Infinity® CentralStation Wide Hasta Monitörleri

Infinity® CentralStation Wide

İletişim

Infinity® CentralStation Wide

Kapsamlı gerçek zamanlı ve geriye dönük klinik verilerin görüntülenmesi, hastalarınız için en etkin bakım kararlarını almada sizi destekler. Infinity® CentralStation Wide, hemodinamik yaşamsal belirtileri, arayüze bağlı hasta monitörleri, ventilatörler ve anestezi cihazlarından gelen değerlerle bir araya getirir. Infinity® CentralStation Wide ayrıca ventilatörler gibi harici cihazların uzak alarm cihazı olarak da kullanılabilir.

Özelleştirilebilir Ana Ekran

​Infinity CentralStation Wide, bölünmüş ekran etkinleştirildiğinde ekran başına bir veya 16 hastaya kadar ana ekranı yapılandırma olanağı sunar. Yatak başından özelleştirilmiş hasta parametresi emirlerine olanak tanımak için 25 adede kadar şablon yapılandırılabilir. Uzman hasta monitörizasyonu gerektiğinde tek görüş alanlarında hasta parametreleri de özelleştirilebilir.

Olay ve Full Disclosure

Infinity CentralStation Wide, standart olarak iki saatlik olay ve full disclosure sağlar. Daha karmaşık monitörizasyon ihtiyaçları için hasta başına 16’ya kadar dalga formunun yanı sıra 1.000 aritmi veya alarm olayının kesintisiz depolanmasıyla 120 saate varan olay ve full disclosure sunan genişletilmiş kapasiteyi seçin. Araç setine dahil EKG kaliperleri, analizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

ST Segment Analizi

İskemiyi saptamak için Infinity CentralStation Wide üzerinden ST değişimlerini izleyin. Saklanmış referans QRS komplekslerini güncel kompleksler üzerine bindirerek ince sapmaları bile saptayabilir.

Hasta Sayımı

Infinity CentralStation Wide, bir bakım ünitesinden diğerine aktarılan hastaların full disclosure ve olaylarını derleyebilir ve saklayabilir. Geriye dönük bilgileri, kapsamlı bir hasta geçmişi şeklinde düzenleyerek ihtiyacınız olan yerde ve zamanda size sunar. Tüm olaylar olay türüne göre sınıflandırılıp gruplandırılır, bu da bir hastanın tedaviye verdiği yanıtın gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini kolaylaştırır. Aritmi olayları, çok kanallı Aritmi Sınıflandırma Uzmanı (Arrhythmia Classification Expert - ACE®) algoritmasına sahip Dräger hasta monitörleri tarafından saptanır.

Infinity® VentCentral®

VentCentral uygulaması, ventilasyon verilerini ve hemodinamik verileri toplayarak, hasta respiratuar durumu ve tedavi etkilerinin analizinin daha iyi yapılmasını sağlar. Ventilatör ayarları, respiratuar dalga formları ve parametreleri, akış-hacim ve basınç-hacim döngüleri, laboratuvar verileri ve trendler sağlar.

12-Lead Rest EKG Analizi

Infinity CentralStation Wide, 12-lead EKG kapasiteli Infinity monitörlere bağlandığında tanısal 12-lead raporları oluşturur. Ölçümler ve yorumlar, pediatrik ve yetişkin hastalar için Glasgow Yorumlayıcı EKG algoritmasına dayanır. Bu kanıtlanmış algoritma, klinik karar alma sürecini desteklemek üzere hasta yaşını, cinsiyetini, ırkını ve tıbbi ve klinik sınıflandırmasını göz önüne alarak daha doğru bir yorumlama sağlar.

Full Disclosure EKG Dışa Aktarımı

Infinity CentralStation Wide, kalıcı depolama, ek analiz ve raporlama için tanısal olmayan EKG dalga formlarının (24 saate kadar, 12-lead dahil) üçüncü taraf cihazlarına aktarılmasını destekler.

Trend Ekranı

Infinity CentralStation Wide 120 saate kadar trendleri saklar ve bunları grafik ya da tablo formatında sunabilir. Otomatik ölçekleme en küçük değişimlerin bile belirlenmesini destekleyerek hastanın durumu ve zaman içindeki ilerlemesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu da klinik yorumlamaya göre erken müdahaleye yardımcı olabilir.

Hasta Raporları

​Infinity CentralStation Wide entegre raporlama seçeneği, klinisyenlerin trend, dalga şeridi, hasta durumu, vardiya, olay ve daha fazlasını elektronik PDF formatında oluşturmasına olanak tanır. Programlı raporlar, hemşire vardiyaları ile eşleşecek şekilde her bir hasta için yapılandırılıp derlenebilir, bu da verileri incelemek üzere klinisyenlere erişim sunar.

İndirmeler

Infinity CentralStation PI 9102469, TR
Infinity CentralStation PI 9102469, TR

İndirin

BR:Infinity Monitoring and IT Solutions For Process Optimization 9050719, EN-US
BR:Infinity Monitoring and IT Solutions For Process Optimization 9050719, EN-US

Improving patient care – and the business of care.

İndirin

Brochure: Infinity® CentralStation Wide (PDF)
Brochure: Infinity® CentralStation Wide (PDF)

Kritik hasta verilerine hastanenin herhangi bir yerinden hızla erişebilmek, hasta bakım yönetimini ve klinik iş akışını iyileştirerek, hızlı değerlendirme, karar desteği ve klinik raporlama sağlar.

İndirin

Infinity CentralStation Wide BR 9100324, TR
Accessory Catalogue 2023, en
IFU SP ICS - End-user Software - Release Notes - VG3.0 3709178 tr
IFU SP Infinity CentralStation Wide - Release Notes - SW VG2.1.3 3714994 tr
IFU SP Infinity CentralStation Wide - Release Notes - SW VG4.0 3720593 tr
IFU SP Infinity CentralStation Wide - VG3.0 3707201 TR
Infinity CentralStation Wide Patient Monitoring Solution PI, TR

Dräger'le iletişime geçin

Man with blue shirt

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

​Esentepe​ ​Mah.​ ​Milangaz​ ​Cad.​ ​No:75
Monumento​ ​Plaza​ ​Kat:12
34870​ ​Kartal​ ​–​ ​İstanbul,​ ​Türkiye

+90 216 469 0555

​T:​ ​+90​ ​216​ ​469​ ​0560