Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Quản lý Báo động - D-14860-2018-16-6.jpg

Quản lý Báo động

Hỏi ý kiến chuyên gia

Giải pháp quản lý báo động của Dräger

Bạn theo dõi và điều trị bệnh nhân bị bệnh nặng bằng các thiết bị với hàng loạt những báo động y tế khác nhau. Một số báo động y tế yêu cầu hành động, kêu gọi sự can thiệp trực tiếp của bạn, trong khi những báo động khác chỉ có vai trò cung cấp thông tin, cảnh báo bạn về các tình trạng có thể diễn tiến xấu và sau đó cần sự ứng phó bên giường bệnh.

Báo động lâm sàng có thể tạo những thách thức đáng kể trong quy trình công việc. Việc phát triển các phương pháp hiệu quả và kết hợp các công nghệ đã được kiểm chứng để quản lý báo động có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Khi bạn đã sẵn sàng khám phá các khả năng có thể làm tăng hiệu quả, giảm chi phí, cải thiện sự an toàn của bệnh nhân cũng như sự hài lòng của những nhân viên chăm sóc mà vẫn duy trì được các tiêu chuẩn chăm sóc ở mức cao nhất, chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Nhận diện các thử thách

Trong một đơn vị chăm sóc tích cực bận rộn với vài bệnh nhân, âm lượng của các báo động bằng âm thanh thường cao. Các tín hiệu có thể chồng chéo và cạnh tranh để thu hút sự chú ý của nhân viên chăm sóc. Khi số lượng thiết bị y tế có chức năng báo động lâm sàng tăng lên, và có nhiều bệnh nhân hơn được kết nối với những thiết bị này thì thách thức trong quản lý báo động càng trở nên phức tạp.

Quản lý Báo động - Thách thức trong quản lý báo động-thường xuyên hơn và to hơn
Quản lý Báo động - Thách thức trong quản lý báo động-báo động bị bỏ lỡ
Quản lý Báo động - Thách thức trong quản lý báo động-đo lường-tối ưu hóa-sử dụng

Quản lý báo động lâm sàng

Bạn muốn có một hệ thống thông báo báo động giúp toàn bộ nhóm chăm sóc của bạn duy trì kết nối, nhận biết được khi tình trạng bệnh nhân có những thay đổi đáng kể và có thông tin về các biện pháp can thiệp lâm sàng trước đây và trong hiện tại.

Một trong những thời điểm thuận lợi nhất để đánh giá chiến lược ứng phó với báo động của bạn là khi bạn thay thế hệ thống theo dõi bệnh nhân của mình. Giai đoạn lập kế hoạch thường bao gồm việc đánh giá các quy trình công việc và hệ thống CNTT nhằm tối ưu hóa hiệu quả của những nguồn lực mới này.


Giải pháp Quản lý Báo động của Dräger là một nguồn lực tại một điểm để:

• Kiểm tra và báo cáo báo động để tập hợp và chia sẻ thông tin cốt lõi
• Tư vấn chuyên môn về quy trình công việc để xác định được các yêu cầu
• Phát triển kế hoạch quản lý báo động để đáp ứng được Mục tiêu Quốc gia về An toàn của Bệnh nhân (NPSG) 06.01.01
• Triển khai kế hoạch để thay đổi cách thức xử lý báo động của những người có trách nhiệm

Quản lý Báo động - Giải pháp quản lý báo động-tinh chỉnh chiến lược của bạn
Quản lý Báo động - Giải pháp quản lý báo động-các cơ chế thay đổi

Sáu bước đến thành công

Các bước quản lý báo động dẫn đến thành công-bước 1

Tập hợp một nhóm

Thành lập một Ban Chỉ đạo Báo động nhằm xác định nhu cầu, nghiên cứu giải pháp và định hướng hành động.

Các bước quản lý báo động dẫn đến thành công-bước 2

Khởi đầu và xác thực

Cân nhắc chiến lược hiện tại của bạn và thảo luận một cách khách quan những gì hiệu quả và những gì cần cải thiện. Luôn đặt mục tiêu của bạn lên hàng đầu.

Các bước quản lý báo động dẫn đến thành công-bước 3

Thu thập và phân tích

Hãy xem xét các dữ liệu. Trình bày dữ liệu theo một định dạng cho phép bạn so sánh bệnh nhân, giường bệnh, nhiệm vụ của y tá và thông tin chi tiết về báo động.

Các bước quản lý báo động dẫn đến thành công-bước 4

Thiết kế

Phát triển một kế hoạch toàn diện với các chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm các quy trình công việc mới, công nghệ mong muốn, các nhà cung cấp được đề xuất, ngân sách và các mốc thời gian cho dự án.

Các bước quản lý báo động dẫn đến thành công-bước 5

Triển khai

Chuẩn bị cho những người sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi, để được hưởng lợi ích lớn nhất từ công nghệ và quy trình công việc mới của bạn. Tận dụng các chương trình đào tạo do các nhà cung cấp và các tổ chức chuyên nghiệp cung cấp.

Các bước quản lý báo động dẫn đến thành công-bước 6

Kiểm tra tính kết nối

Thường xuyên xem xét các báo cáo và dữ liệu. Tự hỏi bản thân liệu chiến lược có hiệu quả không. Triển khai một chiến lược mới là bước quan trọng nhất, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Cải tiến là một quá trình không ngừng nghỉ.

Biết các thực hành tốt nhất

Khi thực hiện một sáng kiến về quản lý báo động lâm sàng, hãy liên hệ với những người có kinh nghiệm. Bạn sẽ thấy rằng các tổ chức này cung cấp nghiên cứu, tài liệu và công cụ để giúp bạn có một khởi đầu vững chắc và hướng dẫn bạn đi đến thành công.

phương-pháp-quản-lý-báo-động-tốt-nhất-01

Trung tâm Nguồn lực An toàn Báo động của ECRI

phương-pháp-quản-lý-báo-động-tốt-nhất-02

Chương trình Quản lý và Tích hợp Báo động Lâm sàng

Hội thảo trực tuyến về quản lý báo động

Hội thảo trực tuyến của Dräger: Đánh giá Báo động - Bạn có biết chỉ số của mình không?Bật video

Đánh giá Báo động - Bạn có biết chỉ số của mình không?

Bạn không thể tạo ra một kế hoạch cải tiến quản lý báo động để đáp ứng các yêu cầu của NPSG trừ khi bạn biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Hãy tìm hiểu các thực hành tốt nhất trong việc xây dựng một phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá thành công. Hãy xây dựng một nền tảng vững chắc cho kế hoạch quản lý báo động của bạn.

Hội thảo trực tuyến của Dräger: Mệt mỏi do Báo động và NPSG 06.01.01Bật video

Mệt mỏi do Báo động và NPSG 06.01.01

Hãy tìm hiểu cách bạn có thể chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu thực hiện của NPSG và thiết lập một nền tảng vững chắc để đạt các mục tiêu 2016. Từ sinh viên mới tốt nghiệp cho đến quản trị viên dày dạn kinh nghiệm, mỗi y tá sẽ có một vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường giúp ngăn ngừa những chấn thương và tử vong của bệnh nhân liên quan đến báo động.

Hội thảo trực tuyến của Dräger: Quy trình công việc - Cường điệu hay Thực tế?Bật video

Quy trình công việc - Cường điệu hay Thực tế?

Quy trình công việc cộng tác có thể trở thành hiện thực. Nghiên cứu cho thấy sự cộng tác giữa các nhóm mang lại mức độ hài lòng trong công việc cao hơn. Kết quả cuối cùng là cải thiện kết quả điều trị, nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân và hiệu quả của quy trình trong/giữa các khoa.

Các nguồn tài nguyên về quản lý báo động

Lịch sử Trường hợp Viện Tim Avera
avera-quản-lý-báo-động

Hãy tìm hiểu cách Dräger giúp Viện Tim Avera giảm 30% số lần báo động trung bình trên mỗi giường bệnh/ngày.

Tờ hướng dẫn về Giải pháp Quản lý Báo động
tờ-hướng-dẫn-về-quản-lý-báo-động

Mệt mỏi do báo động có tác động lớn tới sự an toàn của bệnh nhân và hiệu quả lâm sàng đến mức Ủy ban Hỗn hợp của Mục tiêu Quốc gia về An toàn của Bệnh nhân đã chỉ thị các bệnh viện phải thiết lập các chính sách và quy trình để quản lý báo động lâm sàng. Giải pháp Quản lý Báo động của Dräger có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của NPSG, hỗ trợ sự an toàn của bệnh nhân và tăng hiệu quả làm việc của nhân viên.

Làm thế nào để các CEO có thể dẫn dắt nỗ lực trong việc chống lại sự mệt mỏi do báo động?
Làm thế nào để các CEO có thể dẫn dắt nỗ lực trong việc chống lại sự mệt mỏi do báo động?

Lothar Thielen, Chủ tịch và CEO của Dräger Bắc Mỹ, giải thích lãnh đạo cấp điều hành đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc hỗ trợ các sáng kiến quản lý báo động trong một bài viết trên Quản lý Hệ thống Y tế.

Dräger và các nhà cung cấp hàng đầu cùng cộng tác vì bạn

Việc cộng tác với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu cho phép chúng tôi cung cấp đa dạng các lựa chọn có thể nâng cấp, phù hợp với cả quy trình lâm sàng và chiến lược CNTT của doanh nghiệp. Mối quan hệ bền chặt của chúng tôi đảm bảo khả năng tương thích của hệ thống với độ tin cậy tối đa. Song song với việc có đối tác công nghệ, Dräger còn có thể phát triển một giải pháp quản lý báo động phù hợp với nơi làm việc và cách làm việc của bạn.

Các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý báo động

Hãy chọn một giải pháp quản lý báo động đáp ứng được các yêu cầu về lâm sàng, hành chính và báo cáo trong vùng của bạn. Việc làm quen với những tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất công nghệ quản lý báo động phải tuân thủ sẽ giúp bạn đánh giá các lựa chọn.

IEC 80001

Tiêu chuẩn quốc tế IEC 80001

Báo cáo kỹ thuật IEC TR 80001-2-5:2014(E) đưa ra các đề xuất để tích hợp, giao tiếp ứng phó và chuyển hướng các điều kiện báo động từ một hoặc nhiều nguồn để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.

IEC 60601

Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60601

Những tiêu chuẩn này quy định sự an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu của các thiết bị điện y tế và hệ thống điện y tế: IEC 60601-1 Thiết bị Điện Y tế – các yêu cầu chung về an toàn cơ bản và hiệu suất thiết yếu; IEC 60601-1-8 hướng dẫn cho hệ thống phân phối báo động.

quản-lý-báo-động-ihe-pcd

Tiêu chuẩn quốc tế IHE-PCD

IHE-PCD (Integrating the Healthcare Enterprise – Patient Care Device) đã xây dựng một khung kỹ thuật cho các trường hợp sử dụng với cấu hình đặc biệt được xác định, bao gồm các thông số kỹ thuật của báo động lâm sàng và khả năng tương tác của hệ thống.

quản-lý-báo-động-mdd

Chỉ thị về Thiết bị Y tế (MDD)

Chỉ thị 93/42/EEC của Ủy Ban Châu Âu (còn được gọi là Chỉ thị về Thiết bị Y tế) nêu chi tiết về các Yêu cầu Thiết yếu mà các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải đáp ứng để được sử dụng dấu CE và tiếp thị hoặc bán thiết bị của họ ở Châu Âu một cách hợp pháp.

ECRI đã công bố danh sách 10 Hiểm họa hàng đầu về Công nghệ Y tế hàng năm kể từ năm 2010. Hiểm họa Báo động luôn có trong mọi danh sách từ năm 2010 và thường xuyên đứng đầu danh sách.

  

Liên hệ với Draeger

Contact-Us-VN-16-9.jpg

Công ty TNHH Draeger Việt Nam

Trụ sở chính
41 – 43 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

(+84) 28 6258 3687

Công ty TNHH Draeger Việt Nam

Văn phòng Hà Nội
Lầu 4, phòng 4.88, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

(+84) 24 37955 615

Fax: (+84) 24 37955 614

24h Service Hotline

1800 588 858