Anestezi sırasında Akciğer Koruyucu Ventilasyon - Anestezi Sırasında Akciğer Koruyucu Ventilasyon - Ameliyathanedeki Adam

Anestezi sırasında Akciğer Koruyucu Ventilasyon

İletişim

Sonuç

Son yirmi yılda genel anestezinin solunum sistemine zarar verebileceği fikri iyice yerleşmiştir. Kas felci, hava yolu yönetimi, mekanik ventilasyon, hasta pozisyonu ve ameliyat, tek başına veya kombinasyon halinde katkıda bulunan faktörlerdir ve komplikasyonlara yol açabilirler. Ameliyathanede akciğer koruyucu ventilasyonun çeşitli yönlerine biraz ışık tutmaya çalışacağız.

Akciğer koruyucu ventilasyon stratejisine hangi ventilatör ayarları ve parametreleri katkıda bulunur?

Her yıl dünya çapında 230 milyondan fazla cerrahi prosedür gerçekleştirilmektedir1. Bu hastaların çoğuna mekanik ventilasyonla birlikte genel anestezi uygulanır ve bu da onları potansiyel postoperatif pulmoner komplikasyon riskine maruz bırakır. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar kesin olmamakla birlikte, son birkaç yılda elde edilen kanıtlar tüm sorulara yeterince cevap verilmemiş olmasına rağmen cerrahi hastalarda akciğer koruma stratejilerinin kullanılabileceğini göstermektedir.

Bu makale, intraoperatif akciğer koruyucu ventilasyon stratejileri hakkındaki güncel tartışmaları araştırmaktadır. İncelenen literatür, aşağıdaki ventilatör ayarları ve parametreleri hakkındaki tartışmaya odaklanmaktadır: tidal hacim (VT), pozitif ekspirasyon sonu basıncı (PEEP) kullanımı ve uygulanan oksijen fraksiyonunun (FiO2) yanı sıra akciğer açma manevraları ve plato/itme basınçları. Birçok çalışmada, intraoperatif ventilasyon sırasında tidal hacim aralıklarının akciğerler üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu denemeler, azaltılmış VT'yi kapsayan akciğer koruyucu stratejilerin PPC'lerin insidansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir2. Ancak bu, günümüzde ameliyathanede bir bakım standardı değildir. Öte yandan, PEEP’in kullanımı ve faydası halen tartışmalı görünmektedir. Şimdi optimal PEEP’in tanımlanması gerekiyor; tartışma şu anda orta ila düşük PEEP eğilimindedir3. Buna ek olarak, münferit hastalara göre PEEP ve akciğer açma manevralarının uyarlanması için titre edilmiş yaklaşımlar önerilmektedir. FiO2 ile ilgili olarak, geçmişte solunan yüksek bir oksijen fraksiyonunun oksijenasyonu iyileştireceği ve postoperatif bulantı ve kusmayı (PONV) azaltacağı ve ayrıca cerrahi bölgedeki enfeksiyonları önleyeceği varsayılıyordu: Bugün bu algı değişmiş görünüyor1.

Yararlı Kaynaklar

Rapor: PPC'leri azaltma opsiyonları

Rapor: PPC'leri azaltma opsiyonları

Bu makalede intraoperatif akciğer koruma stratejileri araştırılmakta ve PPC'leri azaltmak için güncel literatüre dayalı tavsiyelere genel bir bakış sunulmaktadır.

İndir

Teknolojiye Yakından Bakış: Koruyucu ventilasyon - Kapak Sayfası

Teknolojiye Yakından Bakış: Koruyucu ventilasyon

Bu makalede, teknolojimizin ameliyathanede koruyucu ventilasyon stratejilerinin uygulanmasını nasıl desteklediğini özetlemektedir.

İndir

Günlük klinik rutine koruyucu ventilasyon dahil etmede herhangi bir zorluk var mıdır?

Rapor: Koruyucu akciğer ventilasyonu uygulama - Kapak Sayfası

Rapor: Koruyucu ventilasyon uygulama

Tıbbi alandaki ilerlemelerin yanı sıra değişen demografik özellikler ve sağlık hizmeti sistemleri, anestezi ortamının ve buna karşılık gelen iş yükünün karmaşıklığını artırmıştır. Akciğer koruyucu ventilasyon gibi nispeten karmaşık kavramların uygulanması, bu karmaşıklığı artırabilir, sonucunda da yenilikçi veya yeni proseslerin kullanılmasına ket vurabilir. Koruyucu ventilasyon uygularken karşılaşılan potansiyel farklı zorluklara genel bir bakış sağlayan teknik raporumuzu indirin.

İndir

Ameliyathanede koruyucu ventilasyon için daha fazla destek

Ameliyathanede koruyucu ventilasyon, anestezi çalışma istasyonuna yönelik önemli talepler doğurur. Aşağıda, konuyu değerlendirmeye yardımcı olabilecek veya katma değer sağlayacak ek materyaller / içerikler verilecektir.

Ameliyathanede Koruyucu Mekanik Ventilasyon

Euroanaesthesia 2016'da Drager Lunch Symposium, Londra, Birleşik Krallık - Ameliyathanede Ventilasyonu Tekrar Düşünün
Prof.Dr.Paolo Pelosi'nin konuşması (Cenova, İtalya)

Gelişmiş Ventilasyon Teknikleri

Dr. Chris Thompson (Sidney, Avustralya)
Uygulamalı atölye: ANZCA'da Gelişmiş Ventilasyon teknikleri oturumu

İlgili başlıklar

Düşük Akımlı Anestezi – IACS özellikli Apollo ve Innovian Anesthesia C700

Düşük Akımlı Anestezi

Evita® V800 ve PulmoVista® 500 ile mekanik ventilasyonun etkilerinin görselleştirilmesi

Görüntü Yönlendirmeli Akciğer Koruması

Akciğer koruyucu ventilasyon: Bir kürenin içinde korunan akciğer resmi

Akciğer Koruyucu Ventilasyon

Dräger ile iletişime geçin

İletişim Hastane

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

+90 216 469 0555

F: +90 216 469 0560

Kaynaklar

1 Weiser, TG, Regenbogen, SE, Thompson, KD ve ark. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet. 2008; 372: 139–144.

2 Serpa Neto, A, Schultz, MJ, Slutsky, AS. Current concepts of protective ventilation during general anaesthesia. Swiss Med Wkly. 2015 Nov 12;145:w14211.

3 Pelosi P, Ball L. Intraoperative mechanical ventilation in patients with non-injured lungs: time to talk about tailored protective ventilation? Ann Transl Med 2016 Jan;4(1):17.