bir bütün olarak koruyoruz. Yolsuzluk, sadece kendini düşünen birkaç kişiye yarar sağlar.

Biz yetkinliğimize, kalitemize, ürün ve hizmetlerimizin rekabet gücüne inanıyoruz. Yolsuzluk, hatalı kararlar almaya, bağımlılığa ve kontrolün elden çıkmasına yol açar.

Biz, sürdürülebilir ve nesiller arası bir düşünce yapısına sahibiz. Yolsuzluk, kısa vadede ve uzun vadede bize zarar verir. İş ortaklarımızın güvenini erozyona uğratır ve itibarımızı mahveder.

Performans ilkesine güveniyoruz – serbest ve adil rekabet

Ürün ve hizmetlerimize ve yenilik yapma kapasitemize güveniyoruz; işlerimizi serbest ve adil bir rekabet ortamında yetenek, emek ve başarıyı temel alarak yürütmemizin nedeni budur. Ayrıca rekabetin sağladığı avantajlardan da yarar sağlıyoruz; gerek doğrudan gerek üçüncü taraflar üzerinden olsun olası rakiplerle tüm temaslarımızda dikkatli olmamızın nedeni budur. Pazardaki güçlü konumumuzu dikkatli ve ihtiyatlı bir şekilde destekliyor ve satış yapımıza gerektiğinde manevra yapabilecek alanı sağlıyoruz.

Rekabet yeniliği besler ve nihai olarak yenilikçi özellikler taşıyan Yaşam için Teknoloji arayanlara yarar sağlar.

İş ortaklarımızı dikkatle seçiyoruz – iş ortaklarımızla birlikte çalışmak

İş ortaklarımızla iş yapma şeklimiz Dräger’i tanımlayan sembollerden biridir. İş ortaklarımızın bizimle aynı standartları benimsemesine değer veriyoruz. Kendi itibarımızı korumaya dikkat ediyoruz ve bizim için iş ortaklarımızın dürüstlüğü de aynı derecede önemlidir. Gerek satışta gerek satın almada istikrarlı ve üretken ilişkiler başarımızda esastır.

İş ilişkilerimizde tarafsız kararları temel alıyoruz. Bizim için önemli olan, fiyat, kalite, güvenilirlik, mali istikrar, yenilik kapasitesi ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerdir. Bu, hukuki ve etik iş ilkelerine uyumlu olmayı da içerir. Rekabetten ve müzakere becerilerimizden Dräger için mümkün olan en iyi fiyat/performans oranına ulaşmak için yararlanıyoruz. Buna ek olarak, iş ortaklarımız tarafından sağlanan ürünlerin, malzeme ve kaynağa ilişkin olarak (örneğin çatışma nedeni olan mineraller gibi) geçerli tüm gereklilikleri karşıladığından emin oluyoruz.

Kişilerin mali veya kişisel çıkarları tarafından etki altında bırakılmamıza izin vermiyoruz. İş ortaklarımızı seçerken en büyük özeni gösteriyor, anlaşma şartlarının açıkça ve yazılı olarak tanımlanmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşım sayesinde yolsuzluk ödemelerinin gizlenmesi için danışman veya aracıların kullanılması ya da centilmenlik anlaşması izleniminin yaratılması riskiyle mücadele edebiliyoruz.

Ürün ticareti ve vergi ödemesi konusundaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz – gümrük, ihracat kontrolleri, vergiler

Ancak ihracat yasaları kapsamında izin verildiği takdirde ürün satışı ve ihracatı yapıyoruz. Bu şart, iç prosedürlerin dikkatle belirlenmesiyle güvenceye alınmaktadır. Küresel gelişmeleri ve onlara verilen politik yanıtları yakından takip ediyoruz. Burada, odak noktamız işimizi müşterilerimizin lehine olacak şekilde desteklemektir.

Uluslararası ticarete ve ürün ile verilere ilişkin yükümlülüklerimiz söz konusu olduğunda tüm yasal gerekliliklere uyuyoruz. Gerekli tüm ithalat vergilerini ödüyor ve ithalat ile ihracat üzerindeki tüm yasak ve kısıtlamalara eksiksiz uyuyoruz. Bu yükümlülükler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Uluslararası bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin vergi düzenlemelerine uyuyoruz. Bu, ilgili ülkelerin mali altyapılarına ve devlet harcamalarına katkıda bulunabilmemizi sağlamaktadır.

Para aklamayı önlüyoruz – kara para aklamanın önlenmesi

Suç gelirlerinden elde edilen paranın aklanması amacıyla alınan veya yapılan her türlü ödemeyi önlediğimizden emin oluyoruz. Şüpheli işlemleri tespit ediyor ve yasalara uygunluklarını değerlendiriyoruz. Gerektiği takdirde bu tür ödemelerin yapılmasını durdurarak bunları yetkililere bildiriyoruz.

Güvenilir rakamlar yayınlıyoruz – muhasebe ve mali raporlama

Tüm ticari işlemleri doğru, eksiksiz ve ilgili yasa, düzenleme ve standartlara uygun biçimde kaydediyoruz. Ara dönem raporları ilgili ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Doğru mali bilgilerin gecikmeksizin yayınlanması yatırımcılar, iş ortakları ve mali piyasalar tarafından Dräger’e duyulan güveni pekiştirmektedir.

Sermaye piyasalarına ve kamuya doğru bilgileri zamanında sağlıyoruz. Bu, yıllık raporumuz, yıllık mali beyanlarımız ve üç aylık beyanlarımızın yanında geçici bildirimlerimizin bir parçası olarak olağan raporlarımız için geçerlidir.

Şirket içerisinden elde edilen olası bilgileri sorumlu bir biçimde ele alıyoruz – içeriden bilgi ticareti yasası

İçeriden bilgi ticareti, şirkete ait bilgilerin ifşa edilmesi gibi yasalara aykırıdır. Dräger’e ve mali araçlarına atıfta bulunan potansiyel şirket içi bilgileri yalnızca şirket içinde ve Dräger’in faaliyetleri amacıyla, ancak ve ancak bilmesi gereken kişiler esasına göre kullanırız. Bu bilgileri içeride ve dışarıda (aile üyeleri de dâhil olmak üzere) başkalarıyla paylaşmayız. Sadece bununla kalmaz, ayrıca olası içeriden bilgiye dayalı olarak önerilerde bulunmayız.

Şirket içi bilgileri, geçici bildirimler biçiminde derhal ve doğru şekilde yayınlarız. Bu hepimiz için eşit bir oyun sahası yaratarak, doğru sermaye piyasası fiyatlandırmasının sağlanmasına, piyasanın istismar edilmesinin önlenmesine ve yatırımcılar ile sözleşme ortaklarının Dräger’e güveninin güçlendirilmesine yardımcı olur.

Bu bilgiler hakkında ancak yayınlandıklarında açıkça konuşabiliriz.

İş yerinde sorumluluk

İş yerindeki sorumluluğumuz

Hepimiz iş yerinde büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Sadece kendi sağlık ve güvenliğimizden değil meslektaşlarımızınkinden de sorumluyuz. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle ilgili veriler, Dräger’in uzmanlık alanları ve BT sistemlerimizin de belirli bir korumaya ihtiyacı vardır. Takip eden bölümlerde, Dräger ve çalışanlarının iyi bir biçimde korunmasını nasıl sağlayabileceğimiz açıklanmaktadır.

Biz hayatları koruruz – iş sağlığı ve güvenliği

Tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli konudur. İşteki her kazanın önlenebilir olduğuna inanıyoruz. Dräger’de, iş yerlerimizi güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanacak bir biçimde yapılandırmak prensiplerimiz arasındadır. Ancak bu tek başına yeterli değildir: Hepimizin güvenli bir ortama katkıda bulunabilmesinin tek yolu bilinçli olmaya devam etmemiz ve rol model olmamızdır. Çalışanlarımızın her birinde bu düşünce yapısına dair farkındalık oluşturmaya ve onlarla ortaklıklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek üzere önleyici tedbirler sunarak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine yasalarca güvenceye alınanın da ötesinde bağlıyız.

Verileri ve bilgileri koruyoruz – veri koruma ve bilgi güvenliği

Dräger, ürünlerinin ve çalışanlarının bütünlüğü ve güvenilirliğinin arkasındadır. Hepimiz yeterli seviyede veri koruma ve bilgi güvenliği sağlamaktan sorumluyuz. Gizlilik, dürüstlük ve kullanılabilirlik, faaliyetlerimizin en ön sırasında yer alır ve bir şirket olarak başarımızın anahtarıdır.

Tüm kişisel verileri geçerli yasalara uygun bir şekilde işleriz. Veri ve bilgiler için kritiklik düzeylerine göre uygun korumayı devreye sokarız. Resmi ve düzenleyici verilerin gizliliğini korur ve onları ulusal güvenlikle ilgili herhangi bir faaliyet açısından sabotajdan korumak üzere özel tedbirler uygularız.

BT sistemlerimize ve verilerimize dikkat ediyoruz – siber güvenlik

Dräger’de bilgi teknolojileri (BT) olmadan bir hayat düşünülemez. BT’den ihtiyatlı bir biçimde riski azaltmak için yararlanıyoruz; bu riskler arasında zararlı programlarla (virüsler) veri işlemenin aksatılması, programlama hataları sonucunda veri kaybı ya da verilerin üçüncü taraflarca kötüye kullanılması yer alabilir.

Verilerimizi ve BT sistemlerimizi yetkisiz erişim, veri kaybı ya da kötüye kullanımdan korumamız gerektiğini biliyoruz. Bununla birlikte, şifrelenmemiş veri transferinin ve bilinmeyen bağlantılara tıklamanın hiçbir biçimde BT kaynaklarımızın güvenliğini sağlayamayacağını da biliyoruz.

Dräger çalışanları olarak, geçerli BT güvenliği çerçeveleri konusunda bilgi sahibiyiz ve bu kural ve düzenlemelere uyuyoruz.

Kaynaklarımızı koruyoruz – şirket varlıklarını korumak

Araçlar, makineler, taşıtlar ve fikri mülkiyet gibi şirket varlıkları Dräger’e aittir. Bu varlıklar, günlük çalışmamızın amaçları gereği bize emanet edilmiştir. Onları değerli varlıklar olarak görür ve Dräger için görev ve yükümlülüklerimizi yerine getirirken dikkatli ve tutumlu bir şekilde kullanırız. Bu varlıklardan en yüksek seviyede yararlanmak ve kaybı, israfı ya da gereksiz aşınma ve yıpranmayı ortadan kaldırmak istiyoruz. Çalışmalarımızdan doğan fikir ve sonuçları fikri mülkiyet olarak koruma altına almamız gerekip gerekmediğini kontrol ediyor ve gizliliği gereken kapsamda koruyoruz. Şirket varlıklarını kişisel kullanım da dâhil olmak üzere yetkisiz kullanımdan korumamız önemlidir.

Açıklık getirme konusunda yardımcı oluyoruz – soruşturmalarda iş birliği

Dräger, resmi soruşturmalara tabi olduğu takdirde sorumluluğu üstlenir ve iş birliğine dayalı bir diyalog kurmayı amaçlarız. Her birimiz, kendi katkımızı sunarız.

Şirket içi soruşturmalar veya denetimlerde, ileride gelişebilmek için potansiyel hassasiyetleri saptamamız hayati önem taşımaktadır.

Hatalarımızdan ders çıkarmayı, itibara yönelik zararları ve mali zararları mutlaka en düşük seviyede tutmayı amaçlarız. Sonuç olarak, iç soruşturma veya denetim yürüten meslektaşlarımızla her birimiz eksiksiz iş birliği içerisinde olacağız.

Eşit muamele esasında birlikte çalışırız – ortak karar verme

Dräger’deki kurumsal kültürün bir başka kilit unsuru, işçi temsilcilikleriyle iyi niyet esasında iş birliği yapmaktır. Karşılıklı saygıya ve alternatif bakış açılarının takdir edilmesine dayalı açık ve sürekli bir diyaloğu sürdürerek etkili bir iş birliğinin temelini atarız. Ancak bu yaklaşımla zorlu durumlar karşısında şirketin menfaatlerine hizmet eden çözümler bulabilir ve bu sırada çalışanlarımızın ihtiyaçlarını da gereği gibi dikkate alabiliriz.

Yardım ve iletişim

Yardım ve iletişim

Bazen doğru şeyin ne olduğunu söylemek onu yapmaktan daha kolaydır. Kendimizi bir sonraki adımda ne yapmamız gerektiğinden emin olamadığımız bir durumda bulursak birinden tavsiye veya yardım isteriz. Böyle durumlarda asla yalnız değiliz. Dräger’de en sonunda doğru karara varmamıza yardımcı olacak pek çok yol bulunmaktadır.

Yöneticilerimiz, sorularımız veya emin olmadığımız konular için ilk uğranacak limandır. Bunun ötesinde, İK, işçi temsilciliği veya ilgili uzman bölüm gibi şirket içi bölümlerle de iletişime geçebiliriz.

Ayrıca herkes hiç çekinmeden Kurumsal Uyumluluk Ofisi, yerel Uyum Sorumlusu veya compliance@draeger.com adresinden merkezi Uyumluluk Yardım Hattı ile iletişime geçebilir.

Açıkça konuşun! Önemsiyoruz! Biz açıkça konuşuruz ve misillemeye asla müsamaha göstermeyiz

Hassas konular veya potansiyel sorunlarla ilgili sorular sormak veya iletişime geçmek Dräger’e ve kendimize yardımcı olur. İşte bu nedenle herkesin Açıkça Konuşma kültürümüze bağlı kalması hayati önem taşımaktadır. Bilgi uçurma sistemimiz Dräger Dürüstlük Kanalını da içermektedir. Doğrudan iletişime geçeceğimiz kişi bize uygun görünmüyorsa bu kanalı kullanabiliriz. 7/24 açıktır ve anonim olarak da kullanılabilir.

İyi niyetle olası yanlış davranışları bildiren, bilgi sağlayan ya da iç soruşturmalara yardım eden çalışanlara yönelik ayrımcılık yapılmasına karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz. Bilgi uçuranları aynen gizlice verilen bilgiden etkilenenlerin menfaatlerini koruduğumuz gibi koruruz.

Ayrıntılı bilgi edinin

İlgili sayfalar

Dräger ile iletişime geçin

Zarf

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Almanya

+49 451 882 0

7/24 yardımınıza hazır.