Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Tuân thủ - Tuân thủ

Tuân thủ

Liên hệ

Tại Dräger, chúng ta cam kết với Công nghệ vì Sự sống. Một cam kết có tính chất này chỉ đáng tin cậy nếu ban quản lý, tất cả nhân viên và đối tác kinh doanh ở mọi quốc gia nơi có hoạt động của chúng ta tuân thủ pháp luật. Nhưng đó không phải là tất cả: chỉ khi tất cả chúng ta và các đối tác kinh doanh cũng thực hiện các Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử và tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất có thể về liêm chính và chuyên nghiệp, các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta mới có thể mang đến những gì hứa hẹn.

Stefan Dräger, Chủ tịch Ban điều hành

"Các đồng nghiệp trong Ban điều hành và tôi muốn trở thành tấm gương về cách hiểu tuân thủ như là một trách nhiệm liên tục, không bao giờ kết thúc. Điều quan trọng là chúng ta phải tương tác với khách hàng, đồng nghiệp, nhà cung cấp và đối tác bán hàng với mức độ chuyên nghiệp và độ tin cậy cao nhất—ngày này qua ngày khác. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và nâng cao hình ảnh của Dräger trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng nhân viên và các đối tác kinh doanh hành động với sự chính trực tuyệt đối và tôn trọng con người và luật pháp của tất cả các quốc gia nơi có hoạt động của chúng ta, và để mọi người cảm thấy rằng Dräger đại diện cho chất lượng và giá trị, trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai."

Stefan Dräger
Chủ tịch Ban điều hành

Quản lý Tuân thủ

Dräger đã giới thiệu một hệ thống quản lý tuân thủ (CMS) đang được phát triển liên tục. Các cấu trúc tuân thủ nội bộ dựa trên các tiêu chuẩn chung cho các hệ thống quản lý tuân thủ và dựa trên ba trụ cột "phòng ngừa", "phát hiện" và "ứng phó". Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người, ban quản lý và nhân viên. Mục đích của hệ thống quản lý tuân thủ là nhanh chóng xác định các rủi ro liên quan đến tham nhũng, luật chống độc quyền, luật hình sự thương mại (gian lận) và liên quan đến việc xử lý không phù hợp các xung đột lợi ích có thể xảy ra và giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi muốn hỗ trợ nhân viên của Dräger trên toàn thế giới với nỗ lực này trong suốt công việc hàng ngày của họ.

Thông tin thêm về Hệ thống Quản lý Tuân thủ có thể được tìm thấy trong cả Báo cáo phát triển bền vững và Báo cáo. Các vấn đề tuân thủ khác như hải quan và kiểm soát xuất khẩu, thuế, phòng chống rửa tiền hoặc bảo vệ dữ liệu được các bộ phận chức năng khác của Tập đoàn xử lý.

Hãy lên tiếng! Chúng tôi quan tâm. 

Tại Dräger, một điều quan trọng đối với chúng ta về vấn đề này: Việc xử lý các khuyết điểm và sai lầm một cách công khai cho phép chúng ta xác định sớm nơi chúng ta có thể thực hiện các bước thích hợp và nơi chúng ta có thể phải đưa các quy trình nội bộ của công ty vào thử nghiệm.

"Chúng ta không quay lưng lại—chúng ta cam kết giải quyết vấn đề và tìm giải pháp!” Stefan Dräger nói về vấn đề này. Hãy giúp chúng tôi xác định sớm mọi thiệt hại tiềm ẩn đối với uy tín và tài sản của Dräger và ngăn chặn chúng bằng lời tố giác của các bạn.

Chúng ta đối xử với tất cả các manh mối một cách bí mật. Hơn nữa, chúng ta không dung thứ cho bất kỳ sự trả thù nào đối với người tố giác báo cáo các vi phạm tuân thủ tiềm ẩn một cách có trách nhiệm và thiện chí. Khi chúng ta điều tra một vụ tố giác, chúng ta cũng bảo vệ lợi ích của những người chịu ảnh hưởng của lời tố giác này.

Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của chúng ta

Tố giác và lời khuyên

Các kênh giao tiếp an toàn và đáng tin cậy cho nhân viên và đối tác kinh doanh, cũng như cho tất cả các bên liên quan khác, là điều thiết  để có được sự tuân thủ hiệu quả. Mọi người phải nhận thức được trách nhiệm cá nhân của mình cho hành động với sự chính trực để có được hiệu quả ngay cả với hệ thống tuân thủ tốt nhất.

Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của chúng ta

Trong Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử (Quy tắc Ứng xử), chúng ta mô tả các giá trị và trách nhiệm của mình với vai trò là thành viên của xã hội, với vai trò là đối tác kinh doanh và tại nơi làm việc. Chúng ta đã định nghĩa những giá trị này trong cẩm nang hướng dẫn dành cho nhân viên và quản lý dưới dạng quy tắc ứng xử. Tất cả mọi người tại Dräger—từ nhân viên đến quản lý đến thành viên Ban điều hành—phải làm quen với Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử và sử dụng các nguyên tắc này để xác định hành động của mình và đưa ra quyết định.

Tìm hiểu thêm

Văn hóa Hãy lên tiếng của chúng ta

Chiến dịch trên áp phích của chúng ta về chủ đề "Văn hóa Hãy lên tiếng" và "Báo cáo tố giác tại Dräger": chúng tôi hoan nghênh bạn tải xuống áp phích này.

Integrity plakat 1

Nói về những sai lầm và khuyết điểm có thể xảy ra không phải lúc nào cũng dễ dàng và cần rất nhiều nỗ lực. Hãy can đảm chỉ ra những vi phạm có thể xảy ra đối với Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của Dräger hoặc luật hiện hành.

Integrity plakat 2

Môi trường của bạn là nơi tốt nhất để tìm hiểu những gì thực sự đang xảy ra. Đó chính xác là lý do tại sao Dräger cần bạn. Chỉ vì một công việc luôn được thực hiện theo cách nào đó không có nghĩa là cách đó vẫn đúng hôm nay.

Integrity plakat 3

Điều đó nằm trong tay bạn! Cho dù một tình huống có vẻ lộn xộn đến thế nào đối với bạn. Hãy báo cáo bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra đối với Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của Dräger hoặc luật hiện hành.

Integrity plakat 4

Dräger muốn học hỏi từ những sai lầm. Bởi vì đó cũng là một phần của sự tuân thủ tốt. Để đảm bảo thông tin của bạn đến đúng nơi, Dräger có các lựa chọn báo cáo an toàn và đáng tin cậy.

Integrity plakat 5

Chúng tôi sẽ không để bạn đơn độc cùng với những mối lo ngại của mình. Nếu bạn biết các vi phạm có thể xảy ra đối với Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của Dräger hoặc luật hiện hành, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Để làm điều này, hãy chọn cách phù hợp nhất với bạn.

Kênh Liêm chính của Dräger

Kênh Liêm chính của Dräger là một hệ thống tố giác trên web và dành cho nhân viên của Dräger, các đối tác kinh doanh và tất cả những người khác 24 giờ một ngày, bất kể họ ở đâu. Bạn có thể sử dụng hệ thống này để tố giác về các vi phạm tiềm ẩn đối với Nguyên tắc Kinh doanh và Ứng xử của Dräger, hướng dẫn nội bộ của công ty hoặc luật hiện hành hoặc để có được lời khuyên về những vấn đề đó.

Để không thể theo dõi được các nỗ lực truy cập vào hệ thống tố giác, bạn sẽ không tìm thấy liên kết có thể nhấp chuột đến trang tại phần nội dung này, mà chỉ có thể thấy địa chỉ trang web.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Vui lòng sao chép toàn bộ liên kết này vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Trên trang chủ, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách chúng tôi xử lý các vụ tố giác được ghi nhận.

Để biết thêm thông tin về nguyên tắc cơ bản và chức năng của hệ thống tố giác, vui lòng truy cập trang chủ của Business Keeper GmbH, Đức.

Chúng tôi muốn thiết lập liên hệ cá nhân.

Là nhân viên của Dräger, người đầu tiên bạn liên hệ phải luôn là người giám sát của bạn.

Là khách hàng, đối tác bán hàng, nhà cung cấp hoặc các bên liên quan khác của Dräger, vui lòng liên hệ với đại diện Dräger tương ứng của bạn. Phải làm gì nếu bạn không có đầu mối liên hệ trực tiếp tại Dräger: Bạn cũng có thể chia sẻ trực tiếp các câu hỏi và mối lo ngại của mình với Văn phòng Tuân thủ Doanh nghiệp. Gửi email đến: compliance@draeger.com.

Chúng tôi hiểu rằng có thể có những tình huống việc đối thoại trực tiếp, cởi mở có vẻ không phù hợp hoặc bạn thường muốn ẩn danh. Trong những trường hợp như vậy, Kênh Liêm chính của Dräger cung cấp cho bạn một cách khác để báo cáo các vi phạm tuân thủ có thể xảy ra—ẩn danh hoặc theo tên.

Các chủ đề khác

Phát triển bền vững tại Dräger

Phát triển bền vững

Liên hệ Dräger

Bưu điện

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Chúng tôi phục vụ 24/7.