Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Bạn đang đọc phiên bản 5.0 của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, được cập nhật gần nhất vào tháng 2 năm 2021.

Bạn có thể tìm thấy những phiên bản cũ của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu tại đây: https://www.draeger.com/data-protection

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu

Dräger cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả những người có thông tin cá nhân được Dräger xử lý. Do đó trong phạm vi Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi quan trọng liên quan đến việc xử lý thông tin của bạn.

Chính sách này áp dụng cho các website của Dräger và tất cả các công ty liên kết với Dräger khi tham chiếu đến Chính sách này trên các website của họ. Chính sách này không áp dụng cho các website của Dräger khi tham chiếu đến Chính sách Bảo vệ Thông tin trên chính những website đó.

Vui lòng tham khảo mục Nhận dạng Nhà cung cấp để biết thông tin về người kiểm soát dữ liệu theo định nghĩa của luật Bảo vệ Dữ liệu (đối với người dùng từ khối EU: Điều 4 đoạn 7 của Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu).

Dù vậy, công ty Dräger chịu trách nhiệm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ là công ty Dräger đối tác theo hợp đồng của bạn có nhiệm vụ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong phạm vi ý nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu. Thông tin về công ty Dräger liên quan có thể tìm thấy trong phần điều kiện cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng.

Tôi có những quyền bảo vệ dữ liệu gì?

Bạn có quyền:

yêu cầu thông tin về các dữ liệu của bạn được Dräger lưu trữ

yêu cầu Dräger sửa, xóa, chặn và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, miễn rằng chúng tôi được pháp luật cho phép và có thể thực hiện việc đó theo khía cạnh hợp đồng. Chúng tôi sẽ chặn bất cứ dữ liệu nào bạn yêu cầu chúng tôi xóa trong trường hợp chúng tôi phải lưu trữ dữ liệu đó theo yêu cầu của pháp luật

liên hệ trực tiếp với cơ quan giám sát có thẩm quyền trong trường hợp có khiếu nại

yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Điều 18 GDPR

rút lại sự chấp thuận của bạn đối với chúng tôi

từ chối không cho sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Tôi có thể liên hệ với ai tại Dräger nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về bảo vệ dữ liệu?

Vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu khi bạn có những câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và muốn yêu cầu, sửa hay xóa dữ liệu.

Qua email: dataprivacy@draeger.com.

Qua thư:

Drägerwerk AG &Co.

KGaA

Group Data Protection Officer

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

Đức

Dräger xử lý những dữ liệu gì của tôi?

Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi phải thu thập và lưu trữ một số dữ liệu nhất định khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để quản lý trang web về mặt kỹ thuật.

Chúng tôi thu thập và lưu trữ những dữ liệu sau đây khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

ngày và thời gian bạn truy cập

các trang web bạn đã truy cập

các dữ liệu giúp xác định trình duyệt và loại hệ điều hành mà bạn sử dụng

chi tiết của trang web mà bạn đã truy cập trước khi truy cập trang web của chúng tôi (nếu có)

Ngoài ra, các dữ liệu bổ sung được thu thập bằng cách sử dụng một tệp nhật ký, đó là một tệp tin ghi chép tự động toàn bộ hoặc các thao tác được lựa chọn trên một hệ thống máy tính. Điều này có nghĩa là dữ liệu đó được tự động lưu trữ trong các tệp nhật ký trên các máy chủ của chúng tôi mỗi khi bạn truy cập vào một trong những trang web của chúng tôi và mỗi khi bạn mở một tệp tin trên một trong những trang web của chúng tôi.

Các tệp nhật ký ghi chép những dữ liệu sau đây:

địa chỉ IP máy tính của bạn

trường thông tin xác thực

ngày và thời gian truy cập

phương thức truy cập

nội dung của truy cập HTML

mã trạng thái của máy chủ trang web

thông tin về trình duyệt bạn đang sử dụng và hệ điều hành của bạn

Chúng tôi cũng xử lý thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ một cách tự nguyện với chúng tôi như một phần trong một hợp đồng, một cuộc khảo sát, trong quá trình xử lý yêu cầu của bạn, hoặc trong quá trình đăng ký, hoặc khi bạn đăng nhập. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin có trong phần “Mục đích Dräger sử dụng dữ liệu của tôi là gì?”

Dräger có sử dụng các cookie không?

Để giúp bạn thuận tiện khi truy cập trang web của Draeger, chúng tôi cũng dùng cookie và các công nghệ tương tự như nhiều công ty khác.

Cookie là gì?

Cookie là tệp văn bản nhỏ mà trình duyệt của bạn tự động tạo ra và được lưu trong thiết bị cuối của bạn (như máy tính xách tay) khi truy cập trang web của Draeger. Thông tin được lưu trữ trong cookie phát sinh trong từng trường hợp có liên quan đến thiết bị cuối cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi có thể trực tiếp nhận dạng được danh tính của bạn. Mục đích của cookie là giúp bạn truy cập thông tin của chúng tôi một cách xuyên suốt, thuận lợi và phù hợp hơn. Chẳng hạn như chúng tôi sử dụng các cookie theo phiên để ghi nhận là bạn đã truy cập những trang cụ thể nào đó của trang web Draeger. Ví dụ: bạn cần đặt từng sản phẩm tìm thấy trên trang web vào giỏ hàng, cookie sẽ cho phép bạn thực hiện việc đó mà không cần tạo hoặc đăng nhập tài khoản khách hàng. Cookie theo phiên sẽ tự động xóa sau khi bạn rời khỏi trang web Draeger.

Ngoài ra, chúng tôi cũng dùng các cookie tạm thời vì mục đích thuận tiện cho người dùng, chúng được lưu trữ trong thiết bị cuối của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngay khi bạn trở lại trang web Draeger, nó sẽ tự động nhận biết bạn đã từng truy cập trước đây, bạn đã nhập dữ liệu gì và thực hiện những cài đặt nào, nhờ đó bạn không cần thực hiện lại những thao tác này.

Bên cạnh cookie của riêng mình, chúng tôi cũng dùng cookie từ các nhà cung cấp bên thứ ba ghi nhận chỉ số thống kê về việc sử dụng trang web của chúng tôi và đánh giá chúng cho mục đích tối ưu hóa dịch vụ do chúng tôi cung cấp cũng như hiển thị thông tin và quảng cáo được điều chỉnh dành riêng cho bạn. Những cookie này cũng cho phép chúng tôi nhận biết bạn đã từng truy cập trang web Draeger khi bạn quay trở lại. Những cookie này sẽ tự động được xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về từng cookie từ các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng trong các mục tiếp theo.

Liệu tôi có thể dùng các trang web của Dräger mà không có cookie?

Đa số các trình duyệt tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt của mình để không lưu trữ cookie trên thiết bị cuối của mình hoặc sẽ luôn có thông báo xuất hiện trước khi một cookie mới được tạo. Ngoài ra, bằng các công cụ phân tích và tiếp thị trình bày dưới đây, bạn có thể tự quyết định chấp nhận hoặc từ chối những cookie cụ thể. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết rồi hủy kích hoạt những cookie đã cho phép, và như vậy có nghĩa là bạn từ chối sử dụng những công nghệ đó. Bằng cách này, việc sử dụng cookie trở nên minh bạch hơn cho bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý là việc hủy kích hoạt những cookie nhất định hoặc hủy kích hoạt toàn bộ cookie có thể khiến bạn không thể sử dụng đầy đủ các chức năng trên trang web của chúng tôi.

Dräger sử dụng những công cụ gì để phân tích và tiếp thị?

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, thông tin mà bạn sử dụng sẽ được thu thập một cách tự động. Những thông tin này rất quan trọng đối với Dräger bởi vì đó là cách thức duy nhất giúp chúng tôi biết bạn quan tâm đến những nội dung nào có trên trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho bạn trong tương lai. Để làm được điều đó, chúng tôi áp dụng những biện pháp dưới đây:

Dräger sử dụng các công cụ sau để phân tích và tiếp thị:

Công cụ Adobe Analytics

Chúng tôi sử dụng Adobe Analytics từ Adobe Systems Software Ireland Limited, trụ sở tại 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Ireland. Adobe Analytics lưu trữ dữ liệu về cách sử dụng trang web, chẳng hạn:

các trang được truy cập

các đối tượng và liên kết được nhấp vào

thông tin về số lần truy cập, thời lượng truy cập và những lần truy cập tiếp theo vào trang web

Adobe Analytics dùng cookie cho mục đích phân tích.

Dữ liệu phân tích được lưu trữ dưới dạng ẩn danh bằng cách mã hóa địa chỉ IP của bạn. Như vậy sẽ không ai đưa ra được bất kỳ kết luận nào về nhân thân của bạn. Dữ liệu này được lưu để đánh giá mức độ thành công của trang web Draeger.

Tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của Adobe Analytics tại https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html


Làm sao tôi có thể từ chối không cho thu thập những dữ liệu này?

Bạn có thể phản đối việc thu thập dữ liệu người dùng. Để từ chối, vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html


Công cụ HubSpot

Đối với các hoạt động tiếp thị trực tuyến, chúng tôi sử dụng công cụ HubSpot, một giải pháp phần mềm tích hợp cho phép chúng tôi bao quát hàng loạt phương diện, bao gồm:

tiếp thị qua e-mail (bản tin, biểu ngữ và email gửi tự động, ví dụ cho phép tải về)

đăng tải và báo cáo trên mạng xã hội

báo cáo (ví dụ nguồn lưu lượng, truy cập, v.v.)

quản lý liên hệ (ví như quản lý phân khúc người dùng, mối quan hệ với khách hàng)

các trang đích, blog và biểu mẫu liên hệ

dịch vụ (trò chuyện trực tiếp, chat bot, hệ thống phát phiếu, thăm dò, cơ sở dữ liệu kiến thức)

Các biểu mẫu liên hệ của chúng tôi cho phép bạn, với tư cách là khách truy cập trang web của chúng tôi, tìm hiểu thêm thông tin về công ty chúng tôi, tải về nội dung và chia sẻ những thông tin liên hệ và nhân khẩu với chúng tôi. Thông tin này và nội dung trên các trang web của chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ thuộc sở hữu của đối tác phần mềm HubSpot của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn. Cookie cũng giúp chúng tôi dự đoán dịch vụ nào của chúng tôi bạn có thể quan tâm. Để làm được điều này, chúng tôi lưu trữ thông tin về các tương tác của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như những tài liệu bạn tải về, những trang bạn đã truy cập, ngày và thời gian bạn truy cập (“thông tin sử dụng”) cũng như việc bạn mở và thời gian mở các email tiếp thị của Dräger.


Tôi có thể tìm hiểu thêm về HubSpot ở đâu?

HubSpot là một công ty phần mềm Hoa Kỳ có văn phòng tại Berlin.

Địa chỉ liên hệ:

HubSpot Germany GmbH

Unter den Linden 26

10117 Berlin

Đức

Thông tin bổ sung về chính sách quyền riêng tư của HubSpot »

Thông tin bổ sung về HubSpot liên quan đến Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Châu Âu »

Thông tin bổ sung về cookie được sử dụng bởi HubSpot có thể tìm thấy tại đâyđây »


Làm sao tôi có thể từ chối không cho thu thập những dữ liệu này?

Ngoài việc có thể thu hồi chấp thuận của mình vào bất cứ thời điểm nào, về mặt kỹ thuật, bạn có thể ngăn việc thu thập thông tin người dùng bằng cách thay đổi những thiết lập cookie trên trình duyệt của mình và xóa những cookie tương ứng. Thông tin bổ sung về cooke được sử dụng bởi HubSpot có thể tìm thấy tại đâyđây »

Công cụ Microsoft SharePoint

Đối với các biểu mẫu liên hệ trên một số trang web, chúng tôi cũng có thể sử dụng các biểu mẫu để thu thập và lưu trữ trang web được người dùng truy cập gần đây nhất (“URL liên kết giới thiệu”) bên cạnh những dữ liệu cá nhân cần thiết.

Mục đích Dräger sử dụng dữ liệu của tôi là gì?

Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cho những mục đích được xác định trước, mà có thể do sự cần thiết về mặt kỹ thuật, các quy định hợp đồng, hay thuận theo các yêu cầu của người dùng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn sau khi bạn đã đưa ra sự chấp thuận cho phép chúng tôi thực hiện điều đó. Một trong những dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như cổng thông tin tuyển dụng, chỉ dành riêng cho những người dùng đã đăng ký truy cập. Quá trình đăng ký này được sử dụng để quản lý khả năng truy cập và sử dụng các chức năng tương ứng của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu những dữ liệu cá nhân được thu thập và lưu trữ khi bạn đăng nhập như một phần trong dịch vụ trực tuyến tương ứng.

Vui lòng xem thông tin dưới đây và tham khảo các điều khoản sử dụng của dịch vụ trực tuyến tương ứng để biết thêm thông tin về việc lưu trữ, xử lý và mục đích thu thập dữ liệu của bạn.

Dräger thu thập dữ liệu của bạn cho các mục đích sau


Quản lý ứng viên

Phần sau áp dụng cho việc xử lý thông tin liên quan đến hồ sơ ứng tuyển của bạn trong trang web tuyển dụng của chúng tôi.

Bạn có muốn đăng ký làm ứng viên trên trang web tuyển dụng của Dräger không?

Trước tiên bạn cần lập tài khoản người dùng. Một tài khoản người dùng phải có ít nhất các thông tin sau:

tên

họ

địa chỉ email và số điện thoại

tên người dùng

mật khẩu

Chúng tôi cần phải lưu trữ hồ sơ về tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại những hồ sơ này trong khoảng thời gian sáu tháng, sau đó bạn sẽ nhận được yêu cầu tiếp tục đưa ra chấp thuận đối với việc xử lý dữ liệu. Tài khoản của bạn sẽ được duy trì thêm một khoảng thời gian là sáu tháng ngay sau khi bạn đưa ra chấp thuận của mình. Trong trường hợp thời hạn duy trì tài khoản của bạn sắp hết hạn mà bạn vẫn đang trong giai đoạn xin việc tại Dräger, thời hạn sẽ được gia hạn cho đến khi quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn hoàn tất.


Thông tin liên quan đến hồ sơ ứng tuyển

Chúng tôi sẽ lưu những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web tuyển dụng như một phần của hồ sơ ứng tuyển cùng với tên của bạn tối đa ba tháng sau khi quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn hoàn tất. Sau đó, những kết quả sẽ chỉ được lưu dưới dạng ẩn danh cho mục đích đánh giá thống kê. Không có cách nào rút ra được thông tin gì về cá nhân bạn dựa trên dữ liệu thống kê này.


Nhận dạng ứng viên bị từ chối

Hồ sơ xin việc của bạn tại Dräger không đạt yêu cầu? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu một tập hợp dữ liệu nhằm mục đích nhận dạng bạn nếu bạn lại ứng tuyển cho cùng một vị trí ở Dräger. Tuy nhiên, tập hợp dữ liệu này không bao gồm toàn bộ các bằng cấp chuyên môn của bạn.

Tập hợp dữ liệu nhận dạng bao gồm các thông tin sau đây:

• họ

• tên

• ngày sinh

• địa chỉ e-mail

• số điện thoại của người xin việc

Tập hợp dữ liệu nhận dạng sẽ được xóa vĩnh viễn trong vòng ba tháng kể từ khi kết thúc quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển.

Hồ sơ ứng tuyển tại nhiều công ty trong Tập đoàn trong cùng một thời điểm Bạn có ứng tuyển cho nhiều vị trí tại các công ty khác nhau của Dräger trong cùng một thời điểm hay không? Trong trường hợp đó, các phòng nhân sự tương ứng mà bạn nộp hồ sơ trực tiếp có thể nhận được thông báo rằng bạn đã nộp nhiều hồ sơ ứng tuyển trong cùng một thời điểm.


Truy cập dữ liệu ứng viên

Bạn có ứng tuyển cho một vị trí cụ thể nào không (ứng tuyển trực tiếp)? Nếu có thì dữ liệu của bạn sẽ được tiếp cận bởi phòng ban quảng cáo tuyển dụng cho vị trí đó cùng bộ phận nhân sự thích hợp.


Ứng viên dự phòng

Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ đưa thông tin ứng tuyển của bạn vào danh sách ứng viên dự phòng trong thời gian sáu tháng. Trong danh sách dự phòng này, chúng tôi lưu thông tin liên hệ và ứng tuyển của bạn để tìm ứng viên có thể thích hợp cho các vị trí còn trống. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ liên hệ bạn.

Bảo mật trong việc xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu của bạn sẽ được tự động mã hóa trong quá trình truyền tải. Các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật dữ liệu của bạn luôn phù hợp với công nghệ mới nhất.

Kiểm tra trực tuyến đối với các nhân viên tập sự (ở Đức)

Để đánh giá năng lực của bạn như một phần trong quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển đối với các nhân viên tập sự, Dräger sẽ xử lý các dữ liệu cá nhân của ứng viên sau đây như một phần của kiểm tra trực tuyến:

dữ liệu cá nhân tổng quát (ví dụ họ tên, địa chỉ, ngày sinh)

các thông tin liên hệ (ví dụ như địa chỉ e-mail, số điện thoại)

các thông tin về cấu trúc cá nhân và năng lực tri thức dựa trên những câu trả lời được đưa ra trong bài kiểm tra trực tuyến

Dữ liệu này sẽ được xóa sau khi quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển hoàn tất. Các thời hạn xóa dữ liệu nêu trên cũng được áp dụng tương tự đối với tài khoản người dùng của ứng viên.

Đối với những người dùng từ khối EU, cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là sau khi bạn đưa ra tuyên bố chấp thuận của mình theo Điều 6 (1) (a) GDPR: Xử lý dữ liệu cá nhân: Có, Tôi đồng ý rằng Dräger xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích xử lý hồ sơ ứng tuyển của tôi theo tuyên bố bảo vệ dữ liệu.


Tiếp thị qua e-mail

Bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc thể hiện sự quan tâm của bạn về thông tin từ Dräger trong ngữ cảnh khác chưa (như khi điền mẫu đơn liên hệ)? Nếu đúng như vậy thì chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi thông tin cho bạn (ví dụ như thư mời tham gia sự kiện, hội thảo hay thông tin sản phẩm) dựa trên những mối quan tâm của bạn. Bạn có thể từ chối không cho sử dụng dữ liệu của bạn tại bất cứ thời điểm nào nếu bạn không còn quan tâm đến các thông tin của chúng tôi. Để từ chối, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết "Hủy bỏ” trong bản tin tương ứng.

Đối với những người dùng từ khối EU, cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là việc bạn đưa ra tuyên bố chấp thuận của mình theo Điều 6 (1) (a) GDPR.


Liên hệ với bạn

Bạn có sử dụng một trong những biểu mẫu liên hệ của chúng tôi để yêu cầu thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Dräger hay không? Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin bạn nêu trong mẫu đơn để xử lý yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi sự chấp thuận riêng của mình trước khi gửi yêu cầu liên hệ trong trường hợp bạn cũng quan tâm đến những thông tin bổ sung, ví dụ như thư mời tham gia sự kiện, hội thảo hay thông tin sản phẩm.

Đối với những người dùng từ khối EU, cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là việc bạn đưa ra tuyên bố chấp thuận của mình theo Điều 6 (1) (b) GDPR.


Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ

Khi bạn đặt mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ Dräger, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp để xử lý đơn hàng hoặc giao hàng theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp để thực hiện các bước cần thiết trước khi ký kết hợp đồng, trả lời các câu hỏi có liên quan của bạn, gửi hàng và thông tin ghi trên hóa đơn và xử lý hay đưa ra ý kiến nhận xét về khách hàng và hỗ trợ khách hàng.

Đối với những người dùng từ khối EU, cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là việc thực hiện hợp đồng hay ký kết hợp đồng theo kế hoạch theo Điều 6 (1) (b) GDPR.

Để xử lý kỹ thuật dữ liệu cá nhân của bạn, Dräger sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và đơn vị xử lý theo hợp đồng để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Những đơn vị này gồm các nhà điều hành của nền tảng eLearning và cửa hàng trực tuyến. Thông tin chi tiết hơn hiện có trong các điều khoản sử dụng hoặc điều khoản và điều kiện hiện hành.

Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn chọn trong quá trình đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển tiếp dữ liệu thanh toán được thu thập cho mục đích này đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được chúng tôi ủy nhiệm hoặc đến dịch vụ thanh toán được lựa chọn để xử lý thanh toán. Trong một số trường hợp, chính nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng có thể thu thập dữ liệu này từ bạn, nếu bạn có mở tài khoản ở đó. Trong trường hợp này, bạn phải đăng nhập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thông tin truy cập của mình trong quá trình đặt hàng. Trường hợp này sẽ áp dụng tuyên bố bảo vệ dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng. 


Khảo sát sự hài lòng của khách hàng

Gần đây bạn có mua sản phẩm của Dräger hay gửi sản phẩm đi sửa chữa hay không? Chúng tôi rất muốn biết bạn có hài lòng với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp hay không và liệu chúng tôi cần cải thiện điều gì trong tương lai. Do đó chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ đã được chia sẻ trong trường hợp này để liên hệ với nhóm khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi tương tác với họ. Để liên hệ với khách hàng, đôi khi Dräger có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài có thỏa thuận bảo vệ dữ liệu tương ứng.

Đối với những người dùng từ khối EU, cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này là mối quan tâm hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6 (1) (f) GDPR. Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi xuất phát từ những mục đích thu thập thông tin sau đây: xác định mức độ hài lòng của các khách hàng hiện tại của Dräger sau khi mua hàng hay sửa chữa sản phẩm của Dräger. Do bạn đã là khách hàng của Dräger vào thời điểm đó, chúng tôi cho rằng bạn đồng ý cho chúng tôi liên hệ bạn để khảo sát mức độ hài lòng của bạn về chúng tôi.


Tối ưu hóa trang web

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng trang web cho bạn. Để cải thiện, chúng tôi sử dụng rất nhiều công cụ phân tích trang web nhằm giúp chúng tôi nắm thông tin cho những câu hỏi cụ thể, chẳng hạn như: Bạn đã truy cập vào những trang nào? Bạn đã nhấp vào những liên kết nào? Bạn có thể tìm thấy danh sách của những công cụ này trong phần “Dräger sử dụng những công cụ gì để phân tích và tiếp thị?”

Đối với những người dùng từ khối EU, cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nằm ở Điều 6 (1) (f) GDPR. Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi xuất phát từ những mục đích thu thập thông tin sau đây: đảm bảo kết nối thuận lợi, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi, và phân tích mức độ bảo mật và ổn định của hệ thống.

Dräger có chia sẻ thông tin của tôi với các bên khác không?

Dräger có quyền chia sẻ dữ liệu mà bạn chuyển cho chúng tôi với các công ty con và các nhà bán lẻ chuyên nghiệp (nhà phân phối) trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chia sẻ nếu thực sự cần thiết để xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích đã định sẵn của mình.

Đôi khi Dräger sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để xử lý kỹ thuật cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi có thể chuyển và xử lý dữ liệu của bạn ở bên ngoài quốc gia bạn đang sinh sống hay tại một trong số các quốc gia mà Dräger, các công ty con, các nhà bán lẻ chuyên nghiệp (nhà phân phối), hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp hoạt động. Các quốc gia này có thể ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Nghĩa vụ theo hợp đồng phải tuân thủ các quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện có trong phạm vi công ty và trong các giao dịch của chúng tôi với các nhà bán lẻ chuyên nghiệp (nhà phân phối), các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp.

Khi nào thông tin của tôi được xóa?

Dräger chỉ lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn chuyển cho chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết (ví dụ như hoàn thành các mục đích mà theo đó bạn đã chuyển thông tin cho chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ xóa ngay khi chúng tôi cần phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật hay khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn). Chúng tôi sẽ chặn bất cứ dữ liệu nào bạn yêu cầu chúng tôi xóa trong trường hợp chúng tôi phải lưu trữ theo yêu cầu của pháp luật.

Dräger sử dụng những phần bổ trợ và mạng xã hội nào?

Bên cạnh trang web công ty, Dräger cũng duy trì sự hiện diện trực tuyến trên mạng xã hội và nền tảng khác. Đây là cách chúng tôi giao tiếp với khách hàng, các bên có quan tâm và khách truy cập trực tuyến (người dùng). Dữ liệu người dùng cũng có thể được xử lý bên ngoài khối EU. Có thể sẽ có rủi ro cho người dùng vì khó đảm bảo quyền lợi của họ được thực thi đúng. Dữ liệu người dùng thường được xử lý để nghiên cứu thị trường và cho mục đích quảng cáo, và cũng có thể được dùng để lập hồ sơ người dùng dựa theo hành vi sử dụng và mối quan tâm của họ. Căn cứ vào những hồ sơ người dùng này, quảng cáo có thể được hiển thị trong hoặc ngoài những nền tảng được dùng để đáp ứng cho mối quan tâm của người dùng. Hồ sơ người dùng cũng lưu dữ liệu không tùy thuộc vào thiết bị mà người dùng sử dụng.

Đối với người dùng trong khối EU: Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin cá nhân người dùng dựa trên quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin hiệu quả và giao tiếp với người dùng theo Điều 6 (1) (f) GDPR. Nếu người dùng được nhà cung cấp nền tảng tương ứng yêu cầu chấp thuận việc xử lý những thông tin nói trên, cơ sở hợp pháp cho việc xử lý này nằm ở Điều 6 (1) (a), Điều 7 GDPR. Vui lòng tự tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động xử lý tương ứng và khả năng từ chối không cho xử lý thông tin, cũng như tự tham khảo thông tin của nhà cung cấp qua các liên kết dưới đây.


Instagram

Chúng tôi sử dụng nguồn cấp dữ liệu của dịch vụ Instagram trên trang web của mình. Instagram là một nền tảng mạng xã hội nghe nhìn cho phép người dùng chia sẻ ảnh, video và phân phối lại những dữ liệu đó trên các mạng xã hội khác ("Instagram"). Công ty điều hành dịch vụ Instagram cho người dùng tại Khu vực Kinh tế Châu Âu là Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Nguồn dữ liệu Instagram được tích hợp vào trang web Draeger qua một iFrame và đảm bảo rằng chúng tôi có thể hiển thị cho bạn nội dung Instagram của chúng tôi (chẳng hạn như ảnh và video) trên trang web Draeger. Theo mặc định, nguồn dữ liệu này không được kích hoạt (màu xám). Chỉ khi nào bạn nhấp vào nút "Tôi đồng ý" thì trình duyệt của bạn mới gửi yêu cầu đến máy chủ truyền thông Instagram, đồng thời truyền phát địa chỉ IP của bạn để iFrame chứa nội dung Instagram của chúng tôi có thể hiển thị cho bạn. Đây là thao tác kỹ thuật cần thiết để truyền phát. Cơ sở pháp lý cho việc này nằm ở Điều 6 đoạn 1 mục a) GDPR.

Các trang web của Draeger cũng chứa liên kết đến tài khoản Instagram của chúng tôi để bạn có thể dõi theo chúng tôi trên Instagram.

Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu, các quyền và lựa chọn cài đặt có liên quan được trình bày trong chính sách quyền riêng tư của Instagram tại https://help.instagram.com/155833707900388/.


YouTube

Chúng tôi đã nhúng các video từ dịch vụ video YouTube của YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, một đơn vị trực thuộc Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, trên website của chúng tôi, theo đó các dịch vụ video được cung cấp tại Khu vực Kinh tế Châu Âu và tại Thuỵ Sĩ bởi European Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube").

Chúng tôi chỉ sử dụng những video Youtube được nhúng theo chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng. Điều này có nghĩa là YouTube không lưu trữ cookie đối với những người dùng chỉ truy cập trang web có video YouTube được nhúng và không nhấp vào video đó để bắt đầu phát lại video YouTube. Nếu bạn nhấp vào trình phát video YouTube được nhúng trên trang web Draeger, YouTube có thể lưu trữ cookie trên thiết bị cuối của bạn và có thể nhận dữ liệu cá nhân từ bạn. Nếu bạn đồng thời đăng nhập YouTube, YouTube có thể gán bất kỳ dữ liệu nào thu thập được cho tài khoản YouTube của bạn.

Nếu bạn không muốn như vậy, vui lòng không dùng chức năng này hay bắt đầu video YouTube. Việc xử lý dữ liệu cá nhân thu thập trong khi sử dụng YouTube được căn cứ theo Điều 6 đoạn 1 mục a) GDPR do bạn đã tuyên bố chấp thuận khi phát video tương ứng. Sự chấp thuận của bạn có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào trong tương lai.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về YouTube tại https://www.youtube.com/yt/about/de/. Bạn có thể tham khảo thông tin về việc xử lý dữ liệu và các lưu ý về bảo vệ dữ liệu bởi YouTube trong tuyên bố chung về bảo vệ dữ liệu của Google tại https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


Slideshare

Chúng tôi cũng sử dụng Slideshare đối với một số trang web cá nhân cụ thể để hiển thị nội dung trình bày của chúng tôi. Slideshare là một dịch vụ do LinkedIn vận hành để chia sẻ thông tin dưới dạng bài thuyết trình. Thông tin cá nhân của bạn được chuyển sang cho slideshare.com, Google Analytics, và comScore ngay khi bạn bắt đầu xem một trong những bài thuyết trình của chúng tôi. Để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi đã tích hợp giải pháp bấm đúp vào Slideshare, giải pháp này yêu cầu bạn cung cấp sự chấp thuận rõ ràng của mình trước khi bạn có thể sử dụng Slideshare. Bên cạnh đó, một cookie sẽ được cài đặt trên trình duyệt của bạn và thông tin của bạn được chuyển tới Hoa Kỳ và được lưu ở đó. Dräger không kiểm soát toàn bộ quá trình này, và Dräger không biết phạm vi thu thập dữ liệu, mục đích hoặc thời gian lưu trữ của những dịch vụ này. comScore sử dụng thông tin của bạn để tạo ra trang hồ sơ phục vụ cho mục đích tiếp thị, nghiên cứu thị trường và thiết kế các trang web dựa trên nhu cầu để đưa ra các quảng cáo dựa theo nhu cầu. Vui lòng liên hệ trực tiếp comScore nếu bạn muốn thực thi quyền từ chối việc sử dụng thông tin này.

Để biết thông tin về việc thu thập dữ liệu (mục đích, phạm vi, xử lý và sử dụng sau khi thu thập) của LinkedIn và comScore cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và các thiết lập nhằm bảo vệ quyền riêng tư của mình, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư theo địa chỉ sau:

LinkedIn: LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

comScore: comScore, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, Hoa Kỳ, https://www.comscore.com/About_comScore/Privacy_Policy

Những thay đổi đối với Chính sách Bảo vệ Thông tin của chúng tôi

Bạn đang đọc phiên bản 5.0 của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, được cập nhật gần nhất vào tháng 2 năm 2021.

Bạn có thể tìm thấy những phiên bản cũ của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu tại đây: https://www.draeger.com/data-protection

Dräger có thể thay đổi Chính sách Bảo vệ Dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào nếu...

... chúng tôi giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới

... thay đổi quy trình internet

... có bước tiến về công nghệ bảo mật Internet và/hoặc Công nghệ Thông tin

... khi các yêu cầu pháp lý mới có hiệu lực

Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc bổ sung Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của mình khi cần thiết. Phiên bản sửa đổi sẽ được công bố tại đây và được áp dụng cho lần sử dụng tiếp theo đối với trang web của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên truy cập Chính sách Bảo vệ Dữ liệu để biết trạng thái hiện tại. Điều này không bao gồm thay đổi mục đích sử dụng dữ liệu đã được lưu trữ.

Tất cả các thông tin có trên các trang web của chúng tôi đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các nội dung của các trang web là hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh và mới nhất.