Hospital-Data-Analytics-Data-on-Monitor-16-6-dgt-119-2020.jpg

Hastane Veri Analitikleri

Veri, kıymetli bir metadır - peki ama tam potansiyeliyle kullanıyor musunuz?

Veri, kıymetli bir metadır - bu içgörü son yıllarda öylesine yaygın hale gelmiştir ki bize neredeyse atasözü gibi gelir. Ancak tüm ham maddelerde geçerli olan, burada da geçerlidir: Değerinden yararlanabilmek için veriyi tam olarak işlemek kritik önem taşır. Veri, ancak kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığında yararlı bilgiye dönüşür. Ve ancak bilginin profesyonel şekilde yorumlanmasıyla üstün bilgi birikimine dönüşür.

Veri-Analitikleri
Klinik uygulamalarda Veri Analitikleri hakkında

Analitik araçları, hastanelerde verimliliği artırmak ve sağlık sonuçlarını ileriye götürmek için klinik uygulamalarda verilerin gücünü kullanabilir. Veri analitikleri, dörtlü amaca (klinik sonuçları iyileştirmek, bakım maliyetini yönetmek, hasta deneyimini geliştirmek, personel memnuniyeti sağlamak) hizmet edecek şekilde süreçleri ayarlamada ve klinik sonuçları iyileştirmede değerli içgörüler sağlar.

Bakım noktasında bunaltıcı alarmların sayısını azaltmak için Analitikleri kullanma

Sayılarının çok yüksek olması yüzünden alarmların algılanmasında azalma anlamına gelen "Alarm Yorgunluğu", hastanede hasta güvenliği açısından en büyük tehditlerden biridir. Araştırmalar, bir yoğun bakım yatağında günde ortalama 350 adede kadar alarm oluşabildiğini göstermektedir. Bu alarmlardan %95'ine kadarı klinik açıdan anlamlı değildir ve kalan klinik alarmlar, ancak %50 oranında doğru şekilde fark edilmektedir.1 Medikal cihazların alarmlarını kaçırmak, 2019'un Sağlık Teknolojilerinin 10 En Büyük Tehlikesi arasında yer almaktadır.

Hastalarda ve sağlık personelinde yarattığı stres, terapi sonuçlarını olumsuz etkilemektedir, önemli klinik iş akışları gereksiz yere kesilmektedir ve hemşirelerde alarm duyarsızlaşması gözlenebilmektedir. 

Veriler, bir hastanede meydana gelen tüm alarmların bir analizini vererek şeffaflık yaratabilir. Bu temelde alarm yönetimi verimliliğini artırmak ve nihayetinde klinik personel ile hastaların stresini azaltmak için sistematik süreç akışları, alarm ayarları ve personel planlaması optimize edilebilir.

Kritik Bakımda alarmları azaltma önlemlerini belirleyin!

Alarm Geçmişi Analitiği panosu kritik bakım ortamında, desteklenen Infinity hasta monitörlerinden gelen alarmlara dair içgörüler sunar. Sistematik süreç akışlarını ve personel planlamasını optimize etmek için ünitedeki alarmları analiz edin. Alarm yönetimi verimliliğini artırın ve alarm sayısının azaltılmasını amaçlayın.

  • Alarmların yönetimi için departmanda personel dağılımı optimizasyonu
  • Alarm yorgunluğunu azaltmaya yönelik önlemlerin etkisini değerlendirme
  • Alarm reaksiyon süreleri bağlamında SOP uyumu sağlama


Alarm Geçmişi Analitiği iş akışlarınızı nasıl destekleyebilir?

Alarm Geçmişi Analitiği'nin hastane alarm yönetiminizi optimize etmede neden önemli bir araç olduğunu keşfetmek için videoyu izleyin.  

Avera-Heart-Hospital-3-2.jpg

Vaka Çalışması, Avera Kalp Hastanesi, ABD

Dräger, veri odaklı bir yaklaşımla Avera Kalp Hastanesi'nin hastaları güvende tutmaya devam ederken alarm oranlarını %30'dan fazla azaltmasına yardımcı olmuştur.

Illustration of a lung protected in an orb

Akciğer koruyucu ventilasyon

Amacımız akciğeri korumaktır. Solunum yolunda kullanılan hem invaziv hem de non-invaziv ventilasyon tedavisi stratejilerinde terapiyi optimize etmek için gereken araçları sağlıyoruz.

Uçucu anesteziklerin fiziksel, ekonomik ve ekolojik etkileri hakkında

Ameliyathanede cerrahi sonuçların iyileşmesini desteklemek için anestezik gazlar gereklidir. Ancak kullanılan bu gazların miktarı düşük bir seviyede tutulmalıdır. Düşük ve minimum akış teknikleri, solunum gazını nemlendirmenin ve kullanılan anestezik gazların miktarını azaltmanın etkin ama kolay bir yoludur.3,4,5,6 Soğuk ve kuru gazın sınırlı düzeyde içe akışı sayesinde, düşük akış uygulamaları optimum solunum gazı sıcaklığını korumaya uygundur.3 Düşük ve minimum akış teknikleri gibi koruyucu ventilasyon stratejileri, post-operatif pulmoner komplikasyonlar (PPC) insidansının azaltılmasına olanak tanır.7,8 Anestezik gazların ayrıca bir müdahalenin maliyeti üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Eş zamanlı olarak çevre üzerinde olumsuz bir etki gözlemlenebilir. Halojenli kloroflorokarbonlar ile florohidrokarbonlar, dünyanın ozon tabakası için zararlıdır ve küresel ısınmaya katkı yapabilir.9

Anestezik gazların tüketimini optimize etmek için Analitikleri kullanma

Gaz Tüketim Analitiği panosu, desteklenen Dräger anestezi cihazlarının ajan tüketiminden klinik ve ekonomik içgörüler oluşturmanıza olanak tanır. Aynı zamanda hem maliyetleri azaltmanın hem hasta sonuçlarını iyileştirmenin temeli olarak tüketim artışı, verimlilik, maliyet ve uygulanan taze gaz akışlarında şeffaflık yaratın. Bu, hastayı koruyan düşük ve minimum akış uygulamalarını hayata geçirmede bir temel sağlar.

Gaz Tüketim Analitiği

Gaz Tüketim Analitiği: Anestezik ajan kullanımına dair içgörüler sunar

Gaz Tüketim Analitiği'nin ameliyathanelerinizde verimliliği iyileştirmede ve sağlık sonuçlarını ileriye taşımada neden önemli bir araç olduğunu keşfetmek için videoyu izleyin.

Gas-Consumption-Analytics-3-2-D-18803-2020.JPG

Dräger Connect'te Gaz Tüketim Analitiği Panosu

Gaz Tüketim Analitiği panosunu tam ekran boyutunda görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Departmanınızda uçucu anestezik gazların kullanımını analiz etmek için hangi araçların bulunduğunu keşfedin.

Krankenhaus Tıp Merkezi Klein

Vaka Çalışması: Anestezik Gazlar için Önemli Maliyet Tasarrufları

21 Dräger Apollo makinesi sayesinde anestezik gazlarda hastane genelinde yıllık 100.000 Dolar tasarruf, hasta başına önemli zaman tasarrufları ve sıfıra yakın cihaz aksama süreleri.

Security-Concept-3-2.jpg

Veri güvenliği ve gizliliği

Klinisyenlerin %75'ten fazlası, güvenli şekilde aktarılan sağlık bilgilerinin ve verilerinin, sunulan bakımın kalitesini iyileştirebileceğini düşünüyor.10

Veri Analitikleri çözümlerimiz, güvenlik ve veri gizliliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. Güvenlik konsepti ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi veri görselinde bulabilirsiniz. 

Hastane Veri Analitikleri çözümlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçin

Veri Analitikleri uygulamalarının türleri

"Veri Analitikleri, doğrudan karar almayı bilgilendirmek üzere sağlık hizmetleri ortamının içinden ve dışından elde edilen klinik, finansal, operasyonel ve klasik olmayan verilerin toplanması, analizi ve kullanılmasıdır."11

Descriptive-Analytics-Icon-3-2.jpg

Betimsel Analitikler, "Ne oldu?" sorusuna cevap vermek üzere genellikle manuel olarak verilerin veya içeriğin incelenmesi olup, dilim grafikler, çubuk grafikler, çizgi grafikler, tablolar veya üretilen açıklama gibi klasik iş zekası (BI) ve görselleştirmelerle karakterize edilir.

Diagnostic-Analytics-3-2.jpg

Tanı Analitikleri, "Neden oldu?" sorusuna cevap veren bir ileri analitik türüdür ve detaylı inceleme, veri keşfi, veri madenciliği ve korelasyonlar gibi tekniklerle karakterize edilir.

Predictive-Analytics-3-2.jpg

Kestirimsel Analitikler, "Ne olması muhtemel?" sorusuna cevap veren bir gelişmiş analitik türüdür ve regresyon analizi, öngörü, çok değişkenli istatistikler, örüntü eşleme, kestirimsel modelleme gibi tekniklerle karakterize edilir.

Prescriptive-Analytics-3-2.jpg

Kuralcı Analitikler, "Ne yapılmalı?" sorusuna cevap veren bir ileri analitik türüdür ve grafik analizi, simülasyon, kompleks olay işleme, sinir ağları, tavsiye motorları, buluşsal yöntemler ve makine öğrenimi gibi tekniklerle karakterize edilir.

Referanslar

1. Jones, K. (2014). Alarm fatigue a top patient safety hazard. Canadian Medical Association Journal, 186(3), 178

2. ECRI Institute (2018). 2019 Top 10 Health Technology Hazards: Executive Brief

3. Canet ve ark. (2010). Prediction of postoperative pulmonary complications in a population-based surgical cohort. Anesthesiology, 113(6), 1338-1350

4. Branson ve ark. (1999). Humidification for Patients with Artificial Airways. Respiratory Care, 44(6), 630-642

5. Bilgi ve ark. (2011). Comparison of the effects of low-flow and high-flow inhalational anaesthesia with nitrous oxide and desflurane on mucociliary activity and pulmonary function tests. Eur. J. Anesthesiol., 28(4), 279-283.

6. Branson ve ark. (1998). Anaesthesia circuits, humidity output, and mucociliary structure and function. Anesthesia Intensive Care, 26(2), 178-183.

7. Kilgour ve ark. (2004). Mucociliary function deteriorates in the clinical range of inspired air temperature and humidity. Intensive Care Med., 30(7), 1491-1494

8. Hönemann C. & Mierke B. (2015). Low-Flow, Minimal-Flow und Metabolic-Flow Anaesthesia. Lübeck: Drägerwerk AG & Co. KGaA.

9. Yasny, J. S., & White, J. (2012). Environmental implications of anesthetic gases. Anesthesia progress, 59(4), 154–158.

10. Bain & Company (2018). Front line of healthcare report 2018.

11. HiMSS (2019). HiMSS20 Conference Education Topics.

Dräger ile iletişime geçin

İletişim Hastane

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

+90 216 469 0555

F: +90 216 469 0560