Hasta Monitörizasyonu

Hem klinik hem de ekonomik değer sunan hasta monitörizasyon sistemleri, günümüzün sağlık hizmetleri ortamının olmazsa olmazıdır. Hasta monitörizasyon cihazlarımız, hastane genelinde iş yeri ve iş akışı verimliliği oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Klinisyenin tüm hasta verilerine erişimini sağlayan hasta monitörizasyon ekipmanı teknolojimiz, karar almayı destekler ve bilgi aramak için harcanan zamandan kazanç sağlar. Böylece medikal hata potansiyelini azaltmaya da yardımcı olur. Hastabaşı, yaşamsal belirti, transport ve iş istasyonu seçeneklerimizin gücünü ve çok yönlülüğünü keşfedin

Hasta Monitörizasyonu Ürün Sayımı: 24