Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Bạn hiện đang đọc chính sách quyền riêng tư, phiên bản số 6.3 được phát hành vào tháng 10/2023.

Dräger cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả những người có dữ liệu cá nhân được Dräger xử lý. Do đó, trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi quan trọng nhất về bản chất, phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu của bạn. Do đó trong thông tin về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi quan trọng nhất về bản chất, phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu của bạn 

Chính sách này áp dụng đối với các trang web của Dräger và các trang web của tất cả các công ty liên kết với Dräger khi tham chiếu đến Chính sách này trên các trang web của họ bên ngoài thị trường châu Âu. Chính sách này không áp dụng đối với các trang web của Dräger, các dịch vụ và chức năng khi tham chiếu đến Chính sách Quyền riêng tư của họ.

Vui lòng tham khảo Nhận dạng Nhà cung cấp của chúng tôi để biết thông tin về bên kiểm soát dữ liệu ("Dräger" hoặc "chúng tôi") được xác định theo Luật Bảo vệ Dữ liệu. Không phụ thuộc vào những nội trên, công ty Dräger chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ là công ty Dräger mà chính là đối tác trong hợp đồng của bạn trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu. Thông tin về công ty Dräger liên quan có thể tìm thấy trong phần điều khoản cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng.

Tôi có thể liên hệ với ai tại Dräger nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về bảo vệ dữ liệu?

Vui lòng liên hệ với Nhân viên phụ trách Bảo vệ Thông tin của Tập đoàn khi bạn có những câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và để yêu cầu thông tin, sửa hay xóa thông tin qua e-mail: dataprivacy@draeger.com hoặc qua đường bưu điện:

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Group Data Protection Officer

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

Đức

Dräger xử lý dữ liệu từ tôi như thế nào?

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn gửi tới máy chủ của chúng tôi. Những dữ liệu này (hay còn gọi là các tệp nhật ký) rất cần thiết về mặt kỹ thuật để hiển thị trang web của chúng tôi và đảm bảo sự ổn định và an toàn.

Các tệp nhật ký ghi chép những dữ liệu sau đây:

 • Địa chỉ IP
 • Ngày và thời gian yêu cầu
 • Chênh lệch múi giờ so với Giờ chuẩn Greenwich (GMT) 
 • Nội dung yêu cầu (trang cụ thể) 
 • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP 
 • Lượng dữ liệu được chuyển trong mỗi trường hợp 
 • Trang web gửi yêu cầu 
 • Trình duyệt 
 • Hệ điều hành và giao diện 
 • Ngôn ngữ và phiên bản phần mềm trình duyệt 

Việc xử lý thông tin dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với hoạt động hiệu quả của trang web của chúng tôi. Dữ liệu được lưu trữ trong khoảng thời gian tối đa 30 ngày và sau đó dữ liệu sẽ được tự động xóa hoặc ẩn danh. 

Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ một cách tự nguyện với chúng tôi như một phần của hợp đồng, cuộc khảo sát, trong quá trình xử lý yêu cầu của bạn, hoặc quá trình đăng ký, hoặc khi bạn đăng nhập.

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn dành riêng cho các mục đích đã được định trước. Những mục đích này có thể xuất phát từ sự cần thiết về mặt kỹ thuật, các quy định hợp đồng, hay thuận theo các yêu cầu của người dùng. Một số dịch vụ web của chúng tôi được đặt ở gần khu vực của người dùng mà cần thực hiện đăng ký bằng thông tin đăng nhập, ví dụ như cho cổng thông tin việc làm. Quyền truy cập và các cấp quyền của bạn cho những chức năng tương ứng được kiểm soát thông qua thông tin đăng nhập. Chúng tôi đề nghị được thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian đăng nhập như một phần trong dịch vụ web tương ứng. 

Có thể tìm thấy thêm thông tin về việc lưu trữ, xử lý và mục đích thu thập dữ liệu tương ứng dưới đây, nếu cần, sẽ được bổ sung trong hướng dẫn sử dụng các dịch vụ web riêng. 

Dräger xử lý dữ liệu cá nhân của tôi khi nào?

Đăng ký

Một số dịch vụ web của chúng tôi được đặt ở khu vực người dùng khép kín mà cần thực hiện đăng ký bằng thông tin đăng nhập (“tài khoản người dùng”). Người dùng được xác thực thông qua thông tin đăng nhập đã đăng ký. Các cấp quyền có thể được chỉ định cho tài khoản người dùng, ví dụ như quyền truy cập vào các chức năng tương ứng được kiểm soát thông qua việc cấp quyền này.

Để tạo tài khoản người dùng, cần có một số thông tin bắt buộc nhất định để có thể tạo tài khoản người dùng trong hệ thống quản trị dữ liệu người dùng trực tuyến của chúng tôi, được xác định từ biểu mẫu đăng ký của ứng dụng tương ứng. Ngoài ra, có thể cung cấp thêm thông tin không bắt buộc. Bạn có thể xem thông tin nào mang tính bắt buộc trong từng trường hợp từ các mục bắt buộc được đánh dấu tương ứng. Khi bạn gửi cho chúng tôi biểu mẫu đăng ký đã điền đầy đủ thông tin, bạn sẽ nhận được e-mail từ chúng tôi yêu cầu xác minh địa chỉ e-mail được sử dụng để hoàn tất quá trình đăng ký và tạo tài khoản người dùng. 

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến tài khoản người dùng để chúng tôi cung cấp dịch vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi là có thể cung cấp dịch vụ cho người dùng của mình và để tránh bị gián đoạn cũng như các hành vi gian lận.  

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa dữ liệu này trong tài khoản người dùng của mình vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn xóa tài khoản người dùng của mình, chúng tôi cũng sẽ xóa tất cả các quyền gắn liền với tài khoản đó và xóa dữ liệu cá nhân đã được thu thập liên quan đến tài khoản người dùng, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng để duy trì dữ liệu đó. Trong trường hợp có nghĩa vụ duy trì dữ liệu, chúng tôi sẽ hạn chế việc xử lý dữ liệu trong phạm vi có thể. Đối với những người dùng trong Liên minh châu Âu: Trong trường hợp này, cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) (b) và (c) GDPR.  

Chúng tôi thực hiện việc đăng ký và quản trị người dùng bằng cách sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ sau đây:

 • Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft Azure B2C") có trụ sở tại Ireland.
 • Okta Inc ("Okta ID") có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ

Khi bạn đặt mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ Dräger, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp để xử lý đơn hàng hoặc giao hàng theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp để thực hiện các bước cần thiết trước khi ký kết hợp đồng, trả lời các câu hỏi có liên quan của bạn, gửi hàng và thông tin ghi trên hóa đơn và xử lý hay đưa ra ý kiến nhận xét về khách hàng và hỗ trợ khách hàng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là nhằm mục đích thực hiện hợp đồng hay ký kết hợp đồng theo kế hoạch.

Để xử lý kỹ thuật dữ liệu cá nhân của bạn, Dräger sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và đơn vị xử lý theo hợp đồng để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Những đơn vị này gồm các nhà điều hành của nền tảng eLearning và cửa hàng trực tuyến. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong các điều khoản sử dụng hoặc điều khoản và điều kiện chung.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn chọn trong quá trình đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu thanh toán được thu thập cho mục đích này tới các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán do chúng tôi ủy quyền hoặc dịch vụ thanh toán được chọn để xử lý việc thanh toán. Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được chọn cũng có thể thu thập dữ liệu này từ bạn, nếu bạn mở tài khoản ở đó. Trong trường hợp này, bạn phải đăng nhập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thông tin truy cập của mình trong quá trình đặt hàng. Về khía cạnh này, tuyên bố bảo vệ dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng được áp dụng.

Tiếp thị qua e-mail

Bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc thể hiện sự quan tâm của bạn về thông tin từ Dräger trong ngữ cảnh khác chưa (như khi điền mẫu đơn liên hệ)? Nếu đúng như vậy, thì chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi thông tin cho bạn (ví dụ như thư mời tham gia sự kiện, hội thảo, hay thông tin sản phẩm) dựa trên những mối quan tâm của bạn. Bạn có thể từ chối không cho sử dụng dữ liệu của bạn tại bất cứ thời điểm nào nếu bạn không còn quan tâm đến các thông tin của chúng tôi. Để từ chối, bạn chỉ cần nhấp vào liên kết "Hủy bỏ” trong bản tin tương ứng.

Sweepstakes

Bạn có tham gia vào một trong những lần rút thăm trúng thưởng của chúng tôi không? Nếu bạn có tham gia, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ) nhằm mục đích cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng. Xử lý dữ liệu là việc làm cần thiết để thực hiện hoặc hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. 

Đối với những người dùng trong Liên minh châu Âu: Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là nhằm mục đích thực hiện hoặc hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. 

Liên hệ với bạn

Bạn có sử dụng một trong những biểu mẫu liên hệ của chúng tôi để yêu cầu thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Dräger hay không?

Nói chung, chúng tôi sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp trong mẫu đơn để xử lý yêu cầu của bạn. 

Tối ưu hóa trang web

Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ trang web của mình cho bạn. Để thực hiện mục đích này, chúng tôi sử dụng rất nhiều công cụ phân tích trang web nhằm mang lại cho chúng tôi những câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể, chẳng hạn như: Bạn đã truy cập vào những trang nào của chúng tôi? Bạn đã nhấp vào những liên kết nào? Bạn có thể tìm thấy danh sách về những công cụ này trong phần: “Dräger sử dụng những dịch vụ nào trên các trang web?”. 

Trong phạm vi dữ liệu cá nhân được xử lý, việc xử lý dữ liệu này dựa trên quyền lợi hợp pháp của chúng tôi dành cho người dùng. Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi nhận được từ những mục đích thu thập dữ liệu sau đây: đảm bảo thiết lập kết nối thuận lợi, đảm bảo việc sử dụng thoải mái trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi, cũng như phân tích mức độ an toàn và ổn định của hệ thống. 

Dịch vụ Application Insights 

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích tự động. Để thực hiện mục đích này, chúng tôi sử dụng Application Insights, là một dịch vụ được cung cấp bởi Microsoft Ireland Operations Limited có trụ sở tại South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Ireland ("Application Insights"). Dịch vụ đám mây này được lưu trữ bởi Microsoft Azure, thực hiện phân tích hành vi người dùng trên trang web của chúng tôi. Để thực hiện mục đích này, chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật từ rất nhiều người dùng và thông tin được chuyển khi truy cập vào trang web. Cụ thể là thông tin về ngày, giờ và địa chỉ (URL) thực hiện yêu cầu. Ngoài ra, địa chỉ IP được ghi lại để chuyển ngữ và sau đó được ẩn danh. 

Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Application Insights, vui lòng truy cập https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview?tabs=net and https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy

Cố vấn kỹ thuật số 

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng sử dụng cố vấn kỹ thuật số có khả năng tương tác để giúp bạn tìm được sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Chúng tôi cung cấp chức năng này theo sự kiểm soát riêng của chúng tôi. Dữ liệu sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. 

Để thực hiện mục đích này, chúng tôi xử lý các loại dữ liệu sau: 

 • Dữ liệu về quá trình sử dụng 
 • Trình duyệt / hệ điều hành / thiết bị được sử dụng 
 • Nguồn tham khảo 

Dữ liệu về quá trình sử dụng được thu thập (sử dụng ID cookie) được sử dụng để nâng cao trải nghiệm Digital Product Advisor (Cố vấn Sản phẩm Kỹ thuật số), cho các mục đích kỹ thuật và để nâng cao chất lượng dịch vụ. Không thể suy luận ra danh tính người dùng từ ID mà chúng tôi sử dụng. Các cookie và dữ liệu cá nhân được thu thập trong trường hợp này sẽ được xóa hoặc ẩn danh sau phiên làm việc. 

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng

Gần đây bạn có mua sản phẩm của Dräger hay gửi sản phẩm đi sửa chữa hay yêu cầu dịch vụ sửa chữa hay không? Chúng tôi rất muốn biết bạn có hài lòng với chất lượng dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp hay không và liệu chúng tôi cần cải thiện điều gì trong tương lai. Do đó chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ đã được chia sẻ trong trường hợp này để liên hệ với nhóm khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi tương tác với họ. Để liên hệ với khách hàng, đôi khi Dräger có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài có thỏa thuận bảo vệ dữ liệu tương ứng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi xuất phát từ những mục đích thu thập dữ liệu sau đây: xác định mức độ hài lòng của các khách hàng hiện tại của Dräger sau khi mua hàng hay sửa chữa sản phẩm của Dräger. Do bạn đã là khách hàng của Dräger vào thời điểm đó, chúng tôi cho rằng bạn đồng ý cho chúng tôi liên hệ bạn để khảo sát mức độ hài lòng của bạn về chúng tôi. 

Dräger xử lý dữ liệu ứng viên như thế nào?

Quản lý ứng viên

Phần sau áp dụng cho việc xử lý dữ liệu liên quan đến hồ sơ ứng tuyển của bạn trên trang web tuyển dụng của chúng tôi.

Bạn có muốn đăng ký làm ứng viên trên trang web tuyển dụng của Dräger không? Trước tiên bạn cần lập tài khoản người dùng. Một tài khoản người dùng phải có ít nhất các thông tin sau:

 • tên
 • họ
 • địa chỉ email và số điện thoại
 • tên người dùng
 • mật khẩu

Chúng tôi cần phải lưu trữ hồ sơ về tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi sẽ giữ lại những hồ sơ này trong khoảng thời gian sáu tháng, sau đó bạn sẽ nhận được yêu cầu tiếp tục đưa ra chấp thuận đối với việc xử lý dữ liệu. Tài khoản của bạn sẽ được duy trì thêm một khoảng thời gian là sáu tháng ngay sau khi bạn đưa ra chấp thuận của mình. Trong trường hợp thời hạn duy trì tài khoản của bạn sắp hết hạn mà bạn vẫn đang trong giai đoạn xin việc tại Dräger, thời hạn sẽ được gia hạn cho đến khi quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển của bạn hoàn tất.

Chúng tôi lưu trữ những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như một phần của hồ sơ ứng tuyển thông qua trang web tuyển dụng cùng với tên của bạn trong khoảng thời gian lên đến ba tháng sau khi quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển hoàn tất. Sau đó, các kết quả sẽ chỉ được lưu dưới dạng ẩn danh cho mục đích đánh giá thống kê. Không có cách nào rút ra được thông tin gì về cá nhân bạn dựa trên dữ liệu thống kê này.

Nhận dạng ứng viên bị từ chối

Hồ sơ xin việc của bạn tại Dräger không đạt yêu cầu? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu một tập hợp dữ liệu nhằm mục đích nhận dạng bạn nếu bạn lại ứng tuyển cho cùng một vị trí ở Dräger. Tuy nhiên, tập hợp dữ liệu này không bao gồm toàn bộ các bằng cấp chuyên môn của bạn.

Tập hợp dữ liệu nhận dạng bao gồm các thông tin sau đây:

 • họ
 • tên
 • ngày tháng năm sinh
 • địa chỉ e-mail
 • số điện thoại của người xin việc

Tập hợp dữ liệu nhận dạng sẽ được xóa vĩnh viễn trong vòng ba tháng kể từ khi kết thúc quá trình xử lý hồ sơ ứng tuyển.

Hồ sơ xin việc tại nhiều công ty trong Tập đoàn trong cùng một thời điểm

Bạn có ứng tuyển cho nhiều vị trí tại các công ty khác nhau của Dräger trong cùng một thời điểm hay không? Trong trường hợp đó, các phòng nhân sự tương ứng mà bạn nộp hồ sơ trực tiếp có thể nhận được thông báo rằng bạn đã nộp nhiều hồ sơ xin việc trong cùng một thời điểm.

Ứng viên dự phòng

Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ đưa dữ liệu hồ sơ ứng tuyển của bạn vào danh sách ứng viên dự phòng trong khoảng thời gian 12 tháng. Trong danh sách dự phòng này, chúng tôi lưu trữ thông tin liên hệ và dữ liệu hồ sơ ứng tuyển của bạn để tìm các ứng viên có thể thích hợp với các vị trí công việc còn trống. Nếu cần, Dräger sẽ ghép các vị trí tuyển dụng với dữ liệu hồ sơ ứng tuyển của bạn để có thể mang lại cho bạn các cơ hội việc làm phù hợp với hồ sơ cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi thấy rằng vị trí này có khả năng phù hợp với bạn dựa trên dữ liệu hồ sơ ứng tuyển của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.  

Bảo mật trong việc xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu của bạn được tự động mã hóa trong khi chuyển dữ liệu. Các biện pháp phòng ngừa để bảo mật dữ liệu của bạn luôn phù hợp với tình trạng công nghệ hiện tại.

Dräger có sử dụng các cookie không?

Để giúp bạn thuận tiện khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như nhiều công ty khác.

Cookie là gì?

Cookie là tệp văn bản nhỏ mà trình duyệt của bạn tự động tạo ra và được lưu trên thiết bị mà bạn sử dụng (như máy tính xách tay) khi truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin được lưu trữ trong cookie phát sinh trong từng trường hợp có liên quan đến thiết bị mà bạn sử dụng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi có thể trực tiếp nhận dạng được danh tính của bạn. Mục đích của cookie là giúp bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách xuyên suốt, thuận lợi và phù hợp hơn. Chẳng hạn như chúng tôi sử dụng các cookie theo phiên để ghi nhận việc bạn đã truy cập vào những trang cụ thể nào trên trang web của chúng tôi. Ví dụ: bạn cần đặt từng sản phẩm tìm thấy trên trang web vào giỏ hàng, cookie sẽ cho phép bạn thực hiện việc đó mà không cần tạo hoặc đăng nhập tài khoản khách hàng. Cookie theo phiên sẽ tự động xóa sau khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các cookie tạm thời vì mục đích mang lại sự thân thiện cho người dùng, chúng được lưu trữ trên thiết bị mà bạn sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Ngay khi bạn trở lại trang web của chúng tôi, nó sẽ tự động nhận biết bạn đã từng truy cập trước đây, bạn đã nhập dữ liệu gì và thực hiện những cài đặt nào, nhờ đó bạn không cần thực hiện lại những thao tác này. Thông thường những cookie tạm thời này sẽ được xóa sau 30 ngày. Ngoài những cookie của riêng chúng tôi, chúng tôi cũng sử dụng cookie từ các nhà cung cấp bên thứ ba (hay còn gọi là cookie của bên thứ ba) để ghi lại thống kê việc sử dụng trang web của chúng tôi và để đánh giá nó với mục đích tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, cũng như hiển thị thông tin và quảng cáo phù hợp với bạn. Những cookie này cũng cho phép chúng tôi nhận biết bạn đã từng truy cập trang web của chúng tôi khi bạn quay trở lại. Những cookie này sẽ tự động được xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về từng loại cookie từ các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng trong các phần tiếp theo. 

Cài đặt cookie

Đa số các trình duyệt tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để không lưu cookie trên thiết bị mà bạn sử dụng hoặc tin nhắn luôn xuất hiện trước khi có cookie mới được tạo Ngoài ra, bạn có tùy chọn tự quyết định xem loại cookie nào mà bạn muốn và không muốn chấp nhận thông qua các chức năng Từ chối (ví dụ như không cho phép theo dõi, phản đối) từ các Công cụ được mô tả trong phần chân trang.

Dräger sử dụng những dịch vụ nào trên trang web?

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, thông tin sử dụng sẽ được thu thập một cách tự động. Những thông tin này rất quan trọng đối với Dräger bởi vì đó là cách thức duy nhất giúp chúng tôi biết bạn quan tâm đến những nội dung nào có trên trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho bạn trong tương lai. Để làm được điều đó, chúng tôi sử dụng những công cụ dưới đây:

Công cụ Adobe Analytics

Trang web này sử dụng công cụ phân tích trang web Adobe Analytics để đánh giá quá trình truy cập của người dùng vào trang web này. Để phân tích, các cookie được lưu trữ trên thiết bị mà bạn sử dụng và thông tin về các cookie được thu thập, cũng được lưu trữ trên các máy chủ của bên xử lý hợp đồng của chúng tôi là Adobe Systems Software Ireland Limited, có trụ sở tại 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Dublin 24, Ireland ("Adobe").

Thông tin được lưu trữ trên các máy chủ của Adobe không thể được liên kết trực tiếp với một người cụ thể nào vì công cụ Adobe Analytics được sử dụng với các cài đặt "Trước khi Lấy thông tin Địa lý: Thay thế các đơn vị điện toán IP cuối cùng của khách truy cập bằng 0" và "Obfuscate IP-Removed". Cài đặt "Trước khi Lấy thông tin Địa lý: Thay thế các đơn vị điện toán IP cuối cùng của khách truy cập bằng 0” đảm bảo rằng địa chỉ IP được ẩn danh bằng cách thay thế đơn vị điện toán IP cuối cùng bằng 0 trước khi lấy thông tin địa lý. Vị trí gần đúng của người dùng được thêm vào gói theo dõi vẫn chứa địa chỉ IP đầy đủ cho mục đích phân tích thống kê. Trước khi gói thông tin theo dõi được lưu trữ, địa chỉ IP sau đó được thay thế bằng một địa chỉ IP cố định duy nhất - địa chỉ này còn được gọi là địa chỉ IP chung - nếu cài đặt "Obfuscate IP -Removed" được cấu hình. Điều này có nghĩa là địa chỉ IP không còn được đưa vào trong bản ghi được lưu trữ. 

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập liên quan đến Adobe sẽ được xóa hoặc ẩn danh sau 24 tháng.

Việc xử lý dữ liệu bằng Adobe Analytics được chi phối bởi chính sách quyền riêng tư của Adobe. Tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của Adobe Analytics tại https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Công cụ HubSpot

Đối với các hoạt động tiếp thị trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sử dụng công cụ HubSpot, một giải pháp phần mềm tích hợp của HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 Mỹ, hoặc HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ireland ("HupSpot") cho phép chúng tôi sử dụng một số dịch vụ, bao gồm: 

 • tiếp thị qua e-mail (bản tin, biểu ngữ và các email tự động, ví dụ như cho phép tải về)
 • đăng tải và báo cáo trên mạng xã hội
 • báo cáo (ví dụ nguồn truy cập, lượng truy cập, v.v.)
 • quản lý thông tin liên hệ (ví dụ như quản lý phân khúc người dùng và mối quan hệ khách hàng)
 • các trang đích, blog và các biểu mẫu liên hệ
 • dịch vụ (trò chuyện trực tiếp, chat bot, hệ thống phát phiếu, thăm dò, cơ sở dữ liệu kiến thức)

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng công cụ theo dõi của HubSpot cho các hoạt động tiếp thị trực tuyến trên trang web của chúng tôi. HubSpot sử dụng các cookie để phân tích quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi. HubSpot thay mặt chúng tôi đánh giá các thông tin thu thập được (ví dụ như địa chỉ IP, mốc thời gian, vị trí địa lý, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang đã xem) để chúng tôi có thể tạo báo cáo về những lần ghé thăm và các trang đã truy cập. Thông tin được HubSpot thu thập và nội dung trang web của chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ của HubSpot.

Các cookie và dữ liệu cá nhân được công cụ theo dõi HubSpot thu thập sẽ được xóa hoặc ẩn danh muộn nhất sau 13 tháng.

Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng chức năng họp của HubSpot để sắp xếp các cuộc hẹn với bạn một cách hiệu quả và dễ dàng. Để thực hiện mục đích này, thời gian rảnh rỗi của các nhân viên tham gia được hiển thị cho bạn. Bạn có thể lựa chọn thời gian hẹn mong muốn và sắp xếp với nhân viên thông qua tính năng "Confirm meeting (Xác nhận cuộc họp)". Để thực hiện mục đích này, chúng tôi xử lý thông tin về họ và tên cũng như địa chỉ email doanh nghiệp của bạn. Ngay sau khi bạn nhấn nút "Continue (Tiếp tục)" trong "Confirm meeting (Xác nhận cuộc họp)", bạn sẽ nhận được e-mail xác nhận tương ứng của chúng tôi. Cơ sở pháp lý là việc thực hiện các biện pháp trước khi ký kết hợp đồng cũng như quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc lập kế hoạch hiệu quả.     

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư, hãy xem Chính sách Quyền riêng tư của HubSpot tại https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, Chính sách cookie tại https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy, và các trang kiến thức của HubSpot tại https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

Google Ads

Chúng tôi cũng sử dụng chương trình quảng cáo trực tuyến Google Ads của Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland ("Google Ads").

Trong trường hợp này, chúng tôi sử dụng chức năng tiếp thị lại của Google. Chức năng này cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn các quảng cáo có mục tiêu cụ thể trên các thiết bị và hiển thị theo sở thích của bạn. Bạn sẽ được hiển thị các sản phẩm trên các trang web mà mối quan tâm đã được xác định trên các trang web khác trong mạng Google - cũng trên các thiết bị - qua hành vi lướt web và sử dụng của bạn. 

Để sử dụng chức năng này, các thông tin kỹ thuật được đọc (ví dụ như địa chỉ IP, thời gian truy cập, thông tin về thiết bị và trình duyệt) và các cookie được thiết lập. Việc xử lý dữ liệu bổ sung chỉ diễn ra nếu bạn đã kích hoạt thiết lập ""personalized advertising (quảng cáo được cá nhân hóa)"" trong tài khoản Google của mình. Trong trường hợp này, nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình khi truy cập trang web của chúng tôi, Google sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để tạo các danh sách nhóm mục tiêu cho mục đích tiếp thị lại trên nhiều thiết bị.  

Hơn nữa, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi chuyển đổi để đo lường hiệu quả của từng quảng cáo, dịch vụ và tính năng. Chức năng theo dõi chuyển đổi được hỗ trợ bởi chức năng của Google gọi là trình liên kết chuyển đổi. Thẻ trình liên kết chuyển đổi được sử dụng để giúp các thẻ đo lường dữ liệu nhấp chuột để có thể đo lường chuyển đổi một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en-AU.   

Để đo lường chuyển đổi, các cookie được thiết lập trên thiết bị mà bạn sử dụng ngay khi bạn nhấp vào quảng cáo của Google. Những cookie này không xác định danh tính cá nhân bạn nhưng được sử dụng để cho phép chúng tôi xác định xem bạn có quay lại trang web với dịch vụ cụ thể trong thời hạn có hiệu lực của cookie trong 30 ngày hay không.  

Khi bạn nhấp vào trang web của chúng tôi với tư cách là khách truy cập, URL của trang chuyển đổi trên trang web của bạn thường chứa thông tin về lần nhấp. Khi khách truy cập trang web thực hiện một hành động mà bạn đã đánh dấu là chuyển đổi (ví dụ như khi thẻ chuyển đổi Google Ads (dịch vụ quảng cáo của Google) được kích hoạt), thông tin về lần nhấp sẽ được sử dụng để liên kết chuyển đổi đó với lần nhấp đã đưa khách truy cập đến trang web của bạn.  

Thông tin thu được bằng cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo số liệu thống kê chuyển đổi cho chúng tôi. Chúng tôi biết tổng số người dùng đã nhấp vào một quảng cáo và được chuyển hướng đến một trang web đã được gắn thẻ theo dõi chuyển đổi. Dữ liệu được thu thập theo cách này được chuyển dưới dạng ẩn danh đến các máy chủ của Google ở Mỹ và được lưu trữ ở đó. 

Ngoài ra, bạn có thể tắt toàn bộ cài đặt cookie trong phần cài đặt của trình duyệt của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn được các dịch vụ quảng cáo của Google thu thập sẽ được xóa hoặc ẩn danh sau một tháng (liên quan đến địa chỉ IP) hoặc ba tháng (liên quan đến thông tin cookie). Thông tin được Google sử dụng để hiển thị các quảng cáo có thể được Google thiết lập tại liên kết sau https://adssettings.google.com/. Ngoài ra, bạn có thể tắt các cookie trên trang web Digital Advertising Alliance tại liên kết sau https://optout.aboutads.info/ hoặc trên trang web Your Online Choices tại https://www.youronlinechoices.com/de/. Có thể tìm thấy thêm thông tin về các quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu liên quan đến Draeger, bao gồm cả quyền rút lại sự đồng ý, dưới đây trong phần thông tin về bảo vệ dữ liệu này. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về các tùy chọn thiết lập và rút lại sự đồng ý trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu dành cho quảng cáo của Google tại https://policies.google.com/technologies/ads và về bảo vệ dữ liệu tại Google nói chung trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu chung của Google tại https://policies.google.com/privacy.  

MetaFeatures

Chúng tôi cũng sử dụng Meta Pixel trên trang web của mình. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Meta") là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn trong Meta. 

Với sự trợ giúp của công cụ Meta Pixel, các hoạt động của khách truy cập trang web được theo dõi. Để thực hiện mục đích này, kết nối đến các máy chủ của Meta được thiết lập thông qua công cụ Pixel này bằng cách sử dụng địa chỉ IP của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng công cụ Meta Pixel để chỉ định người dùng vào các nhóm mục tiêu (được gọi là "website custom audiences (các đối tượng tùy chỉnh từ trang web)" cho mục đích tiếp thị lại và điều chỉnh việc phân phối quảng cáo trên các không gian quảng cáo của Meta (được gọi là "Facebook Ads (dịch vụ quảng cáo của Facebook)" và "Instagram Ads (dịch vụ quảng cáo của Instagram)", sau đây gọi là "Meta Ads (dịch vụ quảng cáo của Meta)” tương ứng. Theo đó, chúng tôi sử dụng công cụ Meta Pixel để hiển thị các dịch vụ quảng cáo của Meta được chúng tôi thiết lập dành cho những người dùng Meta có quan tâm đến trang web của chúng tôi hoặc những người dùng có một số đặc điểm chung nhất định (ví dụ như có những sở thích về một số chủ đề hoặc sản phẩm nhất định được xác định nhờ các trang web đã truy cập) mà chúng tôi gửi cho Meta. Với sự trợ giúp của công cụ Meta Pixel, chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng các dịch vụ quảng cáo của Meta của chúng tôi phù hợp với lợi ích tiềm năng của người dùng mà không làm phiền họ. 

Bên cạnh đó, những dữ liệu thu thập được xử lý cho mục đích đo lường, đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả của các dịch vụ quảng cáo của Meta cho mục đích thống kê bằng cách xem liệu người dùng có được chuyển hướng đến trang web của chúng tôi hay không sau khi nhấp vào các dịch vụ quảng cáo của Meta và những hành động nào họ đã thực hiện tại đó (ví dụ như tải về) (hay còn gọi là "chuyển đổi"). Chúng tôi nhận các báo cáo từ Meta dưới dạng ẩn danh. Meta chỉ định những thông tin này, được gửi dưới dạng băm, vào tài khoản Meta của bạn, nếu có.  

 Meta là đơn vị kiểm soát, giống như chúng tôi, đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích hướng tới mục tiêu trên Meta. Do đó, chúng tôi đã ký kết Thỏa thuận Đồng Kiểm soát với Meta Platforms Ireland Ltd và bạn có thể truy cập tại đây: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Trong thỏa thuận này, chúng tôi đã phân chia các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu như sau: 

 • Chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn tất cả các thông tin theo Điều 13 và 14 của Quy định GDPR về việc cùng xử lý dữ liệu cá nhân; 
 • Meta Platforms Ireland Ltd. chịu trách nhiệm cấp cho bạn các quyền được quy định trong Điều 15 đến 20 của Quy định GDPR về dữ liệu cá nhân được Meta lưu trữ sau khi xử lý chung. 

Meta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc xử lý dữ liệu sau khi được gửi đi. Bạn có thể tắt toàn bộ cài đặt cookie trong phần cài đặt của trình duyệt của bạn như được mô tả ở trên. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang sau đây do Meta thiết lập và làm theo hướng dẫn ở đó liên quan đến các cài đặt cho quảng cáo dựa trên quá trình sử dụng ("Your Advertising Preferences (Tùy chọn Quảng cáo của bạn)" để thiết lập loại quảng cáo nào được hiển thị cho bạn trong Meta: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Các cài đặt được thực hiện theo cách độc lập với nền tảng, tức là chúng được áp dụng cho tất cả các thiết bị, chẳng hạn như máy tính để bàn hoặc các thiết bị di động. Dữ liệu cá nhân của bạn được công cụ Meta Pixel thu thập sẽ được xóa hoặc ẩn danh sau 420 ngày. 

Để biết thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu - cụ thể là thông tin liên hệ của Meta và nhân viên phụ trách bảo vệ thông tin của Meta - cũng như các quyền và tùy chọn thiết lập của bạn, vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng dành cho Meta Business Tools (Công cụ Kinh doanh của Meta), bao gồm Responsible Party Addendum (Phụ lục về Bên chịu Trách nhiệm), cũng như Chính sách về Dữ liệu và Cookie của Meta tại https://www.facebook.com/policyhttps://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn (Insights-Tag)

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi Insights Tag của LinkedIn, là một công cụ của LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, (""LinkedIn"") trên trang web của chúng tôi. Để thực hiện mục đích này, công cụ Insights Tag của LinkedIn được tích hợp trên các trang của chúng tôi và LinkedIn thiết lập tệp cookie trên thiết bị mà bạn sử dụng. Tệp cookie này thông báo cho LinkedIn biết rằng bạn mới truy cập vào các trang web của chúng tôi, và địa chỉ IP của bạn cũng được thu thập. Ngoài ra, các mốc thời gian và các sự kiện như những lần xem trang cũng được lưu trữ. Điều này giúp chúng tôi thực hiện đánh giá mang tính chất thống kê về quá trình bạn sử dụng trang web của chúng tôi để không ngừng tối ưu hóa trang web. Ví dụ, chúng tôi biết rằng thông qua quảng cáo của LinkedIn hoặc tương tác trên LinkedIn mà bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn việc hiển thị quảng cáo của mình. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thẻ “insight tags" của LinkedIn để tạo "website audiences (đối tượng trang web)" và do đó hiển thị quảng cáo cho trang web của chúng tôi đối với các thành viên của LinkedIn mà đã truy cập vào trang web của chúng tôi. Khi thực hiện điều này, thông tin cookie khớp với dữ liệu về thành viên của LinkedIn để xây dựng đối tượng. Các thông tin nhận dạng trực tiếp sẽ bị xóa khỏi dữ liệu này trong vòng bảy ngày và dữ liệu còn lại sẽ bị xóa chậm nhất sau 180 ngày.  

Toàn bộ thiết lập cookie trong phần thiết lập trình duyệt của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn được công cụ Insights Tag của LinkedIn thu thập sẽ được xóa hoặc ẩn danh sau 90 ngày.

Để biết thêm thông tin về công cụ theo dõi chuyển đổi, xin vui lòng truy cập vào https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht. Xin lưu ý rằng dữ liệu có thể được LinkedIn lưu trữ và xử lý nhằm kết nối với hồ sơ người dùng tương ứng và LinkedIn có thể sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo của riêng mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của LinkedIn tại https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Bạn có thể ngăn chặn LinkedIn phân tích hành vi người dùng của mình cũng như hiển thị các đề xuất theo sở thích thông qua https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

YouTube

Chúng tôi đã nhúng các video từ dịch vụ video YouTube của YouTube LLC, 901 Cherry Ave, SanBruno, CA 94066, Mỹ, một công ty con của Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Mỹ, trên trang web của chúng tôi, theo đó các dịch vụ video tại Khu vực Kinh tế châu Âu và tại Thụy Sĩ được cung cấp bởi European Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). 

Chúng tôi chỉ sử dụng những video của Youtube được nhúng theo chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng. Điều này có nghĩa là YouTube không lưu trữ cookie đối với những người dùng chỉ truy cập trang web bằng video của YouTube được nhúng và không nhấp vào video để bắt đầu phát lại video của YouTube. Nếu bạn nhấp vào trình phát video của YouTube được nhúng trên trang web của chúng tôi, YouTube có thể lưu trữ cookie trên thiết bị mà bạn sử dụng và có thể nhận dữ liệu cá nhân từ bạn. Nếu bạn đồng thời đăng nhập YouTube, thì YouTube có thể gán bất kỳ dữ liệu nào thu thập được cho tài khoản YouTube của bạn. 

Có thể tìm thấy các thông tin về việc xử lý dữ liệu và các lưu ý về bảo vệ dữ liệu của YouTube trong chính sách quyền riêng tư chung của Google https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Instagram

Chúng tôi sử dụng nguồn cấp dữ liệu từ dịch vụ Instagram trên trang web của mình. Instagram là một nền tảng mạng xã hội nghe nhìn cho phép người dùng chia sẻ ảnh, video và phân phối lại những dữ liệu đó trên các mạng xã hội khác ("Instagram"). Đơn vị điều hành dịch vụ Instagram cho người dùng tại Khu vực Kinh tế châu Âu là Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. 

Nguồn dữ liệu Instagram được tích hợp vào trang web của chúng tôi qua một iFrame và đảm bảo rằng chúng tôi có thể hiển thị cho bạn nội dung Instagram của chúng tôi (chẳng hạn như hình ảnh và video) trên trang web của chúng tôi. 

Nhân đây cũng nói thêm, các trang web của chúng tôi chứa liên kết đến tài khoản Instagram của chúng tôi để bạn có thể dõi theo chúng tôi trên Instagram. 

Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu, các quyền và lựa chọn cài đặt có liên quan được trình bày trong chính sách quyền riêng tư của Instagram tại https://help.instagram.com/155833707900388/

Twilio Sendgrid

Trang web cũng như các sản phẩm riêng sử dụng dịch vụ email Twilio SendGrid ("Twilio SendGrid"), của nhà cung cấp dịch vụ Twilio Inc, 101 Spear St FL 5 San Francisco, CA, 94105-1554 Hoa Kỳ, để liên lạc với bạn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Để thực hiện mục đích này, chúng tôi xử lý dữ liệu cần thiết cho việc liên lạc (chẳng hạn như địa chỉ người nhận, chủ đề, ngày tháng và phương thức liên lạc). 

Đối với những người dùng trong Liên minh châu Âu: Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là nhằm mục đích thực hiện hợp đồng theo Điều 6 (1) (b) GDPR. 

Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu tại Twilio SendGrid, vui lòng truy cập: https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

Dräger xử lý dữ liệu của tôi trên các trang mạng xã hội của Công ty như thế nào?

Bên cạnh nội dung trang web, Dräger cũng hiện diện trực tuyến trên mạng xã hội và các nền tảng khác.  

Truy cập trang công ty truyền thông xã hội

Thông qua các trang của công ty, chúng tôi giao tiếp với các khách hàng, các bên hữu quan và khách truy cập trực tuyến (“người dùng”) đang hoạt động ở đó. Trong trường hợp này, dữ liệu người dùng cũng có thể được xử lý bên ngoài Liên minh châu Âu. Có thể có rủi ro cho người dùng vì khó đảm bảo các quyền của họ được thực thi đúng cách. Dữ liệu người dùng thường được xử lý cho mục đích nghiên cứu thị trường và quảng cáo, và cũng có thể được dùng để lập hồ sơ người dùng dựa theo hành vi sử dụng và mối quan tâm của họ. Căn cứ vào những hồ sơ người dùng này, các quảng cáo có thể được thiết lập bên trong hoặc bên ngoài những nền tảng được dùng để đáp ứng cho mối quan tâm của người dùng. Dữ liệu cũng được lưu trữ trong hồ sơ người dùng không phụ thuộc vào thiết bị mà người dùng sử dụng. 

Tương tác trên trang web của công ty truyền thông xã hội

Bằng cách tương tác với chúng tôi trên trang mạng xã hội của công ty, bạn tiết lộ thông tin cá nhân cho chúng tôi. Thông tin đó có thể bao gồm, ví dụ như thông tin liên hệ, tên người dùng của bạn hoặc nội dung của tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi xử lý những thông tin này dựa trên quyền lợi hợp pháp của chúng tôi để tương tác và liên hệ với bạn.  

Nếu chúng tôi có mối quan hệ hợp đồng pháp lý với bạn hoặc nếu sắp có mối quan hệ hợp đồng đó, thì hợp đồng là cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu. Điều này được áp dụng cụ thể cho việc tham gia rút thăm trúng thưởng. Trong trường hợp tham gia rút thăm trúng thưởng, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu để liên hệ với bạn và để có thể gửi giải thưởng. Sau khi trao giải thưởng hoặc nếu bạn không trúng thưởng, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn. 

Xử lý dữ liệu trên Facebook và Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Meta"), cung cấp cho chúng tôi số liệu thống kê dưới dạng ẩn danh và thông tin chi tiết về quá trình tương tác của người dùng với trang mạng xã hội của công ty chúng tôi trên Facebook và Instagram (còn được gọi là "page insight (thông tin chi tiết về trang)"). Tuy nhiên, những thông tin chi tiết về trang này không thể được chỉ định cho từng hồ sơ người dùng. Quá trình xử lý dữ liệu tuân theo quyền lợi hợp pháp của chúng tôi để đánh giá loại tương tác và do đó để tối ưu hóa trang của công ty chúng tôi.  

Việc xử lý dữ liệu cá nhân cần để tạo thông tin chi tiết về trang được thực hiện bởi Meta và chúng tôi với tư cách là đơn vị đồng kiểm soát. Do đó, chúng tôi đã ký kết hợp đồng với Meta Platforms Ireland Ltd về việc xử lý dữ liệu với tư cách là đơn vị đồng kiểm soát, quy định các nghĩa vụ về bảo vệ dữ liệu được phân chia giữa chúng tôi và Meta. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu tại đây: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

Xin lưu ý rằng theo các quy định về bảo vệ siêu dữ liệu (meta data), thì siêu dữ liệu cũng được gửi đến Mỹ hoặc các nước thứ ba khác trên cơ sở các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn giữa đơn vị xử lý dữ liệu với đơn vị xử lý dữ liệu hoặc cơ sở pháp lý phù hợp khác. Xem thêm thông tin về nội dung này tại đây: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Trong thỏa thuận này, chúng tôi đã phân chia các nghĩa vụ theo luật bảo vệ dữ liệu như sau: 

 • Chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn tất cả các thông tin theo Điều 13 và 14 của Quy định GDPR về việc cùng xử lý dữ liệu cá nhân; 
 • Meta Platforms Ireland Ltd. chịu trách nhiệm cấp cho bạn các quyền được quy định trong Điều 15 đến 20 của Quy định GDPR về dữ liệu cá nhân được Meta lưu trữ sau khi xử lý chung. 

Meta là đơn vị kiểm soát duy nhất cho việc xử lý dữ liệu sau khi được gửi đi.  

Xin lưu ý rằng theo các quy định về bảo vệ siêu dữ liệu (meta data), thì siêu dữ liệu cũng được gửi đến Mỹ hoặc các nước thứ ba khác trên cơ sở các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn giữa đơn vị xử lý dữ liệu với đơn vị xử lý dữ liệu hoặc cơ sở pháp lý phù hợp khác. Xem thêm thông tin về nội dung này tại đây: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Xử lý dữ liệu trên LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn") thường là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập trang công ty trên LinkedIn của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn tương tác với trang công ty trên LinkedIn của chúng tôi, LinkedIn sẽ đánh giá các tương tác này để cung cấp cho chúng tôi số liệu thống kê dưới dạng ẩn danh (được gọi là "page insights (thông tin chi tiết về trang)"). Điều này liên quan đến các tương tác cụ thể của người theo dõi, khách truy cập, nhân viên và các đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt, các thông tin như chức năng công việc, quốc gia, ngành nghề, thâm niên, quy mô công ty và tình trạng việc làm được đánh giá. Chúng tôi chỉ nhận được thông tin chi tiết về trang dưới dạng ẩn danh. Không thể đưa ra kết luận về người dùng cá nhân dựa trên những thông tin có trong thông tin chi tiết về trang. Xem thêm thông tin về việc phân tích dữ liệu tại đây: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077/linkedin-page-analytics-overview?lang=de

Việc xử lý dữ liệu cá nhân trên trang công ty của chúng tôi để tạo thông tin chi tiết về trang, được thực hiện bởi chúng tôi và LinkedIn với tư cách là đơn vị đồng kiểm soát, cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi đối với việc đánh giá và cải thiện trang công ty trên LinkedIn của chúng tôi. Chúng tôi đã ký hợp đồng với LinkedIn cho việc xử lý dữ liệu với tư cách là đơn vị đồng kiểm soát, trong đó quy định cụ thể việc phân chia nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu giữa chúng tôi và LinkedIn. Bạn có thể truy cập nội dung này tại: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum 

Điều hướng bán hàng LinkedIn

Chúng tôi sử dụng dịch vụ LinkedIn Sales Navigator của LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn") để chủ động định vị, tiếp cận, giao tiếp hoặc bắt đầu làm đầu mối kinh doanh. 

Để thực hiện mục đích này, chúng tôi xử lý dữ liệu được LinkedIn cung cấp cho chúng tôi. Đây thường là thông tin về hồ sơ, cụ thể là tên, công ty, chức vụ trong công ty, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn cũng như các hoạt động và các thông tin liên hệ khác của thành viên tương ứng. Nếu thực hiện liên lạc sau khi tiếp cận tích cực, thì nội dung của cuộc liên lạc này sẽ được chúng tôi xử lý. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu này sang hệ thống CRM của mình và hợp nhất hoặc liên kết dữ liệu đó với những dữ liệu đã có ở đó.  

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu về hồ sơ trong tìm kiếm nâng cao và đối sánh với dữ liệu CRM của chúng tôi cũng như xuất dữ liệu về hồ sơ trên LinkedIn sang CRM của chúng tôi là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc tìm kiếm các thành viên thú vị làm đầu mối kinh doanh tiềm năng cũng như duy trì hệ thống CRM một cách hiệu quả với hồ sơ dữ liệu chính xác và đầy đủ. Nếu một thành viên gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc nếu đã có mối quan hệ kinh doanh, thì hợp đồng là cơ sở pháp lý cho việc này. Xem thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của LinkedIn tại https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. Xem thêm thông tin về các quyền của bạn trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại "Tôi có những quyền gì với tư cách là chủ thể dữ liệu?". 

Dräger có chia sẻ dữ liệu của tôi với các bên khác không?

Dräger có quyền chia sẻ dữ liệu mà bạn chuyển cho chúng tôi với các công ty con và các nhà bán lẻ chuyên nghiệp (nhà phân phối) trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chia sẻ nếu thực sự cần thiết để xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích đã định sẵn của mình.

Đôi khi Dräger sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để xử lý kỹ thuật dữ liệu của bạn. Chúng tôi có thể chuyển và xử lý dữ liệu của bạn ở bên ngoài quốc gia bạn đang sinh sống hay tại một trong số các quốc gia mà Dräger, các công ty con, các nhà bán lẻ chuyên nghiệp (nhà phân phối), hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp hoạt động. Các quốc gia này có thể ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Nghĩa vụ theo hợp đồng phải tuân thủ các quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện có trong phạm vi công ty và trong các giao dịch của chúng tôi với các nhà bán lẻ chuyên nghiệp (nhà phân phối), các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp.

Dữ liệu có được chuyển đến các quốc gia bên ngoài EU hoặc EEA hay không?

Về nguyên tắc, việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi diễn ra duy nhất trong EU hoặc Khu vực Kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, trong các trường hợp riêng, chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cho chủ thể nhận dữ liệu là "các quốc gia thứ ba". "Các quốc gia thứ ba" là các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu hoặc Thỏa ước Khu vực Kinh tế châu Âu, mà ở đó dễ dàng xác định được mức độ bảo vệ dữ liệu tương ứng với Liên minh châu Âu.

Nếu thông tin được chuyển đi bao gồm cả dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ đảm bảo trước mỗi lần chuyển thông tin như vậy rằng mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ cần thiết được đảm bảo ở quốc gia thứ ba tương ứng hoặc chủ thể nhận dữ liệu ở quốc gia thứ ba. Điều này có thể dẫn đến "quyết định về các quốc gia thứ ba an toàn" của Ủy ban châu Âu, trong đó thiết lập mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ cho một quốc gia thứ ba cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu dựa trên các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU đã thỏa thuận với chủ thể nhận dữ liệu hoặc trên tuyên bố đồng ý do bạn cung cấp tương ứng.

Chúng tôi sẵn lòng cung cấp cho bạn thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ thích hợp và đầy đủ để tuân thủ mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ khi được yêu cầu. Bạn có thể xem thêm thông tin về các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU tại https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en và thông tin về quyết định về các quốc gia thứ ba an toàn tại https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong bao lâu?

Về nguyên tắc, chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích xử lý hoặc chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ này và lớn hơn những lợi ích của bạn trong việc không tiếp tục lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu. Điều này có nghĩa là chúng tôi thường chỉ lưu trữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để vận hành trang web và các dịch vụ liên quan hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu trữ dữ liệu này. Chúng tôi cũng xóa dữ liệu cá nhân mà không cần bất kỳ hành động nào từ phía chủ thể dữ liệu tương ứng ngay khi dữ liệu đó không còn cần thiết cho mục đích xử lý hoặc việc lưu trữ không được chấp nhận về mặt pháp lý. 

Thông thường

 • dữ liệu được xóa hoặc ẩn danh sau khoảng thời gian quy định ở trên để xử lý dữ liệu hoặc vận hành trang web tương ứng được mô tả chi tiết hơn;
 • dữ liệu được xử lý liên quan đến mối quan hệ kinh doanh (cụ thể liên quan đến các sản phẩm được đặt hàng từ chúng tôi) sẽ được xóa sau khi hết thời hạn lưu giữ theo quy định của pháp luật; và
 • dữ liệu được xử lý liên quan đến tài khoản khách hàng sẽ được xóa sau khi xóa tài khoản khách hàng tương ứng, trừ khi cần lưu trữ thêm để phù hợp với các thời hạn lưu giữ theo quy định của pháp luật hoặc hợp đồng liên quan đến mối quan hệ kinh doanh tương ứng.

Những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi phải lưu trữ để hoàn thành nghĩa vụ lưu giữ sẽ được lưu trữ cho đến khi kết thúc nghĩa vụ lưu giữ tương ứng.

Trong phạm vị chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân dành riêng cho việc hoàn thành nghĩa vụ lưu giữ, thì việc xử lý dữ liệu này thường bị hạn chế và chỉ có thể được truy cập nếu cần thiết liên quan đến mục đích của nghĩa vụ lưu giữ.

Tôi có những quyền gì với tư cách là chủ thể dữ liệu?

Luật bảo vệ dữ liệu trong khu vực tài phán mà bạn sinh sống có thể trao cho bạn các quyền cụ thể liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. In order to exercise these rights, you can simply contact our Group Data Protection Officer, whose contact details are provided above, or conveniently use the technical means provided by us.  

Quyền tiếp cận dữ liệu

Bạn có quyền nhận thông tin từ chúng tôi về việc liệu chúng tôi có xử lý dữ liệu về bạn hay không và đó là những dữ liệu nào. Điều này bao gồm, bên cạnh những dữ liệu khác, thông tin về thời gian và mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu, dữ liệu đến từ đâu và chúng tôi chuyển dữ liệu đến người nhận hoặc nhóm người nhận nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn bản sao của dữ liệu này.  

Quyền chỉnh sửa dữ liệu

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin về bạn khi không hoặc không còn chính xác một cách kịp thời. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoàn chỉnh các dữ liệu cá nhân còn thiếu của bạn. Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các bên thứ ba về việc chỉnh sửa thông tin này nếu chúng tôi đã chuyển dữ liệu của bạn cho họ. 

Quyền xóa (còn gọi là "quyền được lãng quên")

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay lập tức nếu một trong những lý do sau đây được áp dụng:  

 • Dữ liệu của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc xử lý theo cách khác hoặc đã đạt được mục đích;  
 • Bạn rút lại sự đồng ý và không có cơ sở pháp lý nào khác cho việc xử lý dữ liệu;  
 • Bạn phản đối việc xử lý và không có lý do chính đáng quan trọng nào cho việc xử lý dữ liệu; trong trường hợp sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn chỉ cần phản đối việc xử lý dữ liệu là đủ;  
 • dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý bất hợp pháp;  

việc xóa dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết nhằm mục đích tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia Thành viên mà chúng tôi phải tuân theo.  

Xin lưu ý rằng quyền xóa dữ liệu của bạn có thể bị hạn chế bởi các quy định pháp luật. Chúng bao gồm những hạn chế cụ thể được liệt kê trong Điều 17 của Quy định GDPR.  

Quyền hạn chế xử lý (chặn)

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:  

 • Bạn có bất đồng về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân;  
 • Việc xử lý dữ liệu là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn;  
 • Chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích xử lý, nhưng bạn cần dữ liệu đó cho mục đích xác định, thực thi hoặc chống lại các khiếu nại pháp lý; hoặc  
 • Bạn đã phản đối việc xử lý dữ liệu miễn là vẫn chưa xác định được liệu cơ sở pháp lý của chúng tôi có được ưu tiên áp dụng so với cơ sở của bạn hay không.  

Nếu bạn đã nhận được hạn chế xử lý dữ liệu theo danh sách trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hạn chế được thu hồi.  

Quyền rút lại sự đồng ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý đã cung cấp cho chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào với hiệu lực áp dụng cho thời gian trong tương lai. Việc rút lại sự đồng ý này có thể được thực hiện dưới hình thức liên lạc không chính thức tới các địa chỉ liên hệ ở trên hoặc thông qua các phương tiện kỹ thuật do chúng tôi cung cấp để thực hiện mục đích này. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu được thực hiện cho đến thời điểm đó.  

Quyền di chuyển dữ liệu

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân có liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy và chuyển cho những người khác. Việc thực thi quyền này sẽ không ảnh hưởng đến quyền xóa dữ liệu của bạn.  

Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, thì bạn có quyền khiếu nại với một trong các cơ quan giám sát có thẩm quyền, ví dụ như là Independent Centre for Data Protection Schleswig-Holstein (Trung tâm Độc lập chuyên về Bảo vệ Dữ liệu Schleswig-Holstein) hoặc cơ quan giám sát tương ứng tại quốc gia thành viên nơi bạn cư trú, nơi làm việc của bạn hoặc nơi xảy ra cáo buộc vi phạm bảo vệ dữ liệu.  

Quyền phản đối

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào, dựa trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn; điều này cũng áp dụng cho việc lập hồ sơ dựa trên các điều khoản này. Trong trường hợp có sự phản đối, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn nữa, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh bằng các lý do chính đáng có sức thuyết phục cho việc xử lý dữ liệu có ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu hoặc việc xử lý phục vụ mục đích xác định, thực thi hoặc chống lại các khiếu nại pháp lý.  

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trong vai trò là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền từ chối, vào bất kỳ thời điểm nào, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn cho mục đích tiếp thị đó; quy định này cũng áp dụng với việc thu thập thông tin vì nó liên quan đến mục đích tiếp thị trực tiếp đó.  

Trong vai trò là chủ thể dữ liệu, nếu bạn từ chối việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ không còn xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích này nữa.  

Những thay đổi về Chính sách Bảo vệ Thông tin của chúng tôi

Bạn hiện đang đọc chính sách quyền riêng tư, phiên bản số 6.3 được phát hành vào tháng 10/2023.  

Dräger có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư vào bất kỳ thời điểm nào nếu...  

... chúng tôi cho ra mắt các sản phẩm hoặc dịch vụ mới

... Thay đổi quy trình internet   

... Phát triển thêm công nghệ bảo mật Internet và Công nghệ Thông tin   

... khi có các yêu cầu pháp lý mới.   

Do đó chúng tôi có quyền thay đổi hoặc gia hạn tuyên bố bảo vệ dữ liệu của mình khi cần thiết. Chúng tôi sẽ phát hành phiên bản sửa đổi tại đây. Phiên bản sửa đổi sẽ được áp dụng cho lần sử dụng tiếp theo trang web của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu tuyên bố bảo vệ dữ liệu để biết trạng thái hiện tại. Điều này không đồng nghĩa với thay đổi mục đích sử dụng dữ liệu đã được lưu trữ.   

Tất cả các thông tin có trên trang web của chúng tôi đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các nội dung có trên các trang web của chúng tôi là chính xác, hoàn chỉnh và được cập nhật mới nhất.