İyileştirici Mimari - Draeger İyileştirici Mimari Hemşire

İyileştirici Mimari

Uzmanınıza Sorun

Bakım merkezli çalışma alanları yoluyla klinik sonucu iyileştirme

İyileştirici bir ortam hem hastalar hem de sağlık personeli için istenen bir durumdur. Bir unsur, iyileşmenin gerçekleştiği fiziksel alandır1: İyileştirici ortam bağlamında gelişmiş bir çalışma alanı tasarımı, örneğin gizli medikal teknoloji, renk konseptleriyle iç açıcı bir oda tasarımı, uygun aydınlatma, iyi bir akustik ortamın yanı sıra iyi planlanmış kat yerleşimleri ve çalışma düzenleri sunar. Tüm bu uyarlamalar, iyileştirici mimari ve daha iyi sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir2.

Pediatric-Scene-Aquapor-H300-3-2-D-14294-2019.jpg

İyileştirici bir ortam nasıl yaratılır?

Pediatrik anestezi uzmanı Robert Brand, hastane ortamını çocuğun bakış açısından düşünmenin neden önemli olduğunu ve bu bakış açısının, hastane tasarımını nasıl etkileyebileceğini açıklıyor.

Herkesin yararına: İyileştirici bir ortam hastalara, personele ve gelecek kuşaklara fayda sağlar

Mimarlığın ve tasarımın sağlık ve iyileşme üzerindeki etkisi, Berlin Teknik Üniversitesi'nde araştırmacı ve mimarlık firması Nickl & Partner'ın bir çalışanı olan genç mimar Mena Theißen-Helling için önemli bir odak noktası. "İyileştirici ortamın" öneminin gelecek yıllarda giderek artacağını söylüyor.

Hemşire

Bakım merkezli çalışma alanları tasarlayarak Personel Memnuniyeti

Kanıtlara dayalı tasarım (EBD), örneğin aydınlatma, gürültü, enfeksiyon önleme vs. açısından ameliyathaneleri ve hasta odalarını optimize etmek için araştırmalardan elde edilen bilgileri kullanır. Bu nedenle hastanelerde EBD, sonuçları belirgin oranda iyileştirebilir ve hasta ile personel ortamlarını daha sağlıklı kılabilir3. Sağlık çalışanlarının hasta bakımında merkezi bir rolü vardır ve bu yüzden iyileştirici mimari kullanan tesis projelerine girdi sağlamada kilit önemdedirler.

İyileştirici Tasarım Veri Görseli

İyileştirici Ortam ve etkisi

İyileştirici tasarım sadece hasta güvenliğini ve sonuçlarını değil, ayrıca personel memnuniyetini ve finansal sonucu da etkiler4. Veri görselimiz, iyileştirici ortamın çok modlu etkilerini özetlemektedir.

Vaka Çalışmaları

Nottingham Hastanesi, İngiltere'de Çalışma Alanı Tasarımı

Tek Kelimeyle İyi Işık – Aachen Hastanesi, Almanya

Enfeksiyon Önleme - Magdeburg Hastanesi, Almanya

Kolaylaşan klinik iş akışı – Sunderby Hastanesi, İsveç

Çalışma Alanı Örneklerimiz

Hastanelerde halihazırda uygulanan yenilikçi planlama örneklerine genel bir bakış edinin.

YYBÜ Tasarımında diğer kaynaklar

BabyFirst, temel ve uzman yenidoğan bilgileri, iç açan ve ilham veren hikayeler sunan bir platformla prematüre bebeklerin ebeveynlerini ve klinisyenleri destekler.

Babyfirst'ü ziyaret edin

İlgili Ürün Alanları

Gaz Yönetim Sistemi

Medikal Gaz Yönetimi Sistemleri

Ameliyathane prosedüründe kullanılan Polaris lambalar

Ameliyat ve Muayene Lambaları

Ameliyathanede Movita

Medikal Pendant Sistemleri ve Altyapı Tasarımı

Referanslar

1 Sakallaris et al., Optimal Healing Environments. Global Adv Health Med. 2015;4(3):40-45.
2 Ulrich et al., A review of the research literature on evidence-based healthcare design. HERD. 2008 İlkbahar;1(3):61-125.
3 O'Callaghan N, Dee A, Philip RK. Evidence-based design for neonatal units: a systematic review. Matern Health Neonatol Perinatol. 2019;5:6.
4 Huisman et al., Healing environment: A review of the impact of physical environmental factors on users. Building and Environment 58 (2012) 70-80.

Dräger ile iletişime geçin

İletişim Hastane

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

+90 216 469 0555

F: +90 216 469 0560