Infinity® PiCCO SmartPod® Hasta Monitörizasyon Podları

Infinity® PiCCO SmartPod®

İletişim

Infinity® PiCCO SmartPod®

Daha az invaziv, atımdan-atıma hemodinamik ve volumetrik izleme sağlar

Dört invaziv basıncı ve kardiyak çıkışı entegre eder

Artık Infinity® PiCCO SmartPod® kullanarak hemodinamik ve volumetrik parametreleri, pulmoner arter kateter olmadan izleyebilirsiniz. Bu cihaz, podu monitöre bağlayan tek bir kablo kullanarak dört invaziv basıncı ve kardiyak çıkışı entegre edebilir.

Çok çeşitli parametreleri destekler

PiCCO SmartPod'un desteklediği parametreler:
– Puls Kontur Kardiyak Çıkış (PCCO)
– Sürekli Kardiyak Endeks (PCCI)
– Strok Hacmi (p-SV)
– Strok Hacim Endeksi (p-SVI)
– Strok Hacim Değişimi (SVV)
– Sistemik Vasküler Direnç (p-SVR)
– Sistemik Vasküler Direnç Endeksi (p-SVRI)
– Puls Basınç Değişimi (PPV)
– Sol Ventriküler Kasılma Endeksi (dPmax)1
– Kardiyak Çıkış (p-CO)
– Kardiyak Endeks (p-CI)
– Kardiyak Fonksiyon Endeksi (CFI)
– Global Diyastolik Sonu Hacmi (GEDV)
– Global Diyastolik Sonu Hacmi Endeksi (GEDVI)
– Ekstra Vasküler Akciğer Suyu (EVLW)1
– Ekstra Vasküler Akciğer Suyu Endeksi (EVLWI)1
– Global Ejeksiyon Fraksiyonu (GEF)1
– Pulmoner Vasküler Geçirgenlik Endeksi (PVPI)1
– Arteriyel Basınç, Sistolik, Diyastolik ve Ortalama (ART)
– Göğüs İçi Kan Hacmi (ITBV)
– Göğüs İçi Kan Hacmi Endeksi (ITBVI)

Parametreleri hem aralıklı hem de sürekli olarak belirler

PiCCO teknolojisi, hem PULSION'ın transpulmoner termodilusyon tekniği yoluyla aralıklı olarak hem de arteriyel puls kontur analizi yoluyla, sürekli olarak belirlenen nicel parametreler kullanır.

Dräger'le iletişime geçin

Man with blue shirt

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

​Esentepe​ ​Mah.​ ​Milangaz​ ​Cad.​ ​No:75
Monumento​ ​Plaza​ ​Kat:12
34870​ ​Kartal​ ​–​ ​İstanbul,​ ​Türkiye

+90 216 469 0555

​T:​ ​+90​ ​216​ ​469​ ​0560