Düşük Akım ile Anestezi - Düşük Akımlı Anestezi – IACS özellikli Apollo ve Innovian Anesthesia C700

Düşük Akım ile Anestezi

İletişim

Özet

Genel anestezi sırasında perioperatif akciğer koruyucu ventilasyon, postoperatif pulmoner komplikasyonlar (PPC'ler) insidansını azaltabilir. PPC'ler, genel anesteziden sonra en yaygın görülen komplikasyonlardır.

Düşük akış ile anestezi, pulmoner fonksiyon için neden yüksek akım tekniğinden daha iyidir?

Alt solunum yolunun respiratuar epitelinin terminal bronşçuğa doğru değişmesiyle solunan gazı nemlendirme ve ısıtma özelliği azaldığından üst solunum yolu, solunan gazın alıştırılmasında önemli bir rol oynar. Ancak anestezi sırasında endotrakeal entübasyon veya laringeal maske ile üst solunum yolu atlanır; bu da alt solunum yolunun, yüksek akımlı anestezi sırasında uygulanan soğuk ve kuru gazı yeterli oranda alıştırma görevi ile potansiyel olarak aşırı yüklenmesine neden olur. Bu yüzden soğuk ve kuru gazla mekanik ventilasyon, akciğer parankimi hasarına yol açabilir.

Soğuk ve kuru solunum gazları, respiratuar epitelindeki siliyer faaliyeti azaltır. Mukosiliyer düşük akış ile azalma, postoperatif pulmoner komplikasyonlar olarak adlandırılan atelektaziye ve enfeksiyonlara yol açabilir. Düşük akımlı anestezi kullanarak solunum gazlarının ısıtılması ve nemlendirilmesi, respiratuar epiteli üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltabilir.

İndirmeler

Düşük akımlı anestezinin faydaları raporu kapağı
Rapor: Düşük akış ile anestezinin faydaları

Hastalarınız, postoperatif pulmoner komplikasyon riskini azaltma potansiyeline sahip bir teknikten nasıl yararlanabilir? Raporumuzdan düşük akımlı anestezinin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin!

PDF 324 KB

İndirin

Düşük akımlı anestezi tekniği - Teknolojiye Yakından Bakış
Teknolojiye Yakından Bakış: Düşük akış ile anestezi

Bu makale, düşük akımlı anestezinin kullanımı için gereken teknik ön koşullar ve destekleyici Dräger teknolojisi hakkında bilgi vermektedir.

PDF 309 KB

İndirin

Draeger-Infografik-Low-Flow-assets-DGT-966-2017-tr-tr.png
Veri görseli: Düşük akış ile anestezi – Yaygın bir sorun için etkili bir çözüm

Postoperatif pulmoner komplikasyonlar (PPC'ler) yaygın olarak görülür ve sonuçlar üzerindeki olumsuz etkisi son derece büyüktür. PPC görülmeyen hastalardaki %2,5 orana kıyasla PPC'ler, %18'lik bir 30 günlük mortalite ile ilintilidir (Khuri ve ark. 2005). Düşük akımlı anestezi PPC riskini azaltabilir.

PDF 101 KB

İndirin

Düşük Akış ile Anestezi Yöntemleri ve Maliyet Azaltma

Yeniden solunum sistemleriyle kullanım için klinik teknikler kapak sayfası

Yeniden solunum sistemleriyle kullanım için klinik teknikler

Çok çeşitli klinik deneyimler, düşük akımlı anestezinin uygulaması basit bir teknik olduğunu ve günlük klinik rutinde kolayca kullanılabileceğini göstermektedir. Düşük akımın güçlü savunucuları ve düşük, minimum ve metabolik akış ile anestezi hakkındaki kitapçığın yazarları olan Bert Mierke (MD/PhD) ve Christian Hoenemann (MD/PhD), "Günümüzün anestezi cihazlarının güvenliği ve teknik özellikleri, düşük akış, minimum akış ve metabolik akış ile anestezinin tercih edilen prosedürler olmasını sağlamaktadır," sonucuna varıyorlar.

İndirin

Ameliyathanede maliyetlerin azaltılmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Düşük akış ile anestezi kullanımı, uçucu anestezik ajanların, ayrıca azot protoksit ve oksijen tüketimini azaltır. Önemli maliyet tasarrufları potansiyelinin yanı sıra uçucu anestezik ajanların olumsuz ekolojik etkileri de azaltılabilir. Düşük taze gaz akış oranının kullanılması, solunan anestezik gazın yeniden solunmasını azami düzeye çıkarır ve yüksek bir akış oranından daha az maliyetlidir. Çeşitli araştırmalardan elde edilen veriler, taze gaz akışının 4'ten 1 L/dk. oranına indirilmesiyle %55 ile 75 arasında maliyet azalması elde edildiğini teyit etmektedir. Bu referans olguda, hastanelerin, düşük akımlı anestezi kullanarak ajan tüketimlerini nasıl azalttıklarını okuyun.

İlgili başlıklar

Anestezi Sırasında Akciğer Koruyucu Ventilasyon - Ameliyathanedeki Adam

Akciğer koruması - genel anestezi

Evita® V800 ve PulmoVista® 500 ile mekanik ventilasyonun etkilerinin görselleştirilmesi

Görüntü Yönlendirmeli Akciğer Koruması

Akciğer koruyucu ventilasyon: Bir kürenin içinde korunan akciğer resmi

Akciğer Koruyucu Ventilasyon

Dräger ile iletişime geçin

İletişim Hastane

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

+90 216 469 0555

F: +90 216 469 0560