Dräger SmartPilot® View Decision-Support

Dräger SmartPilot® View

İletişim

Dräger SmartPilot® View

Yazılım, anestezik ilaçların karmaşık sinerjilerini görselleştirir ve genel anestezinin hem mevcut durumu hem de beklenen seyri için farmakodinamik modellemeye göre etkilerini tahmin eder. SmartPilot View, anestezik ilaçların daha hassas ve hasta için optimize edilmiş titrasyonu kararını desteklemek için soyut cihaz verilerini kapsamlı görsel bilgilere dönüştürür.

Daha iyi ilaç dozu ayarı

SmartPilot View, yaygın kullanılan ağrı kesici ve hipnotik ilaçların kombine etkilerini popülasyon modellerine göre hesaplayan ve tahmin eden bir yazılımdır. Hastaya göre kişiselleştirilmiş ve optimize bir şekilde ameliyat esnasında ilaç uygulamada klinisyeni destekleyebilir, bu da şunlara katkı sağlayabilir:

 • daha iyi hemodinamik denge
 • hem indüksiyon hem sürdürme sırasında daha kontrollü hasta durumu
 • aşırı dozdan kaçınma ve ameliyat sonrası deliryum riskini azaltmak için daha iyi yönetilen iyileşme (daha hızlı uyanma)

Karar alma desteği

SmartPilot View, karmaşık farmakokinetik ve farmakodinamik hesaplamaları, yorumlanması kolay görsel bilgilere dönüştürerek karar almayı destekler:

 • mevcut anestezi seviyesini ve hipnotik-ağrı kesici dengesini gösterir (turuncu nokta)
 • anestezi seviyesi için 20 dakikalık tahmini gösterir (beyaz ok)
 • seçilen infüzyon pompalarıyla iletişim kurar ve mevcut pompa hızlarına ve vaporizatör ayarlarına bağlı olarak "Eğer" işlevi, bir hız değişiminin veya bolusun ne gibi etkisi olacağını gösterir
 • IV pompası hızları ve anestezi cihazı ayarları için entegre tahmin ("Eğer" işlevi)

Daha iyi iş akışı verimliliği

SmartPilot View şunlarla iş akışınızı destekler:

 • olay işaretçileri ile tüm cerrahi prosedür boyunca sık gerçekleştirilen kullanıcı müdahalelerinin kayıt dosyalarında belgelenmesinin kolaylaştırılması, ör. LOC (Bilinç Kaybı), Entüb. (Entübasyon), Kesi, Taşı, Ekstüb. (Ekstübasyon) ve diğer. Olay işaretçileri herhangi zaman ölçeğinde istenildiği zaman taşınabilir ve silinebilir.
 • manuel veri girişini asgari düzeye düşürmek için Dräger anestezi cihazlarından ve bağlı uyumlu şırınga pompalarından ilaç doz ayarı bilgilerinin otomatik alınması

Kapsamlı görselleştirme

SmartPilot View, tüm cerrahi prosedür boyunca anestezi uzmanının, anestezinin ve verilen ilaçların durumuna anında erişmesine olanak tanır. Aşağıdaki parametreler, hasta durumunun sezgisel olarak ve hızla derlenmesini destekler:

 • Hastanın tanımlanan ağrı uyaranına nasıl tepki göstereceğine dair olasılık alanlarını temsil eden ve anestezi seviyesini gösteren 2D diyagramda izobol çizgiler, ör. TOL 90, TOL 50, TOSS
 • vakanın başlangıcından itibaren anestezi seviyesinin takibi için 2D diyagramda geçmiş fonksiyonu
 • rakamsal değer ve trend grafiği olarak gösterilen hesaplanmış Zararlı Uyaran Tepkisi İndeksi (NSRI)
 • verilen hipnotiklerin, opioidlerin ve kas gevşeticilerinin hesaplanan etki alanı konsantrasyonlarının geçmişinin (40 dk), mevcut durumunun ve ön izlemesinin (20 dk) görüntülenmesi
 • Bispektral İndeks (BIS) sinyal kalitesi indeksi, % cinsinden
 • endüksiyon odasından ana ameliyathaneye kadar vakanın devamlılığı

Optimize ameliyathane ve PACU kullanımı

SmartPilot View, ameliyathane ve PACU kullanım sürelerinin optimizasyonuna katkıda bulunabilir:

 • uyanma zamanının tahmini için çubuk grafik göstergesi
 • hastaya göre optimize ilaç doz ayarı aşırı doz riskini, dolayısıyla PACU'da uzun süre kalışı azaltmaya yardımcı olabilir

Dräger Anestezi İş İstasyonlarıyla kombinasyon halinde özgün özellikler

SmartPilot View medikal sınıf dokunmatik panel bilgisayarlarla* çalışır ve Dräger anestezi cihazları ile kombine edilebilir, ör. Primus® ailesi, Perseus® A500, Zeus® Infinity® Empowered ve Atlan® ailesi. Bu kombinasyonlar, ek iş akışı iyileştirmeleri sunabilir:

 • ölçülen ventilasyon ve gaz konsantrasyonu değerlerinin veri aktarımı
 • Daha onaylamadan volatil ajan ayarının hesaplanan etkisini görüntülemek için "Eğer" işlevi (sadece Zeus IE ile kombinasyon halinde)
 • Vapor® 3000 ve D-Vapor® 3000 el kadranı ayarının yanı sıra ölçülen ventilasyon ve gaz konsantrasyonu değerlerinin otomatik aktarımı (sadece VaporView işlevselliğini içeren Perseus A500 ile kombinasyon halinde)

* İstisna: Zeus IE'nin entegre SmartPilot View seçeneği, Zeus IE anestezi cihazının ana ekranında çalışır.

İndirmeler

SmartPilot View Product Information, tr
SmartPilot View Product Information, tr

İndirin

IFU SmartPilot View SW 3.02.n 9511126 tr
IFU SmartPilot View SW 3.02.n 9511126 tr

Bu kullanım kılavuzu sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Lütfen ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun ve talimatlara uyun.

İndirin

IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055567 tr
IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055567 tr

Bu kullanım kılavuzu sadece bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Lütfen ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun ve talimatlara uyun.

İndirin

IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511265 tr

Dräger'le iletişime geçin

Man with blue shirt

Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.

​Esentepe​ ​Mah.​ ​Milangaz​ ​Cad.​ ​No:75
Monumento​ ​Plaza​ ​Kat:12
34870​ ​Kartal​ ​–​ ​İstanbul,​ ​Türkiye

+90 216 469 0555

​T:​ ​+90​ ​216​ ​469​ ​0560