Gizlilik Bilgileri

Draeger Türkiye Firmaları; “Draeger Medikal Ticaret ve Servis Anonim Şirketi” ‘ni ve “Draeger Safety Korunma Teknolojileri Anonim Şirketi” ‘ni kapsamaktadır ve bundan sonra “Draeger Türkiye Firmaları” olarak anılacaktır. Draeger Türkiye Firmaları olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Draeger Türkiye olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Draeger Türkiye Firmaları ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Draeger Türkiye Firmaları’nın Veri Koruma Politikası’na BURADAN ulaşabilirsiniz.

Dräger, kişisel bilgileri Dräger tarafından işlenen herkesin gizlilik haklarını koruyacağını taahhüt eder. Bu nedenle, bu gizlilik beyanında verilerinizin işlenmesinin yapısı, kapsamı ve amacı hakkında önemli sorulara cevap veriyoruz. Bu belge, kendi Gizlilik Politikasına atıfta bulunan Dräger web sitelerinde, tekliflerinde ve işlevselliklerinde geçerli değildir. Veri Koruma yasası kapsamında tanımlandığı şekilde veri denetleyicisi ("Dräger" veya "biz") hakkında bilgi için lütfen Sağlayıcı Tanımlamamıza bakın (Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için: Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR*), Madde 4 (7)).


Veri koruma haklarım nelerdir?

Kişisel Verilerin İlgili kişileri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Draeger Türkiye Firmaları’na iletmeniz durumunda Draeger Türkiye Firmaları talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Draeger Türkiye Firmaları tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kişisel Veri İlgili kişileri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, uğranılan zararın yazılı olarak ispat edilmesi veya mahkemece bu konuda verilmiş ve kesinleşmiş bir karar bulunması koşuluyla zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Draeger Türkiye Firmaları’na iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Draeger Türkiye Firmaları’na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Draeger Türkiye Firmaları’na KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “Veri koruması ile ilgili sorularım olması halinde Dräger Türkiye'de kiminle iletişime geçebilirim” bölümündeki ilgili adresler üzerinden iletebilirsiniz.

Veri koruma ile ilgili sorularım olursa Dräger'de kime başvurabilirim?

“Draeger Türkiye Firmaları Ticaret ve Servis Anonim Şirketi” için:

 

BURADAKİ formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75A, Monumento Plaza Kat:12, 34870 Kartal – İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu draegermedikal@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

“Draeger Safety Korunma Teknolojileri Anonim Şirketi” için:

 

BURADAKİ formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mustafa Kemal Mahallesi. 2139. Sok. No: 2/14 Sögütözü, 06530 Çankaya, Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu draegersafety@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Dräger benim hangi verilerimi işliyor?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızın sunucumuza aktardığı kişisel verilerinizi işleriz.

Bu veriler (günlük dosyaları olarak adlandırılır), web sitemizi görüntülemek, istikrar ve güvenliği sağlamak için teknik açıdan gereklidir.

Günlük dosyaları, aşağıdaki verileri kaydeder:

 • IP adresi
 • Talebin tarihi ve saati
 • Talebin adresi (URL)
 • Geri gönderilen verilerin miktarı, geçen süre gibi meta bilgiler,
 • HTTP Durumu gibi talep ve yanıt başlığı bilgileri (örn. başarılı veya başarısız), talebin geldiği web sayfası, tarayıcıyı gösteren kullanıcı bilgileri, işletim sistemi ve sürümleri.

Web sitemizin sorunsuz çalışmasında meşru menfaatimizi korumak için verilerin işlenmesi, GDPR 6 (1) lit. f) Maddesi temelinde gerçekleşir.

Ayrıca bir sözleşmenin veya anketin bir parçası olarak, talebinizin veya kayıt işleminizin işlenmesinde veya oturum açtığınızda bizimle gönüllü olarak paylaştığınız kişisel bilgilerinizi de işleriz. "Dräger hangi amaçlarla verilerimi kullanır?" bölümü altında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Dräger çerez kullanıyor mu?

Teklifimizin olabildiğince kullanıcı dostu olması için diğer çoğu şirket gibi çerezler ve benzeri teknolojiler kullanmaktayız.

Çerezler nelerdir?

Çerezler tarayıcınızın oluşturduğu küçük metin dosyalarıdır ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde uç cihazınızda (örn. dizüstü bilgisayar) saklanır. Bilgiler belirli bir uç cihaz kullanıldığında oluşan çerezin içinde depolanır. Ancak bu, doğrudan kimlik bilgilerinize eriştiğimiz anlamına gelmez. Çerezler tekliflerimizin her zaman daha iyi ve size uygun olmasını sağlar. Örneğin, web sitemizin sayfalarını ziyaret ettiğinizin hatırlanması için oturum çerezleri kullanırız. Bu, örneğin müşteri hesabı oluşturmanıza veya oturum açmanıza gerek kalmadan web sitemizde bulunan ürünleri alışveriş sepetinize yerleştirebilmenizi sağlar. Web sitemizden ayrılmanızın ardından oturum çerezleri otomatik olarak silinir.

Ayrıca, kullanıcı dostu olmak için belirli bir süre boyunca uç cihazınızda depolanan geçici çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde, siteyi daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz otomatik olarak algılanır ve yapmış olduğunuz girdiler ve ayarlar hatırlanarak bunları bir kez daha yapmanız gerekmez. Geçici çerezler genellikle 30 gün sonunda silinir. Kendi çerezlerimizin yanında, web sitemizin kullanımını istatistiksel olarak kaydeden ve size sunduğumuz teklifi iyileştirmemizi sağlayan ve aynı zamanda size özel bilgilerin ve reklamların görüntülenmesine imkan tanıyan üçüncü taraf sağlayıcıların çerezlerini de (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) kullanıyoruz.

Çerez Ayarları

Çoğu tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul eder. Bununla birlikte, uç cihazınızda çerezler kaydedilmeyecek veya yeni bir çerez oluşturulmadan önce daima bir mesaj görüntülenecek şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, altbilgideki Çerez Ayarları bağlantısıyla "Teknik olarak gerekli" olmayan hangi çerezleri kabul etmek isteyeceğinize ve hangilerini kabul etmeyeceğinize karar verme seçeneğiniz vardır. Bu ayarları dilediğiniz zaman değiştirebilir; ayrıca, örneğin "İşlevsel","İstatistikler" veya "Pazarlama" gibi tek çerez gruplarını seçerek ve seçimlerini kaldırarak etkin çerezleri devreden çıkarıp verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz. Böylece, çerez kullanımınız sizin için şeffaf hale gelmiş olur. Ancak belirli çerez gruplarının veya çerezlerin tamamının devre dışı bırakılmasının, web sitemizin tüm işlevlerini kısıtlama olmaksızın kullanamayacağınız anlamına geldiğini lütfen unutmayın.

Çerez Kullanımının Yasal Dayanağı

Tekliflerimizin sunulması için teknik açıdan gerekli çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi, web sitemizde tekliflerimizin sorunsuz sunulmasındaki meşru menfaatimizi korumak için GDPR 6 (1) f) Maddesi temelinde gerçekleşir. Bundan başka, çerezlerle bağlantılı kişisel verilerinizi (özellikle belirli işlevselliklerin sunulması, analiz ve reklam amaçlarıyla ve aşağıda açıklanan üçüncü taraf sağlayıcılarla bağlantılı olarak), sadece GDPR 6 (1) a) Maddesi uyarınca bunun için bize önceden izin vermişseniz işleriz. Verilerin işlenmesi reklam, pazar araştırması ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için web sitemizin tasarımı amacına yöneliktir.


Dräger, analiz ve pazarlama için hangi araçları kullanır?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde web sitemizin kullanımı hakkındaki bilgiler otomatik olarak toplanır. Web sitelerimizde hangi içeriğin ilginizi çektiğini belirleyebilmemizin ve gelecekte size sunduğumuz hizmetleri iyileştirmeye devam edebilmemizin tek yolu olduğu için bu bilgiler Dräger için önemlidir. Bu maksatla aşağıdakileri kullanırız:

Dräger aşağıdaki analiz ve pazarlama araçlarını kullanır:

Adobe Analytics

Bu web sitesi, kullanıcının bu web sitesine erişimini değerlendirmek için web analitik hizmeti Adobe Analytics'i kullanır. Analiz için terminal cihazınızda çerezler saklanır ve cihazınızla ilgili bilgiler toplanır. Aynı bilgiler ayrıca 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, İrlanda adresinde mukim yüklenici işlemcimiz Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") sunucularında saklanır.

Adobe Analytics, "Coğrafi Arama Öncesi: Ziyaretçinin son IP oktetini 0 ile değiştir" ve "IP'yi Gizle-Kaldırıldı" ayarlarıyla kullanıldığı için Adobe sunucularında saklanan bilgiler, doğrudan belirli bir kişiyle ilişkilendirilemez. "Coğrafi Arama Öncesi: Ziyaretçinin son IP oktetini 0 ile değiştir" ayarı, bu coğrafi konumlama öncesi IP adresinin son oktetini sıfırlarla değiştirerek IP adresinin anonim olmasını sağlar. Kullanıcının yaklaşık konumu, istatistiksel analiz için hala tüm IP adresini içeren takip paketine eklenir. "IP'yi Gizle - Kaldırıldı" ayarı yapılandırılmışsa, takip paketi saklanmadan önce IP adresi, tek bir sabit IP adresi ile değiştirilir - buna da genel IP adresi adı verilir. Bu, IP adresinin artık saklanan kayıtlarda yer almadığı anlamına gelir.

Adobe Analytics'i kişisel verilerinizle bağlantılı olarak ancak bize önceden açık onayınızı vermişseniz kullanırız. Sizin izniniz, GDPR 6 (1) a) Maddesi uyarınca Adobe Analytics kullanımının da meşru dayanağıdır. Web sitemizde Çerez-Ayarlar seçeneğinde yukarıda açıklanan şekilde çerezler ayarına kendiniz karar verebilir ve özel olarak "İstatistikler" çerez grubunun seçimini kaldırıp etkin olan Adobe Analytics çerezlerini devreden çıkararak izninizi geri çekebilirsiniz. Ayrıca, tarayıcı ayarlarınızda çerezler ayarını tümüyle de devre dışı bırakabilirsiniz. Adobe ile bağlantılı olarak toplanan kişisel verileriniz, 24 ay sonunda silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Adobe Analytics tarafından verilerin işlenmesi, Adobe'nin gizlilik politikasına tabidir. Adobe Analytics'in gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

HubSpot

Çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimiz için aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede farklı yönleri kapsamamızı sağlayan HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 ABD veya HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, İrlanda ("HubSpot") şirketinden entegre bir yazılım çözümünü kullanırız:

 • e-posta ile pazarlama (bülten, web sitesi reklamları ve örneğin indirmeler sağlamak için otomatikleştirilmiş e-postalar)
 • sosyal medya yayınlama ve raporlama
 • raporlama (ör. trafik kaynakları, erişim vb.)
 • iletişim yönetimi (örneğin kullanıcı segmentasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi)
 • karşılama sayfaları, bloglar ve iletişim formları
 • hizmetler (canlı sohbet, sohbet botları, bilet sistemi, anketler, bilgi veritabanları)

Ayrıca izniniz ile web sitemizdeki çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimiz için HubSpot'un takip aracını kullanırız. HubSpot, web sitesini kullanımınızın tarafımızdan analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır. HubSpot, bizim adımıza toplanan bilgileri (örn. IP adresi, zaman bilgisi, coğrafi konum, tarayıcı türü, ziyaret süresi ve görüntülenen sayfalar) değerlendirir, bu sayede ziyaret ve ziyaret edilen sayfalar hakkında raporlar oluşturabiliriz.

HubSpot tarafından toplanan bilgiler ve web sitemizin içeriği, HubSpot'un servis sağlayıcılarının sunucularında saklanır. GDPR 6 (1) a) Maddesi uyarınca verilerinizin işlenmesinin yasal temeli verdiğiniz izindir, bunu da herhangi bir anda gelecekte geçerli olmak üzere "İstatistikler" çerez grubunun seçimini kaldırarak geri çekebilirsiniz. HubSpot takip aracıyla bağlam içinde toplanan çerezler ve kişisel veriler en geç 13 ay sonra silinecek veya anonim hale getirilecektir. Tekil durumlarda verilerin HubSpot Inc.'e aktarılması durumunda bu, HubSpot Inc.'in tabi olduğu GDPR 46 (2) lit. d) Maddesi uyarınca AB'nin Model Maddeleri temelinde gerçekleşmektedir. 

Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy adresindeki HubSpot'un Veri Gizlilik Politikasına, https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy adresindeki Çerez Politikasına ve https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems adresindeki HubSpot Bilgi sayfalarına bakın.

Google Ads

Tekil reklam, teklif ve işlevlerin etkinliğini ölçmek için Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD ("Google Ads") adresinde mukim Google Ads çevrimiçi reklam programını ve dönüşüm izlemeyi de kullanırız. Bu amaçla bir Google reklamına tıkladığınız anda terminal cihazınızda bir çerez ayarlanır. Bu çerez kişisel tanımlama için kullanılmaz, bunun yerine çerezin 30 günlük geçerlilik süresi içinde web sitesine belirli bir teklifle dönüp dönmediğinizi belirlemeyi amaçlar.

Her Google Ads müşterisine genellikle farklı bir çerez gönderilir. Bu nedenle çerezler, Google Ads müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemez.

Dönüşüm çerezini kullanarak elde edilen bilgiler, dönüşüm izleme seçeneğini kabul eden Google Ads müşterileri için dönüşüm istatistikleri yaratmada kullanılır. Bir reklama tıklayıp, dönüşüm izleme etiketiyle etiketlenmiş bir web sitesine yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğreniriz.

Bu şekilde toplanan veriler genellikle sadece anonim olarak ABD'deki Google sunucularına aktarılır ve burada saklanır.

Google Ads'i sadece bize önceden açık izninizi vermişseniz, kişisel verilerinizle bağlantılı olarak kullanırız; bu da GDPR 6 (1) a) Maddesi uyarınca Google AdWords kullanımının meşru dayanağıdır. Web sitemizdeki çerez ayarlarınızda yukarıda açıklanan şekilde çerezler ayarına kendiniz karar verebilir ve özel olarak "Pazarlama" çerez grubunun seçimini kaldırıp, önceden etkinleştirilmiş çerezleri devreden çıkararak izninizi geri çekebilirsiniz.

Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda çerezler ayarını tümüyle de devreden çıkarabilirsiniz. Google Ads ile bağlantılı olarak toplanan kişisel verileriniz, 1 ay sonra (IP adresiyle ilgili) veya 3 ay sonra (çerez bilgileriyle ilgili) silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Google Analytics (anonimleştirme ile)

Bu web sitesi, Google LLC, Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i ("Google Analytics") kullanır. Google Analytics'i, web sitemizin kullanımını analiz etmek ve düzenli olarak iyileştirmek için kullanırız. Elde edilen istatistikler sunumumuzu iyileştirmemize ve kullanıcı olarak sizin için daha ilgi çekici kılmamıza olanak tanır. Google Analytics, web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan çerezler gibi yöntemler kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada saklanır. Bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesiyle, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf diğer ülkeler arasında aktarım öncesi IP adresi kısaltılır. Ancak istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD'deki Google sunucusuna aktarılacak ve adres orada kısaltılacaktır.

Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi etkinliğine dair diğer hizmetleri bize sağlamak amacıyla toplanan bilgileri bizim adımıza kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics kapsamında aktarılan anonimleştirilmiş IP adresi, Google tarafından tutulan başka verilerle birleştirilmeyecektir. Google Analytics'i kişisel verilerinizle bağlantılı olarak ancak bize önceden açık izninizi vermişseniz kullanırız. Sizin izniniz, GDPR 6 (1) a) Maddesi uyarınca Google Analytics kullanımının da meşru dayanağıdır.

Web sitemizdeki çerez ayarlarınızda yukarıda açıklanan şekilde çerezler ayarına kendiniz karar verebilir ve özel olarak "Pazarlama" çerez grubunun seçimini kaldırıp, önceden etkinleştirilmiş çerezleri devreden çıkararak izninizi geri çekebilirsiniz. Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda çerezler ayarını tümüyle de devreden çıkarabilirsiniz. Google Analytics ile bağlantılı olarak toplanan kişisel verileriniz, 14 ay sonunda silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Google'daki ayar ve itiraz seçenekleri ve veri koruma hakkında diğer bilgileri bir bütün olarak, https://policies.google.com/privacy adresindeki Google'ın genel veri koruma beyanından edinebilirsiniz.

Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences ve Facebook-Conversion

Web sitelerimizde 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD adresinde bulunan Facebook Inc. veya 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan Facebook Ireland Ltd. ("Facebook") şirketlerinin "Facebook Pixel" ürününü kullanıyoruz.

Facebook pixel yardımıyla Facebook, web sitemizin ziyaretçilerini reklam görüntülemek için hedef grup olarak belirleyebilir ("Facebook reklamları" olarak adlandırılır). Buna göre, Facebook pixel'i yalnızca tarafımızdan verilen ve web sitelerimizle ilgilenen veya Facebook'a ("Özel Kitleler" olarak adlandırılır) ilettiğimiz belirli özelliklere (örneğin, ziyaret edilen web sitelerine göre belirlenen başlıklara veya ürünlere ilgi gösteren) sahip Facebook kullanıcılarına gösterilen Facebook Reklamlarını görüntülemek için kullanırız.

Facebook pixel yardımıyla Facebook reklamlarımızın, kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına uygun olmasını ve rahatsız edici bir etkisi olmamasını da sağlamak istiyoruz. Facebook pixel yardımıyla kullanıcıların bir Facebook reklamına ("dönüşüm" olarak bilinir) tıkladıktan sonra web sitemize yönlendirildiğini görerek Facebook reklamlarının istatistik ve pazar araştırması amaçları doğrultusundaki etkinliğini daha yakından takip edebiliriz.

Facebook pixel'i sadece bize önceden açık izin vermeniz halinde kullanırız. Sizin izniniz, GDPR 6 (1) a) Maddesi uyarınca Facebook pixel kullanımının da meşru dayanağıdır. Web sitemizdeki çerez ayarlarınızda yukarıda açıklanan şekilde çerezler ayarına kendiniz karar verebilir ve özel olarak "Pazarlama" çerez grubunun seçimini kaldırıp, önceden etkinleştirilmiş çerezleri devreden çıkararak izninizi geri çekebilirsiniz.

Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda çerezler ayarını tümüyle de devreden çıkarabilirsiniz.

Facebook pixel ile bağlantılı olarak toplanan kişisel verileriniz, 14 ay sonunda silinecek veya anonim hale getirilecektir. Facebook tarafından Facebook reklamlarının görüntülenmesine dair verilerin ve genel bilgilerin işlenmesi, https://www.facebook.com/policy.php adresindeki Facebook veri politikası çerçevesinde gerçekleşir.

Facebook pixel hakkında özgün bilgiler ve ayrıntılar ve nasıl çalıştığı, Facebook'un yardım alanında bulunabilir.

LinkedIn (Insights Etiketi)

Web sitemizde ayrıca LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda şirketinin bir aracı olan LinkedIn Insights Etiketi ile dönüşüm izleme kullanırız. Bu amaca yönelik olarak LinkedIn Insights Etiketi sayfalarımıza entegredir ve LinkedIn tarafından uç cihazınıza bir çerez ayarlanır.

Bu da LinkedIn'i web sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirir, dolayısıyla IP adresiniz de toplanır.

Bunlara ek olarak zaman bilgileri ve sayfa görüntülemeleri gibi olaylar da kaydedilir. Bu da bizim sürekli optimize edebilmek için web sitemizi kullanımınızı istatistiksel olarak değerlendirmemizi sağlar. Örneğin, web sitemize hangi LinkedIn reklamı veya LinkedIn'deki etkileşim üzerinden geldiğinizi öğreniriz. Bu da reklamlarımızın gösterimini daha iyi kontrol etmemize olanak tanır. Insights etiketlerini sadece bize önceden açık izin vermeniz halinde kullanırız. Sizin izniniz, GDPR 6 (1) lit. a) Maddesi uyarınca kullanımın da meşru dayanağıdır. Web sitemizdeki çerez ayarlarınızda yukarıda açıklanan şekilde çerezler ayarına kendiniz karar verebilir ve özel olarak "Pazarlama" çerez grubunun seçimini kaldırıp, önceden etkinleştirilmiş çerezleri devreden çıkararak izninizi geri çekebilirsiniz. Ayrıca tarayıcı ayarlarınızda çerezler ayarını tümüyle de devreden çıkarabilirsiniz. LinkedIn Insights etiketi ile bağlantılı olarak toplanan kişisel verileriniz, 90 gün sonunda silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht adresini ziyaret edin. Verilerinizin LinkedIn tarafından toplanıp işlenebileceğine, bu nedenle ilgili kullanıcı profiline bir bağlantının mümkün olduğuna ve LinkedIn'in kendi reklam amaçlarıyla verileri kullanabileceğine lütfen dikkat edin. Daha fazla bilgi için lütfen https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? adresindeki LinkedIn gizlilik politikasına bakın. https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out adresi üzerinden kullanım davranışınızın LinkedIn tarafından analizine ve ayrıca ilginize göre tavsiye gösterimine engel olabilirsiniz.

Dräger verilerimi hangi amaçlarla kullanır?

Kişisel verileriniz, Draeger Türkiye Firmaları tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Draeger Türkiye Firmaları’nın  ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Draeger hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Draeger Türkiye Firmaları’nı veya internet sitemizi veya kongre/fuar/seminer stantlarımızı ve ofislerimizi ziyaret ettiğinizde, Draeger Türkiye Firmaları’nın  düzenlediği eğitim, seminer, demo’lara, organizasyonlara, vb. gibi etkinliklere katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.


Toplanan kişisel verileriniz, Draeger Türkiye Firmaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Draeger Türkiye Firmaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Draeger Türkiye Firmaları’nın  ve Draeger Türkiye Firmaları ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Draeger Türkiye Firmaları tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Draeger Türkiye Firmaları’na ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Draeger Türkiye Firmaları’nın  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Draeger Türkiye Firmaları’nın  insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Dräger bilgilerimi başkalarıyla paylaşır mı?

Toplanan kişisel verileriniz; Draeger Türkiye Firmaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Draeger Türkiye Firmaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, cihaz vb gibi şikayetlerinizin değerlendirilmesi, incelenmesi ve gerektiğinde yetkili kurumlara bildirilmesi, Draeger Türkiye Firmaları’nın  ve Draeger Türkiye Firmaları ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Draeger Türkiye Firmaları tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Draeger Türkiye Firmaları’na ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Draeger Türkiye Firmaları’nın  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Draeger Türkiye Firmaları’nın  insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurtdışındaki Draeger şirketlerine ve tedarikçilerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veriler AB veya AEA dışındaki ülkelere aktarılıyor mu?

İlke olarak kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi sadece AB veya Avrupa Ekonomik Alanı bünyesinde gerçekleşir. 

Bununla birlikte tekil durumlarda bilgileri, "üçüncü ülkeler" olarak adlandırılan ülkelerdeki alıcılara göndermemiz gerekebilir. "Üçüncü ülkeler", Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması dışındaki ülkeler olup kısaca buralardaki veri koruma seviyesinin Avrupa Birliği'ndeki seviyeye denk olduğu varsayılamaz. Aktarılan veriler kişisel verilerinizi de içeriyorsa, bu türden bir aktarımdan önce ilgili üçüncü ülkede veya üçüncü ülkedeki alıcıda gereken yeterli veri koruma seviyesinin garanti edilmesini sağlayacağız.

Bu, Avrupa Komisyonu'nun "yeterlilik kararı" adı verilen ve belirli bir üçüncü ülke için yeterli veri koruma seviyesini bir bütün olarak belirleyen kararından kaynaklanabilir. Alternatif olarak veri aktarımını, bir alıcıyla anlaşmaya varılan AB standardı sözleşme maddelerine veya buna göre sizin tarafınızdan verilen izin beyanına da dayandırabiliriz.

Talep üzerine yeterli veri koruma seviyesine uyum için uygun ve yeterli tedbirler hakkında size ek bilgiler sağlamaktan memnuniyet duyarız.

AB standardı sözleşme maddeleri hakkında daha fazla bilgiyi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en adresinde ve yeterlilik kararlarına dair bilgileri https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en adresinde bulabilirsiniz.

Verilerim ne zaman silinir?

Dräger, aktardığınız kişisel verileri sadece gereken süre boyunca saklar (başka bir ifadeyle bu verileri bize aktarma amacınızı yerine getirmek için saklarız ancak yasaların şart koşması veya bizden talep etmeniz durumunda verilerinizi daha erken sileriz).

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel veriler ne kadar süreyle saklanır?

İlke olarak, işleme amacıyla gerekli olduğu veya bu saklamada meşru bir menfaatimiz olduğu ve saklama veya işlemenin devam etmemesine yönelik sizin menfaatiniz ağır basmadığı sürece kişisel verilerinizi saklarız. Bu, genellikle sadece web sitemizi ve ilgili hizmetleri sunmak için gerektiği veya yasal olarak bu verileri saklama yükümlülüğümüz olduğu sürece verilerinizi sakladığımız anlamına gelir. İşleme amacıyla artık gerekmediğinde veya saklamanın başka bir nedenle yasal olarak kabul edilemez olduğu durumlarda, ilgili veri sahibinin herhangi bir eylemine gerek olmaksızın kişisel verileri sileriz.

Bir kural olarak

 • daha ayrıntılı biçimde açıklanan ilgili veri işleme veya web sitesi işlevi için yukarıda tanımlanan süre sorunda veriler silinir veya anonimleştirilir;
 • bir iş ilişkisi ile bağlantılı olarak (özellikle bizden sipariş edilen ürünlerle bağlantılı olarak) işlenen veriler, kanuni saklama süresinin dolmasından sonra silinecektir ve
 • ilgili iş ilişkisi ile bağlantılı yasal veya sözleşmeye bağlı saklama süreleri nedeniyle ek saklamanın gerektiği durumlar dışında, müşteri hesabıyla bağlantılı olarak işlenen veriler, ilgili müşteri hesabının silinmesi ile silinecektir.

Saklama yükümlülüklerini karşılamak için saklamak zorunda olduğumuz kişisel veriler, ilgili saklama yükümlülüğünün bitişine kadar saklanacaktır. Kişisel verileri ancak saklama yükümlülüklerini yerine getirmek için sakladığımız durumlarda, bu verilerin işlenmesi genel olarak kısıtlanmıştır ve verilere ancak saklama yükümlülüğünün amacına uygun olarak gerekli durumlarda erişilebilir.

Dräger hangi eklentileri ve sosyal medya kanallarını kullanıyor?

Dräger, web sitesine ek olarak sosyal ağlar ve platformlar içindeki çevrimiçi yapıları da sağlamaktadır. Aktif müşterilerimiz, ilgili taraflar ve çevrimiçi ziyaretçiler (kullanıcılar) ile bu şekilde iletişim kurarız. Kullanıcı verileri Avrupa Birliği dışında da işlenebilir. Haklarının daha zor bir şekilde uygulanmasından dolayı kullanıcılar için riskler olabilir.  Kullanıcı verileri genellikle pazar araştırması ve reklamcılık amacıyla işlenir ve kullanıcı davranışına ve ortaya çıkan ilgi alanlarına göre kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılabilir. Bu kullanıcı profillerine dayanarak reklamlar, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun olması amaçlanan platformların içine ve dışına yerleştirilebilir. Ayrıca kullanıcı profilleri, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız olarak veri depolar.

Örneğin sosyal medyada iletişim kurarken kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, GDPR 6 (1) f) Maddesi uyarınca kullanıcıları etkin bir şekilde bilgilendirmede ve kullanıcılarla iletişim kurmada meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Web sitelerimize ilgili platformların sağlayıcılarından içerik entegre edilmişse, GDPR 6 (1) a Maddesi, bu işlemenin meşru dayanağıdır. Lütfen ilgili işlemenin daha fazla sunumu ve itiraz seçenekleri ve aşağıda bağlantıları verilen sağlayıcılar hakkında bilgi edinin.

Instagram

Web sitemizde Instagram hizmetinin yayınını kullanırız. Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve videolar paylaşmasını ve bu verileri diğer sosyal ağlarda ("Instagram") yeniden paylaşabilmesini sağlayan görsel işitsel bir sosyal medya platformudur. Avrupa Ekonomik Alanındaki kullanıcılara yönelik olarak Instagram hizmetlerinin faaliyet şirketi 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland adresindeki Facebook Ireland Ltd’dir.

Instagram yayını web sitemize iFrame ile entegredir ve Instagram içeriklerimizi (fotoğraf ve videolar) web sitemizde gösterebilmemizi sağlar. Yayın varsayılan ayarlarda devre dışıdır (gri görünür). Yalnızca “Kabul Ediyorum” düğmesine tıkladığınızda tarayıcınız Instagram medya sunucusuna talepte bulunur ve aynı zamanda IP adresinizi ileterek Instagram içeriğimizin bulunduğu iFrame tarafınızca görüntülenebilir. İletimin olması için bu teknik olarak gereklidir. Bunun yasal zemini GDPR Madde 6 paragraf 1 a)'dır.

Web sitelerimizde bizi Instagram’da takip edebilmeniz için Instagram hesabımızın bağlantısı da bulunmaktadır.

Veri koruma ve bu kapsamdaki haklarınız ve ayarlarınızla ilgili daha fazla bilgiye https://help.instagram.com/155833707900388/ adresindeki Instagram’ın gizlilik politikasından ulaşabilirsiniz.

YouTube

1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA adresindeki Google LLC’nin alt kuruluşu olan 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA adresindeki YouTube LLC’nin YouTube video hizmetinden alınan videoları web sitemize ekliyoruz, ayrıca, Avrupa Ekonomik Alanında ve İsviçre’de video hizmetleri Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland adresindeki European Google Ireland Limited ("YouTube") tarafından sağlanmaktadır.

YouTube videolarını yalnızca genişletilmiş veri koruma modunda ekleyerek kullanıyoruz.

Bu, YouTube’un web sitesini yalnızca gömülü YouTube videosu ile ziyaret eden ve YouTube videosunu oynatmak için videoya tıklamayan kullanıcıların çerezlerini kaydetmediği anlamına gelir. Web sitemizde gömülü YouTube video oynatıcıya tıklarsanız, YouTube çerezleri uç cihazınızda depolayabilir ve kişisel verilerinizi alabilir.

Aynı anda YouTube’da oturum açtıysanız, YouTube toplanan verileri YouTube hesabınıza atayabilir.

Bunun olmasını istemiyorsanız, lütfen bu işlevi kullanmayın veya YouTube videolarını başlatmayın. YouTube kullanımı kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi, ilgili videoyu oynatmak için verdiğiniz onay beyanı nedeniyle GDPR Madde 6 paragraf 1 a) kapsamındadır. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/intl/de/howyoutubeworks/ adresinde bulunabilir. Veri işlemeye ilişkin bilgiler ve YouTube tarafından veri korumasına ilişkin notlar, Google'ın https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de genel veri koruma beyanında bulunabilir.

Slideshare

Kendi sunumlarımızı göstermek üzere belirli Dräger web sitelerinde Slideshare de kullanmaktayız. Slideshare, sunumlar gibi bilgileri paylaşmak için LinkedIn tarafından işletilen bir hizmettir. Sunumlarımızdan birini görüntülemeye başladığınızda hakkınızdaki kişisel veriler slideshare.com, Google Analytics ve comScore'a aktarılır. Korunmanız için Slideshare'e, kullanmadan önce açık izin vermenizi gerektiren bir çift tıklama çözümü entegre ettik. Ayrıca tarayıcınıza bir çerez yerleştirilir ve verileriniz ABD'ye aktarılarak orada saklanır. Dräger'in bu süreç üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve Dräger; veri toplama kapsamı, amacı ve bu hizmetlerce saklama süresi hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. comScore verilerinizi kullanarak kullanım profilleri oluşturur ve bu profilleri ihtiyaca dayalı reklam sağlamak üzere pazarlama, pazar araştırması ve web sitelerinin ihtiyaca dayalı tasarımı amacıyla kullanır. Bu kullanıma itiraz etme hakkınızı kullanmak istiyorsanız lütfen doğrudan comScore ile iletişime geçin.

LinkedIn ve comScore tarafından veri toplanması (amaç, kapsam, ek işleme ve kullanım) ve ayrıca bu bağlamdaki haklarınız ve gizliliğinizi koruma ayarları hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki gizlilik politikalarına bakın:

LinkedIn: LinkedIn İrlanda, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

comScore: comScore, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, Birleşik evletler, https://www.comscore.com/About_comScore/Privacy_Policy

Veri sahibi olarak haklarım nelerdir?

GDPR Madde 4 No. 1 kapsamında veri işlemeden etkilenen kişi olarak bizim karşımızda çeşitli haklarınız vardır, bu haklarınızla ilgili aşağıda sizi daha ayrıntılı olarak bilgilendirmek istiyoruz. Bu konuda ayrıntıları doğrudan GDPR'nin 15 ila 21. Maddelerinde de bulabilirsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için yukarıda iletişim bilgileri verilen Grup Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilir veya kolay bir şekilde tarafımızdan sağlanan teknik araçları (örneğin bunun üzerinden verilen iznin yönetilmesi veya geri çekilmesi için çerez ayarları) kullanabilirsiniz.

Erişim hakkı,GDPR Madde 15

Hakkınızdaki verileri işleyip işlemememiz veya hangi verileri işlediğimiz hakkında bizden bilgi alma hakkınız vardır.

Buna, başka hususların yanı sıra, verileri ne kadar süreyle ve ne amaçla işlediğimiz, nereden geldiği ve hangi alıcılara ya da alıcı kategorilerine ilettiğimiz hakkında bilgiler dahildir. Ayrıca size bu verilerin bir kopyasını da temin edebiliriz.

Düzeltme hakkı, GDPR Madde 16

Veri sahibi olarak, hakkınızdaki doğru olmayan veya bundan böyle doğru olmayan bilgileri gecikme olmaksızın düzeltmemizi talep etme hakkınız vardır. Ayrıca eksik kişisel verilerinizi tamamlamamızı da talep edebilirsiniz. Kanunların gerektirdiği durumlarda, verilerinizi önceden açıklamış olduğumuz üçüncü tarafları da bu düzeltme hakkında bilgilendireceğiz.

Silme hakkı ("unutulma hakkı" olarak da bilinir),GDPR Madde 17

Veri sahibi olarak aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olması durumunda kişisel verilerinizi gecikme olmaksızın silmemizi talep etme hakkınız vardır:

 • Verileriniz, toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiş olduğu amaçlar için artık gerekli değildir veya amaca ulaşılmıştır;
 • İzninizi geri çekmişsinizdir ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur;
 • İşlemeye itiraz etmektesinizdir ve işleme için daha ağır basan meşru bir gerekçe bulunmamaktadır; doğrudan pazarlama için kişisel verilerin işlenmesi durumunda salt işlemeye itirazınız yeterlidir;
 • kişisel verileriniz yasadışı biçimde işlenmiştir;
 • tabi olduğumuz Birlik veya Üye Ülke kanunu kapsamında yasal bir yükümlülüğe uygunluk için kişisel verilerinizin silinmesi zorunludur.

Lütfen silme hakkınızın yasal hükümlerle kısıtlanmış olabileceğine dikkat edin.

Buna özellikle GDPR Madde 17'de listelenen kısıtlamalar dahildir.

İşleme faaliyetini kısıtlama hakkı (engelleme), GDPR Madde 18

Veri sahibi olarak aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması halinde de kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır:

 • kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ettiğinizde, kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmemizi sağlayan bir süre boyunca; 
 • işleme yasadışıdır ve kişisel verilerinizin silinmesine itiraz eder ve yerine, kişisel verilerinizin kullanılmasının kısıtlanmasını talep edersiniz;
 • işleme amacıyla kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoktur, ancak kanuni hakların ispatı, uygulanması veya savunulması için buna ihtiyacınız vardır veya
 • meşru gerekçelerimizin, sizin meşru gerekçelerinizden ağır basıp basmadığı belirleninceye kadar işlemeye itiraz etmişsinizdir.

Yukarıdaki listeye uygun olarak işlemeye dair bir kısıtlama almışsanız kısıtlama kaldırılmadan önce sizi bilgilendireceğiz.

İzinleri geri çekme hakkı,GDPR Madde 7 (3)

Gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir anda bize verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz. Bu geri çekme, yukarıdaki iletişim adreslerine gayriresmi mesaj olarak veya bu amaçla tarafımızdan sağlanan teknik araçlarla gerçekleştirilebilir. İzninizi geri çektiğinizde, o ana kadar gerçekleşen veri işlemenin meşruluğu etkilenmeyecektir.

Veri taşınabilirliği hakkı, GDPR Madde 20

Veri sahibi olarak, bize sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bu verileri başkalarına iletme hakkınız vardır. 

Ayrıntılar ve kısıtlamalar, GDPR Madde 20'de bulunabilir.

Bu hakkın kullanılması, silme hakkınızı etkilemez.

Denetleyici makama şikayette bulunma hakkı, GDPR Madde 77

Verilerinizin tarafımızdan işlenmesinin geçerli veri koruma kanununu ihlal ettiğine inanıyorsanız, ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya iddia edilen veri koruma ihlalinin gerçekleştiği üye ülkedeki yetkili denetleyici makamlardan birine veya ilgili denetleyici makama şikayette bulunma hakkınız vardır.

İtiraz hakkı, GDPR Madde 21

Veri sahibi olarak, herhangi bir anda GDPR Madde 6 (1) (e) veya (f) uyarınca gerçekleşen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özgün durumunuzla ilgili gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkınız vardır; bu hak bu bentlere dayanarak profil çıkarmada da geçerlidir. Böylesi bir itiraz durumunda, veri sahibi olarak sizin menfaatlerinize, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basacak şekilde veya kanuni hakların ispatı, uygulanması veya savunulmasında işleme için mücbir meşru gerekçeler sunabildiğimiz durumlar dışında sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyeceğiz. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlersek, veri sahibi olarak, böylesi bir pazarlama için sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir anda itiraz hakkınız vardır; bu, bu tür doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu sürece profil çıkarmada da geçerlidir.

Veri sahibi olarak doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ederseniz, bu amaçlarla ilgili olarak artık kişisel verileri işlemeyeceğiz.

Veri Koruma Politikamızdaki Değişiklikler

En son Ağustos 2021 tarihinde güncellenen Veri Koruma Politikamızın 6.0 sürümünü okumaktasınız.

Veri Koruma Politikamızın önceki sürümlerini şu adreste bulabilirsiniz: https://www.draeger.com/data-protection

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR): Avrupa Birliği içerisinde yer alan şahıslar için veri koruma ve gizliliğin konu alan kapsamlı bir yönetmeliktir.

Dräger, aşağıdaki durumlarda Veri Koruma Politikasını değiştirebilir:

 • Yeni ürünler ve hizmetler sunduğumuzda
 • İnternet prosedürleri değiştiğinde
 • İnternet ve IT güvenliği teknolojileri ilerlediğinde
 • Yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde

Bu nedenle Veri Koruma Politikamızda gerektiği şekilde ve zamanda değişiklik ya da ekleme yapma hakkını saklı tutarız. Değiştirilen sürüm buradan yayınlanacak ve daha sonra web sitemizin bundan sonraki kullanımları için geçerli olacaktır. Mevcut durumunu öğrenmek için Veri Koruma Politikasına düzenli olarak erişmelisiniz. Buna daha önceden kaydedilen verilerin kullanım amacında değişiklik yapma dahil değildir.

Web sitelerimizde bulunan tüm bilgiler son derece dikkatli bir şekilde kontrol edilmiştir. Bununla birlikte, web sitelerimizin içeriğinin her zaman doğru, tam ve güncel olduğunu garanti etmemekteyiz.