Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Tuân thủ - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

Tuân thủ

Tin tưởng - Minh bạch - Chính trực - Bảo vệ - Tin cậy

Phương châm hoạt động của Dräger là "Công nghệ dành cho Cuộc sống". Đó chính là lời hứa của chúng tôi: Chúng tôi tôn trọng con người và luật pháp của tất cả các quốc gia, đối xử công bằng với mọi người và tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về sự chính trực và chuyên nghiệp. Mục tiêu chính của chúng tôi là làm mọi điều có thể để ngăn chặn những rủi ro có thể gây tổn hại đến sự tin tưởng của khách hàng, các cổ đông, đối tác kinh doanh và công chúng dành cho chúng tôi. Chỉ khi tất cả chúng tôi (toàn bộ đội ngũ nhân viên và cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi) tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử thì các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mới có thể thực hiện được lời hứa này.

Hệ thống Quản lý Tuân thủ

Tuân thủ có ý nghĩa rộng hơn ngoài việc chỉ tuân theo các quy tắc. Tuân thủ là nền tảng cho mọi hành động của chúng tôi. Hệ thống Quản lý Tuân thủ (CMS) của chúng tôi dành cho luật chống tham nhũng, chống độc quyền, phòng chống gian lận và giải quyết các xung đột lợi ích tiềm ẩn được chia thành ba lĩnh vực.

✋ Phòng ngừa

ví dụ như quản lý rủi ro đối với tuân thủ, Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi cũng như đào tạo và tư vấn cho đội ngũ nhân viên.  

Detection

ví dụ như qua các kênh liên lạc như Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger, giúp việc báo cáo các vi phạm an toàn và ẩn danh một cách dễ dàng hơn.

Ứng phó

ví dụ như các cuộc điều tra nội bộ về hành vi sai trái có thể xảy ra, sau đó là những hành động cụ thể. Khách quan, công bằng và minh bạch.

Chúng tôi luôn tuân thủ.

Tuân thủ là một phần không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi mà ban lãnh đạo, ban giám đốc và đội ngũ nhân viên của chúng tôi tuân theo. Chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của mình và hành động phù hợp. Nghĩa vụ của chúng tôi là làm điều đúng đắn, bất kể việc đó diễn ra một cách bí mật hoặc công khai.

Tuân thủ - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand, Trưởng Phòng Phụ trách Tuân thủ Doanh nghiệp tại Lübeck, Đức:

Tuân thủ đi đôi với hành động minh bạch và nhất quán và điều đó thường cần có sự can đảm. Tư duy lâu dài trải dài qua nhiều thế hệ là đặc điểm nổi bật của các doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình như của chúng tôi. Chính tư duy đó là “người bạn đồng hành” quý ​​giá giúp chúng tôi làm việc tuân thủ và phù hợp với các giá trị của mình. Đó là động lực mạnh mẽ đối với tôi. Nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi, "Công nghệ dành cho Cuộc sống", gắn kết tất cả chúng tôi lại với nhau, bất kể chúng tôi làm việc ở bộ phận hay quốc gia nào.

Tuân thủ - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletz, Giám đốc Phụ trách Tuân thủ Khu vực châu Phi, châu Á, châu Úc:

Theo tôi, tuân thủ nghĩa là trở thành đối tác của đồng nghiệp khi đề cập đến bất kỳ vấn đề hoặc chủ đề nào về tuân thủ. Sự hợp tác dựa trên sự tin cậy, hỗ trợ và sự hiểu biết rằng tuân thủ là công việc của mọi người, bất kể chức danh của bạn là gì hay bạn làm việc ở quốc gia nào. Tất cả chúng tôi đều đóng góp vào việc đảm bảo tuân thủ và là một phần trong sự thành công của doanh nghiệp.

Tuân thủ - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, Giám đốc Phụ trách về Pháp lý, Tuân thủ và Bảo mật Dữ liệu ở Mexico:

Theo quan điểm của tôi, tuân thủ là tất cả những gì về chính trực. Bạn có thể hiểu tính chính trực như là sự trung thực, tôn trọng người khác, hành vi chuẩn mực, có trách nhiệm, kiểm soát cảm xúc, lòng tự trọng, lòng trung thành, tính kỷ luật, nhất quán và công bằng trong hành động. Người có tính chính trực là người bạn có thể tin tưởng.

Tuân thủ - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani, Chuyên gia Phụ trách Tuân thủ Khu vực châu Phi, châu Á, châu Úc:

Khi chúng tôi nói về tuân thủ, điều nổi bật nhất đối với tôi là sự bảo vệ. Sự bảo vệ đó ở ba hình thức khác nhau - bảo vệ giá trị thương hiệu của Dräger, bảo vệ đội ngũ nhân viên của chúng tôi và bảo vệ khách hàng của chúng tôi. Phòng ngừa và phát hiện sớm là điều rất quan trọng. Bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và giá trị thương hiệu của Dräger là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và đó là lý do nhóm phụ trách tuân thủ luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Bảo vệ cũng nghĩa là đầu tư các nguồn lực của chúng tôi một cách khôn ngoan để bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Điều này giúp chúng tôi giành được và giữ được niềm tin của mọi người đối với công ty cũng như sự chính trực của chúng tôi, và chính điều đó mang lại giá trị cao nhất.

Tuân thủ - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabados, Giám đốc Phụ trách Tài chính Quốc gia và Người được Bổ nhiệm Phụ trách Tuân thủ tại Hungary:

Theo tôi, tuân thủ nghĩa là sự tin tưởng dựa trên các giá trị do mình đặt ra. Sự tin tưởng đóng vai trò quan trọng ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống chúng tôi. Nó cũng rất quan trọng để xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. Khi chúng tôi đều tuân thủ các quy tắc, điều đó sẽ xây dựng niềm tin của các bên, do vậy không thể đánh giá quá cao tầm quan trọng của sự tin tưởng.

Tuân thủ - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi, Giám đốc Phụ trách về Pháp lý, Tuân thủ và Bảo mật Dữ liệu ở Brazil:

Theo tôi, tuân thủ nghĩa là làm điều đúng đắn, ngay cả khi không có ai giám sát. Đó là lý do tôi chọn từ “chính trực”.

Tuân thủ - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigul, Giám đốc Phụ trách Chất lượng & Tuân thủ Quy định, Người được Bổ nhiệm Phụ trách Tuân thủ, Văn phòng Bảo mật Dữ liệu ở Thái Lan:

Theo tôi, tuân thủ nghĩa là trước tiên hãy làm điều đúng đắn. Điều đó góp phần xây dựng sự tin tưởng. Và đó là lý do tại sao theo tôi tuân thủ đồng nghĩa với sự tin cậy.

Tuân thủ - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger, Chủ tịch Ban Kiểm soát

Không né tránh mà tập trung làm rõ và giải quyết vấn đề. Đó là những gì chúng tôi hướng tới.

Các kênh liên lạc an toàn, đáng tin cậy

Cởi mở trong cách chúng tôi giải quyết những thiếu sót và sai lầm là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể thực hiện các bước đi đúng đắn và thử nghiệm các quy trình của công ty mình. Tuân thủ hiệu quả cần có các kênh liên lạc an toàn, đáng tin cậy – cho đội ngũ nhân viên và đối tác kinh doanh cũng như cho tất cả các bên liên quan. Ngay cả chính sách tuân thủ tốt nhất cũng chỉ có hiệu quả nếu mọi người nhận thức được trách nhiệm cá nhân của mình trong việc hành động một cách chính trực.  

Tất cả các nhân viên đưa ra thắc mắc của mình cho người quản lý và các nhóm chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ, chẳng hạn như Phòng Quản lý Tuân thủ Doanh nghiệp và các người liên hệ khác trong mạng lưới quản lý tuân thủ trong toàn công ty của chúng tôi. Điều tương tự cũng áp dụng nếu bất kỳ ai trong chúng tôi phát hiện ra điểm yếu hoặc tình huống có thể dẫn đến hành vi trái pháp luật.

Báo cáo mối quan ngại

Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger

Chúng tôi biết rằng có thể nảy sinh các tình huống mà đối thoại trực tiếp, cởi mở có thể không phải là giải pháp hợp lý hoặc có người muốn ẩn danh. Trong những trường hợp như thế này, Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger mang đến cơ hội báo cáo các vi phạm về tuân thủ có thể xảy ra – dưới hình thức ẩn danh hoặc công khai họ tên. Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger là kênh báo cáo trên web và hoạt động liên tục suốt ngày đêm và trên toàn thế giới. Nó cho phép báo cáo các vi phạm có thể xảy ra đối với Bộ Quy tắc Ứng xử của Dräger, các nguyên tắc nội bộ của công ty hoặc pháp luật hiện hành hoặc để ai đó cần tìm lời khuyên về những việc cần làm.

Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger

Liên hệ với Phòng Quản lý Tuân thủ Doanh nghiệp qua email

Bạn có muốn liên hệ với Phòng Quản lý Tuân thủ Doanh nghiệp của chúng tôi không? Bạn có thể đặt câu hỏi và chia sẻ mối quan ngại trực tiếp với chúng tôi. Vui lòng gửi email cho chúng tôi đến: compliance(at)draeger.com.

Đầu mối liên hệ dành cho đội ngũ nhân viên Dräger

Nếu bạn là nhân viên của Dräger và có lo ngại về hành vi vi phạm về tuân thủ có thể xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với người quản lý trực tiếp của mình trước. Tuy nhiên, nếu đó không phải là lựa chọn phù hợp, thì bạn luôn có thể báo cáo vấn đề qua bất kỳ kênh báo cáo nào của chúng tôi.

Hãy lên tiếng! Chúng tôi quan tâm.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Trách nhiệm đòi hỏi phải có tính cách.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng nói về những sai lầm, thiếu sót có thể xảy ra và đó là điều chúng tôi phải khắc phục. Có can đảm để giải quyết các hành vi vi phạm có thể xảy ra đối với bộ quy tắc kinh doanh và ứng xử của Dräger hoặc pháp luật hiện hành. Đây là một phần trách nhiệm của bạn để hành động một cách chính trực. Hãy trao đổi với người quản lý của bạn hoặc người quản lý phụ trách tuân thủ về vấn đề đó. Ngoài ra, hãy thoải mái sử dụng Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger. Bạn có thể truy cập nó từ bất cứ đâu (ẩn danh, nếu bạn muốn).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Theo dõi. Đặt cầu hỏi. Lên tiếng.

Không ai biết rõ hơn bạn về những gì đang diễn ra trong môi trường làm việc của bạn. Đó chính xác là lý do Dräger cần bạn. Chỉ vì nó "luôn được làm theo cách đó" không có nghĩa là nó vẫn đúng. Có điều gì có khả năng vi phạm bộ quy tắc kinh doanh và ứng xử của Dräger hoặc pháp luật hiện hành không? Nếu bạn nhận thấy điều gì đó, hãy trao đổi với người quản lý của bạn hoặc người quản lý phụ trách tuân thủ. Ngoài ra, hãy sử dụng Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger. Bạn có thể truy cập nó từ bất cứ đâu (ẩn danh, nếu bạn muốn).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Không bao giờ là quá muộn.

Điều đó phụ thuộc vào bạn. Cho dù tình huống đó có mức độ nghiêm trọng như thế nào đối với bạn, thì bạn cũng nên báo cáo mọi trường hợp nghi ngờ vi phạm đối với bộ quy tắc kinh doanh và ứng xử của Dräger hoặc pháp luật hiện hành. Bằng cách đó, bạn sẽ giúp phát hiện những tổn hại có thể xảy ra đối với danh tiếng và uy tín của Dräger và có thể ngăn chặn điều đó trước khi quá muộn. Nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hành vi vi phạm nào, hãy liên hệ thẳng với người quản lý của bạn hoặc người quản lý phụ trách tuân thủ. Ngoài ra, hãy sử dụng Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger. Bạn có thể truy cập nó từ bất cứ đâu (ẩn danh, nếu bạn muốn). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Luôn sẵn sàng, từ khắp mọi nơi.

Dräger cam kết rút kinh nghiệm từ những sai lầm vì đó cũng là một phần của việc đảm bảo tuân thủ đúng cách. Dräger cung cấp các tùy chọn báo cáo an toàn, đáng tin cậy để đảm bảo báo cáo của bạn đến đúng nơi giải quyết. Nếu bạn quan sát thấy bất kỳ hành vi vi phạm có thể xảy ra nào đối với bộ quy tắc kinh doanh và ứng xử của Dräger hoặc pháp luật hiện hành, bạn luôn có thể liên hệ với người quản lý hoặc người liên hệ của bạn tại Dräger. Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger, một kênh báo cáo trên web, là nơi mà bất kỳ ai - cho dù bạn là nhân viên, khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp kênh bán hàng của Dräger - đều có thể báo cáo hoạt động đáng ngờ liên tục suốt ngày đêm. Bất kể bạn ở đâu, bạn đều có thể truy cập hộp thư an toàn và liên lạc với các chuyên gia phụ trách tuân thủ, dưới hình thức ẩn danh hoặc công khai họ tên của bạn. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Phương án thiết thực.

Nếu bạn nghi ngờ có hành vi sai trái, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Nếu bạn thấy bất kỳ hành vi vi phạm có thể xảy ra nào đối với bộ quy tắc kinh doanh và ứng xử của Dräger hoặc pháp luật hiện hành, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết. Chọn phương thức phù hợp với bạn. Trên hết, Dräger muốn cho phép bạn trao đổi cởi mở với người quản lý của bạn hoặc đầu mối liên hệ của Dräger. Nếu bạn cảm thấy cuộc trò chuyện như vậy có vẻ không phù hợp, hãy sử dụng kênh báo cáo trên web của chúng tôi, là Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger. Kênh báo cáo này dành cho tất cả mọi người, cho dù bạn là nhân viên, khách hàng, đối tác kênh bán hàng hay nhà cung cấp của Dräger, hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Bất kể bạn ở đâu, bạn đều có thể truy cập hộp thư an toàn và liên lạc với các chuyên gia phụ trách tuân thủ, dưới hình thức ẩn danh hoặc công khai họ tên của bạn.  

Những Câu hỏi Thường gặp

1. Tôi báo cáo hành vi vi phạm về tuân thủ có thể xảy ra bằng cách nào? Hiện có những kênh báo cáo nào?

Bạn có thể chọn kênh báo cáo mình thích, bất kể mối quan hệ của bạn với Dräger là gì. Nếu bạn là nhân viên của Dräger và bạn lo ngại về hành vi vi phạm về tuân thủ có thể xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với người quản lý trực tiếp của mình hoặc người quản lý phụ trách tuân thủ để báo cáo vấn đề này trước.

2. Tôi có thể báo cáo những vấn đề về tuân thủ nào?

Bạn có thể cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm có thể xảy ra có thể xảy ra đối với Bộ Quy tắc Ứng xử của Dräger, các nguyên tắc nội bộ của công ty hoặc pháp luật hiện hành.

3. Tôi có thể liên hệ với Bộ phận Phụ trách Tuân thủ nếu có thắc mắc không?

Bạn được khuyến khích xin ý kiến nếu bạn không rõ về một tình huống nào đó vì điều này sẽ giúp bảo vệ Dräger và đội ngũ nhân viên của công ty, đồng thời ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các hành vi sai trái, không nhất quán hoặc vi phạm. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gửi đến compliance(at)draeger.com.

4. Tôi nên cung cấp những thông tin gì khi báo cáo vấn đề về tuân thủ có thể xảy ra?

Bạn cung cấp càng nhiều thông tin thì chúng tôi càng có thể phản ứng và theo dõi tốt hơn. Năm câu hỏi W là điểm tốt để bắt đầu (đặc biệt khi báo cáo các vi phạm hoặc trường hợp nghi ngờ sự cố): Ai? (Who?) Điều gì? Khi nào? (When?) Vì sao? Ở đâu? (Where?) Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, ngay cả khi bạn không thể cung cấp đầy đủ tất cả các chi tiết.

5. Quy trình gửi báo cáo tới Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger là gì?

Quy trình này được mô tả chi tiết trên trang web Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger trong phần Những Câu hỏi Thường gặp số 4: Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger

6. Tôi muốn ẩn danh và vẫn nhận được phản hồi về báo cáo tôi gửi. Điều đó hoạt động như thế nào?

Sử dụng Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger của chúng tôi và thiết lập hộp thư điện tử được bảo mật sau khi gửi báo cáo của bạn. Điều này cho phép thanh tra phụ trách cung cấp cho bạn phản hồi và hỏi bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào có thể phát sinh trong khi tình huống đang được xử lý.

7. Tại sao tôi nên thiết lập hộp thư cho báo cáo ẩn danh và làm việc đó bằng cách nào?

Chúng tôi muốn tiếp tục trao đổi với bạn nếu có bất kỳ thắc mắc nào có thể giúp chúng tôi làm rõ vấn đề bạn đã báo cáo. Nếu bạn muốn ẩn danh, thông tin liên lạc an toàn này sẽ được chuyển vào hộp thư được bảo mật. Chúng tôi thực sự tin rằng điều này cũng có lợi cho bạn và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hộp thư. Nếu không, chúng tôi có thể không có đủ thông tin và chúng tôi sẽ không thể xử lý báo cáo nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn để đặt thêm câu hỏi. 

Bạn thiết lập hộp thư điện tử được bảo mật của mình khi bạn đã gửi tất cả thông tin để báo cáo. Nếu bạn đã có hộp thư điện tử được bảo mật, bạn có thể truy cập hộp thư đó thông qua nút "Đăng nhập". Để đăng nhập, trước tiên bạn phải trả lời câu hỏi bảo mật của mình. 

Miễn là bạn không nhập bất kỳ dữ liệu nào có thể tiết lộ danh tính của mình, thì danh tính của bạn sẽ được hệ thống BKMS® bảo mật trên Kênh Bảo đảm tính Chính trực. Hệ thống BKMS® là kênh báo cáo trên internet đã được nhiều công ty và tổ chức lớn cũng như các cơ quan thực thi pháp luật thử nghiệm và sử dụng và áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Điều này làm cho không thể truy tìm ra danh tính của người báo cáo hoặc nguồn gốc của báo cáo ẩn danh. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của hệ thống BKMS®, vui lòng truy cập: https://www.business-keeper.com/en/

8. Tôi lo ngại rằng tôi sẽ bị trả thù hoặc bị phạt do việc báo cáo. Làm thế nào tôi được bảo vệ khỏi điều này?

Mọi báo cáo đều được xử lý tuyệt đối bí mật. Ngoài ra, chúng tôi không dung thứ cho việc trả thù những người báo cáo cho chúng tôi các vi phạm về tuân thủ có thể xảy ra một cách có trách nhiệm và thiện chí. Khi chúng tôi điều tra một báo cáo, chúng tôi cũng quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của (những) người liên quan.

"Có thiện chí" nghĩa là người báo cáo tin rằng thông tin mà họ cung cấp về tình huống này là đúng hoặc rất khả năng xảy ra, bất kể sự nghi ngờ của họ sau đó có được xác nhận hay không. Nghiêm cấm sử dụng Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger để cố tình cung cấp các lời khuyên hoặc thông tin sai lệch hoặc mang tính chất phỉ báng.

9. Ai xử lý các tin nhắn mà tôi gửi cho compliance(at)draeger.com hoặc qua Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger?

Người quản lý phụ trách tuân thủ phụ trách Phòng Quản lý Tuân thủ Doanh nghiệp (CCO) ở Đức sẽ xem xét báo cáo của bạn để hiểu tình hình và đánh giá mức độ liên quan. Nếu báo cáo của bạn đề cập đến một vấn đề nằm ngoài thẩm quyền của CCO ở Đức hoặc những người quản lý phụ trách tuân thủ trong khu vực thì CCO sẽ chuyển báo cáo đến bộ phận phù hợp (ví dụ như Phòng Nhân sự hoặc Hải quan & Xuất khẩu).

Nếu báo cáo của bạn đề cập đến một vấn đề chỉ liên quan ở cấp địa phương thì báo cáo đó sẽ được xử lý tại địa phương hoặc bởi các chuyên gia phụ trách trong khu vực, miễn là đây được coi là hành động phù hợp nhất. Việc xử lý trực tiếp của CCO sẽ là phù hợp, chẳng hạn như trong trường hợp có thể xảy ra xung đột lợi ích.

CCO xử lý báo cáo trực tiếp trong trường hợp các báo cáo liên quan đến các công ty Dräger ở Đức và các báo cáo được phân loại vào nhóm có liên quan theo tiêu chuẩn nội bộ.

Nếu bạn gửi báo cáo của mình qua Kênh Bảo đảm tính Chính trực của Dräger, báo cáo đó sẽ được nhóm chuyên gia của chúng tôi xử lý. Chỉ thành viên của nhóm chuyên gia mới liên hệ với bạn qua Kênh Bảo đảm tính Chính trực. Trong trường hợp cần làm rõ báo cáo của bạn để xử lý thêm (xem ở trên), việc này được thực hiện - nếu có thể - sẽ tham khảo ý kiến của bạn. Nếu không thể thực hiện, báo cáo sẽ được làm rõ nhất trong phạm vi cho phép và tất nhiên với điều kiện là mọi thông tin về danh tính của bạn đều được bảo mật nghiêm ngặt. 

Nguyên tắc của chúng tôi

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Bộ Quy tắc Ứng xử của Chúng tôi

Trong Bộ Quy tắc Ứng xử (Bộ Quy tắc Kinh doanh và Ứng xử), chúng tôi mô tả các giá trị cũng như trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của xã hội, đối tác kinh doanh và tại nơi làm việc. Mọi người tại Dräger - từ cấp độ nhân viên đến quản lý đến thành viên Ban kiểm soát - đều phải nắm rõ Bộ Quy tắc Ứng xử (Bộ Quy tắc Kinh doanh và Ứng xử) của chúng tôi và sử dụng nó để xác định hành động của mình nhằm đưa ra quyết định phù hợp.

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Đối tác Kinh doanh

Việc chúng tôi cũng như các đối tác kinh doanh của mình chia sẻ và tuân thủ những quy tắc và giá trị tương tự nhau có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Đối tác Kinh doanh của chúng tôi mô tả những gì chúng tôi mong đợi từ các đối tác kinh doanh của mình.

compliance-3-2-D-23262-2017

Tuyên bố về các nguyên tắc tôn trọng nhân quyền

"Tuyên bố về các nguyên tắc tôn trọng nhân quyền" của chúng tôi giải thích những kỳ vọng của chúng tôi về nhân viên và đối tác kinh doanh. Chúng tôi không chỉ muốn xây dựng các giá trị của chúng tôi, mà còn đảm bảo thực hiện chúng trong công việc hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi mô tả cách chúng tôi xác định rủi ro và những biện pháp chúng tôi thực hiện để ngăn chặn vi phạm nhân quyền ngay từ đầu."

Thông tin bổ sung

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

Tầm nhìn của chúng tôi về sự Bền vững

draeger-corporate-company-profile-3-2

Hồ sơ công ty

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Lịch sử công ty

Liên hệ với Dräger

Phong bì

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Đức

+49 451 882 0

Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.