Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Phiên bản năm 2020

Thông tin được cung cấp trên các trang web của Dräger dựa trên những điều khoản sử dụng sau đây. Trong một số trường hợp cụ thể, có thể thay thế hoặc sửa đổi những điều khoản này bằng những tuyên bố hay điều khoản bổ sung. Bằng việc đăng nhập, hay trong trường hợp không cần đăng nhập cá nhân, bằng việc truy cập và sử dụng các trang web của Dräger, bạn đồng ý và chấp thuận các thông báo pháp lý có hiệu lực tại thời điểm sử dụng.


Bản quyền và Quyền Sở hữu
Các trang web của Dräger cũng như Bản tin của Dräger, thiết kế, văn bản, hình ảnh, yếu tố đồ họa, cơ sở dữ liệu, tập tin hình ảnh động và tải về bất cứ loại thông tin gì (sau đây gọi là “Nội dung của Dräger”) được bảo hộ bằng bản quyền. Không thể sao chép, thay đổi, tải về hay sử dụng trên bất kỳ các trang mạng internet nào khác nội dung của Dräger hay một phần nội dung. Dräger bảo lưu mọi quyền, cụ thể là, bản quyền, quyền cạnh tranh và độc quyền, các yêu cầu bồi thường phát sinh từ việc sử dụng bất hợp pháp Nội dung của Dräger hoặc một phần nội dung cũng như các thương hiệu đã đăng ký.


Nội dung
Nội dung của Dräger chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thông báo, khuyến nghị, và các nội dung khác dành riêng cho mục đích thông tin hoặc quảng cáo và không chịu bất cứ ràng buộc nào. Các mô tả về sản phẩm không dành cho mục đích thay thế việc đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng. Tất cả các thông tin, đặc biệt là các hướng dẫn sử dụng, đều không mang tính ràng buộc. Kiến thức nêu trong các báo cáo tuân theo sự thay đổi không ngừng thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển. Các tác giả đã chú trọng nhất vào việc đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp, đặc biệt là đối với các mục đích sử dụng và chức năng, dựa trên thông tin về công nghệ tiên tiến có sẵn tại thời điểm công bố. Điều này không ngụ ý là bạn không phải chịu trách nhiệm về quyết định của riêng mình.

Dräger không chịu trách nhiệm đối với sự đầy đủ và đúng đắn của thông tin có trong Nội dung của Dräger, trừ khi Dräger đã thể hiện rõ ý định của mình để xác minh nội dung đó. Dräger có quyền thay đổi hoặc cập nhật các thông tin được cung cấp trong Nội dung của Dräger tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Điều này cũng áp dụng cho việc cải tiến và/hoặc thay đổi mô tả sản phẩm.

Nội dung của Dräger không chứa bất kỳ đảm bảo về thuộc tính hoặc bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào.

Dräger chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba theo quy định pháp luật có liên quan. Về liên kết cung cấp quyền truy cập vào trang web của bên thứ ba, Dräger lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc cấu trúc của các trang web được duy trì bởi bên thứ ba, và cũng không yêu cầu quyền sở hữu đó. Điều này bao gồm việc tuân thủ chính sách quyền riêng tư trên các trang web của bên thứ ba.


An ninh và Truy cập
Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các ứng dụng mà bạn sử dụng để truy cập vào Nội dung Dräger không có chứa vi-rút. Khi truy cập vào Nội dung của Dräger và bất kỳ trang web liên kết nào, bạn phải nhận thức rõ và chấp nhận những rủi ro phát sinh từ việc truy cập công khai và khả năng chịu tác động trái phép của bên thứ ba trái phép đến các nội dung. Dräger sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thực hiện những rủi ro khi sử dụng Nội dung của Dräger hoặc bất kỳ trang web liên kết nào, trừ khi Dräger chịu trách nhiệm trực tiếp đối với rủi ro đó và việc thực hiện của mình. Cụ thể, Dräger không chịu trách nhiệm đối với việc ngừng hoạt động, mất chương trình hoặc dữ liệu khác trong các hệ thống thông tin của bạn.

Dräger luôn cố gắng duy trì các trang web của Dräger để cho phép sử dụng và truy cập liên tục. Tuy nhiên, Dräger không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng có giới hạn hoặc truy cập vì bất kỳ lý do hoặc vào khoảng thời gian nào. Cụ thể, Dräger có quyền đóng cửa các trang web của Dräger mà không cần thông báo trước.


Luật Áp dụng và Pháp luật có Liên quan
Luật pháp của nước Đức sẽ được áp dụng cho tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan tới và phát ra từ việc sử dụng Nội dung của Dräger.

Các câu hỏi liên quan đến các thông báo pháp lý nên được gửi qua email theo địa chỉ info@draeger.com. Sau đó, chúng tôi rất vui đưa ra câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào.