Operasyon Güvenliği - Operasyon güvenliği iki erkek tünelde buluşuyor

Operasyon Güvenliği

İletişim

Maden sektörü için operasyon güvenliğini maksimuma çıkarma

Çalışan sağlığı, iş güvenliği ve tesis güvenliği, madenler gibi tehlikeli ortamlarda çalışanlar için kilit başlıklardır. Dräger olarak madencilik tehlikelerinden kaçınmanız ve bunları hafifletmeniz için operasyon güvenliğinin tüm unsurlarına odaklanıyoruz. Madencilikte operasyon güvenliği, daha kişi madene girmeden başlar.

İş sağlığı ve güvenliği madende bir grup erkek

İş Sağlığı ve Güvenliği

Madencilik sektöründe iş güvenliği ve sağlığı için birçok kural vardır. Yüzyılların tecrübesine dayanan bu kurallar, birçok risk ve tehlikenin ciddi düzeyde azaltılmasını sağlamıştır. Aynı amaçlarla modern madencilikte artık yenilikçi algılama teknolojileri ve etkin kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) kullanılabilir.

industrial-safety-solutions-3-2.jpg

İş güvenliği

Çalışanları toksik toz, dizel emisyonları ve patlama emisyonları gibi tehlikeli maddelere maruz kalma konusunda uyarmak ve onları bu tehlikelerden korumak son derece önemlidir.

safe-handling-of-hazardous-substances-workers-in-chemical-protection-suits-3-2-D-3819-2010.jpg

Tehlikeli madde kullanımı

Örneğin özütleme veya yoğunlaştırma sırasında kimyasalları boşaltırken, karıştırırken veya naklederken, tehlikeli maddelerle temas bazen kaçınılmazdır.

confined-spaces-3-2.jpg

Kapalı alanlar

Havalandırmanın ve kaçış yolunun kısıtlı olması, oksijen yetersizliği ve toksik maddeler: Kapalı alanlarda pek çok risk söz konusudur.

Dizel Emisyonları ve PDM

Karbonmonoksit (CO), nitrik oksit (NO), azot dioksit (NO2) ve sülfür dioksite (SO2) ek olarak, dizel egzoz gazları da ince kurum parçacıkları içerir. 2012'de bu DPM (Dizel Parçacık Maddesi), Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC) tarafından 1. Grup kanserojen madde olarak sınıflandırılmıştır.1 Bunun bir sonucu olarak, günümüzde uluslararası maden sektöründe birçok iş güvenliği standardında çalışma ortamlarında DPM için çok daha düşük eşik sınır değerleri belirlenmiştir.

NO2-Whitepaper-Image-VX-475622-3-2.jpg

Daha düşük sınır değerlerini hayata geçirme ve şartlara uyma

İş yeri eşik sınır değerleri her düşürüldüğünde şirketler, daha düşük değerleri güvenilir şekilde saptayabilmek için uygun ölçüm cihazlarına ve yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Şirketlerin bu yeni gereksinimleri nasıl karşıladığı, örnek olarak Kanada'yı ele alan bu makalede açıklanmaktadır.

Draeger-Review-118-P38-41-Main-Image-3-2.jpg

Azot Protoksitler

Kent ortamında tehlikeli kabul edilir, ancak iş güvenliğinde de kilit bir rol oynar. Katı sınırlara uyumu izlemek için son derece hassas ve güvenilir bir gaz algılama teknolojisine ihtiyaç vardır.

diesel-particulate-matter-VX-755832-3-2.jpg

Dizel parçacık emisyonlarının etkin filtrasyonu

Ağır dizel makinelerin kullanıldığı her yerde maden işletmecisi, çalışanlarını dizel parçacık emisyonlarına (DPM) karşı korumak için gereken önlemleri almalıdır.  

Madende ekipmanlı erkekler

Maden havalandırması ve tesis güvenliği

Havalandırma, madencilerin can damarıdır. Grizunun, dizel emisyonlarının ve patlama dumanlarının madenden çıkarılmasını sağlar. Fakat başta güvenliğin kritik önem taşıdığı alanlar olmak üzere yer üstündeki atmosferin de sürekli izlenmesi gereklidir. Maden gaz dedektörleri ile madenciler kaçaklara, yangınlara ve eşik sınırların aşıldığı durumlara hızla tepki verebilir.

Sanayi işçisi tarafından kontrol edilen kişisel / portatif gaz dedektörü X-am 3500

Portatif Gaz Algılama

Portatif gaz dedektörlerimiz tehlikeli gazların hassas, güvenilir ve çok fonksiyonlu olarak ölçülmesini sağlar. Portatif gaz dedektörleri özel iş yeri izlemesi, kapalı alanlarda gaz ölçümü, kaçak algılama, alan izleme ve daha pek çok farklı uygulamada kullanılır.


Ayrıntılı bilgi edinin

fixed-gas-detection-solutions-4-3-st-16625-2008.jpg

Sabit Gaz Algılama

Sabit gaz dedektörlerimiz üretim yerlerinizi, depolarınızı ve iş yerlerinizi izler ve yakın gaz tehlikeleri ve alevlere karşı sizi uyarır. Benzersiz bir çeşitlik yelpazesine sahip sensörlere, sabit gaz transmiterleri ve teknik bileşenlere ek olarak uzman planlama, bakım, servis ve kullanıcı eğitimi sunuyoruz.


Ayrıntılı bilgi edinin

Broşürler ve ürün bilgileri

Saha güvenliği
Saha güvenliği

Gaz algılama sistemlerine giriş

PDF 3,8 MB

İndir

Post-blast-emissions-VX-1180536-4-3-mining.jpg

Patlatma Sonrası Ölçüm

Patlatma, madencilik operasyonlarında kaçınılmaz bir işlemdir. Çalışma alanlarında patlama emisyonları ve başka tehlikeler bulunmamasını sağlamada sizi destekliyoruz.

İndir

Göreve uygun iş yerinde alkol ve uyuşturucu madde testi yapılan erkekler

Göreve Uygun: Alkol ve Uyuşturucu Madde Testi

İster yer üstünde ister yer altında olsun, tüm bu faaliyetler yüksek düzeyde güvenlik gerektirdiğinden çalışanlar işlerine tam konsantre olmalıdır. Alkol ve uyuşturucu bir insanın sadece verimini değil, eyleme geçme yetisini, dikkatini ve tepki verme becerisini de olumsuz etkiler. Uyuşturucu etkisi altındayken veya kan dolaşımında (kalıntı) alkol varken ağır maden makineleri kullanmak veya toksik ya da patlayıcı maddelerle çalışmak kaza riskinin çok yüksek olmasına yol açar. Özellikle acil durumlarda, tüm maden çalışanları hasarın büyümesini önlemek için hızlı, bilinçli ve doğru kararlar alabilecek durumda olmalıdır.

worker-is-screened-using-the-draeger-alcotest-5000-breath-alcohol-tester-4-3-d-24118-2017

İş yerinde alkol ve uyuşturucu saptama

Alkol ve uyuşturucu madde politikalarına uyum sağlanması için önkoşul, akut alkol veya uyuşturucu tüketimini hızlı, gizli ve kesin olarak kanıtlayabilen hassas ölçüm aletlerinin olmasıdır. 

drugtest-5000-interview-dr-steinmeyer-3-2-QqlwCVOC81M.jpg

Tükürükte uyuşturucu testlerinin amacı nedir?

how-to-the-draeger-interlock-7000-man-in-car-checking-himself-3-2-ofr_ofpamvs.jpg

Siz hazır olduğunuzda o da hazır: Dräger Interlock® 7000

Broşürler ve ürün bilgileri

infoflip-diagnostics-br-9046904-en-9-11.jpg
Alkol ve Uyuşturucu Saptama

Polis, adalet, medikal, iş yeri veya kişisel kullanım için cihazlar

PDF 5,16 MB

İndir

Broşür başlığı uyuşturucu saptamada varsayımsal test
Uyuşturucu testi nasıl çalışır?

Uyuşturucu madde kullanımı yaygındır, tehlikeli etkileri de öyle. Günümüzde uyuşturucu maddeleri saptamak ve sorunlu kullanıcıları belirlemek için basit birçok varsayımsal test vardır.

PDF 296 KB

İndir

underground-and-mine-safety-solutionsz-3-2-DGT-1724-2016.jpg

Maden Güvenliği Çözümleri

mining-safety-equipment-team-goes-into-mine-3-2-D-20405-2020.jpg

Madencilik Ekipmanları

mining-rescue-solutions-worker-checks-situation-3-2-d-112826-2013.jpg

Acil Durumlara Hazır Olma

Dräger ile temasa geçin

Bize ulaşın

Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.

Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Sokak No:2
Ekim Plaza Kat:3 D:14-15
Çankaya/Ankara

+90 312 491 0666

F: +90 312 490 1314