Dräger Doğrulama Testi İstasyonu Kalibrasyon ve Doğrulama Testi

Dräger Doğrulama Testi İstasyonu

İletişim

Dräger Doğrulama Testi İstasyonu

Kullanımı kolay, bağımsız ve esnek: Doğrulama Testi İstasyonu sayesinde, gaz algılama ve uyarı cihazlarının fonksiyon testleri, kolayca ve mekandan bağımsız olarak yapılabilir.

Kolay kullanım

Doğrulama Testi İstasyonunun ana elektrik şebekesine bağlanması gerekmez ve bu sayede mekandan bağımsız olarak kullanılabilir. Kullanımı kolay Doğrulama Testi İstasyonu, sensör kalibrasyonunu, alarmların doğru ayarda olduklarını ve çalıştıklarını kontrol etmek ve ülkeye özgü gerekliliklere, yönetmeliklere, standartlara, tavsiyelere, vb. uyulmasını sağlamak amacıyla ölçülecek gazın toz ve su filtresinden geçerek sensöre ulaşıp ulaşmadığını denetler.

Otomatik kalibrasyon

Test başarıyla tamamlanmazsa, cihazın ayarlanması/kalibre edilmesi gerekir. Bu kalibrasyon, Doğrulama Testi İstasyonunda otomatik olarak yapılır.

Güvenilir sonuçlar

Fonksiyon testi için, ölçülecek gazı içeren bir Dräger kalibrasyon gazı tüpü Doğrulama Testi İstasyonuna bağlanır. Bu istasyon, gereken gaz kontrol valfını ve farklı ölçüm aletlerini bağlamak amacıyla ilgili cihaza özgü adaptörü içerir. Gaz tehlikelerinin güvenilir ve kesin bir ölçümünü garanti etmenin ve bunlara karşı uyarı verilmesini sağlamanın tek yolu, cihazı bilinen bir gaz konsantrasyonu kullanarak test etmektir.

İndirmeler

Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)
Brochure: Dräger's Guide to Portable Gas Detection (PDF)

Matter with a temperature above its boiling point is said to be a gas. With respect to a human environment (normal conditions), any substance with a boiling point below 20°C at normal pressure is a gas.

İndirin

DrägerSensor & Portable Instruments Handbook (5th Edition), en
DrägerSensor & Portable Instruments Handbook (5th Edition), en

İndirin

IFU Bump Test Station - Short instruction - 9033465 bg-me
IFU Bump Test Station - Short instruction - 9033465 bg-me

Bu kullanım kılavuzu sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Lütfen ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun ve talimatlara uyun.

İndirin

Portable Gas Detection Portfolio brochure, tr

Dräger'le iletişime geçin

Contact Us Image Safety Products

Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.

​Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Sokak No:2
Ekim Plaza Kat:3 D:14-15
Çankaya/Ankara

+90 312 491 0666

​T: +90 312 490 1314