Yenidoğan Ventilasyonu ve Akciğer Koruması - Oksijen alan prematüre bir bebek

Yenidoğan Ventilasyonu ve Akciğer Koruması

Bir uzmana danışın

Özet

Yenidoğan ventilasyonu, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) sunulan bakımın önemli bir parçasıdır. Ancak prematüre bebeklerin ve yenidoğanların ventilasyonu, en deneyimli sağlık personeli için bile önemli bir zorluktur: Solunum yetmezliği, yenidoğan mortalitesinin en büyük sebeplerinden biri olmayı sürdürmektedir. Sofistike klasik ventilasyonun kullanılmasına rağmen hala yeterli ventile edilemeyen yenidoğanlar vardır. 

Gelişmemiş akciğerler ve yetersiz gelişmiş solunum, son derece nazik ventilasyon ve gelişmiş teknoloji gerektirir. Bu nedenle, tüm ventilasyon stratejilerinin amacı, prematüre bebeğin solunum sistemini beyin veya akciğerlere hasar vermeksizin desteklemektir. Ventilasyon stratejilerimiz, solunuma ilişkin zorlukların başından sonuna kadar her aşamada yenidoğanlara ve sağlık personeline eşlik eder: Amacımız, konforu artırıp küçük hastalarınızın güvenle gelişmesini sağlarken, pulmoner hasarı, bozukluğu ve solunum çabasını önlemenize veya azaltmanıza yardımcı olmaktır. 

Hacim garantili ventilasyon ile sonucunuzu iyileştirin

Hacim garantisi, sofistike yazılım algoritmaları ile tidal hacimlerin ölçülmesi ve akciğer özelliklerindeki değişimlerin izlenmesi için kullanılan bir ventilasyon modudur. Hem basınç sınırlı ventilasyonun hem de hacim kontrollü ventilasyonun avantajlarını birleştirmek üzere tasarlanmıştır. Klinik kanıtlar, hacim garantili ventilasyon ile ventile edilen bebeklerin akciğer hasarı ve kronik hastalıklar olmadan yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu avantajlar ayrıca YYBÜ'de maliyet düşüşü de sağlayabilir.

Bilginizi artırabilecek indirilebilir kaynaklar

Yenidoğanlar için Hacim Garantili Ventilasyon
babylog-vn800-vn600-br-9-11-9108079.jpg

Yenidoğan bebekler için hacim hedefli ventilasyonda yeni yaklaşımlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnek çalışma: Seattle'da Hacim Garantisi
Hacim garantisi örnek çalışması

Bu örnek çalışmada, hacim garantisi ile desteklenen bebeklerde klinik yönetimin başlatılması ve sürdürülmesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ventilasyona Yakından Bakış: Hacim Garantili Ventilasyon
niv-in-neonates-fs-9-11-9108609-tr.jpg

Tüm ventilasyon stratejilerinin amacı, yenidoğanın solunum sistemini beyin veya akciğerlere hasar vermeksizin desteklemektir. Makalemizde hacim garantili ventilasyonun sonuçta iyileştirmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Yenidoğanlar için Yüksek Frekanslı Osilasyonlu Ventilasyon (HFOV)

HFOV, otuz yılı aşkın süredir klinik kullanımda olan bir ventilasyon modudur. Dünya genelinde birçok hastanede, HFOV artık solunum hastalıklarında yerleşik birincil ventilasyon yaklaşımıdır. HFOV, solunum güçlüğü sendromu, pnömoni, mekonyum aspirasyonu sendromu, yenidoğan daimi pulmoner hipertansiyonu ve akciğer hipoplazisi gibi hastalıkları, klasik ventilasyondan daha başarılı ve daha nazik şekilde tedavi eder.

Web seminerimizi izleyin: Prematüre bebekte HFOV

Prof. Giovanni Vento'nun "Prematüre Bebeklerde Yüksek Frekanslı Osilasyonlu Ventilasyon" web semineri, HFOV'nin klinik uygulamasına, hacim garantisinin HFOV ile birleştirilmesine ve ayrıca sorun giderme ve akciğer açma stratejilerine aşina olmanıza yardımcı olacaktır.

Web seminerimizi izleyin: Yüksek Frekanslı Ventilasyon

Bu web semineri, Yüksek Frekanslı Osilasyonlu Ventilasyona (HFOV) odaklanmaktadır. HFOV terapisinin potansiyel faydalarını azami düzeye çıkaran ve advers sonuç riskini asgari düzeye düşüren pratik uygulama yaklaşımlarının temelini anlamaya özel önem verilmiştir. Ayrıca, akciğer koruyucu ve verimli uygulamalara dair kuramsal arka plan bilgileri de verilmektedir. Babylog VN500 ile HFOV uygulamasına adım adım bir yaklaşımın yanı sıra HFO ile terapinin belirlenmesi ve optimizasyonuna dair klinik öneriler ve yönlendirmeler anlatılmaktadır.

Önerilen indirmeler

HFOV'nin teorik ve pratik uygulamaları
mmv-fs-9-11-9108615-tr.jpg

Prof. Jane Pillow tarafından kaleme alınan "Yüksek Frekanslı Osilasyonlu Ventilasyon" kitapçığı, deneyimsiz klinisyenlerin yüksek frekanslı osilasyona aşina olmasına yardımcı olurken daha deneyimli HFOV kullanıcılarının kavrayışını geliştirecek ek ayrıntılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Ventilasyona Yakından Bakış: Yüksek Frekanslı Osilasyon
volume-guarantee-fs-9-11-9108634-tr.jpg

Yüksek Frekanslı Osilasyonlu Ventilasyon (HFOV), pulmoner gaz değişimini iyileştirmek amacıyla öncül ve kurtarma ventilatör modeli olarak uygulanan kapsamlı bir ventilatör stratejisidir. Reotravmayı asgari düzeye düşürürken akciğer koruyucu ventilasyon fırsatları sunar.

Zorunlu Dakika Ventilasyonu (MMV)

Zorunlu Dakika Ventilasyonu (MMV), (basınç destekli spontan solunumun ürettiği) dakika hacmi, hedef minimum Dakika Hacminin (MV) altına düştüğünde ventilatörün basınç sınırlı, hacim hedefli zorunlu nefesler sağladığı nispeten basit bir kapalı döngü ventilasyon modudur. Size, minimum bir dakika ventilasyonu seviyesini korurken hastanızın ventilasyonunu kontrol etme imkanı verir. Buna ek olarak tek bir modda frekans adaptasyonunu basınç adaptasyonu ile birleştirdiğinden ve bireysel hasta ihtiyaçlarına göre uyarlandığından güvenli bir ayırma stratejisi olarak da kabul edilir. Ayrıca tetik hassasiyeti için kaçağa güvenle uyarlanır ve hacim garantisindeki kaçağı kompanze eder.

Web semineri: Prof. Jane Pillow ile Zorunlu Dakika Ventilasyonu hakkında

“Zorunlu Dakika Ventilasyonu” web seminerimiz, MMV'nin teorisine, klinik uygulamasına ve çalışma ilkesine aşina olmanıza yardımcı olacaktır.

  • MMV nasıl işler
  • MMV'nin teorik faydaları ve riskleri
  • Yenidoğanlarda MMV'nin klinik uygulaması
  • PC-MMV ve Hacim Garantisi çalışma ilkesi

İlgili Ürünler

Dräger Babylog® VN800

Dräger Babylog® VN800

Yenidoğan Monitörizasyon Aksesuarları

Yenidoğan Monitörizasyon Aksesuarları

Dräger ile iletişime geçin

İletişim Hastane

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75
Monumento Plaza Kat:12
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

+90 216 469 0555

F: +90 216 469 0560