Dräger Atlan® A350/A350 XL Anestezi Makineleri

Dräger Atlan® A350/A350 XL

İletişim

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Yeni platform çoğu mekan koşulunda esneklik sunar. Yüksek hassasiyetteki pistonlu ventilatör akciğer koruyucu, ventilasyon önlemlerini destekler ve kapsamlı parametreler seti, karar alma desteğine yardımcı olur. Atlan A350/XL, anestezide verimliliği artırmaya ve hataları azaltmaya yardımcı olabilecek veri ve bilgileri paylaşmak için ağa bağlı diğer cihazlarla çift yönlü ve güvenli iletişim kurmak üzere ağa bağlanabilir.

Akciğer Koruyucu Ventilasyon

Atlan A350/XL anestezi cihazının elektronik kontrollü elektrikle çalışan pistonlu ventilatör teknolojisi, perioperatif akciğer fonksiyonu için yararlı olabilecek ve sonuçları iyileştirebilecek akciğer koruyucu ventilasyon önlemleri kullanmaya yardımcı olur.

 • Hastanın ekspirasyon akışıyla senkronize piston hareketi, ekspiratuar direncini düşürür ve solunum çabasını azaltabilir
 • Atelektazi oluşması riskini azaltmak için küçük bir kaçak durumunda bile ve spontan solunum sırasında ayarlanan PEEP korunur
 • Yüksek tetik hassasiyeti, hastaların zayıf spontan solunum çabalarını bile tespit edebilir
 • Taze gaz ayırma, örneğin 5 ml'ye kadar çok küçük VT'lerle bile taze gaz akışındaki değişikliklerin uygulanan tidal hacim, ventilasyon basınçları ve sunulan VT'nin doğruluğu üzerinde hiçbir etkisi olmamasını sağlar
 • Özellikler ve işlevsellikler minimum ve düşük akış uygulamasını optimize eder, bu da anestezik gazların daha iyi nemlendirilmesine, mukosiliyer klerense, vücut sıcaklığının korunmasına ve daha az sıvı kaybına katkıda bulunabilir. Bu özellikler ve işlevsellikler arasında şunlar yer alır:
  – Solunum gazını ısıtmak ve yoğuşmayı azaltmak için solunum sisteminin entegre aktif ısıtılması
  – Taze gaz ve ajan konsantrasyonlarında hızlı değişimler yapabilmek için optimize solunum sistemi mimarisi
  – Gaz kaybını ortadan kaldırmak için örnek gaz devirdaimi
 • Akciğer açma manevraları seçeneği*, akciğer açma manevrasının kullanımını desteklemek amacıyla tek adımlı ve çok adımlı akciğer açma yöntemleri, İnsp./Eksp. Tutma işlevi ve hatırlatma işlevi içerir
 • AutoFlow opsiyonu, basınç piklerinden ve istenmedik yüksek tidal hacimlerden kaçınmak için gereken en düşük basınçla ayarlanan tidal hacmin sunulmasını sağlar
 • Basınç şablonunda neredeyse doğrusal bir artış ve düşüşle yüksek düzeyde doğruluk sunan APL valfi
* bu seçenek 2.0 veya üstü yazılım gerektirir

Karar Desteği

Bilgiye dayalı kararlar almada sizi ve personelinizi desteklemek için Atlan A350/XL anestezi cihazımıza, diğer Dräger ürünleriyle çok sayıda opsiyon ve kombinasyon eklenebilir.

 • Gelişmiş Gaz Monitörizasyonu opsiyonu*:
  – Minimum ve düşük akışlı anestezinin sezgisel ve kullanışlı şekilde uygulanmasını desteklemek amacıyla taze gaz ayarı ve anestezik ajan tüketimi verimliliği için gösterge ve trend (Ekonometre ve Düşük Akış Sihirbazı (trend olmadan))
  – Düşük ve minimum akış uygulamalarını analiz etmek için gaz ve oksijen tüketimi ve anestezik ajan alımı verilerine erişim
  – CO2 uzaklaştırmanın nitel gösterimini izlemek için MV x CO2 parametresi
 • Gelişmiş Ventilasyon Monitörizasyonu opsiyonu:
  – Ventilasyon kalitesini değerlendirmek ve ventilasyon ayarlarını uygun şekilde uyarlamak için trend, P-V ve V-Akış döngüleri ile hasta akciğer kompliyansının gösterimi
 • Akciğer açma manevrasının terapötik etkilerini değerlendirmek amacıyla tek görünümlü ekranda ilgili ventilasyon ve hemodinamik hasta verilerinin derlenmesi**
 • Dräger'in SmartPilot® View'i ile kombinasyon halinde optimize ve hasta odaklı anestezik ajan verilmesinde rehberlik ***
* sadece entegre hasta gazı ölçüm modülü ile
** sadece Dräger Infinity® Acute Care System (IACS) hasta monitörizasyonu ile
*** Yazılım, Medikal Sınıf Bilgisayar gerektirir

Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü

Günümüzün klinik ortamında enfeksiyon zincirini kırmak ve hastanenizin hijyen protokollerine uymak kritik önem taşır. Bu nedenle, Atlan anestezi cihazlarının geliştirilmesi aşamasında ameliyathanedeki hijyen önlemlerini desteklemek için cihazlarımızı enfeksiyon önleme düzenlemelerini göz önünde bulundurarak tasarladık.

 • Enfeksiyon önleme düzenlemelerine uyum için, solunum sistemi az sayıda parçayla alet gerekmeden ve hızlı sökülebilir
 • Pürüzsüz ve yuvarlak yüzeyler, temizleme/silme dezenfeksiyonunu kolaylaştırır
 • Kablo tüpleri ve kanalları, potansiyel kontaminasyon kaynağı sayısını azaltır
 • Orijinal Dräger tek kullanımlık sarf malzemeleriyle uyum, hijyen standartlarını destekler
 • Oluşturulan mesaj*, maksimum kullanım süreleri aşıldığında RFID teknolojisi tabanlı sarf malzemelerinin (Infinity ID solunum devresi, Infinity ID WaterLock 2 su tutucu, Infinity ID akış sensörleri, Infinity ID CLIC absorber) değiştirilmesi gerektiğini personele hatırlatır
 • ISO 17664 ile uyumludur
* Infinity ID Aksesuarları Desteği opsiyonu ile

İş Akışı Verimliliği

Atlan A350/XL anestezi cihazlarının tasarım mimarisi size, hemen her ameliyathane boyutuna uygun ergonomik ve kullanıcı dostu bir çalışma alanı, yanı sıra müşteriye özel kombinasyonları sunma esnekliğini sağlar.

 • İş istasyonu kurulumu genelinde ölçeklenebilirlik, çeşitli müşteri ihtiyaçlarını ve farklı ameliyathane alanlarının mekan koşullarını karşılar:
  – Kompakt veya büyük taşıma arabası ve tavan veya duvar modelleri, özelleştirilmiş çalışma alanlarıyla iyi hasta erişimini, ergonomik çalışma ortamını ve kısa değişim sürelerini destekler
  – Gaz modülü monitörleriyle esneklik sunmak ve klinikler açısından gereksiz masraftan kaçınmak için entegre hasta gazı ölçüm modülü ile veya modül olmadan temin edilebilir
 • Standartlaştırılmış Dräger kullanıcı arayüzleri, çalışma ilkeleri, terminoloji ve Dräger anestezi cihazları ve ventilatörler genelindeki diğer aksesuarlar, eğitim çabalarını azaltır, filo yönetimini optimize eder ve hata riskini azaltır
 • Grafik olarak gösterilen adım adım test öncesi kontrol listesi, kendi kendine test için makinenin kolay ve sezgisel şekilde hazırlanmasını sağlar
 • Tam otomatik sistem kendi kendine testi* (hiçbir kullanıcı etkileşimi gerekmez), operasyonel verimliliği iyileştirir ve diğer görevler için personele zaman kazandırır
 • Auto On** işlevi bir otomatik sistem testi ve test edilen cihazın tanımlanan zamanda açılmasını sağlar, bu da ilk çalıştırma süresini kısaltmaya yardımcı olur
 • USB üzerinden makine konfigürasyonunun içe ve dışa aktarılması, manuel çabadan ve zamandan kazandırır**
 • Optimum çalışma koşulları ve malzeme depolanabilmesi için geniş çalışma yüzeyi, kilitlenebilir çekmece ve ek raflar (opsiyonel)
 • Çalışma alanı aydınlatması, Minimal invaziv cerrahi (MIS) vakaları sırasında okunabilirliği iyileştirir
 • Kablo yönetim kanalları kablo dağınıklığını, bağlantı hatalarını ve temizleme çabalarını azaltır
 • Tavan besleme üniteleriyle kombinasyon sayesinde daha iyi manevra imkanı, cihazın ameliyathaneye yerleştirilmesini basitleştirir
 • Anestezik ajan ve gaz tüketimi ölçümleri, ajan ve gaz tüketiminde potansiyel tasarrufları analiz etmeye yardımcı olur
 • RFID teknolojisi tabanlı aksesuarların (Infinity ID solunum devresi, Infinity ID WaterLock 2 su tutucu, Infinity ID akış sensörleri, Infinity ID CLIC absorber) maksimum kullanım süresi aşıldığında sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerektiğini personele hatırlatmak için bir mesaj*** oluşturur
 • Potansiyel insan hatalarından kaçınmak için RFID teknolojisi tabanlı Infinity ID solunum torbası konnektörü veya solunum devresi yanlış bağlandığında ve Infinity ID CLIC absorber sağlam bir şekilde bağlanmamışsa mesaj*** oluşturur
 • Tasarım esnekliği, özelleştirilmiş iş istasyonu çözümleri sunmak için örneğin hasta monitörleri, IV pompaları, IT donanımı ve raflar gibi donanım bileşenlerinin farklı pozisyonlarda monte edilebilmesini sağlar
* entegre O2 monitörizasyonu olan model, O2 hücresinin haftalık kalibrasyonunu gerektirir. Kendi kendine test öncesi kullanıcı tarafından test öncesi kontrol listesi tamamlanmalıdır.
** bu seçenek 2.0 veya üstü yazılım gerektirir
*** Infinity ID Aksesuarları Desteği opsiyonu ile

Siber Güvenlik

Atlan A350/XL anestezi cihazı, tehlikeli ve hasar veren siber saldırılarla mücadele etmek için güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

NIST güvenlik en iyi uygulamaları çerçevesini ön planda tutarak önlemleri hayata geçirdik.

 • Tanımla: Varlık risk yönetimi için güvenlikle ilgili bilgiler içeren özel belgeler sağlanır (ör. Yazılım Malzeme Listesi, MDS2 Formu, kapsamlı siber güvenlik raporu).
 • Koru:
  – Güvenli ön yükleme, cihazda çalışan yazılımın bütünlüğünü sağlar
  – Görev tabanlı kimlik doğrulama ve yetkilendirme, klinik ayarlara ve verilere izinsiz erişimi önler
  – Gereksiz tüm yazılım bileşenlerinin çıkarılması ve kullanılmayan tüm portların devre dışı bırakılmasıyla güçlendirilmiş işletim sistemi, saldırı yüzeyini en aza indirir
 • Algıla: Güvenlikle ilgili olaylar tespit edilir, müdahale edilemeyen bir güvenlik günlük dosyasına kaydedilir ve SNMP trap mesajları üzerinden IT yöneticisi bilgilendirilir
 • Yanıtla: Sistem sağlığı monitörü sistem yükünü dikkatle izler ve şüpheli kötü amaçlı olaylar durumunda, örneğin yük anormal düzeyde yüksek olduğunda, ağ arayüzünü devre dışı bırakarak yanıt verir.
 • Kurtar: Güvenlik olayı algılanırsa, sistem bilinen son iyi durumda yeniden başlatılabilir. Dräger servisi donanım ve yazılımı hızla kurtarabilir, klinik konfigürasyon USB sürücü kullanılarak başka cihazlardan aktarılabilir
Atlan, güvenli geliştirme yaşam döngümüze göre geliştirilmiş olup aşağıdakileri içerir:
 • Geliştirme aşamasında güvenlik açıklarını belirlemek için tehdit analizi
 • Yazılım geliştirme boyunca otomatik kod analizi
 • Kalıntı güvenlik açıklarını keşfetmek için bağımsız 3. taraf penetrasyon testi
 • Cihazda sadece imzalı (güvenilen) kodun yürütülmesi
 • İlgili bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda yama yayını
 • Ürünün kullanım ömrü boyunca kesintisiz güvenlik açığı izleme

Birlikte Çalışabilirlik*

Dräger Infinity Acute Care System** ve Dräger Connectivity Converter CC300 ile birlikte Atlan A350/XL anestezi cihazı, anestezide verimi ve hata azaltılmasını iyileştirmenize yardımcı olmak için işlevsellikleri olan bir iş istasyonu içerir. Anestezi iş istasyonumuz ayrıca ağa bağlı hastane sistemlerine bağlanabilir ve bir veri kaynağı olarak görev yapar:

 • Zaman ve tarih senkronizasyonu: Tutarlı ve doğru belgeleme sağlamak için bağlı tüm cihazlarda aynı tarih ve zaman ayarı
 • Veri dışa aktarımı ve EMR Entegrasyonu: İdari görevlere harcanan zamanı kısaltacak şekilde hastanın elektronik medikal kayıt sistemine doğrudan entegre edilen Atlan iş istasyonlarından yüksek kalitede ve standartlaştırılmış veri toplama
 • Kardiyak baypas modu senkronizasyonu: Atlan anestezi cihazındaki Kardiyak baypas modunun (CBM) etkinleştirilmesi, hastanın kalp-akciğer makinesiyle ekstrakorporel oksijenasyonu sırasında gereksiz alarmlar olmadan hasta monitörizasyonuna olanak tanımak için bağlı tüm monitörlerin alarm ayarlarını eşzamanlı olarak uyarlar
 • Gündüz/Gece modu senkronizasyonu: Gereksiz ve manuel iş adımlarını azaltmak için Atlan iş istasyonunun tüm ekranlarının renkleri ve aydınlatması eşzamanlı olarak uyarlanır
 • Akciğer rekrütman senkronizasyonu***, akciğer rekrütman manevrasının ardından etkilerinin değerlendirilmesini desteklemek için Dräger IACS hasta monitörizasyon kokpitinde bağlamsal bilgiler gösterir
 • Giriş-Taburcu-Transfer (ADT) veri alışverişi: Tek bir düğmeye basarak mevcut hasta verilerini (hasta kategorisi, yaş, kilo ve boy) Elektronik medikal kayıttan (EMR) Atlan iş istasyonuna aktarır
 • Mobile Patient Watch: Uzaktan klinik denetim sağlamak için bağlı Atlan anestezi iş istasyonlarından neredeyse gerçek zamanlı ventilasyon rakamsal parametrelerini ve gaz analizi dalga formlarını, (uzak) web etkin cep telefonu veya masaüstü bilgisayarda gösterir
* ISO/IEEE 11073 Hizmet Odaklı Cihaz Bağlanabilirliği (SDC) ilkelerine göre
** VG 7.1.1 ile
*** bu seçenek 2.0 veya üstü yazılım ve tek ve çok adımlı akciğer açma seçeneği gerektirir

Veri Analitikleri ve Dijital Hizmetler*

Ağa bağlı Atlan anestezi cihazları, dijital çözümler ve hizmetler için yenilikçi bir bulut etkin dijital iş platformu olan Dräger Connect ile birlikte, iş akışı ve maliyet yönetimi için verileri toplayıp optimize ederek değerli bilgiler olarak işler:

Gas Consumption Analytics: Ameliyathaneye göre ve her bir ameliyathane bloğunda bağlı Atlan iş istasyonlarınızdan kullanılan medikal ve anestezik gazların toplam tüketiminin kapsamlı bir görünümü.

 • Bir departmanda kullanılan anestezik ajan başına tüketimi ve ilgili maliyetleri görselleştirir
 • Ortalama taze gaz akışının yanı sıra anestezik gaz tüketimini ve hasta alım oranını gösterir
 • Ekonomik performans göstergeleri olarak dakikaya ve müdahale işlevine göre ortalama maliyetleri gösterir
 • Düşük ve minimum akış uygulamalarının hayata geçirilmesini desteklemek için uygulanan akış oranlarını gösterir
 • Çevresel etkiyi değerlendirmek üzere tüketilen anestezik gazlara göre hesaplanan CO2 eşdeğerini gösterir
OR Companion: Ameliyathanelerin etkin yönetimini desteklemek için bağlı Atlan iş istasyonlarının canlı durumunu kontrol eder. Günlük anestezi sistemi test prosedüründe personel iş akışlarını hızlandırmak, hastaları korumak ve anestezi iş istasyonlarında yüksek çalışma süresi sağlamak için Kendi Kendine Test Takipçisi opsiyonu ile çözümünüzü yükseltin.

Kendi Kendine Test Takipçisi opsiyonu:

 • Hemşirelerin veya biyomedikal mühendislerin iş akışlarını optimize etmek ve hızlandırmak için departmanlar genelinde tüm Atlan iş istasyonlarının sistem testi sonuçlarının uzaktan kontrolünü sağlar
 • Personeli makinenin hazır olması hakkında bilgilendirmek için makine kendi kendini sınama sonuçlarının merkezi bir genel görünümünü sunar ve otomatik sistem testi ve test edilen cihazın tanımlanan zamanda açılmasını sağlayan Atlan anestezi cihazının Auto On seçeneği ile birlikte ilk çalıştırma süresini kısaltmaya ve günlük anestezi cihazı kendi kendini sınama prosedürü için personel iş akışlarını hızlandırmaya yardımcı olabilir
 • Bir yardım sistemi olarak görev yapar ve personele hemen sorun giderme adımları sunar

Device Utilisation Analytics: Ağa bağlı Atlan iş istasyonları cihaz filonuzun kullanımına dair ilgili tüm bilgileri derleyin:
 • Performansını kontrol etmek ve verimliliği iyileştirmek için ağa bağlı Atlan cihazınızın kullanımına dair içgörü kazanın
 • Gerçek zamanlı çevrimiçi ağ durumunu ve her bir cihazın çalışma durumunu görüntüleyin
 • Temel veri içgörüleriyle kullanım analizleri ve cihaz filosu optimizasyonu sayesinde maliyet tasarrufu sağlayın
 • Satın alma kararlarını desteklemek için kapsamlı bir veri temeli sağlar
 • Güvenlik boşluklarından kaçınmak için yazılım durumu ve güncellemelerin şeffaflığını iyileştirir
 • Maksimum performansı desteklemek ve operasyonel aksaklıklardan kaçınmak için ağa bağlı Atlan iş istasyonları filonuza dair içgörüler sağlar
Bağlı Bakım: Anestezi iş istasyonlarınızı güncel, güvenli ve emniyetli tutarak çalışma süresini destekler.
 • Yardım Bileti: Sadece cihazda bir düğmeye basarak teknik sorunlar hakkında hızla uzman yardımı. Sahada daha az servis, onarım çağrılarından kaçınma, daha iyi ilk seferde onarım oranı, daha uzun cihaz çalışma süresi
 • Uzaktan yazılım dağıtımı: Klinik iş akışlarında asgari kesinti ile yazılım güncellemelerini etkin ve güvenli şekilde yönetir
 • Sertifika Yönetimi: Otomatik yenilemelerle medikal cihazlar ve servis araçları güvenli ve emniyetli tutulur
* Her ikisi de opsiyoneldir ve geçerli lisansa/kullanım koşullarına tabidir. Uyumlu medikal cihazlar ve ek IT altyapısı gerektirir.

Güvenlik Mekanizmaları

Atlan A350/XL cihazlarımız hem hastalarınız hem klinik personel için anestezi sürecini daha güvenli kılmaya yardımcı olmak üzere size geniş bir yelpazede işlevsellikler sunar.

 • Herhangi bir anda (ventilatör, dokunmatik ekran veya gaz karıştırıcı arızası durumunda) anesteziyi sürdürebilmek için O2 ve anestezik ajan iletiminin yanı sıra gaz ve ventilasyon monitörizasyonu ve manuel ventilasyon sağlamaya olanak tanıyan manuel güvenlik modu
 • Potansiyel insan hatalarından kaçınmak için RFID teknolojisi tabanlı Infinity ID solunum torbası konnektörü veya solunum devresi yanlış bağlandığında ve Infinity ID CLIC absorber sağlam bir şekilde bağlanmamışsa mesaj* oluşturur
 • Kritik durumlarda bekleme süresini kısaltmak için acil bir durumda sezgisel başlatma
 • Kendi kendine test sırasında beslenen gazın oksijen olduğundan emin olmak için O2 gerçek gaz testi** kontrolleri
 • Hasta farkındalığından kaçınmak için uçucu anestezik konsantrasyonunda istenmedik bir düşüş durumunda alarm için otomatik xMAC monitörizasyonu**
 • Merkezi gaz beslemesinde arıza olması ve yedek gaz tüpü bulunmaması durumunda hastanın mekanik ventilasyonu ortam havasıyla sürdürülebilir
 • Hasta ve personel güvenliğini artıracak şekilde çalıştırması güvenli bir cihaz sağlamak için ilgili tüm bileşenleri kapsayan otomatik ve zaman kontrollü*** kendi kendine test
* Infinity ID Aksesuarları Desteği opsiyonu ile
** sadece entegre hasta gazı ölçüm modülü ile
*** bu seçenek 2.0 veya üstü yazılım ve Auto On seçeneği gerektirir. Kendi kendine test öncesi kullanıcı tarafından test öncesi kontrol listesi tamamlanmalıdır.

İndirmeler

Atlan A350/A350 XL Product Information, tr
Atlan A350/A350 XL Product Information, tr

İndirin

Accessory Catalogue 2023, en
Accessory Catalogue 2023, en

İndirin

Atlan Software Enhancement Product Information, tr-tr
Atlan Software Enhancement Product Information, tr-tr

İndirin

Atlan SW 2.0 and Options Product Information, tr-tr
Green Anaesthesia Infographic, tr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510658 tr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions SW2.0 kit - 9512649 tr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9510628 tr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056027 tr
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055955 tr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9511476 tr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512171 tr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056624 tr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056470 tr
IFU SP Atlan A3xx SW 2.0n ceiling-mounted versions - 9512982 de-me
IFU SP Integrated system 9055924 tr

Teknik Veriler

Akciğer Koruyucu Ventilasyon

Operasyonel Uygulama
Tüm hastalar için entegre anestezi iş istasyonu
Hasta kategorileri
Yetişkinler, çocuklar, yenidoğanlar
Taze gaz ayrıştırma
Ventilatör teknolojisi
E-Vent - Ödünsüz ventilasyon kalitesi, akciğer komplikasyonlarını ve hastanede kalış süresini kısaltmaya yardımcı olur
APL Teknolojisi/ Hassas manuel ventilasyon
Dräger APL Valfi
Solunum gazı ısıtıcı
opsiyonel
Düşük ve asgari akış ayarlama desteği
Torba doluluk seviyesi görüntüleme; Ekonometre; Düşük akış sihirbazı

Ventilasyon Modları

Man/Spon
Man/Spon konumda CPAP
Hacim Kontrollü (VC)
VC Senkronizasyonu + PS
Basınç Kontrollü (PC)
PC Senkronizasyonu + PS
Basınç Desteği
Hacim kontrollü AutoFlow
APRV

Özellikler

Ekran görünümü
Görünüm ve profilleri kaydeden 15,3 inç dokunmatik ekran, kapsamlı destek sistemiyle akıllı alarm yönetimi
Vaporizatör özelliği
Pürüzsüz ve yuvarlak yüzeyler, sık yapılan temizleme/silme dezenfeksiyonunu kolaylaştırır
Kendi kendini sınama
Otomatik sınama
DÖNGÜLER (p/V döngüsü ve akış/V döngüsü)
Evet
Smart Pilot View
Evet
Hasta gaz modülü
in/eks O2, N2O, CO2, Ajan (xGM hasta gaz modülü ile seçenek)

Teknik Veriler

Cihaz modelleri
Tekerlekli model, duvar modeli ve tavan modeli
Solunum sistemi
entegre; Karmaşık durumlarda bilgiye dayalı karar vermeyi güçlendiren karar destek araçları
Taze gaz karıştırıcı
otomatik taze gaz bileşimi kontrollü elektronik gaz karıştırıcı
Gazlar
O2, Hava, N2O
RFID Teknolojisi
Seri arayüzler
2 adet seri port (RS232) (MEDIBUS.X protokolü), 1 adet USB portu, 1 adet LAN

Güvenlik Konsepti

Gaz besleme sisteminde toplam bir arıza hâlinde acil durum ventilasyonu
Elektrik kesintisi durumunda tipik pil çalışma süresi
tipik: 120 dk
Acil durum başlatma prosedürü

İlgili Ürünlerle karşılaştırın

Dräger'le iletişime geçin

Man with blue shirt

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

​Esentepe​ ​Mah.​ ​Milangaz​ ​Cad.​ ​No:75
Monumento​ ​Plaza​ ​Kat:12
34870​ ​Kartal​ ​–​ ​İstanbul,​ ​Türkiye

+90 216 469 0555

​T:​ ​+90​ ​216​ ​469​ ​0560