Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik anlayışımız

Dräger’in sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimi, şirketimizin DNA’sının ve kurumsal geçmişinin önemli bir parçasıdır. Bize yol gösteren felsefemiz “Yaşam için Teknoloji”, sorumluluk almak anlamına gelir. Ürünlerimiz insanlara ve çevreye pek çok yönden olumlu katkıda bulunmaktadır. Sistemlerimizi ve süreçlerimizi geliştirirken, kaynakları koruduğumuzdan ve iş faaliyetlerimizden doğan olası risklerin önüne geçtiğimizden emin oluruz. Dräger’de, sürdürülebilirliği, ekonomik başarımızın asli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Hayatta kalmak istiyorsak tüm uluslararası iş yerlerimizde ve tedarik zincirimizin her noktasında sorumluluk bilinciyle davranmalıyız. Hukuki ve düzenleyici gerekliliklere uyumluluğun yanı sıra serbest ve adil rekabetin tüm iş faaliyetlerinin temeli olması gerektiği, yolsuzlukla mücadele etmemiz ve insan haklarını korumamız gerektiği kanaatindeyiz.

Sürdürülebilir eylemin odak noktaları

Tüm çalışmalarımızın amacı şirketimizin başarılı bir şekilde uzun ömürlü olmasıdır. Buna yalnızca sürdürülebilir eylem ve sürdürülebilir ekonomik başarı sayesinde ve müşteri, tedarikçi, finansal destekçi, toplum ve yaşadığımız ülke içindeki komşularımızın bizden her zaman memnun olmasıyla ulaşabiliriz. Sürdürülebilir eylemin dört odak noktasını bunu temel alarak belirledik. Önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmeyi amaçladığımız, hem stratejik hem özel hedefler belirledik. Yalnızca şirket bünyesindeki gelişmelere önem vermekle yetinmeyerek, toplumsal olarak yaşanan güncel zorluklara ölçülebilir bir katkıda bulunma yeteneğimizi de önemsedik.

1. Dünyanın her yanındaki insanlar için sağlık hizmetlerini iyileştiriyoruz.

Yoğun bakım ortamı

Önümüzdeki yıllarda, yoğun bakım hastalarının hem sayısı hem de ortalama yaşı yükselmeye devam edecek ve bu da hastanelere kritik bakım açısından daha fazla zorluk getirecektir. Rutin çalışma ve tedavi süreçlerini otomatikleştirmenin yanı sıra klinik kararlarda destek sağlayarak, yoğun bakımda çalışan doktor ve hemşirelerin üzerindeki fiziksel ve psikolojik yükü azaltma amacıyla işe koyulduk. Buna, yoğun bakımda kullanılan tıp teknolojileri arasında ağ kurmayı ve akıllı etkileşimi temel alan çözümlerden yararlanarak ulaştık.

Hedef: 2030 yılına kadar, portföyümüzdeki tüm ilgili tıp cihazları, yeni ISO/IEEE 11073 SDC birlikte çalışabilirlik standardı için ağ arabirimiyle donatılmış olacaktır.

Aynı zamanda Dräger’de sağlığı ve refahı bizim için çok değerli olan 15.000 kişi çalışmaktadır. Bu yüzden, 2021 yılında uygun önlemlerle takip edeceğimiz daha başka hedefler de belirledik. Başlıca amacımız, çalışanlarımızın sağlığını desteklemek ve korumak ve ayrıca sağlıklı çalışma koşulları ve organizasyon biçimleri sağlamaktır.

Hedef: Almanya’daki çalışanlarımızın hastalanma oranını düşürüyoruz; daimi hedefimiz, Nordmetall işverenler birliğinin kriterlerinin yüzde 1 altında olmaktır.

2. Herkesin iş sağlığı ve güvenliğinin garanti altında olduğu bir gelecek için çaba gösteriyoruz.

Gelecek

Her gün ürün ve hizmetlerimiz, çalışan yüz binlerce insanı korumaktadır. Smart Safety, yani gaz uyarı ve solunum koruması cihazlarının arasında ağ kurma ve bunlardan türetilen veri analizi sayesinde, müşterilerimizin güvenli olmayan koşulları daha erken tespit ederek daha etkin bir şekilde yönetebilmesini sağlayacağız. Geleceğin ağ çözümleri üzerinde daha şimdiden durmaksızın çalışmamızın nedeni tam da budur.

Hedef: Hedefimiz, 2025 yılına kadar gaz uyarı ve solunum koruması cihazları portföyümüzün yüzde 80’den fazlasının akıllı, veri tabanlı katma değer sunmasıdır.

Tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli bir konudur. İşteki her kazanın önlenebilir olduğuna inanıyoruz. Vision Zero hedefimize, yani iş kazaları olmayan bir dünyaya ulaşmak için güvenlik kültürümüzü sürekli olarak genişletiyoruz.

Hedef: Dräger Grubu’ndaki kaybedilen zamanlı olay oranını (LTIR3) 2019’daki 5,6 düzeyinden 2025 yılında 4,0’ın altına düşürmek istiyoruz.

3. Çevreyi korumakla yetinmiyor, müşterilerimizin de kendi çevrelerini korumasına yardımcı oluyoruz.

Çevre

Güvenlik teknolojisi ürün ve hizmetlerimizle, kirletici madde emisyonunu ve zarar verici olayları önlemeye yardımcı oluyoruz. İleride kendimizi iklimi koruma konusunda yetkin bir ortak konumuna getirmek istiyoruz. Bunu sağlamak için, portföyümüzü örneğin iklime çok zararlı olan metan emisyonlarını ölçmeye yönelik ürün ve hizmetleri içerecek şekilde genişleteceğiz. İlerleyen yıllarda, geleceğin hidrojen ekonomisinde daha başka iş alanları da göreceğiz.

Ayrıca hastanelerde çevreyle dost bir şekilde çalışmaya yönelik önemli destekler de söz konusu. Müşterilerimizi bir Green Hospital® stratejisi uygulama konusunda desteklemek istiyoruz. Bunu sağlamak için örneğin iklime zarar veren anestezik gazların emisyonunu en aza indirecek ürünler ve dijital çözümler geliştiriyoruz. Ayrıca bu stratejik hedefi ileriye taşımamıza olanak sağlayacak ortaklıklar kurmak için çalışıyoruz. İklimin korunması, Grubun çevresel yönetimde dâhili stratejik hedef listesinin en başında gelmektedir. Dräger, Birleşmiş Milletler iklim koruma hedefleri doğrultusunda uzun vadeli karbon seviyelerini düşürme görevini şu hedefle üstlenmektedir:

Hedef: CO2 emisyonlarının 2015 baz yılına kıyasla 2025’e kadar yüzde 33 düşürülmesi. Bu hedefe, sertifika satın alınmadan ulaşılacaktır.

4. Tedarikçilerimizi dikkatle seçiyor ve vizyonumuzu tedarik zinciri boyunca hayata geçirmek için onlarla birlikte çalışıyoruz

Tedarikçiler

2.500’den fazla tedarikçiyle çalışıyor ve sürdürülebilir iş faaliyetlerine değerli bir katkıda bulunmak için onları dikkatlice seçiyoruz. Bunu yaparken, Yaşam için Teknoloji söz konusu olduğunda yüksek kalite standartlarına büyük önem veriyoruz. Gelecekte yeni tedarikçilerin seçimi ve yeni siparişlerin verilmesi çeşitli sürdürülebilirlik kriterlerinin daha fazla titizlikle incelenmesiyle yapılacaktır.

Hedef: 2022’den başlayarak, tüm yeni tedarikçileri onaydan önce bir sürdürülebilirlik değerlendirmesiyle inceleyeceğiz.

Tedarik zincirimiz, ürün imalatı sürecimizde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, tedarikçilerimizin de sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate almasını sağlamaktayız.

Hedef: 2022 yılı için hedefimiz, tedarikçi davranış kurallarıyla doğrudan satın alma malzemelerimizin kapsama oranını yüzde 81’ten yüzde 83’e çıkarmaktır.

Sürdürülebilirlik performansımızın bağımsız onayı

Dräger, saygın derecelendirme kurumları tarafından denetlenmiştir. Temmuz 2020 tarihli ISS ESG Kurumsal Derecelendirmesinde, ISS bizi sağlık ekipmanları ve malzemeleri endüstri kategorisinde en üst derece olan Prime label ile ödüllendirmiştir. EcoVadis enstitüsünün 2020 CSR değerlendirmesi de Dräger'i sektörün ilk yüzde 5'i arasında konumlayarak, şirkete Altın statü kazandırmış ve sürdürülebilir tedarikçi olarak bizi bir adım öne taşımıştır. 2021 yılında Dräger, MSCI ESG2 Derecelerinde bir önceki yılın AA derecesini korumuştur. MSCI ESG Araştırması, endüstriye özgü ESG risklerine maruz kalma ve emsallerine kıyasla bu riskleri yönetme becerisine göre AAA (lider) derecesinden CCC (hantal) derecesine bir ölçekte küresel kamu şirketlerini ve seçili özel şirketleri derecelendirir.

draeger-csr-siegel-2022-3-2.png
msci-rating-3-2-MSCI_ESG_AA.jpg
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Sürdürülebilirlik raporunu indirin

sustainability-report-2021-mb4AW8QnP8-4-3.png

Sürdürülebilirlik Raporu 2021

Sürdürülebilirlik raporunu indirin

Dräger Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Sürdürülebilirlik Raporu 2020

Sürdürülebilirlik raporunu indirin

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Sürdürülebilirlik raporunu indirin

Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Sürdürülebilirlik Raporu 2018

Sürdürülebilirlik raporunu indirin

Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Sürdürülebilirlik raporunu indirin

Sertifikalar

Benlik bilincimiz, olağanüstü ürün kalitesi ve zarar görmemiş bir çevreyi içerir. Bu nedenle kalite ve çevre yönetim sistemlerimiz ile süreçlerimizin sürekli iyileşmesini sağlarız. Belirtilen şu sertifikalar, başarımızı belgeler:

Arjantin

Avustralya

Belçika

Brezilya

Bulgaristan

Şili

Çin

Danimarka

Almanya

Finlandiya

Fransa

Yunanistan

Hindistan

Endonezya

İrlanda

İtalya

Japonya

Kanada

Kolombiya

Kore

Hırvatistan

Malezya

Meksika

Hollanda

Yeni Zelanda

Norveç

Avusturya

Peru

Filipinler

Polonya

Portekiz

Slovenya

Romanya

Rusya

Suudi Arabistan

İsviçre

İsveç

Sırbistan

Singapur

Slovakya

İspanya

Güney Afrika

Tayland

Çekya

Türkiye

Macaristan

Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Krallık

Vietnam

Dräger ile iletişime geçin

Zarf

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Almanya

+49 451 882 0

7/24 yardımınıza hazır.