Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Mô hình Lãnh đạo tại Dräger

Hãy là nhà lãnh đạo mà bạn muốn đi theo.

Mô hình lãnh đạo của Dräger, WeLEAD, bao gồm các nguyên tắc hướng dẫn cho vai trò lãnh đạo và hợp tác tại Dräger.  Mô hình WeLEAD đã được phát triển với việc lấy nhân viên làm trung tâm.  Cốt lõi của của mô hình là "Tôi xây dựng niềm tin".  Tại Dräger, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau.  Niềm tin được trao đi và ở lại khi chúng tôi kiên định thực hiện những gì chúng tôi nói.  WeLEAD là sự đúc kết kỳ vọng của các nhà quản lý và cho phép chúng ta hợp tác thành công hơn bằng cách trao cho nhau quyền mang lại những kết quả tạo ra giá trị cho khách hàng, đồng thời vẫn giữ được sự đa dạng vốn có.

Năng lực quản lý tại Dräger

Con người tại Dräger luôn có năng lực đa dạng và đảm nhận nhiều trách nhiệm khác nhau. Mọi người đều có thể phát triển tại đây - về cá nhân cũng như sự nghiệp. Đánh giá cao sự tập trung vào khách hàng, chú trọng vào kết quả, niềm tin và sự đa dạng – tại Dräger, đây là những chủ đề liên quan đến tất cả thành viên, không chỉ riêng ban quản lý.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tiến hành một cuộc đối thoại sâu sắc với nhân viên trên toàn thế giới để tạo ra tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi về quản lý và tinh thần đồng đội:

›WeLEAD‹.


Leadership WeLead

Sự tin tưởng và sự tôn trọng

Niềm tin là giá trị cốt lõi của chúng tôi. Giá trị này đặc trưng cho phong cách quản lý của chúng tôi và phương pháp chúng tôi làm việc cùng nhau như một đội – với sự cởi mở và tôn trọng. Với chúng tôi, quản lý có nghĩa là tạo ra một môi trường làm việc cho các thành viên mà ở đó họ có thể thực hiện công việc tốt nhất có thể. Điều này bao gồm trao cho họ quyền tự do làm việc theo sáng kiến của chính mình, cũng như cho họ một định hướng chiến lược rõ ràng.

Khi lựa chọn đội ngũ quản lý, chúng tôi luôn đảm bảo họ có tính cách cởi mở và có thể làm việc với người khác một cách bình đẳng. Chúng tôi tìm kiếm các nhà quản lý sẵn sàng tạo điều kiện cho các thành viên của họ đóng góp cho Dräger bằng tất cả năng lực. Vì năng lực quản lý tốt là điều thiết yếu cho sự thành công chung và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Chúng tôi tích cực quan tâm đến những lĩnh vực này, bởi vì năng lực quản lý và tinh thần đồng đội không phát triển trên lý thuyết – chúng được thúc đẩy từ những tương tác hàng ngày của chúng ta.

Chúng tôi hân hoan đón chào đồng nghiệp mới, những người cùng chúng tôi chia sẻ nguyên tắc này và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm.


Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

+49 451 882 0

+49 451 882 2080