Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.Tìm hiểu thêm

Dräger OR Companion

​Kiểm tra trạng thái hoạt động theo thời gian thực của các phòng phẫu thuật và hỗ trợ quản lý hiệu quả khoa phẫu thuật với chức năng OR Companion. Nâng cấp giải pháp với tùy chọn Self-Test Tracker để hợp lý hóa quy trình làm việc của nhân viên trong quy trình kiểm tra hệ thống gây mê hàng ngày, bảo vệ bệnh nhân và nâng tối đa thời gian vận hành các trạm gây mê.

Thông tin trạng thái về các phòng khởi mê và phòng mổ

​OR Companion có thể hỗ trợ quy trình làm việc phục vụ công tác quản lý và sẵn sàng hoạt động cho các phòng mổ. Phần mềm này cho phép bạn xem thông tin trạng thái của tất cả các máy gây mê Perseus® A500 và dòng Atlan® được nối mạng trong bệnh viện.

  • Nhận được bảng thông tin với tất cả các phòng khởi mê và phòng mổ trong bệnh viện cũng như các thiết bị gây mê được trang bị cho mỗi phòng.
  • Xem trạng thái của từng thiết bị gây mê được chia thành trực tuyến, ngoại tuyến hoặc đang sử dụng.
  • Kiểm tra thời gian chạy của tất cả các phòng mổ đang sử dụng dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Thông tin chuyên sâu về kiểm tra hệ thống với công cụ Self-Test Tracker (Tiện ích bổ sung tùy chọn)

​Việc tuân thủ các khuyến cáo về quy trình kiểm tra hệ thống hàng ngày sẽ giúp bảo vệ bệnh nhân bằng cách đặt các thiết bị ở tình trạng hoạt động an toàn và do đó ngăn ngừa các biến cố bất lợi trong quá trình gây mê.[1],[2] Thông tin khái quát tập trung về các kết quả kiểm tra hệ thống trong Self-Test Tracker cho phép bạn xác nhận rằng toàn bộ phần kiểm tra hệ thống đã được hoàn tất thành công và có thể các thủ thuật bắt đầu một cách an toàn và chính xác theo đúng kế hoạch.

Chức năng Self-Test Tracker giúp nâng cao thời gian hoạt động và an toàn trong vận hành của các máy trạm gây mê.

  • Tự động hóa các bước quan trọng của quy trình kiểm tra hệ thống: Với chức năng Auto On độc đáo của các máy gây mê Perseus® A500 và dòng Atlan®* của chúng tôi, có thể tự động khởi chạy các kiểm tra hệ thống vào thời điểm đã định cấu hình sẵn và đã hoàn thành xong khi nhân viên bước vào khoa phẫu thuật mỗi sáng. Chỉ cần xem lướt qua Self-Test Tracker từ bất cứ đâu trong bệnh viện, nhân viên sẽ biết về tình trạng sẵn sàng hoạt động của máy gây mê và trong trường hợp có biến chứng, họ có thể nhanh chóng chuyển trọng tâm sang hoạt động xử lý sự cố.
  • Cho phép xử lý sự cố nhanh chóng để giảm thời gian ngừng hoạt động: Các phòng mổ góp phần lớn vào thành công về mặt tài chính của bệnh viện và phòng mổ ngừng hoạt động, chẳng hạn như do thiết bị không thể hoạt động, dẫn đến tổn thất tài chính.[3] Trong trường hợp một kiểm tra hệ thống máy gây mê không hoàn tất thành công, Self-Test Tracker sẽ hoạt động như một hệ thống hỗ trợ và ngay lập tức cung cấp cho nhân viên thông tin lỗi cùng với các bước xử lý sự cố.
  • Hỗ trợ phẫu thuật an toàn: Giá trị rò rỉ khí được hiển thị trên mỗi máy gây mê để cho biết hoạt động an toàn của thiết bị.
  • Tăng cường cơ hội quản lý hệ thống trang thiết bị: Phần mềm này cung cấp cho nhân viên các thông tin chuyên sâu về thời gian chạy và lịch sử kiểm tra hệ thống của thiết bị gây mê được kết nối, giúp tăng cường tính minh bạch về hiệu suất hoạt động của thiết bị.
* Tính năng Auto On (Tự động bật) chỉ khả dụng cho máy gây mê dòng Atlan với phần mềm 2.0 trở lên.

[1] Prien T. và cộng sự (2019). Funktionsprüfung des Narkosegerätes zur Gewährleistung der Patientensicherheit – Empfehlung der Kommission für Normung und technische Sicherheit der DGAI. Anästhesiol & Intensivmed.; 2019(60), 75-83.
[2] Mehtap S. P.; Eisenkraft J. B.; Posner K. L.; Domino K. B. (2013). Patient Injuries from Anesthesia Gas Delivery Equipment: A Closed Claims Update. Anesthesiology 119, pp. 788-795.
[3] Girotto, J. A.; Koltz, P. F.; Drugas, G. (2010). Optimizing your operating room: Or, why large, traditional hospitals don’t work. International Journal of Surgery, 8(5), pp. 359-367.

Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân

​Khoa phẫu thuật của mỗi bệnh viện đều có tính chất đặc thù. Bảng thông tin của OR Companion có thể được điều chỉnh để hiển thị tất cả các phòng mổ và phòng khởi mê với tên riêng của chúng cũng như các máy gây mê được phân bổ với tên riêng hoặc số sê-ri của chúng.

Bảo mật dữ liệu cấp độ cao

​Giải pháp đám mây Dräger Connect được thiết kế có tính đến bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Dữ liệu thiết bị sẽ được truyền gửi, thu thập và phân tích. Dữ liệu sẽ được gửi đi một cách bảo mật từ Cổng ServiceConnect® được cài đặt trong mạng của bệnh viện thông qua VPN tunnel bảo mật tới bộ nhớ lưu trữ đám mây Microsoft® Azure. Người dùng được ủy quyền có thể truy cập các dịch vụ của Dräger Connect từ máy tính để bàn PC hoặc thiết bị di động thông qua kết nối bảo mật với máy chủ đám mây.

Có thể truy cập trên Dräger Connect: Nền tảng trung tâm của chúng tôi dành cho các dịch vụ y tế kỹ thuật số của bạn

​Dräger Connect là hệ thống các dịch vụ y tế kỹ thuật số trên nền đám mây cho phép khoa phẫu thuật thúc đẩy quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu. Ngoài OR Companion, Dräger Connect còn trang bị các bảng thông tin để phân tích hoạt động quản lý hệ thống trang thiết bị, hiệu quả gây mê và quản lý cảnh báo.

Các lượt tải về

OR Companion Product Information, vi
OR Companion Product Information, vi

Tải về

Fact Sheet SaaS, en global
Fact Sheet SaaS, en global

Tải về

Liên hệ với Dräger

Woman with brown hair

Công ty TNHH Draeger Việt Nam ​Trụ sở chính

41​ ​–​ ​43​ ​Nguyễn​ ​Cơ​ ​Thạch,​ ​phường​ ​An​ ​Lợi​ ​Đông,​ ​Tp.​ ​Thủ​ ​Đức,​ ​Tp.​ ​Hồ​ ​Chí​ ​Minh

(+84) 28 6258 3687

​contact.vn@draeger.com

Công ty TNHH Draeger Việt Nam Văn phòng Hà Nội

​Lầu​ ​4,​ ​phòng​ ​4.88,​ ​Tòa​ ​nhà​ ​HITC,​ ​239​ ​Xuân​ ​Thủy,​ ​Quận​ ​Cầu​ ​Giấy,​ ​Hà​ ​Nội

(+84) 24 3795 5628

​contact.vn@draeger.com

24h Service Hotline

-

1800 588 858