ISO/IEEE 11073-SDC - SDC Hizmet Odaklı Cihaz Bağlanabilirliği

ISO/IEEE 11073-SDC

Uzmanınıza Sorun

ISO/IEEE 11073-SDC'ye göre medikal cihaz bağlanabilirliği

Akut Bakımda güvenli ve dinamik birlikte çalışabilirlik

Hastanelerde akut bakım, sağlık durumu kritik olan hastalarla ilgilenir. Doktorların ve hemşirelerin, hastalarını güvende tutmak için hızla değişen koşullarda çabuk kararlar alması gerekir. Bakım noktası medikal cihazlarından gelen verilerin, karar almalarına ve iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olma potansiyeli vardır. 

Bununla birlikte tescilli protokoller, farklı üreticilerin medikal cihazları arasında açık veri transferini aksatabilir. SDC (Service-oriented Device Connectivity [Hizmet Odaklı Cihaz Bağlanabilirliği]), bakım noktası medikal cihazlar arasında birlikte çalışabilirliği ve bu cihazlar ile HL-7 uyumlu hastane bilgi sistemleri arasında veri alışverişi sağlayan yeni bir uluslararası ISO/IEEE standardıdır. SDC, akut bakım ortamlarında sağlık personelinin yeteneklerini artırmak için hastanenin tıbbi teknolojilerinin dinamik bir sistem içinde çift yönlü ve güvenli olarak veri ve bilgi alışverişi yapmasını sağlar.

İndirme Merkezi

Veri belgesi: SDC – genel bir bakış
Daha fazla ayrıntı: SDC Raporu

SDC ile Akut Bakım sunumunda dönüşüm

ISO/IEEE 11073-SDC'ye giriş

Akut bakım sunumunda veri alışverişi, medikal cihaz iletişimine yönelik ISO/IEEE 11073 uluslararası standardına Hizmet Odaklı Cihaz Bağlanabilirliği'nin (SDC) eklenmesiyle ileriye doğru dev bir adım atmıştır. Akut bakım sunumunu iyileştirmek üzere SDC'nin gerçek zamanlı medikal sistemler ile HL7 uyumlu klinik ve hastane bilgi sistemleri genelinde birlikte çalışabilirliği nasıl iyileştireceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin.

Sağlık sektöründe dijitalleşmeyi kolaylaştırıcı olarak SDC

Bu web seminerinde, Unity AG Yöneticisi Dr. Stefan Schlichting'den SDC'nin medikal cihazların birlikte çalışabilirliğini geliştirerek sağlık sektöründe dijital dönüşümü nasıl kolaylaştırdığını öğreneceksiniz. Stefan Schlichting, birçok ulusal ve uluslararası standart geliştirme örgütünde ve OR.NET e.V. kurul üyesi ve mevzuat strateji çalışma grubunun bir parçası olarak Dräger'i temsil etmiştir.

Ameliyathane Görüntüsü

Bakım noktasında üreticiden bağımsız veri alışverişi – SDC

SDC ile birçok farklı üreticinin entegre cihazları birlikte çalışabilir, bu da daha iyi klinik sonuçlara ulaşmak üzere bakımın nasıl ve ne zaman sunulacağını ileriye taşıyabilir.

SDC'den önce tipik olarak ağ özelliği olan bakım noktası cihazları, sadece kendi tescilli ağlarına bağlanabiliyordu. Bir üreticinin ağ etkin yaşamsal belirtiler monitörleri, kendi terapi cihazları için erişim noktaları olarak görev yapabilir. Doğrudan bir ağa bağlı SDC özellikli cihazlar, tescilli ağlar kullanan cihazlara göre "veri transferi" avantajları sunar.

Standartlaştırılmış İletişim

Ağa bağlı SDC özellikli cihazlar ve sistemler, standartlaştırılmış iletişim terminolojisinde sunulan verileri gönderip alarak çift yönlü iletişim kurabilir.

Güvenli Bağlanabilirlik

Karşılıklı doğrulama sadece onaylı cihazların ve sistemlerin etkileşim kurabilmesini sağlarken, hastane varlıklarını ve hasta bilgilerini muhtemel kötüye kullanmaya veya hırsızlığa karşı korumak için aktarılan veriler şifrelenir.

Dinamik Ağ Oluşturma

Cihazlar, temel risk yönetimi ve onay konseptleri temelinde dinamik olarak ölçeklenebilir bir sistem yaratmak üzere bağlanır.

SDC tabanlı birlikte çalışabilirliğin değeri

Bakım noktası cihazları ile hastane sistemleri arasında daha fazla veri paylaşımı, teknolojik bir başarıdır. Paylaşılan verilerin kullanıma sokulması ise bakım sunumunda bir dönüm noktasıdır.

Birleştirilmiş veriler için

birleştirilmiş veriler için

Klinik bilgilerin ve hasta kabul verilerinin bakım noktasında kullanılabilirliğinin artırılması, klinik sonuçları ve iş akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Klinisyenler, kritik tedavi kararlarını alırken bağlı ve birlikte çalışan kaynaklardan birleştirilmiş verilere erişerek tek bir noktada her zamandakinden daha çok bilgiyi görselleştirebilir. Klinisyenler ayrıca veri kaynakları ile hastalar arasındaki mesafeleri kısaltma yeteneğiyle klinik iş akışlarını kolaylaştırarak bakım noktası cihazları üzerinde daha komple kontrol sahibi olabilir. SDC ve birlikte çalışabilirlik bunu bir adım daha ileri götürerek klinik prosedürleri otomatikleştirebilir.

İçgörüye dayalı karar alma için

içgörüye dayalı karar alma için

SDC, içgörüye dayalı karar almayı ilerletmeye yardımcı olabilir. Hasta bakımında en büyük etkiyi yaratacak anda ve yerde medikal sınıf verilerin bulunması, zamanında karar almayı mümkün kılar. Medikal sınıf verilerin geriye dönük incelenmesinde veri analitiklerinin uygulanması, terapiler ve klinik prosedürler çerçevesinde en iyi klinik uygulamaları belirlemeye yardımcı olabilir. Medikal sınıf veriler ayrıca gerçek zamanlı olarak etkin bir şekilde alınıp verilebildiği için cihazlar arası süreç otomasyonu sağlamaya yardımcı olabilir.

Veri hırsızlığına karşı koruma için

veri hırsızlığına karşı koruma için

SDC, daha fazla bakım noktası cihazının bir ağı paylaşmasını sağlayarak hastane varlıklarını ve hasta bilgilerini kötüye kullanıma ve hırsızlığa karşı korumaya yardımcı olabilir.

SDC'nin üç ana özelliği veri ve sistem güvenliğine katkı sağlayabilir:

  • Hem istemci hem sunucunun TLS protokolü temelinde karşılıklı kimlik doğrulamasıyla bilgilerin bütünlüğü ve gizliliği sağlanır.
  • Dijital sertifika oluşturmaya yönelik X.509 (ISO/IEC 9594-8) açık anahtar altyapısına dayanan uçtan uca şifreleme ile güvenli veri taşıma sağlanır.
  • Ağda tanımlı cihazlara bağlanabilirlik, yetkilendirme için güvenli adresler listesine dayanarak yönetilir.
Entegrasyon maliyetlerinden tasarruf için

entegrasyon maliyetlerinden tasarruf için

Cihaz ve sistem Entegrasyonu çabalarının azaltılmasıyla, SDC hem klinik hem de idari avantajlar sunar. Cihazları uyumlu bir ağ arayüzüne entegre etmek, pahalı ve karmaşık özel entegrasyon projelerine olan ihtiyacı azaltabilir. Özel entegrasyonlardan kaçınmak, daha net bir risk yönetimi pozisyonu sağlayabilir. SDC özellikli cihazların ve sistemlerin kullanılması ayrıca maliyeti yüksek aracı yazılım çözümlerini, tescilli sürücüleri ve zaman alıcı, emek yoğun güncelleme ihtiyacını azaltarak idari karmaşıklığı düşürmeye de yardımcı olabilir.

Bağlantılar

SDC, endüstri uzmanlarını, klinisyenleri ve araştırmacıları bir araya getiren kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan OR.NET tarafından planlanıp geliştirilmiştir. Dräger bu kuruluşun üyelerinden biri olup, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) ve ayrıca Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan SDC standardını geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır.

Vizyonumuz

Akut Bakım Vizyonumuz

SDC ilkelerine dayanan birlikte çalışabilirlik ile, hasta bakımında insanların becerilerini artırmayı amaçlıyoruz. Medikal cihazların birlikte çalışabilirliği, gelecekte klinik ve idari iş akışlarını hızlandırırken hasta sonuçlarının iyileştirilmesine de olanak tanıyacaktır.

Draeger anestezi görüntüsü Bağlı Teknolojiler

Hastane otomasyonuna giden yolumuz

Tüm bakım noktalarında, her klinik serviste, hastane genelinde Bağlı Teknolojilerin gücüne inanıyoruz. Akut Bakımı İyileştirmeye nasıl yardımcı olacağını öğrenin.

Ayrıntılı bilgi edinin

Dräger ile iletişime geçin

İletişim Hastane

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

+90 216 469 0555

F: +90 216 469 0560