Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của chúng ta - Bắt tay

Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của chúng ta

Trong Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử (quy tắc ứng xử), chúng tôi mô tả các giá trị và trách nhiệm của mình

  • với vai trò là thành viên của xã hội,
  • với vai trò là đối tác kinh doanh, và
  • tại nơi làm việc

Chúng tôi đã định nghĩa những giá trị này trong cẩm nang hướng dẫn dành cho nhân viên và quản lý dưới dạng quy tắc ứng xử.

Tất cả mọi người tại Dräger—từ nhân viên đến quản lý đến thành viên Ban điều hành—phải làm quen với Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử và sử dụng các nguyên tắc này để xác định hành động của mình và đưa ra quyết định.

Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của chúng ta - Stefan Dräger

“Trong hơn 130 năm, Dräger đã đại diện cho "Công nghệ vì Sự sống". Bảo vệ, hỗ trợ và cứu sống là một phần quan trọng trong DNA của chúng ta. Khách hàng của chúng ta chiến đấu để cứu sống người khác hoặc bảo vệ chính họ, ngày này qua ngày khác. Kiến thức này không chỉ là nguồn động lực cho công việc của chúng ta, mà còn là tiêu chuẩn mà chúng ta đặt ra cho chính mình. Chúng ta đã xác định rõ các Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử. Sản phẩm của chúng ta chỉ có thể thực hiện được lời hứa của mình nếu chúng ta và các đối tác kinh doanh tuân thủ các nguyên tắc này. Chúng ta phải đối xử với khách hàng, đồng nghiệp, nhà cung cấp và đối tác bán hàng với mức độ chuyên nghiệp và độ tin cậy cao nhất—ngày này qua ngày khác. Mỗi người trong chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ và nâng cao hình ảnh của Dräger trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng nhân viên và các đối tác kinh doanh hành động với sự chính trực tuyệt đối và tôn trọng con người và luật pháp của tất cả các quốc gia nơi có hoạt động của chúng ta. Không có quy tắc ứng xử nào có thể bao gồm tất cả vấn đề và câu trả lời mọi câu hỏi. Một quy tắc ứng xử nên khuyến khích chúng ta đặt câu hỏi, nêu vấn đề và đưa ra hành vi dựa trên các giá trị cơ bản của chúng ta. Nếu một việc gì đó không phù hợp với các giá trị của chúng ta, trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta là đặt câu hỏi và giúp tìm ra giải pháp. Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về việc giúp cho cuộc sống của mọi người tốt hơn một chút. Hành động có ý nghĩa hơn lời nói. Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử là nền tảng cho hành vi hàng ngày của chúng ta và là một phần của hệ thống giá trị của chúng ta, đối với tôi và đối với các đồng nghiệp của tôi trong Ban điều hành. Tôi rất vui vì bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của chúng ta.”

Stefan Dräger

Cam kết xã hội tại Dräger

Trách nhiệm của chúng ta với tư cách là thành viên của xã hội

Là một công ty gia đình, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc phải chịu trách nhiệm cho tương lai cũng như ngay ở đây và ngay bây giờ. Chúng ta chỉ có thể duy trì bản thân trong một môi trường lành mạnh và hiệu quả.

Chúng ta phải đóng góp cho môi trường này, bằng cách đối xử công bằng với mọi người và đảm bảo rằng quyền con người được tôn trọng trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bảo vệ môi trường luôn là yếu tố cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng ta; tuân thủ các quy tắc và quy định và sử dụng tài nguyên cẩn thận luôn được chúng ta đặt ra. Chúng ta đóng góp cho một xã hội toàn cầu lành mạnh và an toàn bằng các sản phẩm đáng tin cậy, nhưng cũng thông qua cam kết xã hội của chúng ta.

Chúng ta đối xử tôn trọng với mọi người—quyền con người

Tôn trọng quyền con người là một phần cốt lõi trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng ta. Chúng ta không khoan nhượng với lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức, cũng như bất kỳ hình thức nô lệ hiện đại nào hoặc công việc được tạo điều kiện thông qua hình thức buôn người. Nguyên tắc này áp dụng cho các công ty thành viên của chúng tôi cũng như với các đối tác hợp đồng và chuỗi cung ứng. Chúng ta không dung thứ cho hành vi đe dọa hoặc bất kỳ hình thức bạo lực nào đối với nhân viên tại nơi làm việc. Chúng tôi hy vọng tất cả nhân viên đối xử với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh của mình một cách lịch sự, công bằng và tôn trọng.

Chúng ta hoàn toàn không chấp nhận sự không thiếu bao dung—sự đa dạng và cơ hội bình đẳng

Chúng ta coi sự đa dạng là một cơ hội và là một tài sản vô giá. Một lực lượng lao động đa dạng sẽ giúp chúng ta tạo ra những kết quả tốt hơn. Điều này sẽ giúp chúng ta nhìn mọi việc từ các quan điểm khác nhau và tích hợp những quan điểm mới này vào hành động của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi phấn đấu để đạt được sự đa dạng và cơ hội bình đẳng trong tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Chúng tôi coi đó là nhiệm vụ của mình để chống lại và ngăn chặn sự phân biệt đối xử. Chúng ta không khoan nhượng với sự phân biệt đối xử trên cơ sở sắc tộc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo, ý thức hệ, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc xu hướng tình dục.

Chúng ta duy trì một môi trường đáng sống—bảo vệ môi trường

Công nghệ vì Sự sống của chúng tôi bảo vệ con người và môi trường. Do đó, bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của chúng ta, mà còn là cơ hội để chúng ta đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các sản phẩm thân thiện với môi trường và bảo tồn tài nguyên. Vì lý do này, chúng tôi đảm bảo rằng các hoạt động hàng ngày của chúng tôi, trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, là bảo vệ môi trường thay vì hủy hoại. Chúng tôi cam kết với các mục tiêu hành động về chống biến khí hậu của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sử các tài nguyên theo cách có trách nhiệm và làm việc có hệ thống để giảm lượng khí thải carbon. Hơn thế nữa, các sản phẩm và dịch vụ của Dräger giúp khách hàng trên toàn thế giới thực hiện trách nhiệm của họ đối với con người và môi trường.

Chúng ta không thỏa hiệp về sản phẩm của mình—chất lượng

Mọi người giao phó cho sản phẩm của chúng ta tài sản quý giá nhất của họ: cuộc sống. Do vậy, họ phải luôn có khả năng tin tưởng vào sản phẩm của chúng ta và chất lượng của chúng. Tuân thủ tất cả các yêu cầu và quy định pháp luật là điều tất yếu. Chúng ta đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Nhân viên của chúng tôi đảm bảo luôn hướng tới sự hài lòng của khách hàng trên mọi lĩnh vực, từ phát triển đến sản xuất và cung ứng cho đến cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo sản phẩm của chúng tôi dễ sử dụng và giúp cho công việc của khách hàng an toàn và hiệu quả hơn. Khách hàng có thể tin tưởng vào sự an toàn và độ tin cậy của các sản phẩm của chúng ta ngay cả sau nhiều năm sử dụng liên tục trong điều kiện khắc nghiệt.

Chúng tôi hoạt động vì người khác—cam kết xã hội

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho cuộc sống tốt hơn một chút mỗi ngày—cao hơn và vượt ra ngoài phạm vi công nghệ của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi tham gia vào các dự án mang tính xã hội cao và các sáng kiến giáo dục, đóng góp thông qua các khoản quyên góp vật chất và tài chính. Các sản phẩm y tế và an toàn của chúng tôi mang đến cho chúng tôi cơ hội giúp đỡ những người có đang cần được giúp, giảm bớt sự đau khổ và giúp cho công việc của nhân viên cứu hộ dễ dàng hơn. Hơn nữa, nhân viên của chúng tôi cũng ủng hộ cho những nỗ lực của chúng tôi thông qua các cam kết xã hội của chính họ. Các khoản quyên góp chỉ được thực hiện sau khi trải qua một quy trình phê duyệt minh bạch và được thực hiện độc lập với các quyết định mua sắm và kinh doanh của Dräger. Điều này đảm bảo rằng chúng ta tránh được mọi nghi ngờ về tham nhũng hoặc xung đột lợi ích.

Chúng ta giao tiếp cởi mở và trung thực—giao tiếp có trách nhiệm

Điều quan trọng là chúng ta giành được sự tin tưởng của nhân viên và đối tác kinh doanh, cũng như công chúng nói chung. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn giao tiếp chân thành và cởi mở. Các tuyên bố phải luôn trung thực, chính xác và khách quan, cũng như luôn tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức. Theo quy định, tài liệu truyền thông phải luôn cân nhắc các khía cạnh văn hóa và bối cảnh của thị trường mục tiêu. Hơn nữa, chúng ta không xâm phạm quyền của người khác hoặc đối thủ cạnh tranh và đặc biệt là đảm bảo rằng chúng ta không vi phạm bất kỳ thương hiệu hoặc bản quyền nào.

Chúng ta tìm kiếm đối thoại chính trị—đại diện chính trị cho lợi ích

Chúng ta tin tưởng vào tầm quan trọng của đối thoại tích cực với các nhà hoạch định chính sách và đại diện từ các ngành kinh tế, khoa học và nghiên cứu và xã hội dân sự. Chúng ta đại diện cho lợi ích của mình và đóng góp chuyên môn trong các nhóm làm việc được lựa chọn cẩn thận, hội đồng bộ trưởng, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức chính phủ và tài chính, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ, đồng thời đảm bảo chúng ta luôn minh bạch và trung lập. Chúng ta tham gia đối thoại thay vì tài trợ cho các tổ chức chính trị hoặc chiến dịch tranh cử.

Đối tác kinh doanh tại Dräger

Trách nhiệm của chúng ta với tư cách là đối tác kinh doanh

Đối với các đối tác kinh doanh, việc lựa chọn Dräger có nghĩa là chọn một doanh nghiệp mà họ có thể tin tưởng. Công nghệ vì Sự sống không chỉ đơn giản là một triết lý dẫn đường. Đó là tượng trưng cho trách nhiệm lớn lao hơn mà chúng ta đảm nhận—ngày này qua ngày khác. Sự tin tưởng này, không chỉ trong các sản phẩm mà còn trong hành vi kinh doanh của chúng ta, không thể được coi là điều hiển nhiên. Chúng ta phải tiếp tục đạt được và duy trì giá trị này—bằng cách hành động với sự chính trực, công bằng, minh bạch và bền vững.

Hành động của chúng ta không chỉ dựa trên luật pháp và quy định hiện hành, mà còn phù hợp với các yêu cầu nội bộ, phản ánh các tiêu chuẩn chúng ta đặt ra cho bản thân và các giá trị doanh nghiệp của chúng ta.

Chúng ta hãy xem xét các nguyên tắc sau đây là kết quả trách nhiệm của chúng ta với tư cách là đối tác kinh doanh:

Chúng ta không tìm kiếm lợi thế không công bằng—giải quyết bằng các lợi ích như quà tặng, lời mời và các lợi thế khác

Quà tặng, lòng hiếu khách thích hợp và lời mời tham gia các sự kiện có liên quan là việc bình thường trong quá trình kinh doanh và không nhất thiết làm phát sinh tham nhũng. Tuy nhiên, sổ tay hướng dẫn của chúng ta có các quy tắc được xác định rõ ràng để ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ ảnh hưởng quá mức nào. Đây là tiêu chuẩn mà chúng ta cũng đặt ra cho chính mình. Sự minh bạch là điều thực sự thiết yếu, cùng với các khía cạnh như sự phù hợp, tần suất và thời gian. Những quy tắc này đảm bảo rằng chúng ta không gây bối rối cho những người chúng ta cộng tác kinh doanh, hoặc đặt họ hoặc chính chúng ta vào những tình huống không hài lòng. Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến các quan chức chính phủ, những người chịu trách nhiệm duy trì sự liêm chính quý giá của khu vực công và phải tuân theo các yêu cầu thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Đồng thời, chúng ta hồi đáp bằng thái độ trung lập trước các yêu cầu thanh toán để được đối xử ưu đãi và không cho phép mình bị tống tiền.

Chúng ta tách biệt lợi ích cá nhân và công việc—giải quyết xung đột lợi ích

Lợi ích cá nhân của chúng ta là một người bạn đồng hành thường trực. Chúng ta không thể tránh mọi xung đột lợi ích, nhưng chúng ta có thể đối phó với chúng một cách đúng đắn.

Chúng ta tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhân viên. Tuy nhiên, các tình huống mà lợi ích riêng tư vượt quá lợi ích của công ty có thể gây thiệt hại cho cả Dräger và nhân viên. Đó là lý do tại sao chúng ta kỳ vọng mỗi nhân viên có cách tiếp cận chủ động và minh bạch với xung đột lợi ích tiềm ẩn. Đây là cách duy nhất để giải quyết những tình huống như vậy vì lợi ích của Dräger.

Chúng ta thực hiện kinh doanh bằng danh dự —ngăn chặn tham nhũng

Chúng ta không khoan nhượng với tham nhũng, tại Dräger hoặc bởi các bên thứ ba. Chúng ta hành động minh bạch và đảm bảo ngăn chặn tham nhũng nảy nở ngay từ khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện.

Với Công nghệ vì Sự sống, chúng ta bảo vệ con người và xã hội nói chung. Tham nhũng chỉ mang lại lợi ích cho một số ít người chỉ nghĩ đến bản thân họ.

Chúng ta có niềm tin vào năng lực và phẩm chất của mình, cũng như khả năng cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Tham nhũng dẫn đến việc ra quyết định không đúng đắn, bị phụ thuộc và mất kiểm soát.

Chúng ta suy nghĩ đến sự phát triển bền vững và qua nhiều thế hệ. Tham nhũng gây thiệt hại cho chúng ta trong ngắn hạn và dài hạn. Tham nhũng làm xói mòn niềm tin của các đối tác kinh doanh và hủy hoại uy tín của chúng ta.

Chúng ta tin tưởng vào nguyên tắc làm việc hiệu quả—cạnh tranh tự do và công bằng

Chúng ta tin tưởng vào các sản phẩm, dịch vụ và năng lực đổi mới của mình, đó là lý do tại sao chúng ta làm kinh doanh dựa trên cơ sở tài năng, nỗ lực và thành tựu trong một môi trường cạnh tranh tự do và công bằng. Chúng ta cũng được hưởng lợi từ những lợi thế mà cạnh tranh mang lại, đó là lý do tại sao chúng ta thận trọng trong mọi tiếp xúc với các đối thủ tiềm năng—có thể là trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba. Chúng ta tận dụng vị thế thị trường mạnh mẽ của mình một cách cẩn thận và thận trọng, và đưa ra cơ cấu kinh doanh với không gian cần thiết để có được sự linh hoạt.

Cạnh tranh thúc đẩy sự đổi mới và cuối cùng mang lại lợi ích cho những người yêu cầu Công nghệ sáng tạo vì Sự sống.

Chúng ta lựa chọn cẩn thận các đối tác kinh doanh—làm việc cùng với các đối tác kinh doanh của chúng ta

Cách thức chúng ta làm kinh doanh với các đối tác là biểu tượng của Dräger. Chúng ta đánh giá cao thực tế là các đối tác của chúng ta duy trì theo cùng các tiêu chuẩn như chúng ta. Chúng ta cẩn trọng duy trì uy tín tốt đẹp và sự chính trực của các đối tác cũng quan trọng như vậy. Các mối quan hệ ổn định và hiệu quả, có thể là trong bán hàng hoặc mua sắm, là điều cần thiết cho sự thành công của chúng ta.

Mối quan hệ kinh doanh của chúng ta dựa trên các quyết định khách quan. Các tiêu chí như giá cả, chất lượng, độ tin cậy, sự ổn định tài chính, năng lực đổi mới và bền vững là những thứ quan trọng đối với chúng ta. Điều này bao gồm việc tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh hợp pháp và đạo đức. Chúng ta tận dụng sự cạnh tranh và kỹ năng đàm phán để đạt được tỷ lệ giá trên hiệu suất tốt nhất có thể cho Dräger. Ngoài ra, chúng ta đảm bảo rằng hàng hóa do các đối tác kinh doanh cung cấp phải đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện hành liên quan đến nguyên liệu và nguồn gốc hàng hóa, chẳng hạn như khoáng sản ở vùng xung đột được bán để phục vụ cho các cuộc chiến.

Chúng ta không cho phép bản thân chịu ảnh hưởng của lợi ích tài chính hoặc cá nhân. Chúng ta hết sức cẩn thận khi lựa chọn đối tác kinh doanh, đảm bảo các thỏa thuận được xác định rõ ràng và ký kết bằng văn bản. Cách tiếp cận này cho phép chúng ta chống lại rủi ro mà các bên tư vấn hoặc môi giới sử dụng để che giấu các khoản thanh toán tham nhũng hoặc tạo ấn tượng về "thỏa thuận bằng lời".

Chúng ta đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của mình trong kinh doanh hàng hóa và nộp thuế quan—hải quan, kiểm soát xuất khẩu, thuế

Chúng ta chỉ bán hoặc xuất khẩu hàng hóa được cho phép theo luật xuất khẩu. Yêu cầu này được bảo vệ thông qua định nghĩa chặt chẽ về các thủ tục nội bộ. Chúng ta theo dõi chặt chẽ sự phát triển toàn cầu và các phản ứng chính trị. Ở đây, trọng tâm là hướng tới hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng ta vì lợi ích của khách hàng.

Chúng ta đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý khi nói đến thương mại quốc tế và nghĩa vụ của chúng ta liên quan đến hàng hóa và thuế. Chúng ta thanh toán tất cả các khoản thuế nhập khẩu cần thiết và tuân thủ đầy đủ các lệnh cấm và hạn chế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Các nghĩa vụ này được xem xét thường xuyên.

Là một doanh nghiệp toàn cầu, chúng ta tuân thủ các quy định về thuế của tất cả các quốc gia nơi có hoạt động của chúng ta. Điều này đảm bảo rằng chúng ta có thể đóng góp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng và chi tiêu của chính phủ ở các quốc gia này.

Chúng ta ngăn chặn rửa tiền—phòng chống rửa tiền

Chúng ta đảm bảo ngăn chặn bất kỳ khoản thanh toán nào nhận được hoặc được thực hiện với mục đích rửa tiền từ các nguồn tội phạm. Chúng ta xác định các giao dịch đáng ngờ và đánh giá tính hợp pháp của chúng. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ ngăn chặn việc thực hiện các khoản thanh toán như vậy và báo cáo cho chính quyền.

Chúng ta công bố số liệu đáng tin cậy—báo cáo kế toán và báo cáo tài chính

Chúng ta lưu trữ tất cả các giao dịch kinh doanh một cách chính xác, đầy đủ và tuân thủ các điều luật, yêu cầu và tiêu chuẩn liên quan. Báo cáo tạm thời được chuẩn bị theo các nguyên tắc kế toán thích hợp tại các quốc gia và trên quốc tế. Việc công bố kịp thời thông tin tài chính chính xác củng cố niềm tin dành cho Dräger từ các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và thị trường tài chính.

Chúng ta cung cấp cho thị trường vốn và công chúng thông tin chính xác và kịp thời. Điều này áp dụng cho báo cáo thường xuyên của chúng ta là một phần của báo cáo thường niên, báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo hàng quý cũng như các thông báo đặc biệt.

Chúng ta xử lý thông tin nội bộ tiềm năng theo cách có trách nhiệm—luật giao dịch nội gián

Giao dịch nội gián là trái pháp luật, cũng như tiết lộ thông tin nội bộ. Chúng ta chỉ sử dụng thông tin nội bộ tiềm năng đề cập đến Dräger và các công cụ tài chính trong nội bộ và cho mục đích kinh doanh của Dräger trên cơ sở chỉ dành cho người cần biết một cách nghiêm ngặt. Chúng ta không chuyển thông tin này cho người khác, ngay cả trong nội bộ cũng như bên ngoài—và trong đó bao gồm các thành viên trong gia đình. Không chỉ vậy, chúng ta cũng không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào dựa trên thông tin nội bộ có thể.

Chúng ta công bố thông tin nội bộ ngay lập tức và chính xác dưới dạng thông báo đặc biệt. Điều này tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người, giúp đảm bảo định giá thị trường vốn chính xác, ngăn chặn lạm dụng thị trường và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và đối tác hợp đồng đối với Dräger.

Chúng ta có thể nói chuyện cởi mở về thông tin này sau khi công bố.

Trách nhiệm tại nơi làm việc

Trách nhiệm của chúng ta tại nơi làm việc

Tất cả chúng ta đều gánh vác trách nhiệm lớn lao tại nơi làm việc. Chúng ta chịu trách nhiệm không chỉ cho sức khỏe và sự an toàn của chính mình, mà còn của các đồng nghiệp. Dữ liệu liên quan đến nhân viên và khách hàng, chuyên môn của Dräger và hệ thống IT của chúng ta cũng đòi hỏi sự bảo vệ đặc biệt. Những mục sau đây mô tả cách chúng ta có thể đảm bảo Dräger và nhân viên của công ty được bảo vệ tốt.

Chúng ta bảo vệ tính mạng—sức khỏe và an toàn lao động

Sức khỏe và sự an toàn của tất cả nhân viên là vấn đề trọng tâm của chúng ta. Chúng ta tin rằng mọi tai nạn tại nơi làm việc đều có thể phòng ngừa được. Tại Dräger, chúng ta cam kết thiết kế nơi làm việc theo cách tạo điều kiện làm việc an toàn và khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ điều này là không đủ: cách duy nhất tất cả chúng ta có thể đóng góp cho một môi trường an toàn là khi chúng ta luôn lưu ý và làm gương. Chúng ta cố gắng thiết lập nhận thức về tư duy này trong từng nhân viên và hướng tới việc hợp tác với nhân viên để đưa ra các cải tiến. Chúng ta cam kết cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cao hơn và vượt ra khỏi các biện pháp được quy định trong pháp luật, đưa ra các biện pháp phòng ngừa để thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Chúng ta bảo vệ dữ liệu và thông tin—bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin

Dräger đại diện cho tính toàn vẹn và độ tin cậy của các sản phẩm và nhân viên. Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm đảm bảo mức độ đầy đủ cho việc bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin. Tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có là tiêu chí hàng đầu trong các hoạt động của chúng ta và là chìa khóa cho sự thành công của chúng ta với tư cách là một doanh nghiệp.

Chúng ta xử lý tất cả dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành. Chúng ta thực hiện biện pháp bảo vệ thích hợp cho dữ liệu và thông tin phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin. Chúng ta đảm bảo bí mật cho dữ liệu chính thức và phù hợp quy định, và thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị phá hoại trong bất cứ hoạt động có liên quan đến an ninh quốc gia.

Chúng ta quan tâm đến các hệ thống IT và dữ liệu của mình—an ninh mạng

Sẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống không có công nghệ thông tin (IT) tại Dräger. Chúng ta sử dụng IT một cách thận trọng để giảm thiểu rủi ro, có thể bao gồm gián đoạn xử lý dữ liệu do các chương trình có hại (virus), mất dữ liệu do lỗi lập trình hoặc lạm dụng dữ liệu của bên thứ ba.

Chúng ta biết rằng chúng ta phải bảo vệ dữ liệu và hệ thống IT của mình tránh sự truy cập trái phép, mất dữ liệu và bị thao túng. Không chỉ vậy, chúng ta còn biết rằng việc truyền dữ liệu không được mã hóa và nhấp vào các liên kết không rõ ràng sẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho tài nguyên IT của mình.

Là nhân viên của Dräger, chúng ta đã quen thuộc với các chương trình bảo mật IT hiện hành và tuân thủ các quy tắc và quy định này.

Chúng ta bảo vệ tài nguyên của mình—bảo vệ tài sản của công ty

Tài sản của công ty như dụng cụ, máy móc, phương tiện và tài sản trí tuệ thuộc về Dräger. Những tài sản này đã được giao phó cho chúng ta cho mục đích công việc hàng ngày. Chúng ta coi chúng là những nguồn tài nguyên quý giá và sử dụng cẩn thận và tiết kiệm khi thực hiện các công việc và nhiệm vụ của mình cho Dräger. Chúng ta muốn tối đa hóa việc sử dụng các tài sản này và loại bỏ tổn thất, lãng phí hoặc hao mòn không cần thiết. Chúng ta kiểm tra xem chúng ta có cần bảo vệ ý tưởng hoặc kết quả công việc của mình dưới dạng sở hữu trí tuệ và duy trì tính bảo mật ở mức độ cần thiết hay không. Điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ tài sản của công ty khỏi bị truy cập trái phép, bao gồm cả việc sử dụng cho mục đích cá nhân.

Chúng ta hỗ trợ việc làm rõ vấn đề—hợp tác với các cuộc điều tra

Nếu Dräger là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra chính thức nào, chúng ta sẽ đứng lên chịu trách nhiệm và hướng tới thiết lập đối thoại hợp tác. Mỗi người trong chúng ta sẽ có phần đóng góp của chính mình.

Trong các cuộc điều tra hoặc kiểm toán nội bộ, điều quan trọng là chúng ta phải xác định các lỗ hổng tiềm ẩn để có thể cải thiện cho tương lai.

Chúng ta mong muốn học hỏi từ những sai lầm của mình và giảm thiệt hại cho uy tín và tài chính ở mức tối thiểu. Do đó, mỗi người trong chúng ta sẽ hợp tác đầy đủ với các đồng nghiệp để tiến hành điều tra hoặc kiểm toán nội bộ.

Chúng ta làm việc cùng nhau trên cơ sở bình đẳng—đồng lòng quyết tâm

Một khía cạnh quan trọng khác của văn hóa doanh nghiệp tại Dräger là hợp tác thiện chí với đại diện người lao động. Chúng ta đặt nền móng cho sự hợp tác hiệu quả bằng cách duy trì đối thoại cởi mở và liên tục dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và công nhận các quan điểm khác. Cách tiếp cận này là cách duy nhất để tìm giải pháp cho các tình huống thách thức, phục vụ lợi ích của công ty trong khi vẫn quan tâm đến nhu cầu của nhân viên.

Trợ giúp và liên hệ

Trợ giúp và liên hệ

Làm điều đúng đắn đôi khi nói dễ hơn làm. Nếu chúng ta đang ở trong một tình huống mà chúng ta không hoàn toàn chắc chắn phải làm gì tiếp theo, chúng ta cần yêu cầu ai đó tư vấn hoặc hỗ trợ. Chúng ta không bao giờ đơn độc trong những tình huống như vậy. Tại Dräger có nhiều cách để giúp chúng ta đi đến quyết định đúng đắn cuối cùng.

Các nhà quản lý luôn là nơi liên hệ đầu tiên nếu chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không chắc chắn về điều gì đó. Sau đó, chúng ta cũng có thể liên lạc với các bộ phận nội bộ như nhân sự, đại diện nngười lao động hoặc bộ phận chuyên môn thích hợp.

Ngoài ra, bất kỳ ai cũng có thể hoàn toàn tự tin liên hệ với Văn phòng Tuân thủ Doanh nghiệp, Cán bộ Tuân thủ tại địa phương hoặc Đường dây Trợ giúp Tuân thủ trung tâm hoàn toàn bí mật tại compliance@draeger.com.

Hãy lên tiếng! Chúng tôi quan tâm! Chúng ta lên tiếng và không khoan nhượng đối với việc trả thù

Đặt câu hỏi và giao tiếp rõ ràng và cởi mở về những lỗ hổng hoặc vấn đề tiềm ẩn sẽ giúp Dräger và giúp chính chúng ta. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là mọi người đều cam kết với văn hóa Hãy lên tiếng của chúng ta. Hệ thống tố giác hành vi sai trái của chúng ta cũng bao gồm Kênh Liêm chính Dräger, mà chúng ta có thể sử dụng khi việc liên hệ trực tiếp có vẻ không phù hợp. Kênh này hoạt động 24/7 và cũng có thể sử dụng ẩn danh.

Chúng ta có chính sách không khoan nhượng trước sự phân biệt đối xử với nhân viên, những người hành động vì thiện chí khi báo cáo hành vi sai trái tiềm ẩn, cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ điều tra nội bộ. Chúng ta bảo vệ những người tố giác cũng như chúng ta bảo vệ lợi ích của những người bị ảnh hưởng của lời tố cáo.

Tìm hiểu thêm

Quy tắc Ứng xử của Dräger

Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của chúng ta có sẵn để tải xuống

Nguyên tắc Ứng xử

Các trang liên quan

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Liên hệ Dräger

Bưu điện

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Chúng tôi phục vụ 24/7.